JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Wielkopolskie

DOBRZYCA - pałac Gorzeńskich, Muzeum Ziemiaństwa

 

1. Informacje ogólne

2. Historia pałacu

3. Legenda

4. Zespół parkowy

5. Opinia

6. Galeria

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Dobrzyca - miasto w województwie wielkopolskim, powiecie pleszewskim, gminie Dobrzyca. Pierwsza wzmianka źródłowa o Dobrzycy zawarta jest w dokumencie z 1327 roku, w którym pojawia się Mikołaj z Dobrzycy herbu Leszczyc.

ADRES:

ul. Pleszewska 5

63-330 Dobrzyca

 

2. Historia pałacu

Początki dobrzyckiej rezydencji datują się na okres średniowiecza. Pierwsza wzmianka źródłowa o Dobrzycy zawarta jest w dokumencie z 1327 r., w którym jako świadek występuje Mikołaj Dobrzycki. Siedzibą jego potomków - Dobrzyckich herbu Leszczyc - miejscowość pozostała jeszcze przez niemal cztery stulecia, do 1717 r. Spośród przedstawicieli rodu, których znaczenie i działalność nie wychodziły na ogół poza najbliższą okolicę, wyróżniał się żyjący w XV w. Tumlin Dobrzycki, zaliczający się do bliskiego otoczenia starosty generalnego wielkopolskiego Łukasza Górki, dzięki któremu zapewne pełnił m.in. urzędy burgrabiego kaliskiego i wojewody kościańskiego. W ciągu dwóch następnych wieków wskutek działów rodzinnych w Dobrzyccy władali jedynie częścią majątku – jako panowie pozostałej części występują w źródłach Mycielscy, Żychlińscy, Bojanowscy i Jaskólscy. Dopiero w 1697 r. całość dóbr ponownie skupił w swych rękach Michał Dobrzycki (1660-1715). W niespełna jednak dwadzieścia lat później, w 1717 r. wdowa po nim sprzedała rodową siedzibę Aleksandrowi Gorzeńskiemu (1671-1754).

Aleksander Gorzeński po owdowieniu wstąpił do stanu duchownego, w którym osiągnął godności wikariusza generalnego i oficjała gnieźnieńskiego, po czym w 1739 r. sprzedał dobra synowi Antoniemu (1710-1773), chorążemu kaliskiemu i poznańskiemu, zaangażowanemu pod koniec życia w działania konfederacji barskiej. W 1772 r. majątek objął jego urodzony w 1743 r. syn Augustyn, który w latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego zrobił szybką karierę polityczną, w czym obok majątku dopomogły koneksje poślubionej w 1774 r. żony, Aleksandry ze Skórzewskich.

Do Dobrzycy powrócił na stałe dopiero w 1795 r. Całą energię poświęcił odtąd jednak już nie działalności politycznej (zakończonej godnością senatora-wojewody Królestwa Poskiego), a rozbudowie rodowej rezydencji. W tym celu sprowadził z Warszawy gruntownie wykształconego w rzymskiej Akademii św. Łukasza Stanisława Zawadzkiego, jednego z najwybitniejszych architektów doby klasycyzmu w Polsce, który w ten sposób przeniósł do Wielkopolski idee ukształtowane w przodującym wówczas kręgu artystów skupionych wokół króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W latach 1795-1799, wykorzystując mury istniejącej budowli, nadał im modną klasycystyczną formę, zarazem unikalną i niezmiernie ciekawą architektonicznie, wzbogacając ją m.in. o czterokolumnowy portyk na styku obu skrzydeł. O unikalności rezydencji stanowiła również wysmakowana dekoracja wnętrz oparta niemal w całości o polichromie, w tym iluzjonistyczne pejzaże Antoniego Smuglewicza oraz groteskowe malowidła Roberta Stankiewicza.

Po śmierci gen. A. Gorzeńskiego w 1816 r. dobra odziedziczył jego siostrzeniec, gen. Kazimierz Turno (1778-1817).

W 1890 r. dobra dla syna Józefa kupił hr. Zygmunt Czarnecki (1823-1908), zasłużony dla kultury polskiej bibliofil, którego kolekcja ustępująca w Wielkopolsce jedynie zbiorom Działyńskich i Raczyńskich zasiliła potem zbiory Biblioteki Baworowskich, a następnie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W rękach Czarneckich pałac pozostał aż do 1939 r., a jego kolejnymi właścicielami byli syn Zygmunta Józef (1857-1922) i jego wnuk Stefan (1893-1945).

ajtrudniejsze okazały się lata zapoczątkowane najazdem hitlerowskim w 1939 r. Rezydencję opuścić musieli dotychczasowi właściciele (hr. Stefan zmarł w 1945 r. w łagrze na Kołymie), rozgrabiono i rozproszono archiwum oraz wyposażenie obiektu, w którym początkowo urządzono obóz przejściowy dla ziemian z Wielkopolski, a następnie magazyn płodów rolnych i mieszkania dla Niemców przesiedlonych z terenów Morza Czarnego. Magazynowanie zboża we wnętrzach pałacowych kontynuowano przez pierwsze lata powojenne. Od 1951 r. w pałacu pojawili się lokatorzy prywatni, a w 1952 r. zaczął w nim funkcjonować dom kultury i biblioteka gminna.

Prace remontowe i zabezpieczające rozpoczęto dopiero po powołaniu do życia w 1988 r. Muzeum Wolnomularstwa. Muzeum od 2009 r. zmieniło profil działalności, przyjmując nazwę Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy.

 

3. Legenda

W parku znajduje się rzeźba kobiety z wysokim dzbanem. Według legendy kobieta ukradła kielich z pobliskiego kościoła. Pod grotą biegł podziemny korytarz do Koźmina, umówiła się na spotkanie z ukochanym. Chłopak na schadzkę nie przyszedł, a ona czekała na niego tak długa aż skamieniała.

 

4. Zespół parkowy

Początki parku w Dobrzycy sięgają XVII w. Z zachowanych opisów wynika, że przy zamku istniał ogród włoski otoczony parkanem, pusty i zarosły. Z kolei według sporządzonego w 1737 r. inwentarza, za czasów Aleksandra Gorzeńskiego ogród włoski miał charakter użytkowy, dostarczał owoców i warzyw na dworski stół.

 Dokładne plany z 1823 r. i 1829 r. ukazują park o charakterystycznym promienistym układzie drogowym, utworzonym przez trzy drogi zbiegające się przed budynkiem pałacowym. Droga na południe od pałacu kończyła się przed budynkiem Panteonu. Najdłuższa droga na osi pałacu prowadziła do głównego wejścia na teren rezydencji, umieszczonego wówczas w południowo-wschodnim narożniku założenia. Trzecia droga zmierzająca w kierunku południowo-zachodnim prowadziła w kierunku wsi Klonowa, która brała swój początek na terenie dzisiejszej osady ogrodniczej.

W odróżnieniu od projektanta pałacu, twórca założenia parkowego nie jest znany. Możliwe, że twórcą koncepcji założenia był autor przebudowy pałacu, wszechstronnie wykształcony architekt Stanisław Zawadzki.

Obecnie pałac nie stanowi centrum założenia parkowego. W północnej części parku znajduje się duży staw z wyspą, na której postawiono Monopter. Pałac jest usytuowany tuż przy stawie, którego wody otaczają go od strony zachodniej i północnej. Kiedyś staw był częścią fosy, która okalała zamek. Drugi staw położony jest naprzeciw pałacu od strony wschodniej. Znajduje się przy nim zrekonstruowana podczas rewaloryzacji parku sztuczna grota. Park w obecnym stanie zachował układ przestrzenny z czasów Augustyna Gorzeńskiego. Z tego czasu pochodzi kilka okazów drzew, niektóre z nich pochodziły jeszcze z dawnego ogrodu i zostały wykorzystane przez Gorzeńskiego i jego ogrodników przy zakładaniu parku krajobrazowego. Wśród wielu drzew znajdujących się w parku jest łącznie 35 pomników przyrody, z których najcenniejsze to paklon i platan.

 

5. Opinia

Czytając komentarze na kilku forach - ludziom podoba się Dobrzyca. Opisują jaki wspaniały pałac widzieli, a drzewa jakie stare tam rosną, no i oczywiście kaskada jaka cudowna... Tymczasem odwiedziłam to miejsce w kwietniu 2009 roku i co zobaczyłam? Przeciętny budynek muzealny, park ... hmmm... jak to park - niczym się nie wyróżnia, a kaskada z oczkiem wodnym to jedno wielkie wysypisko śmieci - pełna plastikowych butelek, torebek po kanapkach itp. Więc jak to mówią - "szału nie ma" ;-)

 

6. Galeria

 

7. Bibliografia

www.dobrzyca-muzeum.pl

 

8. Mapa

Odsłony: 1671

Komentarze   

0 #2 K 2017-08-17 16:09
Panie Wiesławie! Celowo w artykułach piszę datę pobytu w opisywanych miejscach. Od mojego pobytu faktycznie minęło 8 lat i jeśli faktycznie zmieniło się na lepsze - przede wszystkim otoczenie pałacu (tzn. jest czysto...) - to po kolejnej mojej wizycie z przyjemnością skoryguję opinię w moim artykule [jak już to kilkakrotnie czyniłam :-) ]
Pozdrawiam! K.
Cytować
0 #1 Wiesław 2017-08-16 11:20
Zapraszamy do powtórnego odwiedzenia Dobrzycy, po tych prawie 8 latach działalności muzeum.

https://www.facebook.com/Muzeum-Ziemiaństwa-w-Dobrzycy-184560014908259/?hc_ref=ARQJLmywDk0waFWx_F-kAeeQ1AaxzoFjCuGv4s2aO7nsJokQQywN-ztZaxcX34BbM8k
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież