JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Mazowieckie

KAMPINOS - Puszcza Kampinoska

 

1. Informacje ogólne

2. Puszcza Kampinoska

3. Puszcza Kampinoska w tle wydarzeń historycznych

4. Kampinoski Park Narodowy

5. Ciekawostki

6. Inne atrakcje turystyczne

7. Opinia

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Kampinos – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, siedziba władz gminy Kampinos. Pierwsze wzmianki o Kampinosie pochodzą z 1377 roku, kiedy to miejscowość ta nosiła nazwę Białe Miasto.

 

2. Puszcza Kampinoska

Większa część Puszczy Kampinoskiej należy do Kampinoskiego Parku Narodowego. Jej nazwa pochodzi od miejscowości Kampinos. Zachowany fragment Puszczy porasta lewobrzeżną część doliny Wisły między Młocinami a Czerwińskiem nad Wisłą.

Teren ten został ukształtowany w czasie ostatniego zlodowacenia. Opadający poziom wód, które odpływały sprzed topniejącego lodowca oraz zmiany koryt ich przepływu spowodowały odsłanianie się piaszczystych wydm. W obniżeniach między nimi, w odciętych przez przemieszczające się wydmy w starorzeczach, rozpoczął się proces gromadzenia materii organicznej. Powolne osuwanie doprowadziło do powstania terenów bagiennych i torfowisk niskich, a zajmowane przez roślinność wydmy przestały się przemieszczać.

To właśnie mozaika wydm i sąsiadujących z nimi bagien, o równoleżnikowym przebiegu, jest charakterystycznym elementem krajobrazu Puszczy Kampinoskiej. Skrajnie różne warunki – suche na wydmach i wilgotne w zabagnionych obniżeniach – sprawiły powstanie zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych.

 

3. Puszcza Kampinoska w tle wydarzeń historycznych

Człowiek pojawił się na terenie Puszczy Kampinoskiej już w epoce kamienia (ok. 7 500 – 4 000 lat p.n.e.).

W 1410 roku zachodni skraj Puszczy wzdłuż Doliny Bzury był miejscem przemarszu ciągnących pod Grunwald wojsk Władysława II Jagiełły.

Do połowy XV wieku puszcza należała do książąt mazowieckich, a od 1467, po włączeniu Mazowsza do Korony, weszła w skład dóbr królewskich. Z tego okresu pochodzi pierwsza wzmianka o Kampinosie. W 1566 urzędnicy królewscy zanotowali, że „jest tam w ziemi sochaczewskiej u Kampinossa wielka puszcza”.

W 1590 roku Puszcza Kampinoska jako królewszczyzna przeszła na własność skarbu państwa. Pozyskiwane drewno było spławiane Wisłą. Trwająca wiele wieków trzebież lasu przybrała z czasem charakter i skalę, która zagroziła jej istnieniu.

W czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku lasy Puszczy Kampinoskiej pozwalały przekradać się spieszącym na pomoc oblężonej Warszawie powstańcom.

W 1863 roku puszcza stała się schronieniem warszawskiej młodzieży uciekającej przed wcieleniem do wojsk carskich. Oddział pułku „Dzieci Warszawy” został rozbity przez Rosjan w bitwie pod Budą Zaborowską, a jego członkowie zostali zmasakrowani przez oddziały kozackie. Pamiątką tego wydarzenia jest Sosna Powstańców w Górkach, której konary zostały ponoć trwale wygięte pod ciężarem powieszonych na niej powstańców.

Tragicznym epizodem w historii puszczy był wrzesień 1939 roku, kiedy rozbite w bitwie nad Bzurą oddziały armii „Pomorze” i „Poznań” szukały tu schronienia. Niestety lato 1939 roku było na tyle suche, że wyschły puszczańskie bagna i wojska niemieckie przy użyciu broni pancernej zdziesiątkowały polskie oddziały.

 

4. Kampinoski Park Narodowy

Aby zachować ocalałe fragmenty Puszczy Kampinoskiej, już na początku XX wieku stworzono plany objęcia jej ochroną. W latach 30. XX wieku szczególne zasługi dla powołania parku narodowego założyli Jadwiga i Roman Kobendzowie. Dzięki ich staraniom utworzono w 1936 roku rezerwat „Granica” (323 ha), obejmujący ochroną 100-letni bór sosnowy porastający 15-20-metrową wydmę. Rok później powołano największy kampinoski rezerwat „Sieraków” (1155 ha), chroniący zalesione bagno Cichowąż z sąsiadującymi z nim wydmami. Po II wojnie światowej, w 1959 r. powstał Kampinoski Park Narodowy.

Powierzchnia parku wynosi 38 544,33 ha, z czego 72,40 ha przypada na Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach w woj. łódzkim. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna o areale 37 756 ha.

Duże zróżnicowanie siedlisk powoduje, że występuje tutaj ponad 50 zbiorowisk roślinnych. Tworzy je ok. 1400 gatunków roślin naczyniowych, 115 gatunków mszaków oraz 146 gatunków porostów. Wśród nich znajdują się gatunki reliktowe oraz charakterystyczne dla różnych stref geograficznych, jak relikt epoki polodowcowej – chamedafne północna, gatunki borealne – zimoziół północny i kosaciec syberyjski, relikty pontyjskie – wisienka kwaśna i wężymord stepowy. 74 występujących w parku gatunków roślin podlega ochronie całkowitej, m.in. wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, sasanki otwarta i łąkowa, bluszcz pospolity, storczyki.
W parku występuje 66 gatunków drzew i 70 gatunków krzewów, z czego 33 gatunki drzew i 46 gatunków krzewów jest pochodzenia rodzimego. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, zajmująca 69,5% powierzchni leśnej, następnymi są olcha czarna (12,5%), dąb szypułkowy i bezszypułkowy (10,30%) oraz brzoza brodawkowata i omszona (6,45%). Lasy zajmują ponad 73% powierzchni parku, resztę stanowią różnego rodzaju zbiorowiska nieleśne.

Kampinoski Park Narodowy jest jedną z najważniejszych ostoi fauny niżu polskiego. Szacuje się, że może tutaj występować połowa, czyli ok. 16,5 tysiąca rodzimych gatunków  zwierząt.

Największym z 50 gatunków ssaków jest łoś, będący symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego. Zwierzęta te wytępiono w połowie XIX stulecia i reintrodukowano do puszczy w 1951 roku.

Ze względu na wartości przyrodnicze oraz znaczenie społeczne w 2000 roku Kampinoski Park Narodowy wraz ze strefą ochronną został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery pod nazwą „Puszcza Kampinoska”.

 

5. Ciekawostki

  • Puszcza zajmuje ok. 670 km². Blisko 270 km² to lasy. To jeden z najcenniejszych kompleksów leśnych w Polsce. Najstarsze sosny mają po 200 lat;
  • Puszcza była schronieniem walczących w powstaniu styczniowym, miejscem walk w 1939 r. i masowych mordów w II wojnie. Pamiątkami tych wydarzeń są rozsiane po całej puszczy samotne mogiły i cmentarze poległych;
  • symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego jest łoś (sprowadzony ponownie po II wojnie światowej).

 

6. Inne atrakcje turystyczne

  • Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Obecny kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P w stylu polskiego baroku w latach 1773-1782 z sosny w czasie poręby starodrzewu. Budowę rozpoczęto z inicjatywy ks. Forszeta, a ukończono staraniem ks. J. Żegockiego. Konsekracji kościoła dokonał ks. Bp Antoni Pobóg Malinowski 15.07.1791 roku.

Charakterystyczna fasada kościoła z dwiema narożnymi wieżami nawiązuje do architektury kościołów murowanych. W kościele przechowywane były chorągwie wykonane z płaszczy powstańczych, ale - niestety – prawdopodobnie zaginęły.  

Wystrój świątyni jest dziełem ks. S. Smoleńskiego [1865-1871]. Na szczególną uwagę zasługuje wystrój wnętrza: odrestaurowane ołtarze i pochodzący z początku XVII wieku, otaczany wielkim kultem obraz ‘Matki Bożej z Dzieciątkiem’ – Pani Kampinosu.

ADRES:

ul. Chopina 23

05-085 Kampinos

  • Cmentarz parafialny - znajdują się tu groby powstańców z 1863 roku i żołnierzy z 1939 r. 

 

7. Opinia

Do Kampinosu wjechałam w drodze do Żelazowej Woli 12 lutego 2015 roku. Miałam mało czasu w związku z tym odwiedziłam tylko pobliski kościół i cmentarz. Świątynia jest malutka, ale bardzo klimatyczna. Zaraz za nią znajduje się cmentarz, więc obowiązkiem każdego kto odwiedza kościół jest również oddanie chwały bohaterom, którzy spoczywają nieopodal…

Żałuje jednego – nie byłam w Puszczy Kampinoskiej :-( w naturalnym muzeum, które powinno się zobaczyć na własne oczy, a które (ze słyszenia) jest doskonale przygotowane na turystów: począwszy od ścieżek dydaktycznych, po ekspozycje KPN, aż po wczesnośredniowieczne grodzisko w Zamczysku…

 

8. Bibliografia

www.kampinoski-pn.gov.pl

www.kampinos.pl

www.parafiakampinos.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 202

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież