JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Śląskie

BŁĘDÓW - "Pustynia Błędowska"

 

1. Informacje ogólne

2. Geneza powstania

3. Legenda

4. Ciekawostki

5. Opinia

6. Bibliografia

7. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Pustynia Błędowska popularnie zwana również "Polską Saharą" – największy w Polsce obszar lotnych piasków pochodzenia fluwioglacjalnego (około 33 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Jest to zarazem największy w Europie obszar występowania piasków śródlądowych.

Rozciąga się od Błędowa (dzielnicy Dąbrowy Górniczej) na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie. Granicą północną pustyni jest wieś Chechło, a na południu graniczy ona z dużym obszarem leśnym. Długość pustyni wynosi niecałe 10 km, a szerokość do 4 km. Średnia miąższość piasków to 40 m (maksymalnie do 70 m). Pustynia podzielona jest zarośniętym pasem ciągnącym się wzdłuż koryta Białej Przemszy na dwie części: północną - mniejszą i południową - większą.

Nazwę "Błędowska" wprowadził w 1889 r. Wacław Nałkowski.

 

2. Geneza powstania

Pustynia Błędowska nie jest faktycznie naturalną pustynią, gdyż takowe powstają w wyniku trwale utrzymującego się deficytu opadów, znacznych temperatur i niedostatku wody w glebie. W Polsce takie warunki nie występują. Faktycznie Pustynia powstała w wyniku ingerencji człowieka w środowisko. Nagromadzenie tak znacznych pokładów piasków czwartorzędowych wyjaśnia ich pochodzenie fluwioglacjalne tj. efekt zlodowaceń sprzed ok. 2,3 mln lat temu. Po ociepleniu klimatu ok. 10 tys. lat temu obszar pustyni pokrył się gęstym borem sosnowym. Datowany od XIII w. rozwój górnictwa srebra i ołowiu oraz hutnictwa w rejonie Olkusza spowodował wycinkę drzew, które posłużyły jako materiał do wzmocnienia konstrukcji szybów i sztolni. W wyniku intensywnej eksploatacji surowca drzewnego do potrzeb rozwoju "przemysłu" wykarczowane zostały znaczne połacie lasu. Wówczas znajdujące się tu grube pokłady piasków zostały odsłonięte uruchamiając procesy eoliczne /przewiewanie piasku spowodowane siłą wiatru/ tworzące "antropogeniczną pustynię", którą można oglądać do dzisiaj. Zmiany w środowisku spowodowane przez ingerencję człowieka spowodowały, że na tym terenie powstał specyficzny mikroklimat a ponadto można było obserwować zjawiska charakterystyczne dla naturalnych pustyń /fatamorgana, burze piaskowe, wydmy/.

Obecnie wygląd Pustyni Błędowskiej znacznie się zmienił w wyniku obsadzenia jej w latach 60-tych XX w. sosną pospolitą i dębem czerwonym oraz wierzbą kaspijską /wg tablicy informacyjnej do stabilizacji piasków wykorzystano wierzbę kaspijską, olchę i wydmuchrzycę piaskową/ w celu ustabilizowania piasków, które czasami zasypywały dorobek ludzi zamieszkujących okoliczne wsie. Obecny pejzaż Pustyni staje się coraz mniej "pustynny". Wokół rośnie las sosnowy, a dawne wydmy obecnie zarośnięte przypominają bardziej "zakrzaczoną" łąkę.  Dodatkowo na obecny wygląd wpłynęło posadzenie w zachodniej części pustyni młodników sosnowych i brzozowych. Jedynie koło Klucz we wschodniej części Pustyni oraz na północy w okolicy wzgórza Dąbrówka k. Chechła można spotkać większe łachy piasku. 

Z Pustyni Błędowskiej poprowadzona została magistrala piaskowa, przez którą zniszczona została część pustyni w celu dostarczania piasku na podsadzkę do pobliskich kopalń.

Od 1995 r. 683,91 ha piaszczystego terenu chronione są jako użytek ekologiczny, obejmujący także źródliska Białej, do niedawna będącej siedliskiem endemicznej warzuchy polskiej.

 

3. Legenda

Skąd się wzięło 2,5 miliarda metrów sześciennych piasku w pobliżu Olkusza? Legenda głosi, że diabeł, nie mogąc znieść myśli, że okoliczni mieszkańcy bogacą się na wydobyciu srebra, postanowił zasypać tutejsze kopalnie. Wziął wielki wór, napełnił go piaskiem i uniósł go w powietrze. Po drodze jednak zawadził o wieżę Kościoła w Kluczach i zawartość worka wysypała się na ziemię...

 

4. Ciekawostki

  • Pustynia Błędowska zwana jest "Polską Saharą";
  • popularyzatorsko uważana za "jedyną naturalną pustynię w Europie". Faktycznie powstała w wyniku ingerencji człowieka w środowisko;
  • w czasie II wojny światowej niemieckie oddziały Afrikakorps przed wyruszeniem do walki w Afryce ćwiczyły na Pustyni Błędowskiej. Również po wojnie część trgo terenu była użytkowana jako poligon;
  • jeszcze nie tak dawno występowały tutaj takie zjawiska jak burza piaskowa i fatamorgana;
  • wśród trawiastych muraw i płatów macierzanek na korzeniach czerwca trwałego na Pustyni, żyje owad zwany czerwcem polskim. W XV i XVI wieku owad ten był masowo hodowany w celu uzyskania czerwonego barwnika do tkanin. Nasz kraj w tym czasie był głównym źródłem zaopatrzenia Europy w ten barwnik;
  • na Pustyni Błędowskiej nakręcono "faraona" Bolesława Prusa.

 

5. Opinia

Tę wielką osobliwość przyrodniczą postanowiłam obejrzeć 01-05-2012 roku. Weszłam na szlak prowadzący do "pustyni" i chcąc upewnić się, że idę właściwą drogą zapytałam się okolicznego mieszkańca czy zmierzam w dobrym kierunku... A on mi odpowiedział: "chce pani iść taki kawał drogi, żeby obejrzeć kawał piachu zarośnięty krzakami....? Nie radzę..."

Napiszę krótko.... miał rację....

 

 

6. Bibliografia

www.pustynia-bledowska.eu

www.it-jura.pl

"100 najpiękniejszych miejsc w Polsce", wyd. Publicat

 

7. Mapa

 

Odsłony: 971

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież