JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Podkarpackie

BARANÓW SANDOMIERSKI - manierystyczny zamek

 

1. Informacje ogólne

2. O zamku

3. Historia

4. Muzeum Zagłębia Siarkowego

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Baranów Sandomierski - miejscowość w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim. Baranów Sandomierski to jedno z najstarszych miast województwa podkarpackiego. Nazwa miejscowości jest zapewne pamiątką po głównym zajęciu, mieszkańców tych okolic, a mianowicie hodowli baranów.

ADRES ZAMKU:

ul. Zamkowa 22
39-450 Baranów Sandomierski

 

2. O zamku

W miejscu gdzie wznosi się obecny zamek, istniał w XV wieku obronny gród wybudowany przez rycerza herbu Grzymała, który z czasem od nazwy miejscowości przyjął nazwisko Baranowski. W ciągu kolejnych stuleci włości te kilkakrotnie zmieniały właścicieli i należały do rodzin Leszczyńskich, Lubomirskich i Krasickich.

Prace mające na celu wzniesienie w tym miejscu zamku podjął w 1569 roku Rafał Leszczyński. Początkowo ograniczono się do rozbiórki dawnego budynku wieżowego i wystawiono na jego miejscu renesansowy dwór obronny, dziś wtopiony z zachodnie skrzydło całego kompleksu. Sam zamek, porównywany klasą z Wawelem, wybudował w latach 1561-1606 słynny architekt i rzeźbiarz Santi Gucci, twórca m.in. znajdujących się na Wawelu nagrobków członków dynastii Jagiellonów. Przyjechał on Krakowa około 1550 roku i przez wiele lat pracował głównie dla króla Stefana Batorego oraz jego żony, Anny Jagiellonki. Dzięki niemu zamek uzyskał obowiązujący dla XVI-wiecznej świeckiej siedziby kształt czteroskrzydłowy, z arkadowym dziedzińcem pośrodku. Całość zaprojektowano na planie prostokąta. Bryła zamku jest niezwykle masywna, w narożach usytuowano smukłe baszty zwieńczone ozdobnymi hełmami. Do wnętrza kompleksu prowadzi brama umieszczona w fasadzie frontowej. Wieńczy ją wspaniała attyka. Jedną z najwspanialszych części baranowskiego zamku jest dziedziniec środkowy. Z trzech stron otaczają go krużganki, a na jego osi jednego ze skrzydeł znajdują się paradne schody z ozdobną loggią. Wywodzące się z włoskiego renesansu fantazyjne detale, m.in. rozety i łby wyimaginowanych zwierząt, wykonano w rodzimych warsztatach kamieniarskich na Kielecczyźnie. Poziom dziedzińca został podniesiony o 3 metry w stosunku do poziomu okolicy, a to ze względu na niegdysiejsze wylewy przepływającej w pobliżu Wisły. Całą budowlę otoczono pierścieniem potężnych fortyfikacji, które niestety nie zachowały się do naszych czasów.

W kolejnych latach zamek baranowski kilkakrotnie przebudowywano. Pierwsze poważne inwestycje poczyniono już w latach 1695-1700, kiedy rezydencja stała się własnością rodu Lubomirskich. Autorem tej przebudowy był najsłynniejszy architekt tamtych czasów - Tylman z Gameren. Zmieniono wówczas zachodnią część zamku oraz dekorację wnętrz. Efektem przebudowy są stiuki na piętrze (tzw. Galeria Tylmanowska). Kolejnym etapem pracy była rozbudowa linii zewnętrznych fortyfikacji. Całość murów obronnych rozebrano jednak w XIX wieku.

W roku 1795 właścicielami Baranowa zostali Krasiccy. Dzięki ich wysiłkowi powiększono dawną bibliotekę Leszczyńskich.

W wieku XIX zamek w Baranowie Sandomierskim spustoszyły dwa kolejne pożary - w latach 1849 i 1898. W ich wyniku niemal całkowicie zostały zniszczone wnętrza. Dzieła odbudowy podjęli się kolejni właściciele, rodzina Dolańskich, w której rękach zamek znajdował się aż do wybuchu II wojny światowej. Częściowej renowacji dokonał dla Dolańskich na przełomie XIX i XX wieku Tadeusz Stryjeński. Urządzono wtedy kaplicę z obrazem Malczewskiego i witrażami Mehoffera. Po zakończeniu działań zbrojnych podjęto zabiegi konserwatorskie mające przywrócić obiektowi dawną świetność. Prace zakończono w 1965 roku, a sam zamek przystosowano do funkcji muzealnych.

W 1968 roku zamek przejął chemiczny koncern "Siarkopol" z Tarnobrzegu. Bogate przedsiębiorstwo i polityczne koneksje przyczyniły się do konserwacji zabytku.

Zamek otaczają wspaniałe ogrody utrzymane w stylu francuskim. Można tu odnaleźć neoklasycystyczną oranżerię projektu Tadeusza Stryjeńskiego oraz cenne okazy drzew krajowych i egzotycznych, jak np. tulipanowiec amerykański.

 

3. Historia

Pierwsze wzmianki o istniejącej w tym miejscu osadzie pochodzą z 1135 r., z okresu panowania Bolesława III Krzywoustego. Miejscowość zaczęła się intensywnie rozwijać od roku 1354, kiedy to król Kazimierz III Wielki nadał jej prawa miejskie. Miasto zostało wtedy osadzone na prawie magdeburskim. Król postanowił też uhonorować je przywilejem urządzania corocznych jarmarków w dzień Wszystkich Świętych.

W ciągu kolejnych stuleci Baranów kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Jan Długosz wspomina w swoich kronikach, że za jego czasów dobra te należały do rodziny Baranowskich herbu Gozdawa. W XV wieku włości przejęła rodzina Stanisława Kurozwędzkiego, by w 1569 roku sprzedać je Rafałowi z Leszna Leszczyńskiemu. I to właśnie na czasy Leszczyńskich przypada okres najbujniejszego rozwoju miasta.

Przez prawie 100 lat spokojnego rozwoju Baranów bogacił się na handlu zbożem, a o jego zamożności decydowało także prężnie rozwijające się rzemiosło. Wtedy to powstał wybudowany nakładem Leszczyńskich zamek, kościół parafialny i drukarnia kalwińska.

W 1677 roku dobra baranowskie kupił książę Dymitr Wiśniowiecki, a po jego śmierci dziedzicami zostali Lubomirscy. Następnie w 1771 roku miasto przeszło na własność hrabiego Józefa Potockiego.

Począwszy od 2. połowy XVII wieku rozpoczął się powolny zmierzch świetności Baranowa. Doprowadziły do niego zarówno walki towarzyszące szwedzkiemu potopowi, jak i w późniejszych latach działania zaborców.

Aż do wybuchu II wojny światowej Baranów Sandomierski żył w cieniu wielkich wydarzeń. We wrześniu 1939 roku miasto ucierpiało na skutek działań zbrojnych. To właśnie tędy wycofywali się walczący z Niemcami żołnierze armii "Kraków". Władze okupacyjne wysiedliły z Baranowa wszystkich Żydów, którzy do tej pory stanowili znaczną część mieszkańców. 29 lipca 1944 roku miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną, która w tym miejscu utworzyła tzw. Przyczółek Baranowski.

W okresie powojennym Baranów Sandomierski ponownie zaczął się rozwijać dzięki odkryciu w latach 60. XX wieku bogatych złóż siarki.

 

4. Muzeum Zagłębia Siarkowego

Muzeum mieści się w baranowskim zamku. Zajmuje ono głównie zamkowe piwnice.

 

5. Ciekawostki

  • Baranów Sandomierski nazywany jest "Małym Wawelem";
  • ostatnim właścicielem baranowskiego zamku należącym do rodu Leszczyńskich był podskarbi wielki koronny i starosta wielkopolski Rafał Leszczyński. Tu także przyszedł na świat jego jedyny syn, późniejszy król Polski- Stanisław Leszczyński;
  • Baranów Sandomierski jako "zaplecze kulturalne zagłębia siarkowego" było ulubionym miejscem PRL-owskiego premiera Józefa Cyrankiewicza, który przyjeżdżał tu wraz z żoną, znaną aktorką Niną Andrycz. Cyrankiewicz słynacy z upodobania do szybkiej jazdy samochodem, lubił podczas podróży do Baranowa "urywać się" pędzącej za nim ochronie;
  • zamek wystąpił jako sceneria serialu "Czarne chmury".

 

6. Opinia

Odwiedziłam Baranów Sandomierski 09-02-2013 roku. Harmonijna bryła rezydencji prezentuje się doskonale. Ma się wrażenie, że jest po prostu idealna. Do tego jego urodę podkreślają detale takie jak: krużganki, bogato zdobione sklepienia, z pietyzmem odnowione stylowe stiuki. W ogrodzie nic nie zobaczyłam. A to ze względu na zalegający na kilkanaście cm śnieg ;-) Nic straconego - na pewno wrócę tam w lecie by zobaczyć jak odrestaurowane mury jaśnieją na tle błękitnego nieba... Ale wróćmy do 9 lutego. Tego okrutnie zimnego, lutowego dnia byliśmy w zamku sami! I muszę napisać, że skorzystaliśmy na tym :-) mam na myśli to, że przemiła Pani przewodnik była tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji! Odpowiadała na wszystkie nasze pytania i urozmaicała wycieczkę po zamku o dodatkowe ciekawostki. Pozdrawiam ją gorąco! I polecam Baranów jako miejsce na wycieczki nie tylko latem!!!!!!!!

 

7. Galeria

 

 

8. Bibliografia

"100 najpiękniejszych miejsc w Polsce", wyd. Publicat

"Najpiękniejsze zabytki Polski", wyd. Świat Książki, Warszawa 2006

 

9. Mapa

Odsłony: 1370

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież