JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Śląskie

OLSZTYN - wieś z ruinami zamku

 

1. Informacje ogólne

2. Szlak Orlich Gniazd

3. Historia miasta

4. Legendy

5. Atrakcje turystyczne

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Olsztyn - wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Olsztyn. Jeśli chodzi o nazwę to Olsztyn z języka niemieckiego, od słów: Höhle i Stein, które oznaczają jaskinia w kamieniu, co może nawiązywać do faktu, że skała na której stoi zamek posiada wielką grotę połączoną z zamkowymi lochami.

 

2. Szlak Orlich Gniazd

Teren Jury Krakowsko - Częstochowskiej broniło niegdyś 29 zamczysk i 10 strażnic. Nazwano je orlimi gniazdami, tak były niedostępne.

Pierwszą propozycję utworzenia szlaku już w 1927 roku przedstawił na łamach czasopisma „Ziemia” Stanisław Leszczycki. W 1930 r. wytyczono i oznaczono kolorem czerwonym szlak biegnący z Krakowa przez Płaskowyż Ojcowski i Garb Tęczyński, a następnie powracający do Krakowa. Mimo swej malowniczości szlak został zapomniany, gdyż nie był w żaden sposób konserwowany i odnawiany. W 1948 r. kolejną próbę wytyczenia szlaku podjął Kazimierz Sosnowski – znany turysta i krajoznawca. Dwa lata później, w 1950 r., dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Komunikacji, szlak został ostatecznie wyznaczony, jako turystyczny szlak pieszy o długości 163,9 km, biegnący od Krakowa do Częstochowy. W kolejnych latach trasa szlaku była wielokrotnie korygowana, niewiele zmieniając pierwotny przebieg, a mając przede wszystkim na celu zwiększenie jego atrakcyjności. Swą poetycką nazwę szlak zawdzięcza ruinom i zamkom znajdującym się wzdłuż trasy, które budowane były najczęściej na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych skał wapiennych, stąd wzięła się ich nazwa – „Orle Gniazda”. Oprócz zamków na szlaku można również podziwiać szereg innych atrakcji – zabytkowe budowle sakralne, wytwory przyrody, co czyni go niewątpliwie jednym z najbardziej malowniczych szlaków w Polsce. Dziś szlak biegnący przez prawie cały teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej to atrakcja nie tylko dla pieszych turystów. Dzięki stale rozwijającej się infrastrukturze oraz przybywającym z roku na rok atrakcjom to doskonałe miejsce dla turysty, który chce aktywnie spędzić czas. Tutaj ma możliwość jazdy po szlaku rowerem, wspinania się, zwiedzania jaskiń, może uprawiać nordic walking lub wybrać się na narty. Wszystko w otoczeniu niepowtarzalnie pięknego krajobrazu. Jest tu dobrze rozwinięta baza noclegowa i agroturystyczna. Szlak jest dobrze oznakowany, a wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sieci punktów informacji turystycznej. W 2012 roku Szlak Orlich Gniazd, którym opiekuje się Związek Gmin Jurajskich, otrzymał Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej stając się najlepszym produktem turystycznym Polski.

Zamki obronne na Szlaku Orlich Gniazd o długości 163 km, to m.in. Wawel, Ojców, Pieskowa Skała, Rabsztyn, Smoleń, Ogrodzieniec, Bobolice, Mirów, Olsztyn, Częstochowa.

Warto wiedzieć, że Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, przy którego granicy jest usytuowany Ogrodzieniec, rozciąga się na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej od przełomowej doliny Warty między Częstochową a Mstowem na północy, do okolic doliny Białej Przemszy na południu. Jest zbudowany głównie z górnojurajskich wapieni skalistych o rozwiniętej rzeźbie krasowej, obfitującej w ostańce, skałki, jaskinie i wywierzyska. Obszary niżej położone są pokryte piaskami oraz żwirami.

 

3. Historia miasta

Historia miasta rozpoczyna się od wzniesienia zamku na początku XIV wieku. Głównym zadaniem warowni była ochrona południowo-zachodnich rubieży Państwa Polskiego przed najazdem ze strony Śląska i Czech, a jako jedno z pierwszych tego typu i najbardziej ufortyfikowane na Jurze miejsce to cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony władcy, Króla Kazimierza Wielkiego który przebywał tu osobiście co najmniej pięciokrotnie, ostatni raz w roku 1369, gdy nadał tzw. prawo średzkie dla pobliskiego Przyrowa. Oprócz funkcji potężnej strażnicy granicznej zamek służył też jako więzienie dla szlachty. Według tradycji za jego panowania więziony był w zamku wojewoda poznański Maćko Borkowic, który zmarł w niej skazany na śmierć głodową za zorganizowanie spisku przeciw królowi. Według podań duch wojewody, jęki, brzęk kajdan i zawodzenia do dziś mają straszyć w okolicy zamku. Po śmierci króla Kazimierza nowy władca Ludwik Węgierski w 1370 r. przekazał Olsztyn z ziemią wieluńską w lenno swemu siostrzeńcowi, księciu opolskiemu Władysławowi Opolczykowi. W 1406 r. podgrodowa osada nazywana wówczas Olsztynkiem została siedzibą starostwa. W 1488 r. Kazimierz IV Jagiellończyk nadał jej prawa miejskie. W 1552 Olsztyn uzyskał przywilej na targi i jarmarki. Miasto nigdy nie rozwinęło się ze względu na nieurodzajną, piaszczystą glebę oraz położenie z dala od szlaków handlowych. W 1656 r., w czasie potopu, Szwedzi zdobyli a następnie zrujnowali zamek i spalili miasto. Był to początek jego upadku. W latach 20. XVIII wieku rozebrano duże fragmenty dolnych partii zamku aby uzyskać materiał na odbudowę spalonego kościoła w Olsztynie.  Do końca tego stulecia przetrwało starostwo olsztyńskie. Wkrótce także odebrano Olsztynowi prawa miejskie. W wieku XIX zamek był już opuszczony i w stanie ładnie mówiąc romantycznej ruiny przetrwał po dziś dzień.

 

4. Legendy

  • Jedna legenda nawiązuje do faktu historycznego i mówi o płaczu dziecka który można usłyszeć w wietrzne wieczory koło zamku. W 1587 roku pretendujący do tronu polskiego arcyksiążę Maksymilian Habsburg próbował zbrojnie zająć Kraków, ale w drodze ze Śląska natrafił na opór załogi zamku olsztyńskiego, której dowódcą był Kacper Karliński. Habsburg na czele atakujących wojsk kazał iść piastunce z synem Karlińskiego na rękach. Starosta jednak się nie ugiął i wycelował armaty we wroga, co zakończyło się ucieczką Austriaków, ale i śmiercią niemowlęcia;
  • z zamkiem związana jest legenda o zjawie błąkającej się po zamku w ciemne noce. Jest to duch Maćka Borkowica - wojewody poznańskiego, przeciwnika polityki króla Kazimierza Wielkiego. Powołał on konfederacje wymierzoną w króla. Wygnany z kraju po 4 latach powrócił i nadal przeciw niemu spiskował. W końcu został schwytany w Kaliszu i skazany na śmierć głodową w lochach pod główną wieżą zamku olsztyńskiego. Więzień otrzymywał dziennie tylko dzban wody i wiązkę siana. Podobno wytrzymał tak 40 dni a jego jęki i przekleństwa słychać było w całym zamku. Niektórzy twierdzą też że przywiedziony głodem do szaleństwa zaczął kąsać i pożerać własne ciało. Nie potwierdzona plotka mówiła, że tak sroga kara podyktowana była osobistą zemstą króla za tajemne schadzki Borkowica z królową;
  • inną zjawę, która ukazuje się na murach zamku jest postać starszego szlachcica o siwych włosach. Wiążę się je z tragiczną postacią - Kacpra Karlińskiego. Po śmierci snuje się jego zjawa po murach zamku. Podobno w pewne wieczory można usłyszeć krzyk matki i kwilenie dziecka. A wysoka postać szlachcica zatrzymuje się w miejscu, w którym żołdacy Maksymiliana nieśli małego Karlińskiego. Trwa w bezruchu i rozpływa się jak mgła;
  • kolejna opowieść tyczy się czasów późniejszych, gdy zamek był już w ruinie. W jego pobliżu pasł krowy pewien ubogi chłopiec. Pewnego razu podbiegła do niego grupka złych kolegów i wrzuciła mu czapkę do lochu zamkowego. Zszedł on do podziemi i zobaczył czarnego psa, który według legend pilnował ukrytych skarbów. Ten przemówił do niego ludzkim głosem i napełnił jego czapkę kosztownościami. Gdy chłopak wyszedł na powierzchnie, jego koledzy zobaczyli skarby i również zapragnęli zostać obdarowani. Jeden z nich kazał zrzucić swoją czapkę do lochu i sam zszedł po nią. Nigdy jednak już nie powrócił, od tej pory jego duch jest czasem widziany w pobliżu lochu;
  • z Olsztynem wiąże się jeszcze jedno podanie: W zamku pochowano młodego szlachcica z terenu dawnego księstwa opolskiego. Ojciec koniecznie chciał oddać go do klasztoru, ale młodzieńca pociągał świat przygód, miłości i wojaczki. Sprzeciwiając się woli ojca, ukradł więc pewną część pieniędzy i kosztowności, z którymi wyruszył w świat. Pojmano go w okolicach Olsztyna. Stawiał opór, został ranny i zmarł z upływu krwi. W zamku podobno do dziś słychać brzęk pieniędzy, które ranny miał zaszyte w szatach. Kiedy zapadła się część podziemia, gdzie rzekomo miał znajdować się grób szlachcica - przypuszczenia o podziemnych skarbach utwierdziły się. Olsztyńskich skarbów strzeże pies, który litościwie obdarował zlotem biednego pastucha - parę następnych poszukiwaczy z lochów już nie wypuścił. Czasem w opowieściach strażnikiem dawnych skarbów jest pustelnik z siwe brodę do pasa, którego widok wystraszył gromadkę okolicznych chłopów szukających pieniędzy w jaskiniach.

 

5. Atrakcje turystyczne

Cmentarz wojenny - za bramą rozlega się cmentarna przestrzeń – świadectwo masowych straceń dokonanych na ludności polskiej przez hitlerowskich okupantów. Przy alejce, która była ostatnią drogą skazanych, stoi pomnik przedstawiający scenę pożegnania ludzi idących na śmierć. W głębi cmentarza, na wzniesieniu znajduje się monument z napisem "Naród nigdy o Nich nie zapomni".

W 18 zbiorowych mogiłach spoczywa tu 1968 ofiar hitlerowskiego terroru. Są to głownie Polacy, przywożeni samochodami z Częstochowy i Radomska z więzień i z akcji pacyfikacyjnych. W latach 1942-1943 przywożono tu także półżywych radzieckich żołnierzy z lagrów w Częstochowie i dobijano ich z broni palnej strzałem w tył głowy. Wszystkie zwłoki grzebano na miejscu, a mogiły równano z ziemią i maskowano. Po wojnie dokonano ekshumacji zwłok. Przy największej mogile po wyzwoleniu postawiono dębowy krzyż. Cmentarz powstał w latach 1963-1965. Pomnik przy drodze Olsztyn-Kusięta w 1968 r. Płaskorzeźby przedstawiające scenę pożegnania ludzi idących na śmierć autorstwa Władysława Łydżby, ustawiono w latach 80-tych.

W 2008 r. na olsztyńskim „Miejscu Straceń” umieszczono Drogę Krzyżową, którą stanowi czternaście oryginalnych, lipowych płaskorzeźb wykonanych przez artystów Danutę i Jana Wewiór. Stacje drogi krzyżowej znajdują się na sosnach otaczających cmentarz w celu upamiętnienia śmierci setek niewinnych ludzi i nadania temu miejscu niepowtarzalnej symboliki.

Góry Towarne - leżą 3 km na północ od Olsztyna (w pobliżu Kusiąt, w kierunku na Mstów). Ich najwyższy szczyt to Lisica (349 m n.p.m.). Choć w przeciwieństwie do Sokolich Gór są bezleśne, to oba kompleksy wzniesień łączy jedna cecha wspólna - jaskinie. Jaskinie Towarna i Dzwonnica tworzą system o łącznej długości 170 m. Trudniej się dostać do Dzwonnicy, do której prowadzą bardzo ciasne otwory, dzięki temu jest ona lepiej zachowana. W niej można podziwiać rzadko spotykane nacieki tzw. mleka wapiennego.

Jaskinia Towarna bywa nazywana także Jaskinią Niedźwiedzią. To tu bowiem odnaleziono szczątki niedźwiedzi jaskiniowych i ślady pobytu ludzi ze środkowego paleolitu. Warto wspomnieć, że w czasie II wojny światowej grota owa stanowiła kryjówkę partyzancką. W Górach Towarnych znajduje się ponadto Jaskinia Cabanowa. Ma ona długość 47 m, jej początkowy odcinek wije się 30-metrowym wąskim korytarzem, który doprowadza do dużej komory. Grota słynie z dobrze zachowanych nacieków - stalaktytów i stalagmitów. 

Ruchoma szopka - ekspozycję możemy oglądać w starej chałupce. W pierwszej izbie chałupy wyeksponowane są drewniane anioły. Wszystkie anioły niosą ze sobą radość i śpiew, a ich charakterystycznym elementem jest instrument muzyczny, który zwykle trzymają w dłoniach. Dlaczego symbolem Olsztyna są anioły - łatwo to wyjaśnić. Przy kościele olsztyńskim istniały swego czasu trzy bractwa, w tym Bractwo Aniołów Stróżów, szerzone przez paulinów z klasztoru jasnogórskiego. To właśnie to bractwo miało największe zasługi na polu kultu anielskiego. Wiele anielskich symboli zdobi ściany kościoła, a jedna z kaplic jest kaplicą Świętych Aniołów. Kultywując "anielską" tradycję, pan Jan stworzył postać anioła olsztyńskiego, a dzieła jego towarzyszą mieszkańcom Olsztyna w różnych okolicznościach. Anioły opiekują się ludźmi. Łatwo to stwierdzić, gdy obejrzy się ruchomą szopkę autorstwa rzeźbiarza. Przedstawione są tu sceny z życia Świętej Rodziny i tradycje ludowe mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Każda z kilkuset figur została dopracowana w najmniejszym szczególe. Narodzenie Pańskie, weselisko, praca kowali, bydło w stajni - wszystkim scenom towarzyszą anioły. Wśród rzeźb jest postać Papieża Jana Pawła II prowadzona przez parę aniołków. Co bystrzejsze oko dostrzeże również postać samego autora - pochylonego nad kawałkiem drewna, niemalże wyczarowującego dłutem nowy kształt. Jemu również towarzyszy wysłannik niebios. - Mój Anioł Stróż zawsze jest przy mnie. To mój brat, opiekun i przyjaciel. Często z nim rozmawiam, proszę o radę i pomoc. Wstawia się za mną do Boga, oświeca mnie i chroni, pobudza i pociesza, gdy cierpię - wyjaśnia wszystkim pan Jan.

Ruchomą szopkę olsztyńską Jan Wewiór rzeźbił przez 15 lat, ale dzieło to nadal nie jest w pełni ukończone, gdyż autor "Beltejemowa pod strzechą" ciągle ją rozbudowuje. Niegdyś rozpisywano się o 200 postaciach zdobiących szopkę. Dziś jest ich ok. 350. Zdecydowana większość z nich jest ruchoma. Pracują, tańczą, obracają się dookoła siebie. Nad całością oczywiście góruje makieta olsztyńskiego zamku. Z braku miejsca w drewnianej chacie część rzeźb luźno związanych tematycznie z samą szopką, można podziwiać na podwórzu. Stoi tu m.in. kilkumetrowej wysokości Wieża Mariacka oraz domek wiedźmy.

Gospodarz chętnie prowadzi gości również do podziemnego lochu, do którego wejście znajduje się w podwórzu i w którym powstaje najnowszy fragment ekspozycji - scena związana z lokalną legendą o Maćku Borkowicu oraz sławną bitwą o olsztyński zamek, którego załogą dowodził Kacper Karliński. W wykutej w skale piwniczce pan Jan pracuje nad makietą olsztyńskiego zamku. Wejście do lochów będzie ozdobione wysoką wieżycą. W ciemnym i chłodnym wnętrzu przywita smok strzegący przed śmiałkami garnca ze złotem. Kolejne zejście prowadzi do niewielkiej komory. Tam na specjalnej półce stoi makieta zamku. Niewielkie rzeźby są ilustracją legend olsztyńskich. Przedstawione jest tu oblężenie zamku przez żołnierzy Maksymiliana Habsburga. Kasztelan Kacper niesie na rękach swego martwego syna, na którego sam wydał wyrok, chcąc ratować fortecę. Jest i dzielny rycerz Bolko. Z zamkowej wieży skacze piękna Weronika, która nie chciała poślubić diabła. Pod półką z makietą zamku siedzi przykuty do skały Maćko Borkowic, który uwięziony w zamkowych podziemiach cierpi za swoje przewinienia. Z piwnicy zwabiony ludzkimi głosami co jakiś czas wychyla się Boruta, chcący porwać do siebie niewinne duszyczki. Wszystko to okraszone opowieściami snutymi przez pana Jana jest niewątpliwą atrakcją Olsztyna.

ADRES:

ul. Kühna 1

42-256 Olsztyn

Ruiny zamku - w czasie swej świetności (XVI w) zamek składał się z 5 zasadniczych części: dwu przedzamczy oraz zamku dolnego, środkowego i górnego. Po pd-wsch stronie wzgórza znajdował się wjazd, który prowadził przez most zwodzony oraz bramę, umieszczoną w wieży, połączoną z murami obronnymi. Dalej znajdowało się pierwsze, wydłużone podzamcze z zabudowaniami gospodarczymi. Od zamku dolnego oddzielone ono było murem z bramą. Na zachód od bramy wjazdowej wznosiła się na skale pewnego rodzaju baszta, która pełniła rolę obronną. Podzamcze było oddzielone od zamku dolnego murem z bramą, przed którym znajdował się drewniany most. W zamku dolnym, o powierzchni ponad 2000 m2, stały budynki gospodarcze oraz dom mieszkalny (zwany Kamieńcem), usytuowany w płd. - wsch. jego części, który jednak nie został wykończony. Kolejna brama łączyła zamek dolny z zamkiem średnim. Zamek średni usytuowany był u podnóża okrągłej wieży. Znajdowały się tu składy oraz czterokondygnacyjna "wieża starościńska". Do zamku górnego, o kształcie czworoboku (pow. ok. 500 m2), prowadził most zwodzony nad fosą i brama w murze przy wieży. Znajdowały się tu kuchnie, składy i wyżej trzy tzw. pokoje królewskie (sypialnia, jadalnia i sala sądowa). Na wysokości I piętra, w kierunku wieży, mieściła się kaplica zamkowa. Charakterystycznym elementem ruin jest gotycka baszta (donżon) z II połowy XIII wieku o wysokości 35 m, w dolnej części okrągła, w górnej ośmiokątna, z kamienia, a w XV w nadbudowana z cegły. Służyła jako więzienie, zmarł w niej śmiercią głodową Maćko Borkowic - wojewoda poznański z rozkazu Kazimierza Wielkiego. Drugie podzamcze znajdowało się w części pd-zach, z kwadratową basztą obserwacyjną zw. Sołtysią. Cały zamek otoczony był murem obronnym.

Do czasów nam współczesnych względnie dobrze zachował się zamek górny z okrągłą wieżą i fragmentami budynków mieszkalnych, a także stojąca nieopodal baszta Sołtysia. Na linii fundamentów dostrzec można również wyznaczone przez kilkudziesięciocentymetrowej wysokości murek zarysy zamku dolnego i podzamczy. Usytuowana na kamiennym, zwanym Słonecznymi Skałami wzgórzu budowla wyraźnie góruje nad wsią. Bez większego wysiłku można ją dostrzec z wieży klasztoru na Jasnej Górze.

ADRES:

ul. Zamkowa

42-256 Olsztyn

 

6. Ciekawostki

  • W okolicach Olsztyna kręcono wiele filmów, m.in. "Zemstę", "Rękopis znaleziony w Saragossie" -W. Hasa, "Hrabina Cosel" - J. Antczaka, "Polonia Restituta" - B.Poręby i "Demony Wojny" - W. Pasikowskiego;
  • warownia olsztyńska jest przykładem gotyckiej budowli zamkowej (typu wyżynnego), w jej konstrukcję włączono wapienne ostańce oraz krasowe groty, co pozwala ją zaliczyć do grupy zamków jaskiniowych;
  • według przekazów pod zamkiem istnieje rozległy system jaskiń i korytarzy wykutych w skale. Mówi się też o podziemnym tunelu łączącym olsztyńską warownię z klasztorem jasnogórskim. Podobno tunel ten miał przebiegać pod rzeka Wartą, a wejście do niego zostało zawalone gruzem.

 

7. Opinia

Ruiny zamku są tak przepiękne i tak malowniczo położone, że aż odbiera mowę... Wapienne ostańce, ogromna przestrzeń do spacerów i wędrówek, relaks na zielonej trawie.... no cóż - REWELACJA!!!!!!! W Olsztynie byłam 2 maja 2012 roku. Miałam plany odwiedzenia innych atrakcji jakie proponuje Olsztyn, lecz ruiny zamku tak nas zaabsorbowały, że na nic już nie starczyło nam czasu... :-(

P.S. z Olsztynem kojarzy mi się anegdota - po całym dniu zwiedzania postanowiliśmy z partnerem zjeść obiad. Podjechaliśmy do najbliższej karczmy pod zamkiem, już mamy wysiadać z auta, gdy podchodzi do nas pani z kasą fiskalną i żąda zapłacenia za parking.... Mówiliśmyy, że chcemy zjeść obiad, na co pani odpowiedziała, że to nas nie zwalnia z opłaty bo wielu ludzi podjeżdża na parking i zamiast iść na posiłek - idzie pozwiedzać..... Na nic nasze tłumaczenia, że już zwiedzaliśmy, że możemy pokazać bilety wstępu... Pani była nieugięta.... No więc jedyne co nam pozostało to.... odjechać do innej knajpki ;-) 

 

8. Bibliografia

Przewodnik "Polska na weekend i na wakacje z rodziną", 2012

www.warownie-jurajskie.pl

www.jurainfo.pl

www.zamekolsztyn.pl

www.olsztyn-jurajski.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 1569

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież