JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Świętokrzyskie

SANDOMIERZ - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia miasta 

3. Legendy sandomierskie

4. Atrakcje turystyczne

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Sandomierz - jedno z najstarszych miast w Polsce. Położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, nad rzeką Wisłą. Nazwa Sandomierz nie pochodzi – jak się mawia – stąd, że w tym miejscu San „domierza” do Wisły, lecz od staropolskiego imienia Sędomir – rozpowszechnionego w całej Słowiańszczyźnie. Pierwsze wzmianki o Sandomierzu pochodzą z kronik Galla Anonima i zapisków arabskiego podróżnika, Al – Idrisiego. Dzisiejszy Sandomierz rozpościera się na kilku wzgórzach Wyżyny Sandomierskiej. 

 

2. Historia miasta

Pierwsi osadnicy pojawili się tu w VIII w. Na początku XII wieku Sandomierz był już zaliczany do głównych grodów w kraju, obok Wrocławia i Krakowa. Po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, stał się stolicą jednego z księstw dzielnicowych. Dzięki położeniu na szlaku handlowym z Małopolski do Rusi przekształcił się w osadę typu miejskiego. W XIII wieku Tatarzy kilkakrotnie niszczyli Sandomierz. Miasto przeniesiono wówczas na trudniej dostępne tereny wzgórz Kolegiackiego i Miejskiego. Była to druga lokacja Sandomierza (1286 rok), który otrzymał od księcia Leszka Czarnego prawa miejskie magdeburskie.

Po zjednoczeniu dzielnic przez Władysława Łokietka utworzono województwo sandomierskie. Drewniana zabudowa Sandomierza spłonęła w 1349 roku podczas najazdu Litwinów. W drugiej połowie XIV wieku, za panowania Kazimierza III Wielkiego, miasto odbudowano. Rozpoczął się bardzo pomyślny okres dla grodu nad Wisłą. Bogacące się na spławie drewna i zboża miasto zmieniało swój wygląd. Powstał nowy układ architektoniczny, zachowany do dziś. Stare Miasto opasano murami obronnymi z basztami, bramami i zamkiem w miejscu dawnego grodu. Wzniesiono ratusz, a romańska kolegiata otrzymała gotycki wystrój; powstały nowe świątynie i szkoły przykościelne. Osadzono tu również największą w Małopolsce, po krakowskiej, gminę żydowską, którą król otoczył specjalną opieką.

Okres świetności trwał aż do XVI wieku. Wielu mieszkańców Sandomierza studiowało w Akademii Krakowskiej, wielu ludzi kultury osiadło na stałe, m.in. lekarz i tłumacz dzieł Arystotelesa – Sebastian Patrycy z Pilzna, botanik, autor „Herbarza Polskiego”, Marcin z Urzędowa oraz doktor medycyny, Stanisław Bartolon Starszy, którego sława sięgała daleko poza granice miasta.

Kres temu okresowi położyły najazdy szwedzkie, a następnie rozbiory Polski, w wyniku których Sandomierz, tracąc swe funkcje administracyjne, znalazł się w Prusach. Po kongresie wiedeńskim wrócił do Królestwa Polskiego, ale dopiero po I wojnie światowej pojawiły się nadzieje na jego ponowny rozwój jako stolicy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Niestety, zniweczył je wybuch II wojny światowej.

 

3. Legendy sandomierskie

Legenda o Wąwozie Królowej Jadwigi – kiedy Jadwiga podróżowała zimą z Sandomierza do Krakowa, rozpętała się straszliwa burza śnieżna. Pomocy udzielili królowej mieszkańcy pobliskiej wsi, za co w nagrodę zostali wykupieni z rąk srogiego właściciela i zobowiązani do służby przy katedrze. Białe skórzane rękawiczki Jadwigi, które otrzymali na pamiątkę tego wydarzenia, można zobaczyć w Muzeum Diecezjalnym.

Legenda o lipach św. Jacka - św. Jacek Odrowąż za namową swojego wuja, biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, miał wybudować kościół pod wezwaniem św. Jakuba i klasztor dominikanów. Teren, na którym miała powstać budowla należał do największego skąpca i niedowiarka o imieniu Konrad. Założył się on z Jackiem, że jeśli ten dokona cudu, odda mu plac za darmo. Życzeniem właściciela było obsadzenie placu lipami wsadzonymi korzeniami do góry. Po upływie roku okazało się, że lipy zakwitły. Dzięki temu Odrowąż mógł przystąpić do budowy świątyni.

Podczas II wojny światowej Sandomierz ostrzeliwany był z działa kolejowego. Jeden z pocisków uderzył w lipę, która swymi konarami osłoniła i ochroniła przed zniszczeniem starożytne mury kościoła. Na jej miejsce posadzono młode lipy, które rosną przy kościele do dnia dzisiejszego.

Legenda o Halinie Krępiance, która Sandomierz od Tatarów uratowała - legendarna Halina była córką kasztelana sandomierskiego – Piotra z Krępy, który został zamordowany podczas jednego z najazdów tatarskich. Osieroconą dziewczynką zajął się jej opiekuńczy wuj. Kiedy niewiasta wyrosła na piękną kobietę wydano ją za wojewodę sandomierskiego - Jana Pilawitę. Jednak ich spokój i szczęście nie trwało zbyt długo. Sandomierz po raz kolejny został zaatakowany przez Tatarów. Podczas bitwy zginął ukochany mąż Haliny. W 1287 roku miasto ponownie oblegali Tatarzy. Szanse na ocalenie Sandomierza z każdym dniem malały. Wówczas kasztelanka postanowiła zemścić się na hordzie Tatarów, knując spisek przeciw odwiecznym wrogom. Wieczorem udała się do obozu tatarskiego i zaproponowała pomoc w zdobyciu Sandomierza. Obiecała wprowadzić wojska tatarskie tajemniczym, podziemnym przejściem aż do samego centrum miasta. Swoją decyzję tłumaczyła chęcią zemsty na mieszkańcach Sandomierza, którzy wyrządzili jej krzywdę w okresie dzieciństwa. Chan Tatarów zgodził się na propozycję Haliny. Zachęceni Tatarzy jeszcze tej samej nocy wysłali niewielki oddział, który prowadzony przez Halinę dotarł podziemnym labiryntem do miejsca, skąd widać było sandomierski rynek. Po powrocie dowódca zwiadu opowiedział dokładnie chanowi wszystko co zobaczył. Następnego dnia całe wojsko tatarskie zostało wprowadzone przez Halinę do sandomierskich podziemi. Kobieta schodząc do lochów wzięła ze sobą białego gołębia, który miał być oznaką, iż Tatarzy znajdują się w sandomierskich lochach. W momencie, gdy gołąb pojawił się na sandomierskim niebie wejście do podziemi zostało zasypane. Tym sposobem Halina i Tatarzy stracili szansę wyjścia z podziemi. Chan - po zorientowaniu się, że padł ofiarą podstępu - wpadł w straszny gniew. Rozgoryczony poganin przebił dziewczynę oszczepem, wybawiając ją tym samym od śmierci głodowej. On sam wraz z wojskiem konał jeszcze kilka dni w straszliwych męczarniach. Horda zginęła w mrocznym korytarzu ale dzięki poświęceniu Haliny miasto zostało ocalone.

Legenda o Henryku Sandomierskim i pięknej Judycie - Henryk był synem Bolesława Krzywoustego. Otrzymał we władanie Ziemię Sandomierską a jego rezydencja mieściła się w nadwiślańskim zamku.

Książe jako pierwszy wyruszył na wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Wracając do swojego ojczystego kraju przywiózł ze sobą kobietę, którą obdarzył głębokim uczuciem. Piękna Judyta była prostą Żydówką. Nie była ani księżniczką ani też nie pochodziła z królewskiego dworu. Książe wybudował jej w zamku piękne komnaty, dzieląc się przy tym całym swoim majątkiem.

Judyta miała ogromny wpływ na Henryka. Nie podobało się to rycerstwu i duchownym. Zmusili księcia, aby usunął kobietę z zamku. Książe dostosował się do tego ale wcześniej kazał wybudować podziemny pałac w okolicach wzgórza Salve Regina. Żydówka opuściła miasto, udając, że wyjeżdża. W drodze zawróciła jednak do podziemnego pałacu. Tam zajęła się czarami. Henryk odwiedzał swoją ukochaną spędzając z nią bardzo dużo czasu.

Pewnego dnia ogłosił, że udaje się na wyprawę przeciw Prusom. W drodze jednak zostawił rycerzy i udał się do swojej ukochanej. Dzięki jej czarom otrzymał wieczną młodość i do dzisiaj przebywa razem z piękną Judytą w podziemnym pałacu

 

4. Atrakcje turystyczne

Bazylika Katedralna Narodzenia Najświętszej Marii Panny – została ufundowana w 1360 roku przez Kazimierza Wielkiego w ramach królewskiej pokuty za utopienie księdza Baryczki w Wiśle (duchowny źle się i nim wyrażał). Bazylika została wzniesiona w stylu gotyckim, choć dziś w jej wyglądzie można odnaleźć ślady licznych przebudów. We wnętrzu zachowało się wiele cennych obiektów o znaczeniu zarówno sakralnym, jak i historycznym. Do najcenniejszych należą tzw. Freski Sandomierskie. Ich fundatorem był w 1420 roku Władysław II Jagiełło. Dziś są jednym z najwspanialszych przykładów monumentalnego malarstwa średniowiecznego w Polsce. W katedrze warto także zwrócić uwagę na barokową ambonę i zawieszony ponad nią XV-wieczny gotycki krucyfiks oraz barokowo-rokokową kaplicę Najświętszego Sakramentu, w której znajduje się marmurowy ołtarz ozdobiony sceną Ostatniej Wieczerzy.

ADRES:

ul. Mariacka 10

27-600 Sandomierz

Brama Opatowska – oddziela Stare Miasto od reszty Sandomierza. Jest to jedyna zachowana do dziś z czterech bram fortyfikacji, wybudowanych za czasów Kazimierza III Wielkiego około 1362 roku, aby zabezpieczyć miasto przed najazdami tatarskimi. Do bramy przylegają, bo obu jej stronach pozostałości murów o grubości 2 i wysokości 9 metrów. W szesnastym wieku bramę zwieńczono renesansową attyką. Attyki budowano w celu zabezpieczenia dachów przed wyrzucanymi przez nieprzyjaciela strzałami z gorejącymi wiechciami. Wspomniana attyka była więc strukturą podnoszącą obronność budowli. Bramę zamykano od góry broną, czyli mocną, okutą żelazem kratą z bali dębowych. W latach 1928-1929 Brama Opatowska została pokryta żelbetonowym stropem i udostępniona zwiedzającym. Oprócz ocalałej Opatowskiej istniały jeszcze: Krakowska, Rybacka i Zawichojska. Ponadto było 21 baszt i dwie furty, z czego jedna Dominikańska, zwana Uchem Igielnym, istnieje po dziś dzień. Na szczyt bramy można obecnie wejść. Z tarasu widokowego podziwiamy przepiękną panoramę miasta i okolicy.

ADRES:

ul. Opatowska

27-600 Sandomierz

Collegium Gostomianum – ta szacowna szkoła liczy sobie już przeszło 400 lat. Zespół ten wznoszony był w latach 1602-1615 pod kierownictwem Michała Hintza archiekta jezuickiego i składał się z dwu skrzydeł: wschodniego - przeznaczonego na szkołę i południowego - mieszczącego klauzurę klasztorną. Budynki kolegium wzniesiono na krawędzi skarpy wiślanej otaczającej kościół parafialny św. Piotra (wzmiankowany już od 1166 r.), który od 1714 r. stał się świątynią klasztorną. Zachowane wschodnie skrzydło zespołu klasztornego od początku przeznaczone było dla szkoły średniej nowego typu. Z czasem sandomierski klasztor stał się prężnym ośrodkiem szkolnym i gospodarczym. W 1636 r. wzniesiono seminarium duchowe dla archidiakonatu sandomierskiego i powierzono jego prowadzenie jezuitom, działał teatr szkolny, wspaniałe winnice klasztorne zaopatrywały w wino inne domy zakonne na obszarze Polski i Litwy. Z klasztorem sandomierskim związani byli w XVIII w. m.in. Gabriel Rzączyński, wybitny fizjograf, ornitolog i Józef Karsznicki - architekt. Po kasacie zakonu w 1773 roku w budynkach zadomowiła się szkoła świecka. O jezuickiej przeszłości kompleksu przypomina figura założyciela zakonu Ignacego Loyoli, stojąca do dziś przy wejściu na dziedziniec. Gmach Collegium Gostomianum jest jednym z najcenniejszych zabytków Sandomierza, stanowi wspaniałą dominantę w panoramie od strony Wisły, a sam zachował układ przestrzenny, wystrój architektoniczny i ocalałą w dwu kondygnacjach eliptyczną klatkę schodową, która jest pierwszą tego typu konstrukcją w Polsce.

ADRES:

ul. J. Długosza 7

27-600 Sandomierz

Góry Pieprzowe - nazywane też "Pieprzówkami" odsłaniają bardzo stare skały kambryjskie liczące 500 milionów lat. Mają wysokość ok. 199 m.n.p.m. Jest to jedyne tego typu odsłonięcie w Europie. Na odcinku około 1 km w stromej, wysokiej miejscami na 60 m krawędzi doliny Wisły ciągną się wychodnie iłołupków kambryjskich, przecinane siecią spękań i uskoków. Całość pokrywa warstwa lessu. Góry Pieprzowe są wschodnim zakończeniem Gór Świętokrzyskich i rezerwatem geologiczno-przyrodniczym. Chronione są tu także zespoły roślinności stepowej takiej jak: wisienka karłowata, ostnica włosowata czy też przetacznik siwy. Jest to jedyne w Polsce miejsce występowania krwawnika szczecinolistnego. Osobliwością są skupiska 15 gatunków dzikiej róży, z których najrzadszą jest Rosa Wagae. Jest to także ewenement w skali europejskiej. W Pieprzówkach żyją również rzadkie gatunki owadów.

DOJAZD:

dojazd od miejscowości Kamień Łukawski. Można dojść wałem przez który prowadzi czerwony szlak, zaczynający się na Starym Mieście na ulicy Krótkiej w Sandomierzu. Można dojechać od "dołu" ulicą Błonie.

Kamienica Oleśnickich – najbardziej okazała kamienica z podcieniami zachowała pierwotny układ przestrzenny. W kamienicy tej w 1570 roku przedstawiciele polskich luteran, kalwinów i braci czeskich zawarli "zgodę" i opracowali obowiązujący katechizm. Z dziedzińca tej kamienicy jest wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej.

ADRES:

Rynek 10

27-600 Sandomierz

Kościół Ducha św. – jego budowniczymi byli tzw. Duchacy, czyli kanonicy regularni Ducha Świętego. Przez prawie 700 lat prowadzili oni w Sandomierzu szpitale i ochronki, których zabudowania do dziś znajdują się w pobliżu świątyni. Kościół wybudowano w stylu gotyckim w XV wieku. W wieku XVIII został przebudowywany. Z tego okresu pochodzi barokowo-rokokowe wnętrze. Tu na uwagę zasługuje przede wszystkim ołtarz główny z XVIII – wiecznym przedstawieniem zesłania Ducha Świętego oraz gotycka rzeźba Chrystusa Frasobliwego w kaplicy bocznej, przeniesiona z zamku.

ADRES:

ul. Opatowska 10

27-600 Sandomierz

Kościół p.w. św. Józefa - świątynię budowali Franciszkanie - Reformaci, którzy przybyli do Sandomierza w r. 1672, gdzie rozpoczęli działalność duszpasterską za aprobatą biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego. Kościół konsekrował 24.10.1690 r. bp Stanisław Szembek, sufragan krakowski. Fundatorami byli: Aleksander Lubomirski, starosta sandomierski i wojewoda krakowski, Jan Kurdwanowski, sędzia grodzki, Piotr Opocki, kasztelan wiślicki i Marcin Dębicki, podkomorzy sandomierski. Jest to skromna budowla o wystroju wnętrz pochodzącym z 1820 roku. Jednak tym, co zasługuje tu na szczególną uwagę, są zmumifikowane w sposób naturalny zwłoki zmarłej w 1698 roku wojewodzianki Teresy Morsztynówny, przez wielu Sandomierzan uważanej za świętą. Przyczyna zachowania się jej zwłok w takim stanie stanowi do dziś nierozwiązaną zagadkę.

ADRES:

ul. Św. Wojciecha 2

27-600 Sandomierz

Kościół św. Jakuba Apostoła – jedna z zaledwie trzech romańskich świątyń w Polsce zbudowanych z cegły, a nie z kamienia. Główne wejście zdobi XIII – wieczny portal, a wnętrze kryje szczątki 49 dominikanów, tzw. męczenników sandomierskich, okrutnie zamordowanych przez Tatarów w 1260 roku. Kościół ma kształt trójnawowej bazyliki. Wystrój wnętrza pochodzi z początków XX w. Przy południowej ścianie prezbiterium ustawiono barokowy sarkofag księżnej Adelajdy Domicelli wykonany w 1676 roku z jednego kawałka drzewa dębowego. W dolnej części cztery lwy podtrzymują na grzbietach sarkofag z postacią księżnej, a całość posiada bogatą dekorację roślinną i heraldyczną. Do 1670 roku grób fundatorki pierwszego kościoła św. Jakuba znajdował się na środku nawy głównej. W XIX wieku wspomniany już ksiądz M. Buliński dostał się do wnętrza dębowego sarkofagu i dzięki ofiarności wiernych zakupił w Warszawie mosiężną trumienkę do której przełożono doczesne szczątki księżnej.

W pobliżu Kościoła rosną wiekowe lipy, które jak głosi legenda zasadzone zostały przez św. Jacka korzeniami ku górze, uznane obecnie za pomniki przyrody. Tylko jedno z drzew ma „zaledwie” 50 lat (pierwsze przy wejściu po lewej stronie) zasadzone w końcu II wojny światowej przez kościelnego Stanisława Czechowicza gdy pocisk wystrzelony przez Niemców z działa kolejowego za Dwikozami zniszczył starą lipę.

ADRES:

ul. Staromiejska 3

27-600 Sandomierz

Kościół św. Michała – wraz z zespołem dawnego klasztoru Benedyktynek został wzniesiony w latach 1686-92 z fundacji Zofii Sieniakowskiej według projektu Michała Linka. Kościół jest jednonawowy, nakryty sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi podtrzymywanymi przez zdwojone, jońskie pilastry. Kościół poprzedza niewielki ogródek oddzielony od ulicy ogrodzeniem i kazalnicą. Zespół pobenedyktyński jest znakomitym przykładem sztuki barokowej architektury klasztornej w Polsce. Od 1903 roku mieści się tutaj Wyższe Seminarium Duchowne. Kamienne portale i szczyty zwieńczone posągami tworzą bogatą architekturę budowli. We wnętrzu, częściowo zniszczonym przez pożar w 1966 roku, zachowana jest piękna rzeźbiona ambona z XVII wieku. W klasztorze zachował się bardzo bogaty zespół tkanin z XVII-XVIII wieku.

ADRES:

ul. Żeromskiego 4

27-600 Sandomierz

Kościół św. Pawła - który powstał w XV / XVII w., posiada bogatą dekorację sztukatorską i barokowe wyposażenie wnętrza. Kościół ufundowany został w 1226 roku przez biskupa Iwona Odrowąża. Nowy kościół p. w. św. Pawła był niewątpliwie świątynią drewnianą, usytuowaną na wzgórzu, zwanym od jego wezwania świetopawelskim, zapewne mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie stoi dzisiejszy kościół. Niestety, z powodu braku zachowanych źródeł i poważniejszych badań terenowych, nie są zbyt dobrze znane dalsze losy drewnianej świątyni. Nie można wykluczyć, że pierwotna świątynia, usytuowana na terenie osady pozbawionej urządzeń obronnych, została zniszczona i spalona w trakcie kolejnych najazdów mongolskich, ruskich i litewskich, choć podobnie przyjąć można, że tuż po nich podnosiła się ze zgliszcz i była odbudowywana, również jako budowla drewniana. Doniosłe wydarzenia w historii kościoła św. Pawła miały miejsce dopiero u schyłku średniowiecza. Wiadomo bowiem, że w 1 poł. XV wieku, na miejscu starszego, drewnianego, powstała nowa, murowana świątynia. Dokonać tego miał kanonik i oficjał sandomierski a miejscowy proboszcz imieniem Grzegorz. Murowany kościół nie oparł się pożarowi w 1637 roku. Zniszczenia okazały się zapewne dość dotkliwe, a i może świątynia była już wówczas zbyt ciasną, gdyż w ramach odbudowy zdecydowano o powiększeniu kościoła poprzez wydłużenie nawy. Niezbędne prace rozpoczął i przeprowadził własnym kosztem kanonik sandomierski i proboszcz kościoła od 1631 roku, ks. Szymon Dzierżęga. Najprawdopodobniej zniszczeniu uległo również wyposażenie, wspaniale uzupełnione także staraniem proboszcza. Wiemy, że 13 lipca 1651 roku, jeszcze przed śmiercią ks. Dzierżęgi w następnym roku, dwa nowe ołtarze konsekrował biskup sufragan krakowski Wojciech Lipnicki. Niestety, w wyniszczających latach potopu szwedzkiego, świątynia znowu doznała poważnych uszkodzeń. Ostateczny kształt i wystrój wnętrza kościół zawdzięcza kanonikowi Jakubowi Orzechowskiemu, proboszczowi parafii w latach 1706-24. Lata I wojny św. przyniosły kolejne cierpienia i zniszczenia. Zwłaszcza tragicznie zapisał się 1915 rok, kiedy to od 6 do 8 września toczyła się tu krwawa bitwa między wojskami rosyjskimi i austriackimi, tym bardziej bolesna, że po obu stronach walczyli Polacy. Sam kościół, który już przed I wojną św. należało poddać gruntownej odnowie, w czasie działań wojennych doznał kolejnych poważnych uszkodzeń. Dziś kościół św. Pawła, staraniem i dbałością kolejnych proboszczów, należy do najwspanialszych w diecezji i stanowi nierozerwalną część krajobrazu pięknego i starożytnego Sandomierza.

ADRES:

ul. Staromiejska 11

27-600 Sandomierz

Muzeum Diecezjalne - Dom Jana Długosza – muzeum mieści się w okazałym gotyckim domu wzniesionym w 1476 r. z fundacji ks. Jana Długosza, wybitnego historyka, zarazem kanonika sandomierskiego. Ów gotycki gmach zwany Domem Długosza, powstał dla potrzeb księży mansjonarzy, którzy przez wieki, aż do kasaty w XIX w., pełnili służbę Bożą w kolegiacie sandomierskiej.   Zbiory Muzeum Diecezjalnego to prawdziwa skarbnica dzieł sztuki i pamiątek. Na ekspozycji prezentowany jest bogaty dorobek artystyczny w dziedzinie sztuki sakralnej: malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, związany z przeszłością kościelną Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej. Wśród prezentowanych tu zbiorów wyróżnia się m.in. obraz „Madonna z Dzieciątkiem” autorstwa Łukasza Cranacha, a także turecki dywan przywieziony przez Jana III Sobieskiego z wyprawy wiedeńskiej. Muzeum Diecezjalne powstało staraniem ks. Józefa Rokosznego (zm.1931) i ks. Jana Wiśniewskiego (zm. 1943), którzy w ciężkich czasach zaborów gromadzili pamiątki przeszłości, aby uchronić je przed zapomnieniem i zniszczeniem.

ADRES:

ul. Długosza 9

27-600 Sandomierz

Park Piszczele – nazwa pochodzi od kości ludzkich wydobywanych w trakcie prac rolniczych. Prawdopodobnie były to kości mieszkańców miasta, którzy ginęli w trakcie trzech kolejnych najazdów tatarskich, zaś tam zostali pochowani. Park Piszczele położony jest w centralnej części miasta. Obszar Parku ma zróżnicowaną topografię terenu, można zauważyć liczne wcięcia w skały lessowe. Dnem wąwozu Parku Piszczele płynie potok Piszczelka. Teren obrastają takie gatunki drzew jak: wiązy, klony, kasztanowce, akacje, topole. W Parku Piszczele znajdują się: ścieżki spacerowe i rowerowe, skate-park, boiska trawiaste oraz boisko asfaltowe do gry w koszykówkę, altany i Zielone Centrum Kultury - na szczycie Polany Słonecznej, gdzie zimą montowany jest mini-wyciąg narciarski oraz największy walor Parku - park linowy. "Ścieżkę Tarzana", bo taką nazwę nosi wspomniany park linowy, tworzą bazy ulokowane w konarach drzew oraz przejścia między nimi. Bazy zawieszone na wysokości od 5 do 10 metrów połączone są w różnoraki sposób - linami, kładkami i belkami.

Podziemna Trasa Turystyczna – korytarze po miastem wydrążone w miękkiej lessowej skale. Sandomierskie podziemia prawdopodobnie powstawały od czternastego wieku z przeznaczeniem na magazyny. Zwiększające sie zapotrzebowanie na miejsce do przechowywania przez kupców ich towarów handlowych w ciasnym obrębie Sandomierza spowodowało, że poszczególni kupcy drążyli kolejne piwnice, łączyli istniejące. Służyły też jako schronienie – miejscowi chowali się w nich w czasie tatarskich najazdów w XIII wieku. Trasa prowadzi pod ośmioma kamienicami. Najgłębsze wyrobiska sięgają 12 m pod płytę Rynku, a długość chodników wynosi 470 m. Orygnalne wątki wyeksponowano w czołach komór i specjalnie pozostawionych wnękach. W końcowym odcinku zastosowano typową obudowę górniczą na pamiątkę pracujących tu górników z Bytomia. Trasę udostępniono do zwiedzania w grudniu 1977 roku. Dla łatwiejszej orientacji zwiedzających, poszczególne komory i korytarze nazwano. Jest chodnik górniczy, korytarz straceńców, sala katowska, chodnik upadowy, komnata Haliny Krępianki czy komora pod frontonem, w sumie 34.

ADRES:

Wejście od ulicy Oleśnickich, Sandomierz

Ratusz – jest jednym z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce. Zbudowany w XIV w. pierwotnie w kształcie wieży. Rozbudowany w XV w. uzyskał plan wydłużonego prostokąta, natomiast w XVI w. został zwieńczony attyką. Na początku XVII w. przybudowano od zachodu wieżę. Ratusz wielokrotnie ulegał pożarom, m.in. w 1623 roku i 1757. Budynek jest budowlą ceglaną. Wysoka attyka zakrywa dach. Otynkowana wieża, z arkadowym wejściem do sal parteru pokryta jest blaszanym dachem i zwieńczona orłem z czasów Księstwa Warszawskiego. Ks. M. Buliński wspomina w "Monografii" o odkryciu pod Ratuszem w XIX wieku obszernej piwnicy, która służyła za więzienie. Torturowano w niej obwinionych. Świadczyć o tym miały haki i kółka w ścianach. Jego potężna sylwetka dominuje nad rynkiem, choć budynek nie zajmuje centralnej jego części. Został usytuowany nieco z boku, w pobliżu zachodniej pierzei rynku. Spacerując wokół ratusza, odkryjemy na jego południowej ścianie interesujący zegar słoneczny z 1958 roku. Ratuszowe wnętrza mieszczą ekspozycję muzealną. Są tu prezentowane m.in. dokumenty, mapy, monety, zabytkowe meble.

ADRES:

Rynek 1

27-600 Sandomierz

Rynek - to główny plac w mieście o całkiem sporych wymiarach. Sandomierski Rynek, centrum jednej z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych starówek w Polsce, wpisanej do rejestru zabytków o światowej randze, to jedna z głównych atrakcji turystycznych miasta. I nic dziwnego, bo otoczony zabytkowymi kamieniczkami, z renesansowym Ratuszem z pięknej cegły, znajdującym się w centralnym miejscu placu, przyciąga corocznie rzesze zwiedzających.

Spichlerz – jedyny zachowany do naszych czasów, przypomina, że w przeszłości Sandomierz był portem. Niegdyś pod mury tej budowli podchodziła Wisła. Teraz dzieli go od rzeki nasyp drogowy. Spichlerz wybudowano w 1696 roku na zlecenie miejscowej kolegiaty. Przebudowany w XIX wieku. W 1908 roku zaadaptowano go na cele mieszkalne.

ADRES:

Rybitwy, Sandomierz

Ucho Igielne – najbardziej osobliwy fragment dawnych fortyfikacji – wąskie przejście w murze, nazwane tak ze względu na kształt. To jedyna zachowana furta, spośród dwóch niegdyś istniejących w systemie murów obronnych. Przez furtę komunikowali się z sobą bracia z dwóch klasztorów dominikańskich; jednego położonego poza murami miasta i drugiego wewnątrz murów obronnych. Przez ucho igielne dojdziemy do wąwozu Świętojakubskiego. Nim wyjdziemy wprost na kościół św. Jakuba,. Brukowana ulica Staromiejska zaprowadzi nas w górę, do kościoła św. Pawła. Stamtąd jest już blisko do wąwozu Królowej Jadwigi.

ADRES:

Podwale Górne, Sandomierz

Wąwóz Królowej Jadwigi – wyżłobiony w lessie bardzo wąski, półkilometrowe przejście o ścianach dochodzących do kilkunastu metrów wysokości. Rozdziela wzgórza Świętojakubowskie i Świętopawelskie. Latem tonie w zieleni gdyż zbocza wąwozu i jego korona porośnięte są gęsto drzewami i krzewami..

ADRES:

Okolice ul. Staromiejskiej

27-600 Sandomierz

Wzgórze Salve Regina - nazwa opisywanej góry jest zapożyczona od początku jednej z najstarszych (XI w.) antyfon łacińskich ku czci Matki Boskiej. Pochodzenie wzgórza Salve Regina, podobnie jak Żmigrodu w Sandomierzu jest ciągle nie wyjaśnioną do końca zagadką. Profesor Andrzej Buko, archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego, który przez 17 lat mieszkał w mieście i pracował nad badaniem pradziejów Sandomierza, w wydanej w 1998 r. książce pt. "Początki Sandomierza" napisał: Wzgórze Salve Regina nie zostało usypane co prawda, jak Kopiec Krakusa, ma jednak celowo uformowane boki. Wzgórze pełniło funkcje w kultową w czasach plemiennych. Lokalna nazwa miejsca, na którym stoi kopiec jest określana jako "Kąty", co może mieć związek z pogańską nazwa kultu - "kęciny". Wzgórze-kopiec Salve Regina to nieregularny graniastosłup o średnicy podstawy wynoszącej ok. 40 m i wysokości do 11 m, wyraźnie odcinający się od podłoża. Na szczycie Salve Reginy, roztacza się piękny i rozległy widok na dolinę Wisły i okoliczne sady i domy. 150 lat temu ustawiono kamienną figurę świadczącą o maryjnym kulcie ówczesnych mieszkańców. Od niepamiętnych czasów na tym wzgórzu odbywały się modły i nabożeństwa Maryjne, zwłaszcza w miesiącu maju.

Zamek – wznosi się dostojnie na szczycie nadwiślańskiej skarpy. Jego fundatorem był, w połowie XIV wieku, Kazimierz III Wielki. Postawiono go na miejscu dawnego XI-wiecznego grodu obronnego. W latach 1520-26, za czasów panowania Zygmunta I Starego, średniowieczna warownia została przekształcona w renesansową rezydencję. Prace nadzorował mistrz Benedykt, który pracował również przy przebudowie zamku na Wawelu. Budowla, która ucierpiała w trakcie potopu szwedzkiego, została następnie odbudowana na polecenie Jana III Sobieskiego i w tej formie dotrwała do naszych czasów. Po III rozbiorze Polski zaborca austriacki przeznaczył zamek na sąd i więzienie. Jednakże praktyczne funkcjonowanie więzienia rozpoczęło się w 1825 r. w czasach zaboru rosyjskiego. W 1844r. przebudowano pozostałości królewskiego zamku nadając mu surowe klasycystyczne formy architektoniczne. W końcu XIX stulecia półokrągły dziedziniec więzienny obudowano nowym skrzydłem tzw. „rogalem”, a w mur północny wstawiono budynek dla administracji więziennej. Tak ukształtowany zamek pełnił funkcje więzienne do 1959r. W latach 1965-1986 przeprowadzono gruntowne prace remontowo-konserwatorskie, m. in. rozebrano budynek administracji i okalający dziedziniec „rogal”. W 1986r. decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu przeznaczono zamek na siedzibę Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

W latach 1995-2002 wykonano prace związane z rekonstrukcją i stabilizacją wzgórza zamkowego oraz modernizacją dachu i poddasza zamku, a w latach 2004-2007 przeprowadzono prace rewitalizacyjne wewnątrz zamku.

ADRES:

ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

 

5. Ciekawostki

  • W Sandomierzu w 1570 r. podpisano tzw. ugodę sandomierską, uznawaną za najstarszy akt ekumeniczny w Europie. Było to porozumienie polskich protestantów: luteranów, kalwinistów i braci czeskich w celu obrony przed kontrreformacją;
  • Sandomierz bywa nazywany „małym Rzymem” ze względu na położenie na siedmiu wzgórzach;
  • miasto lubiane przez artystów, występuje na kartach „Popiołów” Stefana Żeromskiego, w utworach Reymonta i Wańkowicza;
  • z Sandomierzem związanych jest kilka znanych osób, m.in. Wincenty Kadłubek (pierwszy polski kronikarz), Marcin z Urzędowa (autor pierwszego słownika botanicznego), Krzysztof Janczak (siatkarz), Wacław Król (uczestnik Bitwy o Anglię);
  • wśród honorowych obywateli miasta są: Jan Paweł II, Zbigniew Kabata, prof. Jerzy Jaskiernia, Wiesław Myśliwski;
  • 12 czerwca 1999 roku Sandomierz odwiedził papież Jan Paweł II;
  • od 2008 roku kręcone są odcinki do kultowego już serialu „Ojciec Mateusz” z Arturem Żmijewskim w roli głównej.

 

6. Opinia

Przyjechałam do Sandomierza 8 lutego 2013 roku. Jadąc tutaj nasłuchałam się samych pozytywnych opinii; każdy kto tu był opisywał mi miasto w samych superlatywach, dlatego ja przyjechałam tu z lekkim dystansem. No bo nie mogłam uwierzyć w to, że wszystkim się tu podoba. Co z tego wynikło? ZAKOCHAŁAM się w Sandomierzu! Przepiękne i malownicze miasto, pełne zabytków pamiętających czasy króla Kazimierza Wielkiego jest idealnie wkomponowane w wijącą się Wisłę. Z kwatery mieliśmy kilka minut piechotą do Starego Miasta. Muszę przyznać, że wszystkie ważne miejsca, które trzeba obejrzeć są skupione blisko siebie. Idzie się do nich jak po sznurku. Będąc przy jednym zabytku, widzi się następny, itd. Jak pewnie zauważyliście Sandomierz odwiedziłam zimą i piszę z całą odpowiedzialnością – zawitam tam jeszcze nie raz [tylko może jak będzie odrobinę cieplej ;-) ]

 

7. Bibliografia

„100 najpiękniejszych miejsc w Polsce”, wyd. Publicat

Przewodnik „Polska na weekend i na wakacje”, 2012

www.domdlugosza.sandomierz.org

www.sandomierz.pl

www.sandomierz.dominikanie.pl

www.zamek-sandomierz.pl

www.e-sandomierz.pl

www.przewodnicy.sandomierz.pl

www.podziemna-trasa-turystyczna.pl

www.lo1.sandomierz.pl

www.swietyjozef.sandomierz.pl

www.swietokrzyskie.regiopedia.pl

www.swpawel.medox.pl

www.parafia-bogoria.pl

www.pttk-sandomierz.pl

 

8. Mapa

Odsłony: 2212

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież