JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Wielkopolskie

SIEMIANICE - pałac Szembeków

 

1. Informacje ogólne

2. Historia miejscowości

3. O pałacu

4. Otoczenie pałacu

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Siemianice – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim, w gminie Łęka Opatowska. Wieś wcześniej nazywała się Slup, Słup i Słupów.

 

2. Historia miejscowości

Zanim po raz pierwszy w dziejach pojawiła się nazwa Slup, już dawno na jej miejscu mieszkali ludzie. Świadczy o tym istnienie prehistorycznego cmentarzyska ciałopalnego z zabytkami archeologicznymi. Szczegółowo opisywały je Jadwiga i Zofia, córki Marii hrabiny Szembekowej.

W średniowieczu dzisiejsza wieś Siemianice pierwotnie administracyjnie należała do księstwa polskiego, niezależnego od tzw. Piastów. Z roku 1173 pochodzi też pierwsza wzmianka historyczna o wsi Slup, dziś Siemianice, kiedy to Mieszko III Stary przekazuje tę graniczną wieś klasztorowi w Lubiążu.

Z roku 1239 istnieje m.in. zapis wspominający o wiosce Slup (Siemianice) a mianowicie: Privilegia super villas Slup: A. Aptaw sitas in districtu Buczlavensi quodam nuncupatus Cresenica. W wolnym przekładzie na język polski zapis ten brzmi: Przywileje ponad wioskę Slup (Słupów, od strony Śląska, dziś Siemianice): A. (Anla, dom boży, kościelna wieś) Opatów, w dystrykcie Bolesławskim położona, poniekąd dziewięciokrotnie większa od Crescenicy (dziś Trzcinicy). Zapis ten pochodzi z czasów kiedy to Wiola, Śląska księżna ziemi Kaliskiej i ziemi Rudzkiej (dueisa de kalis et de ruda) pozwoliła lokować wieś Opatów k. Kępna na prawie średzkim. W 1249 roku Przemysł I odzyskał ziemię Rudzką od Śląska, aż do granicznej wioski Slup (Siemianice) i włączył ją do księstwa wielkopolskiego.

W czasie reformacji w Polsce. Arianie  Bracia Polscy  Stanisław Szembek i jego żona Katarzyna z Lubienieckich, pochodząca ze stolicy Arian z Rakowa (dziś woj. świętokrzyskie), byli właścicielami Siemianic. Oni to po raz pierwszy nazwali wieś Siemianice na cześć założyciela miasteczka Rakowa, ariana Jana Siemieńskiego, kasztelana Żarnowskiego.

Po opuszczeniu kraju przez ariańskich Szembeków w 1661 na mocy uchwały Sejmu, Siemianice i Raków przyjął starosta wieluński Męciński.

Następnie te dwie wioski drogą spadku, dostały się Aleksandrowi Szembekowi i jego żonie Konstancji Męcińskiej w 1700 roku. Od nich to Siemianice i Raków kupiła Marianna Czerny herbu Nowina, córka kasztelana oświęcimskiego, która w 1739 roku wyszła za mąż za Józefa Szembeka. Był ona miecznikiem ostrzeszowskim (1775), b. konfederatem barskim i wrogiem innowierców. Oni to zmienili nazwę wsi Siemianice na Słupów od pierwotnej Slup i słupów granicznych, a wieś Raków na Czernidły Polskie od M. Czerniny. Syn ich hrabia Ignacy Szembek (zm. 1835) poseł na Sejm Czteroletni, zawsze tytułował się ze Słupowa. Na cześć Marianny i Józefa Szembeków zostały nazwane bliskie folwarki Marianka i Józefówka.

Dopiero syn hrabiego Ignacego, gen. Hr. Piotr Szembek (1788-1866) z inspiracji swojej żony protestantki Hanrietty Becn de Tavernier przywrócił znów dawne ariańskie nazwy Siemianice i Raków, które istnieją do dziś.

Na przełomie XIX i XX wieku we wsi odkryto ciałopalne cmentarzysko z okresu rzymskiego. W czasie pobytu grenzschutzu w 1919 roku doszło do strzelaniny pomiędzy wojskiem niemieckim, a młodzieżą kongresową z drugiej strony Prosny. W maju 1921 roku umieszczono w Siemianicach rannych z nieudanego ataku górnośląskich powstańców na pobliski Kostów na niemieckim Śląsku. 17 stycznia 1920 do Siemianic wkroczyło Wojsko Polskie. W 1940 podczas okupacji Niemcy zmienili historyczną nazwę niemiecką Simianitz / Schimianitz sztuczną i ahistoryczną formą Schemmingen.

 

3. O pałacu

Wzniesiony w 1835 roku przez Piotra Szembeka. W 1894 roku został całkowicie przebudowany w stylu neorenesansowym. Jest to budynek piętrowy, podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, którego oś przebiega na linii północ-południe. Do północnej elewacji przylega węższy i niższy aneks gospodarczy. Główny budynek nakryty jest czterospadowym dachem, nad aneksem dach dwu-spadowy. Elewacja frontowa zwrócona na zachód, 11 osiowa, z czego 3 centralne osie zajmuje 4 kolumnowy portyk zbudowany w wielkim porządku. Kolumny podtrzymują obszerną wystawkę. W elewacji ogrodowej, na osi, znajduje się taras. Naroże budynku, pilastry oraz kolumny zdobi groszkowa rustyka i boniowania. Wystawka ma 2 okna, ramowe podziały, wolutowe spływy oraz pinakle wieńczące całość. Kolumny podtrzymują fryz zdobiony tryglifami (płytki z trzema zębami) i rozetami. W dachu znajdują się lukarny – po dwie na bokach wystawki. Piętro honorowe (piano mobile) znajduje się na piętrze ( świadczy o tym wielkość okien- są większe niż okna na dole). Szczyt aneksu zdobi rozbudowana attyka zwieńczona wolutami i pinaklami ( patrz ślimacznica). Układ wnętrz dwutraktowy.

W pałacu znajdowały się cenne zbiory rodzinne z XVII-XIX w., stare meble, szafy gdańskie, obrazy szkoły francuskiej z XVII wieku, jak również włoskiej i niderlandzkiej, akwarele Juliusza Kossaka, zbiory starej broni oraz rękopisy min. „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry. Wśród eksponatów znajdowało się również siodło z odsieczy wiedeńskiej wysadzane drogocennymi kamieniami (min. rubinami), obecnie eksponat znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Na dzień dzisiejszy z zabytkowego wyposażenia pałacu pozostały kominek, piec i zabytkowa winda do transportu posiłków.

Pałac był miejscem działalności Marii z Fredrów Szembekowei. To ona miała znaczący udział w tworzeniu tutaj ośrodka kultury polskiej. Zgromadziła większość pamiątek odziedziczonych po Fredrach. Pamiątki te zaginęły niestety w czasie okupacji niemieckiej. Aktualnie w pałacu znajduje się Leśny Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej w Poznaniu.

 

4. Otoczenie pałacu

Ostatnimi właścicielami miejscowości Siemianice była rodzina Szembeków i z tą rodziną właśnie związana jest historia parku. Znajdujący się w zachodniej części parku pałac zbudował hrabia generał WP Piotr Szembek (1788-1866), gdy po upadku powstania listopadowego osiadł w Siemianicach. Na ten okres datuje się też powstanie parku. Na ostateczny wygląd parku wpływały upodobania kolejnych pokoleń rodu Szembeków.

Kompleks pałacowo – parkowy w dniu dzisiejszym zajmuje powierzchnię 4,49ha i w całości jest pomnikiem przyrody. Ma ona charakter parku dworskiego założonego w stylu angielskim. Ścieżki dzielą cały obszar na 19 kwater. Na części powierzchni kwater utrzymuje się pielęgnowane trawniki, czasami z klombami kwiatowymi.

Na roślinność parku składa się ok. 200 gatunków, odmian i form drzew i krzewów. Spośród nagozalążkowych najliczniejszy jest świerk (ponad 30 okazów), a okrytozalążkowe najliczniej reprezentuje lipa (ok. 40 okazów – najgrubsze o obwodzie ponad 4 m). Oprócz tego występują ciekawe okazy barwne buków ( purpurowe, miedziane), odmiany zwisające jesionów i buków. Ozdobę parku stanowi 6 okazałych platanów, a także potężne dęby i wiązy. Okazale prezentują się też klony cukrowe o obwodzie ponad 4,5m. Z innych ciekawych gatunków występują miłorząb, katalpa, glediczja, cypryśnik itd.W parku znajduje się też skupisko wielu odmian różaneczników. Gęstym kobiercem ściele się, na całej niemal powierzchni, bluszcz pospolity.

 

5. Ciekawostki

  • W pałacu działało centralne ogrzewanie już przed II Wojną Światową;
  • spora część filmu "Gniew" z 1997 roku dzieje się w Siemianicach we wnętrzach pałacu.

 

6. Opinia

Do pałacu zajrzałam przez przypadek 1 maja 2014 roku. Oczywiście obejrzałam budynek jedynie z zewnątrz. Robi całkiem niezłe wrażenie, zwłaszcza ładne zdobienia. Park wokół pałacu gęsty i ciemny dzięki czemu przyjemnie spacerowało się w pierwszy majowy upał.

 

7. Galeria

 

8. Bibliografia

www.spsiemianice.pl

 

9. Mapa

 

Odsłony: 485

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież