JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Świętokrzyskie

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

 

1. Informacje ogólne

2. Geneza powstania Gór Świętokrzyskich

3. Historia powstania Świętokrzyskiego Parku Narodowego

4. Legenda

5. Warto zobaczyć

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Góry Świętokrzyskie są położone w centralnej części Wyżyny Kieleckiej i stanowią jej najwyższy fragment, osiągający 300-600 m n.p.m.

 

2. Geneza powstania Gór Świętokrzyskich

Wypiętrzone w czasie orogenezy kaledońskiej, która trwała od kambru do początków syluru (około 500-430 mln lat temu), Góry Świętokrzyskie zostały poddane erozji i przykryte młodszymi utworami powierzchniowymi. W czasie kolejnych ruchów górotwórczych ponownie zostały wypiętrzone oraz pofałdowane, a ich wierzchnie warstwy były niszczone i stopniowo usuwane. Dzięki temu uległy odkryciu stare prekambryjskie i paleozoiczne skały: łupki ilaste, kwarcyty oraz pochodzące z dewonu i dolnego kambru: wapienie, dolomity, margle i piaskowce. Osłaniają je permskie zlepieńce zygmuntowskie oraz warstwy młodszych trzeciorzędowych wapieni i piasków, w których występują złoża gipsu oraz siarki. Na powierzchni znajdują się najmłodsze utwory czwartorzędowe m.in. pokrywy lessowe.

Najwyższymi pasmami Gór Świętokrzyskich o stromych stokach są Jeleniowskie oraz Łysogóry, z najwyższymi szczytami: Łysicą (612 m n.p.m.) i Łysą Górą (595 m n.p.m.). Grzbiety są zbudowane z odpornych na wietrzenie kwarcytów, piaskowców i łupków, a obniżenia, które powstały na mało odpornych łupkach, marglach i wapieniach, wypełniają warstwy piasków oraz glin. Niższe pasma pokrywa less.

 

3. Historia powstania Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Fragmenty dzisiejszego Świętokrzyskiego Parku Narodowego były chronione już w okresie międzywojennym, gdy nadmierna eksploatacja lasów uświadomiła potrzebę uratowania ich przed dewastacją. W 1920 roku powstał rezerwat ścisły na Chełmowej Górze (stanowisko modrzewia polskiego), a w 1922 roku rezerwaty ścisłe na Świętym Krzyżu i Łysicy (las jodłowo-bukowy). W 1932 roku istniejące już terenu chronione zostały powiększone. Powstał także nowy rezerwat na Miejskiej Górze. 1 maja 1950 roku rezerwaty połączono ze sobą pasem lasu ciągnącego się po obu stronach głównego grzbietu Łysogór, powołując Świętokrzyski Park Narodowy o powierzchni 5 810 ha. W obecnych granicach park obejmuje: najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich – zalesione Łysogóry z Łysicą (612 m n.p.m.) i Łysą Górą (595 m n.p.m.), część Pasma Klonowskiego z górami Psarską i Miejską oraz Pokrzywiańskiego z Chełmową Górą, a także położone między nimi części dolin: Wilkowskiej, Dębniańskiej i Słupiańskiej.

 

4. Legenda

  • Legenda o Emeryku – Emeryk, jedyny syn Stefana I, króla Węgier, podczas polowania pogonił za jeleniem i już miał go zabić, gdy między rogami zobaczył jaśniejący krzyż. Ukazał mu się anioł i polecił zostawić w pobliskim klasztorze relikwie Krzyża Świętego, które miał na piersi;
  • Klęcząca postać wykuta z kamienia kwarcowego, ze złożonymi do modlitwy rękoma, stoi pod lasem przy drodze wiodącej na Św. Krzyż. Emeryk pokutuje za swoją pychę! Jedna z legend głosi, że co roku posuwa się ona do góry o ziarnko piasku. A gdy dojdzie na szczyt – nastąpi koniec świata;

  • W czasach przedchrześcijańskich na Łysej Górze istaniał pogański wał kultowy zbudowany z kamienia tłuczonego, opasujący bezleśną partię Łysej Góry; do dziś zachowały się jedynie jego fragmenty na długości około 1500 m. Według pogańskich wierzeń był czymś w rodzaju magicznego kręgu odgradzającego uświęcone miejsce od zewnętrznego „złego” świata.

 

5. Warto zobaczyć

Gołoborza – są prawdziwą osobliwością krajobrazu. Powstały one w czasie zlodowacenia, kiedy lądolód skandynawski pokrywał cały obszar polskich nizin i wyżyn, ponad jego powierzchnię w formie nunataków wystawały Góry Świętokrzyskie. Podlegały one wówczas gelifrakcji, czyli wietrzeniu mrozowemu. Polega ono na rozkruszaniu kwarcytów i piaskowców przez wielokrotnie zamarzającą i rozmarzającą wodę wypełniającą szczeliny. W rezultacie powstają pozbawione roślinności rumowiska skalne, które znajdują się na najwyższych grzebieniach i stokach.

Święty Krzyż / Łysa Góra – pobenedyktyński kościół i klasztor na Łysej Górze (zwany tak od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w kościele). Świętokrzyskie sanktuarium jest najstarsze w Polsce. Do XVII wieku klasztor był tak ważnym miejscem jak dziś Jasna Góra. Aby oddać część relikwiom Krzyża Świętego, na drugi co do wielkości szczyt Gór Świętokrzyskich wspinali się niemal wszyscy polscy królowie.

Na teren klasztoru wchodzi się przez barokową bramę. Centralny dziedziniec otaczają XV-wieczne krużganki. Stąd można wejść do kościoła Trójcy Świętej z lat 1781-1789. W kaplicy Oleśnickich z lat 1614 – 1620 znajduje się najcenniejszy skarb sanktuarium – relikwie drzewa Krzyża Świętego oprawione w podwójny krzyż benedyktyński. Zostały one podarowane benedyktynom łysogórskim przez Władysława Łokietka w latach 1306-1308.

Pierwszy kościół Świętej Trójcy miał powstać za sprawą Dąbrówki, żony Mieszka I. Data założenia klasztoru nie jest znana. Tradycja benedyktyńska przyjmuje, że ufundował go Bolesław Chrobry w 1006 r.

Rozkwit klasztoru przypada na XV wiek. Mnisi rozbudowali wtedy bibliotekę, zasłynęli z umiejętności medycznych i produkcji leków. W 1882 r. władze carskie urządziły tu więzienie, które istniało do 1939 r. W 1936 r. opiekę nad sanktuarium przejęło i do dziś sprawuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów.

W podziemiach kościoła można zobaczyć trumny ze szczątkami m.in. Jaremy Wiśniowieckiego, bohatera „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza.

Muzeum Przyrodnicze – znajdujące się w pomieszczeniach zachodniego skrzydła kompeksu budynków klasztornych na Świętym Krzyżu i obejmuje kilka działów: przyrody nieożywionej, fauny i flory – występujących na terenie objętym ochroną.

Łysica - jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich. Jej wysokość wynosi 612 m n.p.m. Potocznie grzbiet nazywa się Górą Świętej Katarzyny. Na wierzchołku umieszczono krzyż będący repliką pamiątkowego krzyża z 1930 roku. Znajdują się tutaj także nieliczne pozostałości wieży triangulacyjnej. Ze szczytu możemy podziwiać nieco ograniczony widok w kierunku północnym na Górę Miejską i Psarską.

 

6. Ciekawostki

  • Obok Gór Świętokrzyskich do gór powstałych w czasie orogenezy kaledońskiej i zachowanych do dziś należą m.in. Apallachy, Góry Kaledońskie, Góry Skandynawskie oraz góry Spitsbergenu;
  • według trudnych do sprawdzenia przekazów na Łysej Górze czczono bóstwa słowiańskie o imionach: Łada, Boda i Leli;
  • w sanktuarium Drzewa Świętego Krzyża na Świętym Krzyżu powstały „Kazania świętokrzyskie” – jeden z najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego;
  • najsłynniejszymi pątnikami przybywającymi do relikwii Krzyża Świętego byli polscy królowie. Władysław Jagiełło pieszo pielgrzymował tu 7 razy. Kolejni pielgrzymi i fundatorzy to: Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary z królową Boną, Zygmunt II, Władysław IV. Pielgrzymowali tu także pisarze i naukowcy: Julian Ursyn Niemcewicz, Cyprian Norwid, Stanisław Staszic, Jan Brzechwa;
  • na przełomie XVI i XVII w. przy pątniczej ścieżce wiodącej z Nowej Słupi na szczyt Łysej Góry wybudowano jedną z pierwszych w Polsce dróg krzyżowych.

 

7. Opinia

Nie trzeba jechać w Tatry czy Sudety aby pochodzić po górach. Idąc szlakami turystycznymi, które zachęcają do aktywnego wypoczynku w Świętokrzyskim Parku możemy podziwiać wspaniały krajobraz: głębokie doliny, strome zbocza oraz słynne gołoborza. 8.10.2011 byłam tam ostatni raz. Muszę napisać, że to był doskonały czas na to aby bez tłumów, w spokoju pospacerować szlakami, które w sezonie letnim zapełniają się turystami i dziećmi ze szkolnych wycieczek. Wejście na Łysą Górę czy Łysicę zajmuje niewiele czasu. Można wejść na te dwa „szczyty” w ciągu jednego popołudnia i skorzystać z możliwości pooglądania wspaniałego drzewostanu i wyciszenia się przy minimalnym wysiłku.

 

8. Bibliografia

„Najpiękniejsze sanktuaria - małopolska”, 2007.

„100 najpiękniejszych miejsc w Polsce”, wy. Publicat

Przewodnik „Polska na weekend i na wakacje”, 2012

www.swietykrzyz.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 1938

Komentarze   

0 #2 Martha 2016-02-03 17:57
Thanks designed for sharing such a pleasant thought,
paragraph is fastidious, thats why i have read it completely
Cytować
0 #1 Augustus 2016-01-30 13:14
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web page
is actually pleasant.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież