JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Świętokrzyskie

CHĘCINY - ruiny zamku

 

1. Informacje ogólne

2. O zamku

3. Historia zamku

4. Legenda

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliografia

9. Mapa

 

 

1. Informacje ogólne

Chęciny - miasto w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, gminie Chęciny. Skąd nazwa? Otóż na początku XIX wieku geometra Adam Bzura wykonał mapę wsi Starochęciny, gdzie zaznaczył górę "Chęcina" 194 m.n.p.m., przejmując nazwę góry od miejscowej ludności. W pamięci zbiorowej mieszkańców wsi Starochęciny, w początkach XIX wieku, była jeszcze bardzo żywa nazwa tej góry, bo przecież rozbudowano na jej południowym zboczu wieś, w bardzo odległych czasach od niej przejęła swą nazwę. Logika mówi, że pierwotna nazwę powinna brzmieć "Chęcina", jednak było inaczej. Pierwsza nazwa dotycząca tej wsi z 1275 roku nazywa się Chęcin. Wynikałoby z tego, że i góra nazywała się pierwotnie Chęcin, i od niej wieś przyjęła pierwszą nazwę. Kiedy jednak na ziemi należącej do wsi "Chęcin" powstał zamek, nazwano go również / 1306 rok/ ta samą nazwą co wieś. Wieś i zamek, noszące nazwę "Chęcin", po pewnym czasie nazwano w liczbie mnogiej "Chęciny". Władysław Łokietek, lokując na zboczu Góry Zamkowej miasto /między 1308 – 1325 r./, nadał mu gotową nazwę, która już przed jego lokalizacją w ostatecznej formie została wytworzona. Nowo lokowane miasto stało się trzecim obiektem geograficznym o nazwie "Chęciny". Już w XV wieku nazwa wsi przekształciła się w Starochęciny, a zamek i miasto aż do naszych czasów noszą jedna wspólną nazwę Chęciny.

Adres parkingu u podnóża zamku:

ul. Jędrzejowska

26-060 Chęciny

 

2. O zamku

Zamek dzieli się na dwie części: starszą (górną), rozciągającą się między dwoma okrągłymi basztami oraz młodszą (dolną), z ostrołukową furtą i czworoboczną basztą, którą dobudowano w XV wieku. Wjazd do zamku prowadził od strony wschodniej przez zwodzony most i wysuniętą przed basztę bramę zabezpieczoną żelazną kratą (tzw. broną), opuszczaną na noc. Brama przylegała do wieży, która podnosiła obronność tego punktu. Z drugiej strony baszty bramnej przylega sklepione pomieszczenie, w którym według tradycji mieścić się miała kaplica zamkowa (gdzie przechowywano skarbiec koronny). Przy murze północnym znajdują się ruiny budynku mieszkalnego z zachowanymi otworami okiennymi oraz sklepionymi piwnicami. Druga z okrągłych baszt służyła za ostatni punkt oporu w razie oblężenia. Zamek dolny pełnił funkcje gospodarcze. Pośrodku jego dziedzińca znajduje się otwór po studni, wykutej w skale na głębokość 100 m.

 

3. Historia zamku

Zamek w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza (367 m. npm.), na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsze wzmianki na jego temat sięgają 1306 roku, w dokumencie Władysława Łokietka potwierdzającym nadanie zamku, wraz z 11 wsiami, biskupowi krakowskiemu - Janowi Muskacie. Jednakże fakt wystawiania przez Łokietka przywilejów w Chęcinach w 1308 r. świadczy o tym, iż warownia była już wtedy z powrotem w jego rękach. Przypuszczalnie zamek chęciński był w tym czasie ośrodkiem administracji książęcej, w dalszych dziesięcioleciach XIV wieku stał się siedzibą powiatu sądowego. Był obiektem wysokiej rangi, ośrodkiem życia politycznego, gdzie w latach: 1310, 1318 i 1331 zwoływano zjazdy możnowładców i rycerstwa. Władysław Łokietek wyruszający w 1331 r. na bitwę pod Płowcami, zwołał 14 czerwca w Chęcinach najwyższych dostojników i urzędników państwowych na pierwszy "zjazd ziem polskich" (wydarzenie to uważane jest za początek przyszłych sejmów). Władysław Łokietek wyruszający w 1331 r. na bitwę pod Płowcami, zwołał 14 czerwca w Chęcinach najwyższych dostojników i urzędników państwowych na pierwszy "zjazd ziem polskich" (wydarzenie to uważane jest za początek przyszłych sejmów). o wygranej bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. przetrzymywano na zamku znaczniejszych jeńców krzyżackich.

Zamek był też rezydencją rodzin królewskich, królowych i wdów, przebywały tu: Adelajda - druga żona Kazimierza Wielkiego oraz siostra tegoż króla - Elżbieta, sprawująca rządy w imieniu swego syna Ludwika Węgierskiego. Mieszkała tu, wraz ze swym ogromnym skarbcem, królowa Bona. Gdy opuszczała Chęciny, jej majątek wieziono na 24 wozach, ciągnionych przez 140 koni.

Znamienną datą, świadczącą o powolnym upadku znaczenia warowni, jest rok 1588. Wtedy to sejm zezwolił na przeniesienie ksiąg ziemskich powiatu chęcińskiego z zamku do kościoła w Chęcinach. W czasie rokoszu Zebrzydowskiego w 1607 r. zamek został zdobyty podstępem przez zbuntowane oddziały, podpalono zabudowania, wywieziono zbrojownię, znacznemu zniszczeniu uległy fortyfikacje. W 1610 r. starosta chęciński i miecznik koronny - Stanisław Branicki odnowił zamek, częściowo go rozbudowując. W roku 1657, w epoce szwedzkiego "potopu", chęcińską warownię zniszczyły wojska Rakoczego. Została ona po raz kolejny odbudowana. Jednakże w 1707 r. wojska szwedzkie ponownie spaliły zamek, który wówczas przestał być rezydencją starościńską.

Po III rozbiorze Polski zamek popadać zaczął w ruinę, wtedy to opustoszał nawet budynek mieszkalny mieszczący kancelarię grodzką. Mury zamkowe bardzo ucierpiały na skutek działalności miejscowej ludności, pozyskującej stąd materiał na budulec oraz od ostrzału artyleryjskiego w czasie I wojny światowej. Pierwsze prace konserwacyjne ruin zamkowych prowadzono już w latach 80-tych XIX wieku.

 

4. Legenda

Legenda głosi, że Biała Dama to Królowa Bona, która mieszkała w zamku i przechowywała w nim swoje skarby. Kiedy postanowiła wrócić do rodzinnych Włoch jej skarby zapakowano na 24 wozy. Podczas przeprawy przez rzekę Nidę załamał się most i cały skarb wpadł do wody. Według legendy część skarbów pozostała na zamku, a duch Królowej Bony każdego wieczoru chodzi po zamku, poszukując reszty swych skarbów, pozostałych w ruinach.

 

5. Ciekawostki

  • W latach 60-tych XX w. w scenerii zamku nakręcono film pt. „Pan Wołodyjowski", w reżyserii Jerzego Hoffmana;
  • pracujący na zamku archeolodzy natrafili na pozostałości nieznanych dotąd fragmentów wieży. Znalezisko ulokowane jest na górnym zamku pod tak zwaną renesansową kuchnią tuż obok zachowanej do dziś wieży zachodniej. Mury odkrytej przez zespół archeologów wieży mają od 120 do 140 cm, a jej średnica wynosi 8 metrów.

 

6. Opinia

Do Chęcińskiego zamku przyjechałam 8 października 2011 roku. Zdecydowanie budowla jest symbolem tego niedużego miasta. Ruiny przyciągają nie tylko swoją urodą, ale też świetnym punktem widokowym. Panorama, którą można obejrzeć z baszty w pogodny dzień zapiera dech! Zwiedzając zamek stwierdziłam: "Nic dziwnego, że obiekt był wybrany przez filmowców na plener historycznej produkcji!".

 

7. Galeria

 

8. Bibliografia

www.zamek.checiny.pl

www.checiny.pl

"Przewodnik Polska na weekend i na wakacje z rodziną"

9. Mapa

Odsłony: 945

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież