JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Wielkopolskie

KOTŁÓW - Kościół p.w. Narodzenia NMP

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Legenda

4. Architektura Kościoła

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Kotłów – wieś w województwie wielkopolskim, powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat. Kotłów leży nad Baryczą. Pierwsza, pośrednia wzmianka o kościele w Kotłowie pochodzi z 1203 i związana jest z osobą proboszcza lub kanonika Mikołaja z Kotłowa.

W dokumentacjach historycznych odnaleźć można następującą pisownię nazwy miejscowości: „Cothlov”, „Cotlowe”, „Cothlove”, „Kothlow”. Ostateczną formę „Kotłów” interpretować można jako liczbę mnogą wyrazu kocioł, który opisuje w tym przypadku formę terenu i ma charakter topograficzny. Chodzi o ukształtowanie terenu pomiędzy Prosną, Baryczą, Merzeźnicą i Wzgórzami Ostrzeszowskimi.

ADRES:

Kotłów 1
63-510 Mikstat

 

2. Historia

Pierwsza, pośrednia wzmianka o kościele w Kotłowie pochodzi z 1203roku i związana jest z osobą proboszcza lub kanonika Mikołaja z Kotłowa. Początkowo wieś należała do króla, później do biskupów wrocławskich. W 1457 król Kazimierz Jagiellończyk przekazał Kotłów klasztorowi kanoników regularnych z Kalisza.

Romański Kościół zachował swój pierwotny kształt do 1634 roku. Wówczas to, od południowej strony chóru dobudowano drewnianą zakrystię krytą gontem. Z tego samego roku pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu drewnianej wieży w Kotłowie, którą w 1721 roku rozebrano i w jej miejsce postawiono kamienną.

Pod koniec XIX wieku Kotłowska parafia liczyła 7300 wiernych. Kościół był już za mały dla takiej liczny osób. W latach 1905 – 1908 rozebrano absydę i chór, dobudowano transept z nawami bocznymi. Przedłużono nawę główną.

W parafii kotłowskiej toczył się w latach 1968 -1972 spór dotyczący obsady probostwa, który doprowadził do rozłamu wśród wiernych. Ostatecznie kościół romański sądownie przyznano parafii rzymskokatolickiej, a parafia polsko-katolicka zbudowała w latach 1976 - 1982 własną świątynię.

Ostatni remont i modernizacja świątyni w Kotłowie miała miejsce w latach 2007 – 2009. W tym czasie renowacji poddano obraz Matki Bożej Kotłowskiej, wymieniono poszycie dachowe, wyremontowano wieżę, przeprowadzono renowację romańskich murów. Odnowiono także barokowe ołtarze i wystrój wnętrza absydy.

 

3. Legenda

Zdarzyło się pewnego razu w niebie, że chóry anielskie strasznie fałszowały. Nie mogło tego dłużej zdzierżyć wrażliwe ucho Stwórcy i za karę wysłał zastępy anielskie, aby naznosiły kamieni i wybudowały trzy kościoły w  południowej Wielkopolsce, tam gdzie jeszcze stały pogańskie świątynie. Praca okazała się jednak bardzo ciężka, tak że zmęczone anioły poprosiły Stwórcę o przysłanie do pomocy diabelskich osiłków. Dobry Bóg zgodził się, ale szatany spłatały aniołom figla... Naznosiły kamieni, ale na Jeżową Górę, a nie do Kotłowa, jak zostało ustalone. Rozpoczęły się więc przepychanki, które zakończyły się prawdziwą wojną na kamienie. Dopiero kiedy Michał Archanioł wkroczył do akcji, szala zwycięstwa przechyliła się na stronę anielską i można było zakończyć budowę. Kamienny Kościół na Kotłowskim Wzgórzu stoi do dzisiaj. A od tego czasu na okolicznych polach można znaleźć bardzo dużo porozrzucanych kamieni.

 

4. Architektura Kościoła

Data budowy kościoła w Kotłowie jest przedmiotem sporów historyków. Według jednych kościół datowany jest narok1108 i według kroniki Jana Długosza ufundowany został przez Piotra Własta lub Włostowicza. Świadczyć mają o tym między innymi zachowanerzeźby, dekorujące elementy konstrukcyjne (głowa ludzka, zwierzęce maski na rogach, między którymi wisi winogrono, lew kroczący z otwartą paszczą). Inni uważają, że kościół pochodzi z połowy XII w., o czym świadczy rzut nawy, zbliżony do kwadratu, półkoliste sklepienie absydy oraz konstrukcja portalu.

W pierwotnym kształcie kościół zachował się do 1634 r., kiedy dobudowano od południa drewnianą zakrystię. W 1721 r. wzniesiono kamienną wieżę. Kolejna przebudowa miała miejsce w latach 1905-08, kiedy rozebrano absydę i chór, dobudowano transept oraz od wschodu nową absydę z kamienia, nawiązując w ten sposób do pierwotnej budowli. W 1923 r. podwyższono wieżę kościoła, umieszczając w jej wnętrzu trzy dzwony, z których najstarszy pochodzi z 1557 r.

Podstawowym surowcem do budowy kościołów romańskich były kamienie granitowe „przyniesione” w trakcie epoki lodowcowej. Romańskie mury kościoła w Kotłowie o grubości 1,4 m wykonane są z ciosanegogranitu. Powierzchnie kamieni używanych do budowy obrabiano starannie przy pomocy młotków, dążąc do uzyskania kształtu sześcianu. Zewnętrzne i wewnętrzne lica ścian stanowią warstwy obrobionych kamieni granitowych, ułożonych w wyraźnych poziomych liniach, spojonych zaprawą wapienną. Wnętrze ścian wypełniano gruzem, pochodzącym z obróbki kamieni użytych do wykonania ścian licowych lub mniejszych kamieni i zalewano zaprawą wapienną.

Do budowy kościołów romańskich oprócz kamieni granitowych używana był także piaskowiec, przede wszystkim do oprawy otworów okiennych, a także cegła. W Kotłowie z piaskowca wykonany został portal.

Kościół był kilkakrotnie przebudowywany. Między innymi dobudowana została wieża. Obecny kształt wynika z ostatniej przebudowy na początku XX w. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII w.

Do dzisiaj we wnętrzu świątyni zachowały się elementy architektury romańskiej. W ścianie wschodniej romańskiego kościoła znajdują się pozostałości dawnych ołtarzy bocznych z cyboriami (murowany baldachim). Było to unikalne rozwiązanie zastosowane w polskim kościele. Po obu stronach ołtarzy zachowały się kamienne krzyże – zacheuszki (miejsca konsekracji świątyni). Po prawej stronie nawy głównej widać wmurowany w ścianę kamień z płaskorzeźbą kroczącego lwa, który zgodnie z miejscową legendą  ma przedstawiać pogańskiego bożka, którego niegdyś czczono na kotłowskim wzgórzu. W czasie prac wykopaliskowych  przeprowadzonych w 2009 r. odkryto fundamenty i mury pierwotnej absydy oraz natrafiono na pozostałości XII-wiecznej krypty romańskiej.

Najcenniejszym „skarbem” kościoła jest obrazMatkiBożejKotłowskiej. Obraz Matki Boskiej Kotłowskiej został namalowany w 1605 r. przez Adama Scholtza i przedstawia on Maryję w otoczeniu aniołów, adorowaną przez św. Wojciecha i św. Stanisława. Obraz ten cieszy się od wieków szczególną czcią wiernych, czego wyrazem była koronacja w 2009 r. Jest on zasłaniany XVIII-wiecznym obrazem św. Mikołaja. Obraz ściągał przez wieki licznych pątników i pielgrzymów. Obecnie dzięki proboszczowi ks. Adamowi Kosmale kult zaczyna się na nowo odradzać. Wzgórze, na którym zbudowano kościół i przylegający do niego cmentarz otoczone są murami wykonanymi z kamieni granitowych. Z tego powodu często nazywany jest małąCzęstochową.

W lewym ołtarzu bocznym znajduje się obraz św. Anny Samotrzeciej czyli Matki Maryi. Święta Anna została przedstawiona na tym płótnie z Maryją i Jezusem. Po drugiej stronie prezbiterium znajduje się ołtarz boczny z obrazem Świętej Rodziny przebywającej w Egipcie.
Na sklepieniu świątyni plafony ze scenami z życia Najświętszej Maryi Panny.
Warto zwrócić również uwagę na XVIII-wieczną chrzcielnicę w kształcie kosza obfitości.

 

5. Ciekawostki

  • Ze szczytu wzgórza, na którym stoi romański kościół roztacza się piękny widok na dolinę Baryczy, a za nią Wzgórza Wysockie z Sadowiem;
  • w wystroju romańskiej części Kotłowskiego Kościoła na uwagę zasługuje obraz św. Walentego. Został namalowany przez anonimowego artystę, obraz przypomina styl bizantyjski. Parafia w Kotłowie odpust ku czci tego patrona zakochanych i chorych na epilepsję obchodzi 14 lutego;
  • w okolicy są cztery kościoły, które się „widzą” – w Kotłowie, Wysocku Wielkim, Chełmcach i Ołoboku, dzięki położeniu na wzgórzach górujących nad okolicą;
  • Kościół usytuowany na wzgórzu górującym nad okolicą (o wysokości 230 m n.p.m.), będącym pozostałością moreny czołowej lodowca;
  • romański kościół pw. Narodzenia NMP w Kotłowie należy do najstarszych świątyń w Polsce;
  • Kościół według kronikarza Jana Długosza został on ufundowany w 1108 r. przez Piotra Włostowica zwanego również Duninem jako jeden z 70 kościołów. Taką bowiem pokutę nałożono na niego za uprowadzenie księcia Rusi Wołodara oraz poślubienie księżniczki Marii, którą pierwotnie miał poślubić książę Bolesław Krzywousty;
  • przy kościele znajduje się cmentarz, na którym aż do XIX w. każda wieś należąca do parafii posiadała swoją własną część, gdzie chowano zmarłych z danej wsi. Została tu pochowana również Anna ze Skarbków Wiesiołowska – matka chrzestna Fryderyka Chopina;
  • po prawej stronie nawy głównej wmurowano w ścianę kamień z płaskorzeźbą kroczącego lwa, który zgodnie z miejscową legendą ma przedstawiać pogańskiego bożka, którego niegdyś czczono na kotłowskim wzgórzu. W czasie prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 r. odkryto mury pierwotnej apsydy oraz natrafiono na pozostałości XIII-wiecznej krypty romańskiej;
  • na terenie Kotłowa i okolicy, powiat Ostrzeszowski, województwo Wielkopolskie, wskutek konfliktu wiernych z władzami Kurialnymi Kościoła istniała i działa parafia niezależna od kościelnych władz rzymskokatolickich. Parafia ta wraz ze swym duszpasterzem Księdzem Zygmuntem Koralewskim zwróciła się z prośbą o jurysdykcję do Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego we Wrocławiu i z dniem 31. I. 1972r. proboszcz parafii jurysdykcję tę otrzymał. Pełny związek parafii w Kotłowie w Kościołem Polskokatolickim datuje się od dnia 2.III.1974r.t. j. dnia erygowania Parafii Kościoła Polskokatolickiego w Kotłowie;
  • w czasach prehistorycznych w miejscu Kościoła znajdowało się grodzisko. Miało ono strategiczne znaczenie ze względu na przebiegającą przez teren granicę pomiędzy plemionami Wielkopolski i Śląska.

 

6. Opinia

1 maj 2016 – to wtedy odwiedziłam kościół w Kotłowie. Świątynia jest wyjątkowa. Nie tylko ze względu na cudowne położenie i widoki, ale również ze względu na historię, legendę, architekturę… Niesamowite miejsce… poprzez położenie na wzgórzu człowiek ma wrażenie, że jest bliżej Boga…

 

7. Galeria

 

8. Bibliografia

www.kotlowparafia.pl

www.galeriawialkopolska.info

www.romanizm.pl

www.mapakultury.pl

www.regionwielkopolska.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 81

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież