JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Pomorskie

HEL - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia miasta

3. Legenda

4. Atrakcje turystyczne Helu

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Hel – miasto w województwie pomorskim, w powiecie puckim, na cyplu mierzei helskiej. Pierwsza wzmianka o tym „najbardziej morskim” z polskich portów pochodzi z roku 1198 i dotyczy handlu śledziami w położonym na Pomorzu miejscu zwanym Gellen. Duńska kronika z 1219 roku wspomina już o osadzie rybackiej Hel.

 

2. Historia miasta

W połowie XIII wieku Hel otrzymał prawa miejskie od księcia Światopełka II. W 1378 roku potwierdził je wielki mistrz krzyżacki Winrych von Kniprode. Hel był wówczas ośrodkiem rybołówstwa, znanym z połowów śledzi i transportu morskiego oraz korsarstwa. W tamtych czasach artykułem luksusowym był tu… chleb, gdyż miasto nie miało zaplecza rolniczego. W 1417 roku w Nowym Helu (położonym około 1,5 km na wschód od starego) wybudowano kościół św. Piotra - patrona rybaków. Świątynia istnieje do dziś, lecz pełni rolę Muzeum Rybołówstwa. W 1524 zaczęły tu docierać informacje o nowym ruchu w chrześcijaństwie - luteranizmie. Po roku od dotarcia z Gdańska nowego trendu powstała tu gmina luterańska. W 1526 roku do Gdańska przybył król Polski Zygmunt Stary i wraz ze zmianami ustrojowymi tego miasta w jego granice włączona jest część Półwyspu Helskiego.

W 1741 i 1771 roku Hel został znacznie zniszczony przez sztormy. W 1777 książę Fryderyk Maklemburski wydał zakaz używania modlitwy o "błogosławiony brzeg", co oznaczało zarówno dobry połów, jak i majątek pozyskany z rozbitych okrętów.

Wiek XVII i XVIII tragicznie zapisał się w dziejach tego miasta. Liczne pożary i napaści oraz zarazy doprowadziły do stopniowego wyludnienia osady, co w konsekwencji spowodowało utratę w 1872 praw miejskich. Ich odzyskanie nastąpiło dopiero w 1963r.

W wyniku II Rozbioru Polski w 1793 roku Hel przechodzi do Prus. W 1807-1814 Hel wchodzi w skład Wolnego Miasta Gdańsk ustanowionego przez Napoleona Bonaparte. W 1825 roku wybudowana zostaje tu latarnia morska, istniejąca do dziś. W 1872 roku Hel zdegradowano do wsi, co było rozwiązaniem racjonalnym ze względu na wielkość okolicznych wsi. W 1887 roku Hel znalazł  się w nowo utworzonym powiecie puckim. Koniec wieku XIX to rozwój Helu: w latach 1892-1893 zbudowano tu nowoczesny port rybacki oraz pasażerski, a także powstał tu dom letniskowy dzięki czemu miasteczko stało się od 1896 również oficjalnie "Kąpieliskiem Bałtyckim".

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i słynnych zaślubinach generała Hallera z morzem w Pucku 10 lutego 1920 rozpoczęto po wielu przygotowaniach tworzenie na Helu silnej bazy lądowej obrony Wybrzeża.

W 1928 roku w mieście Hel rozpoczęto budowę portu wojennego. Jednocześnie militaryzowano końcowy odcinek Półwyspu Helskiego – od granic Juraty aż do końca cypla. Administracyjnie zahamowano rozwój turystyki w tym rejonie, wprowadzając wojskowy zakaz wznoszenia jakichkolwiek budowli cywilnych bez zgody władz wojskowych i ograniczając swobodę ruchu turystycznego.
Te zarządzenia wojskowe zostały unormowane dekretem prezydenta RP Ignacego Mościckiego z dnia 21 sierpnia 1936 w sprawie utworzenia Rejonu Umocnionego Hel. Na terenie Rejonu Umocnionego zaczęto budować rozwiniętą sieć kolei normalno- i wąskotorowych dla potrzeb transportów wojskowych. Powstały różnego typu stanowiska artyleryjskie, zaczęto sprowadzać różnoraki sprzęt wojskowy i uzbrojenie.

W 1931 roku w osadzie Hel rozpoczęto budowę portu wojennego. Dla zasiedlenia Helu Polakami zbudowano istniejące do dziś osiedle "kolonia rybacka", kościół katolicki i szkołę.

 

3. Legenda

 • Rybacy powiadają, że na morzu w pobliżu Helu jest bardzo osobliwe miejsce. Na północny zachód od miasta woda często się burzy i wieją silne wiatry. Wszyscy raczej omijają to miejsce bo pływać tam jest niebezpiecznie. W pierwszy dzień Zielonych Świątek dzieją się tam rzeczy jeszcze dziwniejsze. Woda staje się tam niesłychanie spokojna i przezroczysta. Kto tam się wówczas znajdzie, zauważy na cienie morza cienie żyjącego miasta; piękne domy, bogate ulice i zamożnych ludzi. Słychać też przecudną muzykę, która towarzyszy zabawom, swawolnym uciechom i hulankom. Są to podobnie cienie starego Helu, miasta niegdyś tak bogatego, że wielkością i znaczeniem przerastało ono inne grody nad Bałtykiem, nawet sam Gdańsk. Jego mieszkańcy czerpali ogromne zyski z Hadlu. Do portu zawijały okręty z całego świata. Przywoziły najpiękniejsze i najcenniejsze dzieła rąk ludzkich. Niewiele innych na świecie mogło dorównać wielkim helskim pałacom i przepysznym świątyniom. Było by tak morze do dzisiaj, gdyby nie zgubny wpływ bogactwa na ludzi. Mieszkańcom Helu przestało wystarczać to, co mają. Chcieli wciąż więcej i więcej. Wkradła się więc między nich zawiść i chciwość. Zamiast dalej pomagać sobie na wzajem, szukali zguby innych. Przestali wspierać  biednych i  każdego starali się wykorzystać. Cierpieli na tym najbiedniejsi – skromni rzemieślnicy i prości rybacy. Możni Helanie wywyższali się, gardząc nimi i uciskając coraz bardziej. Z każdym dniem płacili miej wymagali więcej. Biedni pracowali coraz dłużej.

Właśnie w noc Zielonych Świątek Bałtyk bardzo się rozszalał. Wtórowało mu niebo pełne chmur i błyskawic. Woda lała się ze wszystkich stron. Hel zalewały morskie fale, wody zatoki i strugi deszczu. Pyszni bogacze byli zamroczeni trunkami. Pozostali mieszkańcy czuwali , modląc się w rybackim kościółku. Widząc, co się dzieje, w porę uszli za miasto na wysokie wydmy. Pozostali zginęli pod wodą. Pod ciężarem wody zapadła się ziemia i dziś w tym miejscu jest dno morskie. Pod wodą znalazła się też helska świątynia, lecz solidnie wykonane dzwony pozostały całe i długo dzwoniły na lament. Od czasu do czasu ich płacz słychać jeszcze w głębinach, gdy tonie łódź lub człowiek. Ci, którzy przeżyli ową burzliwą noc, na nowym miejscu wznieśli dzisiejszy Hel.

 • Inspiracją do budowy „Kopca Kaszubów” były legendy o Kaszubskich Stolemach – olbrzymach o spokojnym usposobieniu, które od niepamiętnych czasów władały Pomorzem. Poza energią i siłą wielkoludy imponowały wiarą, niezłomnością oraz hartem ducha. Nieprzypadkowo Kaszubi, a w szczególności rybacy przejęli te cechy. Niestety wielce szlachetne i silne olbrzymy przetrwały tylko w ludowych podaniach, została po nich pamięć oraz… kamienie. Jedna z legend mówi, że kiedy na świecie zapanuje powszechna zgoda i przyjaźń pomiędzy ludźmi, potężne głazy obudzą się i zmienią na powrót w przyjazne Stolemy.

 

4. Atrakcje turystyczne

 • Cypel helski – idąc drogą leśną na cypel warto zwrócić uwagę na trzy zachowane stanowiska 31 baterii nadmorskiej im. Heliodora Laskowskiego, które we wrześniu 1939 roku raziły skutecznie ogniem nieprzyjacielskie cele.

 • Fokarium - czyli Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego opiekuje się bałtyckimi fokami. Ta placówka badawczo – hodowlana ma na celu odtworzenie i ochrona stad fok szarych w rejonie południowego Bałtyku. W fokarium można podziwiać te wspaniałe ssaki w ich naturalnych warunkach.

ADRES:

84-150 Hel

 • Kopiec Kaszubów - to kamienny obelisk, symbolizujący początek Rzeczypospolitej, wybudowany w jednym z najpiękniejszych miejsc naszej ojczyzny, na helskim Cyplu.Pomysł "usypania" kopca wyszedł od samorządu helskiego i od Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Monument ufundowały oddziały Zrzeszenia oraz Klub Studentów "Pomorania". A półwysep zaroił się od Kaszubów, którzy zjechali na Hel ze wszystkich zakątków regionu.

Projekt kopca przygotował nieżyjący już architekt Bruno Wndtke. To kompozycja złożona z głazów przywiezionych tu z różnych, nawet odległych zakątków Kaszub.

Uroczystego odsłonięcia dokonano dnia23czerwca2013roku. Podkreśla on także jedność i tożsamość społeczności kaszubskiej. Elementem obrazującym tę wspólnotę jest GryfKaszubski, umieszczony w centralnym miejscu pomnika, stąd wzięła się jego nazwa.

ADRES:

84-150 Hel

 • Kościół św. Piotra i Pawła, Muzeum Rybołówstwa – najstarszy zabytek Helu, stojący obecnie przy brzegu zatoki, wzniesiony został w odległości 300 metrów od jej wód. Do jego budowy użyto cegieł ze zniszczonego XIII – wiecznego kościoła Najświętszej Maryi Panny ze Starego Helu. W kościele mieści się Muzeum Rybołówstwa, z jedynym w Polsce skansenem łodzi rybackich z Zatoki Gdańskiej i południowego wybrzeża Bałtyku. Z wieży, służącej niegdyś jako latarnia morska (rozpalano w niej ogniska), roztacza się panorama portów rybackiego i wojennego. W muzeum można zobaczyć ekspozycje tematyczne prezentujące historie prezentujące historię Helu, dzieje i przyrodę Bałtyku oraz malarstwo marynistyczne, a także wystawę o tematyce etnograficznej, ukazująca łodzie i sprzęty używane przez rybaków na południowym Bałtyku, a szczególnie w Zatoce Gdańskiej.

ADRES:

Bulwar Nadmorski 2
84-150 Hel

 • Latarnia morska - W 1807 r. zwycięski Napoleon w "pokoju w Tylży" wydzielił Gdańsk jako Wolne Miasto, które otrzymało m.in. cały Półwysep Helski. Po upadku Napoleona, mocą uchwał zapadłych na Kongresie Wiedeńskim (zakończonym w 1815) Gdańsk został włączony ponownie do państwa pruskiego. Z tego okresu pochodzi pierwsza murowana latarnia morska z prawdziwego zdarzenia, która została zbudowana w Helu przez władze Prus w 1826 roku. Była ona okrągła i miała 42 m wysokości. Dnia 1 sierpnia 1827 roku zapalono na niej po raz pierwszy 6 lamp zasilanych olejem rzepakowym, które były widoczne z odległości 17 Mm. W 1929 roku zmienił się wygląd latarni - wieżę otynkowano i pomalowano w biało-czerwone pasy.

W 1938 roku zainstalowano żarówkę elektryczną o potężnej mocy 3000W. Ta helska latarnia służyła aż do wybuchu II Wojny Światowej w 1939 roku, kiedy w czasie obrony Helu została 19 września wysadzona w powietrze przez polskich saperów dla utrudnienia namiarów dla ciężkiej artylerii niemieckiej ostrzeliwującej Hel. Zarys jej fundamentów jest do dziś widoczny, jako owalny skwerek kilkanaście metrów przed wejściem do obecnej latarni.

Latarnia helska zastąpiła po II Wojnie Światowej swoją poprzedniczkę wybudowana jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku. Budowla stanowi czterdziestometrową wieżę w kolorze pomarańczowym zwieńczoną równie czerwoną laterną z galerią udostępnioną do zwiedzania. Wieża znajduje się na samym końcu półwyspu helskiego.

Latarnia to ośmiokątna wieża z czerwonobrunatnej licowanej cegły, zwężająca się ku górze, zakończona galerią pod stożkowym dachem, na którym znajduje się jedna z helskich anten radiowych. Latarnia ma 41,5 m wysokości, a jej światło (i taras widokowy) umieszczone na wysokości 39 m widać nawet z odległości 18 Mm (ok. 36 km). Źródłem światła jest 1000 W żarówka, która w przypadku przepalenia się wykonuje automatycznie obrót o 45 st., a na jej miejsce ustawia się żarówka zapasowa.

Obok latarni znajduje się niewielka tablica, umieszczona na postumencie z kamieni, upamiętniająca śmierć latarnika Maya, który zginął w grudniu 1910 roku w wypadku podczas oddawania strzału z armaty, używanej jako sygnał mgłowy.

ADRES:

84-150 Hel

 • Muzeum Kolei Helskich - oddział Muzeum Obrony Wybrzeża. Otwarte po raz pierwszy w maju 2013 roku. W pomieszczeniach jednego z ogromnych, żelbetowych schronów - magazynów amunicyjnych poniemieckiej baterii Schleswig-Holstein umieszczono ekspozycje mające przypominać historię i rozwój helskich kolei - zarówno linii szerokotorowej zbudowanej w ciągu 9 miesięcy w 1921 roku, jak i rozbudowanej sieci wojskowych kolejek wąskotorowych budowanych przez całe 20-lecie międzywojenne, a następnie rozbudowywanych w czasie okupacji niemieckiej.

Do siedziby MKH dowozi turystów druga z linii kolejki wąskotorowej MOW, Naokoło schronu mieszczącego MKH rośnie wystawa plenerowa pokazująca uratowane przed zezłomowaniem elementy taboru kolejowego - zarówno wąskotorowego, jak i szerokotorowego. 

ADRES:

84-150 Hel

 • Muzeum Helu - jest oddziałem Helskiego Kompleksu Muzealnego. Ten oddział został wstępnie otwarty dla publiczności 30  maja 2015 roku - jeszcze pod nazwą Muzeum Przyrodniczo Etnograficzne. 6 maja 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Helu, które na kilkunastu wystawach wewnątrz stanowiska artyleryjskiego B-1 "ANTON" pokazuje przede wszystkim życie Helan - a więc można tu obejrzeć wystawy etnograficzne, prezentujące życie rybaków, kuźnię, stolarnię, kolekcje sprzętów codziennego użytku i.t.p. a także kolekcje muszli z całego świata, kolekcie bursztynów i minerałów. Wewnątrz dawnego kręgu działobitni można zobaczyć odtworzone obejście kaszubskie - chatkę z ogródkiem i kurnikiem.

Nad budynkiem muzeum góruje odtworzona Helska Bliza - pierwsza, drewniana latarnia morska, której potężne ramię podnosiło kosz z palącym się węglem.

ADRES:

84-150 Hel

 • Muzeum Obrony Wybrzeża – 9 maja 1945 roku - tuż po zakończeniu II Wojny Światowej, Hel poddał się i teren dawnego Rejonu Umocnionego Hel zajęło Wojsko Polskie. Zastało tam wielką mnogość obiektów militarnych budowanych od lat dwudziestych, aż do końca wojny. Największe z tych budowli - to 6 obiektów pozostałych po zdemontowanej mamuciej baterii niemieckiej 406mm Schleswig Holstein - dwa magazyny, trzy stanowiska artyleryjskie i wieża kierowania ogniem. Obiekty te pozostawały przez lata niedostępne dla zwiedzających. W miarę jak wojsko od kilkunastu lat zaczęło redukować swoją liczebność na terenie Helu tereny te przestały być pilnowane i rozpoczęła się rabunkowa dewastacja wszystkiego, co dało się sprzedać na złom.

Nadszedł rok 2006 i dzięki wejściu Polski do Unii i odważnemu pomysłowi Burmistrza Helu, pana Mirosława Wądołowskiego udało się wprowadzić w życie nierealny zdawałoby się plan Sekcji Militarnej - opracowano projekt renowacji stanowiska "Bruno" i wieży kierowania ogniem i uzyskano na ten cel pieniądze z Unii Europejskiej.

Twórcy i realizatorzy projektu borykali się z pojawiającymi się w miarę postępów prac problemami - sytuacja była tak nietypowa, że nikt nie mógł przewidzieć do końca jak będą docelowo zagospodarowane te obiekty i jak w związku z tym wykonywać poszczególne prace. Na stropie stanowiska "Bruno" wykonano izolacje przeciwwilgociową, ponownie posadzono rośliny w nowej warstwie gleby. Zrobiono instalacje elektryczne i alarmowe, odtworzono i zainstalowano drzwi, okna i ich pancerne zamknięcia. Oprócz renowacji, zamontowano na ich właściwych miejscach ocalałe z kradzieży elementy wyposażenia. Równolegle do prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych ruszyły prace organizacyjne przy tworzeniu planów mającego tu powstać Muzeum Obrony Wybrzeża. Niewielka grupka osób, która samorzutnie zajęła się tym problemem, ukonstytuowała się w początku 2006 roku jako Zarząd Muzeum obrony Wybrzeża.

1 maja 2006 roku Muzeum otwarto dla zwiedzających i rozpoczął się nieustanny, nieprzerwany potok odwiedzających. Okazało się, że MOW przyciąga niezliczone rzesze zainteresowanych.

Ponieważ wszelkie dochody z biletów statutowo przeznacza się na dalszy rozwój Muzeum i udało się znaleźć wielu sponsorów zaczęto szybko inwestować w zakupy podnoszące jego standard, jak gabloty, instalacje osuszające, nagłaśniające, komputery itp.

ADRES:

Helska 16

84-150 Hel

 • Port helski-zbudowany został w latach 1882 -1883 przez rząd pruski. Port helski miał drewniane nabrzeża z dwiema palisadami; zachodnią i południową, osadzonymi na blokach kamiennych i kesonach cementowych. Ów port posiada szczególne warunki naturalne- osłonięty barierą Mierzei Helskiej i stosunkowo mało zapiaszczony położony jest dogodnie w stosunku do Bałtyku, natomiast daleko od połączeń lądowych. Morze zamarza tu rzadko, co stwarza możliwości długiego okresu połowów. Port spełniał i spełnia funkcję rybacką i pasażerską, jest także schronieniem dla jednostek krajowych i zagranicznych.

W okresie międzywojennym został przebudowany i zmodernizowany. Prace w tym zakresie prowadzono dwukrotnie w latach 1924-1925 i 1930-1933. Zmieniono wówczas zachodnią palisadę drewnianą na falochron zachodni i molo zachodnie o konstrukcji żelazobetonowej.

Po wojnie system organizacji rybołówstwa zmienił się i trzeba było przystosować port helski do przebywania w nim większych jednostek łowczych użytkowych przez rybołówstwo uspołecznione. W latach 1946-1949 pogłębiono więc port od 2,5 do 5 metrów, a w latach 1949-54 wybudowano: wydłużenie falochronu zachodniego od rozwidlenia z palisady drewnianej na żelazobetonowe molo południowe (krótkie) na palach drewnianych, następnie kesony o nawierzchni brukowanej; molo wyładunkowe na palach drewnianych ze ścianką piaskoszczelną, falochron południowy na palach drewnianych i także kesony o nawierzchni brukowanej. Kolejne inwestycje i zmiany nastąpiły w latach 1961-19666. M.in. wybudowano molo wyładunkowe w awanporcie żelazobetonowe ze ścianką piaskoszczelną i pogłębiono awanport do 5m oraz port wewnętrzny do 4 metrów.

W roku 1954 na terenach portowych wzniesiona została duża hala przeładunkowa obejmująca również przetwórstwo wstępne ryb, sieciarnię, szatnie i łazienki dla pracowników administracji.

W latach 1961-1967 wzniesiono magazyn główny, wartownię, podstacje elektryczną, 4 budynki mieszkalne dla rodzin, wiatę na opakowanie łącznie z myjnią opakowań oraz Dom Rybaka, czyli hotel na 124 osoby. W tym czasie powstała fabryka lodu łuskowego, dla której potrzeb zainstalowano trzy kruszarki lodu.

W roku 2000 rozpoczął się remont nabrzeży portowych oraz budowa wewnętrznego pirsu jachtowego, który ma zapewniać spokojny postój żaglówkom cumującym w Helu.     

 • Rezydencja Prezydenta RP - W latach 30. XX wieku częstym gościem willi Muszelka w Juracie był prezydent Ignacy Mościcki. Po wojnie bywali na Półwyspie Helskim partyjni dygnitarze – w leśnych okolicach Juraty powstał Ośrodek Wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów „Mewa”. Nie był jednak tak często wykorzystywany, jak zakładano, i szybko popadł w ruinę. Po 1989 r. ośrodek przejęty został przez Kancelarię Prezydenta RP, zaś kilka lat później rozpoczął się remont. Cały ośrodek w nowym kształcie, złożony z dwóch willi (jedna dla pary prezydenckiej, druga dla prezydenckich gości), konferencyjnego budynku „Panorama” oraz kilku mniejszych obiektów, został oddany do użytku w 2003 r. Rezydencja Prezydenta na Mierzei Helskiej to nie tylko miejsce odpoczynku. Głowa państwa z chęcią przyjmuje tutaj zagranicznych gości. Do tej pory na Helu gościli m.in. Vaclav Havel, król Hiszpanii Juan Carlos, Angela Merkel, George W. Bush.
 • ul. Wiejska – przy niej znajdują się białe domy rybackie z 1. Połowy XIX w. Reprezentacyjny deptak o długości 900 metrów w centrum Helu.

 

5. Ciekawostki

 • Jeszcze niecałe 100 lat temu, w latach 30. XX wieku, foki i morświny żyły masowo w Zatoce Gdańskiej. Kaszubi uznawali je za szkodniki i zabijali. Mięso fok uważane było za potrawę postną, a tłuszcz sprzedawano jako tran. W rezultacie tuż przed II wojną światową foki w zatoce zostały całkowicie wytępione;
 • media często mylnie i skrótowo podają, że Rezydencja Prezydenta RP mieści się w miejscowości Jurata. To błąd – choć faktycznie bardzo blisko stąd do Juraty, pod względem administracyjnym teren ten należy do gminy Hel;
 • mierzeja helska nazuwana jest bałtycką „kosą”;
 • w Muzeum Obrony Wybrzeża znajduje się największe na świecie stanowisko artyleryjskie baterii Schleswig – Holstein;
 • mierzeja helska w najwęższym miejscu, niedaleko Kuźnicy, jej szerokość nie przekracza 200 metrów.

 

6. Opinia

6 września 2017 roku przyjechałam na koniec Polski, a może … na początek Polski… ;-) w każdym bądź razie miasto jak każdy doskonale wie jest otoczone z trzech stron przez morze, a z czwartej przez las. Moje wrażenia z baaaaaardzo długiego spaceru po Helu są jak najbardziej pozytywne! Na każdym kroku widać połączenie dwóch kultur: kaszubskiej i rybackiej. Pierwsze co nachodzi mi na myśl: Hel to raj dla dzieci!!! Przepiękne, piaszczyste plaże, na których można budować ogromne zamki z piachu; fokarium ze zwierzątkami na wyciągnięcie ręki; wystawy w muzeach, które zainteresują zarówno chłopców jak i dziewczynki. Dla dorosłych: liczne restauracje urządzone w klimatycznych dawnych rybackich chatach przy głównej ulicy oferują przepyszne dania rybne; a po romantycznej kolacji można wybrać się na spacer dla dwojga po helskim cyplu, z którego rozpościera się piękny widok…

 

7. Bibliografia

www.old.hel-miasto.pl

www.gohel.pl

www.latarnie.pl

www.gdans.tvp.pl

www.helmuzeum.pl

www.hel.pl

„Polska na weekend i na wakacje z rodziną”

„100 najciekawszych miejsc w Polsce”, wyd. Publicat

 

8. Mapa

Odsłony: 95

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież