JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Wielkopolskie

GOŁUCHÓW - zamek

 

1. Informacje ogólne

2. O zamku

3. Historia

4. Legenda

5. Otoczenie zamku

6. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

7. Ciekawostki

8. Opinia

9. Bibliografia

10. Mapa

 

 

1. Informacje ogólne

Gołuchów - wieś w województwie Wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gmienie Gołuchów.

ADRES ZAMKU:

Zamek w Gołuchowie

Działyńskich 1

63-322 Gołuchów

 

2. O zamku

Bryła zamku – po restauracji w XIX wieku – tylko pozornie ma jednolity charakter renesansu francuskiego. W rzeczywistości jej obecny kształt to rezultat trzech faz budowlanych. Pod tarasem dziedzińca ukryte są najstarsze fragmenty zamku – piwnice z II połowy XVI wieku. Wraz z fundamentami belwederu i trzech widocznych z dziedzińca wież, są jedyną pozostałością dworu obronnego wzniesionego około 1560 roku przez starostę radziejowskiego, wojewodę brzesko-kujawskiego i protektora reform Rafała Leszczyńskiego.

Zamek zbudowano na nieregularnym planie, dach jest w charakterze francuskim, posiada dekoracyjny dziedziniec oraz mieszkalne wieże.

Ekspozycja zajmuje 21 pomieszczeń na trzech kondygnacjach zamku, zarówno w komnatach jak i w trzech ocalałych basztach. Dwie dolne kondygancje (podziemia i parter) urządzono według tradycji XIX- wiecznego kolekcjonerstwa, umieszczając na nich zbiory o różnorodnej tematyce.

Na parterze Zamku znajdują się:

Sala Waz Antycznych - przed II wojną światową wystawiano tu słynną kolekcję waz licząca 259 egzemplarzy. Od kilkunastu lat w Gołuchowie eksponuje się 56 obiektów z tego zespołu, pozwalających poznać poziom ceramiki antycznej od VII po III wiek p.n.e.

Sala Starożytności - do roku 1939 wypełniały ją zbiory sztuki starożytnej, w tym głównie egipskie rzemiosło artystyczne małych form oraz antyczne brązy, figurki terakotowe i naczynia szklane.

Dawna Sypialnia Księżnej Małgorzaty - przeznaczona w rezydencji dla bratowej Izabelli - Małgorzaty księżnej Orlean-Nemours (1846-1893), na czas jej wizyt w Gołuchowie. Obok łoża z baldachimem obrazy związane z rodziną Leszczyńskich.

Pokoje Gotyckie - trzy pomieszczenia, w których zgromadzono dzieła sztuki gotyckiej oraz zabytki reprezentujące pokrewny im kierunek stylistyczny. Na szczególną uwagę zasługuje rzeźba polichromowana przedstawiająca św. Urszulę, wykonana w Utrechcie w początkach XVI wieku, jeden z pierwszych obiektów zakupionych w Paryżu przez Izabellę.

Klatka schodowa - tzw. wielkie schody zamku. Zaprojektowana przez Maurycego Ouradou a w detalach przez Charlesa Biberona. Wykonana przez polskich rzeźbiarzy: Józefa Pepińskiego i jego synów, jest świetnym przykładem historyzmu w rzemiośle artystycznym schyłku XIX wieku.

Natomiast na piętrze Zamku znajdują się:

Biblioteka - w baszcie naprzeciw wejścia - kominek, częściowo składający się z XVI-wiecznych elementów włoskich, centralnie - florencka płaskorzeźba z XV wieku, przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem. Kraty, które zamykają ukryte we wnętrzach szafy biblioteczne, wykonał w XIX wieku gołuchowski kowal Karol Borowski, opierając się na renesansowych wzornikach. W szafach cenny zbiór rękopisów i starodruków z XVI-XVII wieku.

Sala Portretu Staropolskiego - większość znajdujących się tutaj portretów pochodzi z dawnych zbiorów gołuchowskich. Wśród nich portrety Czartoryskich oraz portret Anny Chlebowskiej, jednej z XVII-wiecznych właścicielek majątku gołuchowskiego.

Pokoik w Baszcie - w pięciobocznej baszcie wmontowano w XIX wieku zabytkowy strop zakupiony w Elblągu, a wykonany w połowie XVI wieku. Eksponowany jest tu zespół dekoracyjnych waz chińskich i japońskich z XVIII i XIX wieku.

Sala Królewska - w XIX wieku została urządzona jako sypialnia królewska, zdobiona wspaniałym zespołem gobelinów. Dziś sala ta jest znacznie skromniejsza. Z XIX wieku pozostał dekoracyjny strop, na którym rzeźbiarz Charlesa Bouveta wraz ze stolarzami gołuchowskimi wykonał wizerunki królów polskich. Płyciny kasetonów wypełniają na przemian, w różnych układach kompozycyjnych, herb Wieniawa i cyfra Leszczyńskich ,,L” z koroną szlachecką.

Salon - złocony i polichromowany strop wzorowany na stropie sali jadalnej Hotelu Lambert w Paryżu. Boazerie i drzwi wykonano z czarnego dębu. Drzwi prowadzące na krużganek ozdobione są rzeźbionymi scenami ze Starego Testamentu: Stworzenie Adama, Stworzenie Ewy, Grzech pierworodny, Wypędzenie z Raju.

Sala Polska - obecna ekspozycja wraca tu do tradycji Sali Polskiej w muzeum Izabelli Działyńskiej. Pod stropem - jak niegdyś - stare kopie portretów królewskich oraz portrety hetmanów i wojewodów, pochodzące z dawnych zbiorów.

Sala Muzealna - Izabella Działyńska eksponowała tu swe zbiory rzemiosła artystycznego: emalie limozyjskie, włoska ceramikę, szkła weneckie, stare srebra. Mieściły się one w ozdobnych gablotach utrzymanych w historyzującym charakterze.

 

3. Historia

            Historia zamku wznoszącego się nad rzeczką Trzemną w Gołuchowie liczy ponad 400 lat. Zamek na samym początku był murowaną budowlą wzniesioną w latach 1550 – 1560 przez Rafała Leszczyńskiego. Na początku XVII w. powstała okazała rezydencja magnacka. W XVIII w. świetność rodziny Leszczyńskich niestety przeminęła, a zamek w ciągu 150 lat popadł w ruinę. W 1853 r. kupił pozostałości zamku właściciel Kórnika – Tytus Działyński. W 1857 r. jego syn Jan poślubił Izabelę Czartoryską (córkę wielkiego polityka i dyplomaty Adama Jerzego Czartoryskiego) i już jako małżeństwo sprowadzili się do Gołuchowa. Niedługo po tym Jan Działyński został skazany na karę śmierci za udział w Powstaniu Styczniowym. W ten sposób zamek w 1872 r. przeszedł w ręce Izabeli, która odtąd była jedyną właścicielką. 

Dzisiejszy wygląd budowli zawdzięczamy właśnie jej. To ona sprowadziła z Francji znakomitych architektów, rzeźbiarzy (Charles Biberon), malarzy (Louisa Breugnot) i dekoratorów, których dziełem był wystrój zamku. Odnawiali oni zamek uzupełniając o fragmenty pochodzące jeszcze z czasów Leszczyńskich (detale renesansowe były zakupione przez Izabelę we francuskich i włoskich antykwariatach). Jak mówiła: urządza swój „raj ziemski”. Na północ od budowli, na obu brzegach doliny rzeki Ciemnej, Działyńscy utworzyli w latach 1876 - 99 park krajobrazowy, największy w Wielkopolsce, zajmujący powierzchnię 162,4 ha. Założony według koncepcji Jana Działyńskiego, znawcy dendrologii, powstał jako park ozdobny w stylu angielskim i jednocześnie park dendrologiczny. 

Zamierzeniem Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej było utworzenie w odbudowanym zamku nie tylko rezydencji, ale i muzeum. Izabella zmarła w roku 1899 we Francji, ale pochowana została w Gołuchowie, w przebudowanej w tym celu kaplicy, znajdującej się na terenie parku. Na sześć lat przed śmiercią utworzyła Ordynację Książąt Czartoryskich w Gołuchowie. W jej statucie gwarantowała ogólną dostępność swoich zbiorów oraz ich niepodzielność. To prywatne muzeum funkcjonowało nieprzerwanie do września 1939 roku. II wojna światowa stała się dla kolekcji Izabelli Działyńskiej tragedią. Zrabowane przez hitlerowców zbiory zostały wywiezione, wiele eksponatów zniszczono, inne zaginęły. Ocalała część kolekcji powróciła do Polski w 1956 roku z byłego Związku Radzieckiego.

Zamek w roku 1951 został przejęty przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, którego zasługą są dwukrotnie przeprowadzane kompleksowe prace konserwatorskie, mające na celu usunięcie zniszczeń powstałych w latach 1939- 1951. Nowy gospodarz wyposażył sale zamkowe we własne zbiory, m.in. wspaniałe gobeliny, renesansowe malarstwo europejskie, rzadkie okazy mebli, kolekcję rzemiosła artystycznego. W miarę upływu czasu powracają do Gołuchowa zabytki pochodzące z kolekcji Izabelli Działyńskiej. Obecnie obejrzeć można część dawnego zbioru waz antycznych, obrazy malarzy polskich i zachodnioeuropejskich oraz niektóre meble z dawnego wyposażenia zamku.

 

4. Legenda

 • Legenda gołuchowska głosi, że w zamglone noce w parku ukazują się przechadzające się alejkami postacie Izabeli i Jana Działyńskich….
 • Nieopodal Gołuchowa w kompleksie leśnym znajduje się największy w Wielkopolsce i szósty, co do wielkości w kraju głaz narzutowy, zwany Kamieniem św. Jadwigi lub św. Kingi. Jest to najbardziej spektakularny ślad epoki lodowcowej w regionie.

  Jest to różowy średnioziarnisty granit, przywleczony przez lądolód skandynawski. Jego obwód wynosi 22 m, a wysokość około 5,5 m z czego 2 m znajdują się poniżej poziomu ziemi. Chroniony od 1888 r. jako pomnik przyrody nieożywionej, owiany został licznymi legendami.

  Jedna z nich opisuje, iż pod głazem znajduje się wielki skarb, lecz ciężar kamienia sprawia, że nikt tego bogactwa nie może wydobyć.

  Inna legenda głosi, że pod kamieniem śpią rycerze św. Jadwigi Śląskiej, która miała ubłagać Matkę Boską, by rycerzom poległym w walce z Tatarami zamieniła śmierć na sen. Gdy zaś po raz kolejny zagrożona będzie wiara, wówczas śpiący rycerze wstaną i z bronią w ręku będą walczyć i zwyciężać.

  Najbardziej znane jest podanie, iż kamień ten rzekomo diabeł chciał rzucić na Kalisz, gdy rozgniewał się na jego mieszkańców. Głaz był jednak bardzo ciężki i kiedy zapiały pierwsze kury diabeł był jeszcze daleko od miasta, upuścił go więc w lesie gdzie leży do dzisiaj. Druga wersja tej legendy opowiada, że diabeł chciał ów kamień położyć na wjeździe do Kalisza, aby w ten sposób utrudnić mieszkańcom miasta kontakt ze światem. Wystraszył się jednak piania kogutów i porzucił go w lesie nieopodal Gołuchowa.

  Jeszcze inna opowiada o tym, że głaz miał być użyty przy budowie fundamentu gołuchowskiego zamku. Jeden z diabłów, z którym współpracował właściciel Gołuchowa, nie doniósł go jednak na budowę, gdyż o świcie spotkał kobietę niosącą koguta na targ. Kur nagle zapiał i wystraszony diabeł porzucił kamień w lesie.

 

5. Otoczenie zamku

 Jest to jeden z najstarszych i największych ogrodów założonych w stylu angielskim w drugiej połowie XIX wieku. Jego twórcami są hrabina Izabella Działyńska z książąt Czartoryskich, hrabia Jan Działyński oraz zatrudniony przez nich utalentowany ogrodnik Adam Kubaszewski. Gołuchowski park jest znakomitym przykładem ogrodów naturalistycznych, wzbogaconych kolekcjami dendrologicznymi. Teren parku-arboretum obejmuje blisko 3 kilometrowy odcinek Doliny Rzeki Ciemnej, będącej dopływem Prosny, a jego obszar wynosi 158,05 ha.

 Obiekt ten jest silnie zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu, warunków siedliskowych, roślinności, składu gatunkowego zarówno flory spontanicznej, jak i nasadzeń. Wyróżnić w nim można część południową zwaną częścią ozdobną składającą się z różnorodnych zadrzewień i polan parkowych wkomponowanych w przestrzenie widokowe. Część północna ma charakter leśny, bowiem zachowały się tutaj fragmenty naturalnych zespołów leśnych. Centralną część parku zdobią dwa stawy widokowe o łącznej powierzchni 5 ha.

 Wykonana w 2004 roku inwentaryzacja wykazała w parku-arboretum około 80 tysięcy drzew, z czego 262 okazy mają wymiary pomnikowe. Zobaczyć tutaj można 56 drzew okazowych, w tym 6 pojedynczo rosnących drzew wyróżniających się szczególnymi walorami dekoracyjnymi. W parku rośnie 600 gatunków i odmian drzew i krzewów. Niektóre okazy należą do najstarszych i najpiękniejszych w Polsce. Są to między innymi: dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, graby pospolite, daglezje zielone, sosny rumelijskie, dąb błotny, cypryśnik błotny, cyprysik nutkajski, strączyn żółty i inne. Z uwagi na obecność wielu starych okazów gołuchowski park nazywany jest „żywym muzeum drzew". W gołuchowskim parku-arboretum wyselekcjonowano kilka odmian miejscowych np. Larix decidua ‘Gołuchów', Quercus robur ‘Fastigiata Gołuchów' oraz Picea glauca ‘Gołuchów'. Zgromadzone w kolekcji dendrologicznej okazy występują w różnych formach. Są to pojedyncze drzewa, grupy drzew, drzewostany, kępy młodych drzew i krzewów, klomby, żywopłoty oraz aleje drzew. Znajduje się tu pięć zabytkowych alei: lipowo-grabowa, lipowa, świerkowa, daglezjowa oraz dębowo-grabowa.

   Pośród dziko rosnących roślin naczyniowych w gołuchowskim parku odnotowano 510 gatunków, z których kilkanaście należy do gatunków rzadkich w skali kraju i regionu. Są to między innymi: obrazki plamiste, sit błotny, orlik pospolity, goździk kropkowany, kalina koralowa i inne. Na terenie parku określono w stanie zbliżonym do naturalnego, następujące zbiorowiska roślinne objęte ochroną prawną: zbiorowisko terofitów okresowo wysychających brzegów wód, grąd środkowoeuropejski, łęg jesionowo-olszowy oraz łęg wiązowo-jesionowy. Do zabytkowych obiektów należy również dawna szkółka drzew i krzewów, pełniąca obecnie funkcję ogrodu roślin ozdobnych. W zabytkowej szkółce rośnie ponad 200 gatunków roślin w postaci drzew, krzewów oraz bylin. Na terenie szkółki znajduje się także odrestaurowana w 2009 roku ananasarnia, zabytkowe winnice oraz urządzona współcześnie woliera z pawiami.

   Duża powierzchnia parku, różnorodność siedlisk i obecność wielu sędziwych drzew sprawiają, że ogród dendrologiczny stanowi miejsce występowania wielu gatunków zwierząt, w tym objętych ochroną prawną. W 2004 roku stwierdzono tu obecność 7 gatunków płazów, 3 gatunków gadów, 70 gatunków ptaków oraz 26 gatunków ssaków a wśród nich bytuje tu bóbr europejski. Od szeregu lat w gołuchowskim parku-arboretum prowadzona jest rewaloryzacja zarówno części ozdobnej jak i części leśnej. Wyremontowane zostały stawy widokowe, drewniane mostki oraz najpopularniejsze ścieżki spacerowe. Na terenie parku prowadzona jest edukacja ekologiczna, dla potrzeb której opracowano osiem ścieżek dydaktycznych. Gołuchowski park-arboretum cieszy się dużą popularnością, rocznie odwiedza go blisko 200 tysięcy turystów.

 

6. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

 • Muzeum Leśnictwa "Oficyna" - to XIX-wieczny obiekt mieszkalny powstały na bazie wybudowanej w latach 1852–1853 gorzelni. Swój wygląd zawdzięcza Izabelli i Janowi Działyńskim. Dziś udostępnia podwoje jako Muzeum Leśnictwa. Prezentowane są tutaj dwie stałe ekspozycje: „Kulturotwórcza rola lasu" i „Dzieje leśnictwa w Polsce" a także wystawy czasowe.

  Izabella i Jan Działyńscy w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia wspólnie z architektami zaplanowali adaptację przemysłowego budynku na cele mieszkalne. Zasadniczy trzon dawnej gorzelni nie został zmieniony, jednak kolejne etapy rozbudowy (1872–1874 i 1890–1895) doprowadziły ostatecznie do efektownej formy, którą dziś niektórzy nazywają pałacem. Działania wojenne szczęśliwie ominęły ten obiekt i nie uległ on żadnym większym, zewnętrznym zniszczeniom. Przejęty przez Lasy Państwowe w latach 70. ubiegłego stulecia z docelowym przeznaczeniem na Muzeum Leśnictwa, wymagał generalnego remontu wnętrz. Prowadzone przez kolejne lata prace remontowe i konserwatorskie przywróciły wnętrzom dawną świetność i umożliwiły ostatecznie zaadaptowanie sal na cele ekspozycyjne. W październiku 1986 roku uroczyście otwarto wystawę obrazującą inspirujący wpływ lasu na działalność artystyczną, rok później ekspozycję historyczną na temat polskiego leśnictwa.

  Na wystawie „Kulturotwórcza rola lasu" można zobaczyć prace artystyczne powstałe z zamiłowania twórców do przyrody. Są to między innymi dzieła malarskie, grafiki, intarsje, rzeźby i płaskorzeźby, ceramika i szkło artystyczne, ozdobne tkaniny oraz wyroby rzemiosła artystycznego, zarówno zabytkowe jak i współczesne. Podziwiać tutaj można obrazy i rysunki M. Wywiórskiego, grafiki J.E. Ridingera, J. Wałacha, l. Rózgi, intarsje E. Kapłońskiego i rzeźby B. Chromego. Swoisty urok mają prezentowane kolekcje rzeźb w hubach i porożu oraz kolekcja pisanek zdobionych akcentami przyrodniczymi.

  Druga wystawa stała zatytułowana jest: „Dzieje leśnictwa w Polsce". Zapoznać się można na niej między innymi z pierwotnymi formami korzystania z lasu przez człowieka, uregulowaniami prawnymi dotyczącymi korzystania z lasu, z ustawami określającymi obowiązki leśniczych. Na wystawie zgromadzono pamiątki szkolnictwa leśnego oraz dokumenty ilustrujące historię leśnictwa w okresie zaborów, w okresie międzywojennym, drugiej wojny światowej oraz w czasach Polski Ludowej. Ozdobą tej ekspozycji są modele mielerzy, dziegciarni, komięgi, barci leśnej oraz modele dawnych mundurów leśnych. Ponadto eksponowane są tu archiwalne mapy, operaty leśne, zabytki piśmiennictwa leśnego, pamiątkowe fotografie oraz medale i sztandary.

  W „Oficynie" często są aranżowane wystawy czasowe eksponujące dzieła artystyczne współczesnych twórców, dla których las stanowi ważną inspirację artystyczną.

 • Muzeum Leśnictwa "Owczarnia" - budynek wybudowany w 1849 roku przez Wincentego Kalksteina – ówczesnego właściciela majątku gołuchowskiego. Przez wiele lat był użytkowany do celów gospodarskich. W latach 2003–2005 został gruntownie odremontowano, a w 2006 roku udostępniono w nim do zwiedzania stałą wystawę „Technika leśna”. Aktualnie „Owczarnię” z „Powozownią” łączy przeszklony pasaż, co pozwala na kompleksowe zwiedzanie tych dwu budynków

  Pierwsza stała wystawa „Technika leśna" została udostępniona zwiedzającym w 1983 roku w budynku dawnej stajni na „Dybulu". Prezentowana aktualnie w XIX-wiecznej owczarni wystawa jest jej kontynuacją. Została wzbogacona tematycznie i przedstawia zdecydowanie większą część zbiorów Muzeum Leśnictwa. Na powierzchni 1039 m² zgromadzono eksponaty obrazujące sposoby zagospodarowania i użytkowania lasu. Prezentowane są tu narzędzia i maszyny używane w hodowli, ochronie i użytkowaniu lasu. Część ekspozycji poświęcono nasiennictwu i szkółkarstwu leśnemu. Znajdują się tu zarówno proste narzędzia, jak i maszyny i urządzenia wieloczynnościowe, związane z mechanizacją prac w leśnictwie. Na wystawie techniki uwagę zwracają makiety dawnego przemysłu leśnego. Dzięki nim dowiadujemy się, jak w dawnych czasach produkowano węgiel drzewny, smołę, dziegieć, potaż, terpentynę, kwas drzewny i sadzę. Na wystawie tej zobaczyć możemy szereg eksponatów ilustrujących pozyskiwanie żywicy oraz zestaw wyrobów z drewna ukazujący wszechstronność zastosowania tego surowca. Dużą przestrzeń wystawy wypełniają narzędzia pomiarowe, instrumenty geodezyjne i kartograficzne używane w pracach terenowych i kameralnych związanych z urządzaniem lasu. Znajduje się tu również symboliczna ekspozycja surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w postaci artykułów zielarskich, kosmetycznych, owoców runa leśnego oraz dziczyzny.

 • Muzeum Leśnictwa "Powozownia" - budynek wzniesiony w 1854 roku z inicjatywy Jana Działyńskiego. Służył przez lata jako stajnia dla koni cugowych i pod wierzch oraz miejsce garażowania pojazdów. Po generalnym remoncie, przeprowadzonym w końcu ubiegłego stulecia, urządzono w niej stałą wystawę z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa zatytułowaną „Spotkanie z lasem".

  Na wystawie „Spotkanie z lasem" las jest ukazany jako zjawisko geograficzne, ekologiczne, botaniczne oraz jako obiekt ochrony przyrody. Na ekspozycji można zobaczyć siedliska leśne wraz z kolekcją profili glebowych, podstawowe typy próchnicy leśnej, zapoznać się z glebotwórczą rolą lasu, różnorodnością pokrywy dna lasu, typami budowy pionowej drzewostanów oraz rodzajami zadrzewień. Część ekspozycji poświęcona jest gatunkom drzew leśnych występującym w polskich lasach. Znajdują się tu zestawy dendrologiczne ukazujące wszystkie części budowy morfologicznej drzew takie jak: kwiaty, liście, pędy, nasiona, owoce, szyszki, siewki, korę oraz próbki drewna. W celach porównawczych wystawiane są makiety eksponujące trzy formy zagospodarowania terenu. Są to: rezerwat leśny, obszar względnej równowagi biologicznej oraz obszar ekologicznego zagrożenia.

  Wystawie towarzyszą dwie dioramy lasu: grąd środkowoeuropejski w aspekcie wiosennym oraz świerczyna borealna w aspekcie zimowym. Integralną częścią wystawy jest ekspozycja gatunków leśnych z „Polskiej Czerwonej Księgi". Zobaczyć tutaj można 256 gatunków roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem w środowisku przyrodniczym Polski. Gatunki z „Czerwonej Księgi" eksponowane są na siedmiu stoiskach, zgodnie z siedmioma kategoriami zagrożenia flory i fauny.  Prawdziwym rarytasem na tej wystawie jest, eksponowana w osobnej sali kolekcja zabytkowych „ksiąg drzewnych". Stworzył ją na początku XIX wieku profesor wyższej wiedzy leśnej Carl von Hinterlang. Kolekcja składa się z 18 ksiąg wykonanych z drewna poszczególnych gatunków drzew i krzewów. Wewnątrz każdej księgi znajdują się liście, pędy, kwiatostany, szyszki, owoce, nasiona, siewka, pyłek kwiatowy, próbka drewna i węgla drzewnego, korzonek oraz, umieszczony w osobnym schowku opis eksponatu. Każdy grzbiet księgi wykonany jest z kory danego gatunku, a okładki – z przekroju stycznego drewna.

  Na parterze „Powozowni" eksponowana jest multimedialna makieta edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Służy ona do prezentacji walorów architektonicznych zabytkowej rezydencji oraz walorów przyrodniczych parku-arboretum. W „Powozowni" prezentowane są także liczne wystawy czasowe organizowane przez Ośrodek.

 • Muzeum Leśnictwa "Dybul" - „Dybul" to nazwa miejsca w parku, które w XVII wieku zamieszkiwał młynarz Dybuł. Stosowana przez lata przełożyła się także na stojące tam budynki. W jednym z nich, który w przeszłości pełnił funkcję stajni i obory, mieści się Muzeum Leśnictwa. Prezentowana tutaj wystawa nosi tytuł „Ochrona lasu".

  Od 19 maja 2011 roku w obiekcie muzealnym „Dybul" prezentowana jest stała wystawa zatytułowana „Ochrona lasu". Na las nieustannie oddziałują różne czynniki, które mogą osłabić jego kondycję. Ochrona lasu jest zatem jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez leśników, mającym na celu utrzymanie lasu w dobrym stanie. Na wystawie zostały zaprezentowane trzy grupy czynników: abiotyczne (wśród nich huragany i okiść śnieżna), biotyczne (grzyby pasożytnicze, owady fitofagiczne, ptaki, gryzonie, zwierzyna łowna) i antropogeniczne (skażenie powietrza, pożary, zaśmiecanie lasów).
  Naturalnymi sprzymierzeńcami leśników w ograniczaniu liczebności szkodników są m.in. owady drapieżne i pasożytnicze, ptaki owadożerne i ssaki (nietoperze, dziki) – organizmy, które bezpośrednio przyczyniają się do ograniczenia ich populacji. Stąd na wystawie liczne fotografie owadów, diorama dzików, fotografie i dermoplasty ptaków oraz makieta mrowiska. Uszkodzenia powodowane przez owady można oglądać w gablotach entomologicznych, a uszkodzenia powodowane przez jelenie – w dioramie. Zwiedzający mogą zapoznać się także z typowymi budkami lęgowymi dla ptaków, zapewniającymi im korzystniejsze warunki bytowania, szczególnie w jednogatunkowych drzewostanach iglastych. Osobną grupę eksponatów stanowią „urządzenia" wykorzystywane do ograniczania szkód (opryskiwacze, pułapki, osłonki i in.), stosowane w polskich lasach.

  Od maja 2014 roku Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie udostępnił do zwiedzania kolejny obiekt wystawienniczy. Jest nim Chałupa – leśniczówka, zlokalizowana w pobliżu stawów widokowych. Wewnątrz znajduje się ekspozycja ukazująca mieszkanie leśnika z lat 1945–1955 z zaaranżowaną kancelarią i pokojem mieszkalnym, a także ekspozycja poświęcona zagadnieniom pszczelarstwa. Można tutaj poznać krótką historię bartnictwa oraz zobaczyć unikatową ekspozycję naczyń związanych z miodem pitnym. Ekspozycja pszczelarska została przygotowana w oparciu o zbiory kolekcjonerskie Jerzego Gnerowicza.
 • Mauzoleum Izabelli Działynskiej - stojące na niewielkim wzniesieniu mauzoleum jest miejscem wiecznego spoczynku Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej – właścicielki gołuchowskiej rezydencji w drugiej połowie XIX wieku. Urodzona w Warszawie, w 1830 roku, księżna Czartoryska, w wieku dwudziestu sześciu lat wyszła za mąż za hrabiego Jana Działyńskiego i wraz z nim zamieszkała w Gołuchowie. Ówczesny wizerunek tego wielkopolskiego zakątka znacznie odbiegał od dzisiejszego. Kilkudziesięcioletni trud, a przede wszystkim serce włożone w rozbudowę gołuchowskiej rezydencji skłoniły Izabellę do nazwania tego miejsca "rajem na ziemi" i wyrażenia życzenia bycia pochowaną właśnie w Gołuchowie. Na miejsce swojego wiecznego spoczynku wybrała kaplicę pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, wzniesioną w końcu XVII wieku z inicjatywy Teresy Słuszczyny. W związku z adaptacją kaplicy na potrzeby mauzoleum konieczna była jej rozbiórka, a następnie wierna rekonstrukcja budynku z przesunięciem o jeden metr w stosunku do pierwotnej lokalizacji. Autorem projektu był paryski architekt Büttner, a wystrojem zajął się Jan Kopczyński.

  Dzisiaj wewnątrz mauzoleum poza nagrobną marmurową płytą, można zobaczyć dwa popiersia: Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej oraz Marii Izabeli Margeryty ks. de Bourbon – córki ostatniego ordynata gołuchowskiego, ks. Adama Ludwika Czartoryskiego (kopie oryginałów dłuta Antoniego Madeyskiego). W części centralnej, nad grobowcem, umieszczony został witraż przedstawiający herby: rodziny Czartoryskich – Pogoń Litewską, oraz Działyńskich – Ogończyk.

 • Pokazowa Zagroda Zwierząt - pokazowa Zagroda Zwierząt została założona w kwietniu 1977 roku. Utworzenie zagrody żubrów w Gołuchowie wynikało ze wzrostu populacji żubra i konieczności tworzenia nowych, rozproszonych ośrodków hodowlanych. Pokazowa Zagroda Zwierząt jest zlokalizowana w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum. Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Żyją w niej żubry, koniki polskie, daniele i dziki.

  W obrębie zagrody występują dwa typy siedlisk leśnych: bór mieszany świeży (BMśw) oraz las mieszany świeży (LMśw). Dominującymi gatunkami drzew są sosna oraz dąb. Występują też buk, świerk, brzoza i grab. W zagrodzie znajduje się również ok. 1 ha łąki traktowanej jako pastwisko dla żubrów. Pojemność zagrody żubrów została określona na 6 do 8 osobników. Zwierzęta są pod stałą opieką weterynaryjną. Organizacja zagrody i wydzielenie tzw. zagród dziennych pozwala na oglądanie zwierząt od świtu do zmierzchu przez cały rok. Zagroda cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających, których liczbę szacuje się na około 100 tys. rocznie.

  Ośrodek Kultury Leśnej, realizując swoje zadania statutowe, współpracuje z innymi ośrodkami hodowlanymi oraz placówkami naukowymi w zakresie hodowli i ochrony żubrów. W dniach 5-6 października 2000 roku w Gołuchowie odbyło się seminarium „Hodowla żubrów w jednostkach Lasów Państwowych", którego inicjatorem i organizatorem był właśnie Ośrodek Kultury Leśnej. Ogółem w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt do końca 2014 roku hodowano 107 żubrów, z tego 92 osobniki urodziły się w Gołuchowie. Obecnie oprócz żubrów w pokazowej zagrodzie można oglądać koniki polskie, daniele i dziki. Koniki polskie do Gołuchowa zostały przywiezione z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Hodowla dzikich zwierząt w zagrodzie stanowi nawiązanie do dawnej tradycji utrzymywania zwierzyńców w pobliżu rezydencji magnackich.

 

7. Ciekawostki

 • W gołuchowskim zamku kręcono kilka filmów i seriali. M.in. „Akademię Pana Kleksa”, „Królowa Bona”;
 • do 1939 r. w Gołuchowie znajdował się jedno z największych muzeów prywatnych w Europie;
 • w lesie na południe od wsi Gołuchów znajduje się 5 zbiorowych mogił kryjących prochy 12 tysięcy osób pomordowanych przez Niemców w latach 1941- 42. Ofiary, przywożone samochodami do Gołuchowa, zostały prawdopodobnie wcześniej zagazowane. 

 

8. Opinia

Ostatni raz byłam tam 23.08.2016 roku (po 7 latach nieobecności). Mogę powiedzieć, że to ogromny, PIĘKNY zamek; do tego olbrzymi, bardzo dobrze utrzymany park z alejkami i równo przyciętą trawą. Całość robi ogromne wrażenie. Dowodem na to jest rzesza ludzi, która odwiedza to miejsce. Jest to dobre miejsce dla rodzin z dziećmi, które mogą z bliska obejrzeć zwierzęta w zagrodach. Dojście do nich nie sprawia problemu, gdyż w parku znajdują się drogowskazy prowadzące do zwierzaków. Po drodze jest duża ilość alejek na których dzieci mogą pobiegać i „wyszaleć się”, a dorośli odbyć relaksujący spacer. Miejsce jest po prostu.... GENIALNE!!!!!!

 

9. Bibliografia

Dydlewski A., Najpiękniejsze zabytki Polski, Świat Książki, Warszawa 2006

100 najpiękniejszych miejsc w Polsce, wyd. Publicat

www.mnp.art.pl

www.okl.lasy.gov.pl

www.goluchow.pl

 

10. Mapa

Odsłony: 1859

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież