JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Mazowieckie

GUZÓW - pałac Sobańskich

 

1. Informacje ogólne

2. Architektura pałacu

3. Park

4. Historia

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliorafia

9. Mapa

 

 

1. Informacje ogólne

Guzów – wieś w województwie mazowieckim, powiecie żyrardowskim, w gminie Wiskitki. Pierwsze wzmianki o dobrach guzowskich pochodzą z XVI w.

 

2. Architektura pałacu

Rządy Ogińskiego w dobrach guzowskich to początek dużych zmian. W 1765 r. podjęto szereg prac w parku i przy budowie nowego pałacu. Nowy dwór był częściowo podpiwniczony (w części korpusu głównego). Nad wysokimi piwnicami wznosił się parterowy korpus, z częścią piętrową – najprawdopodobniej ryzalitem środkowym. Do dziewięcioosiowego korpusu głównego dostawione były alkierze. Wysoki mansardowy dach skrywał dwie kondygnacje mieszkalne. Przed dworem, po obu stronach, ustawione były cztery oficyny, które tworzyły rodzaj dziedzińca. Od ogrodu dwór uzyskał na osi wysoki, trójbocznie zamknięty ryzalit. W ten sposób we wnętrzu powstała sala balowa, na planie ośmioboku. Z sali prostymi schodkami schodziło się do ogrodu.

Kolejni właściciele, rodzina Łubieńskich, nie wprowadzili zasadniczych zmian architektonicznych w pałacu i jego otoczeniu. Pałac posadowiony był na wysokim cokole – suterenie, większość reprezentacyjnych pomieszczeń mieściła się na parterze. Druga kondygnacja mieszkalna ukryta była w dolnej połaci wysokiego mansardowego dachu. Łubieńscy powiększyli nieco piwnice pod traktem północnym, dodając pomieszczenia pod alkierzami, poszerzając także korytarz łączący pomieszczenia. W samym pałacu dokonano też znacznych przemurowań ścian, być może w ślad za tym poszły także przekształcenia wnętrz. Dziedziniec otoczony był przez cztery murowane oficyny na planie prostokąta – dwie z nich powstały na bazie XVIII-wiecznych, drewnianych. Pomiędzy oficynami, na środku dziedzińca, znajdowała się fontanna w okrągłym, ocembrowanym cegłą basenie.

W takiej formie pałac dotrwał do początku lat 80. XIX w. Od 1856 r. majątek stanowił własność Feliksa Sobańskiego, który od końca lat 70. nosił się z zamiarem modernizacji podupadłej, stuletniej rezydencji. Prace rozpoczęły się zapewne od częściowej rozbiórki wieży i kuchni. W następnym etapie rozebrano pozostałe oficyny wokół dziedzińca.

Prawdopodobnie podczas swojego pobytu w Paryżu Sobański nawiązał kontakt z francuskim architektem, Mayerem. Mayer zaprojektował pałac w duchu modnego w ostatniej ćwierci XIX w. kostiumu francuskiego. Na życzenie Feliksa Sobańskiego na mazowieckiej równinie miał stanąć „zamek znad Loary”. Zakupiony projekt został przystosowany do rodzimych warunków oraz nieznacznie przekształcony przez wspomnianego już Władysława Hirszla. Prace rozpoczęły się w 1880 r. i trwały do poświęcenia kaplicy (w 1895r.).Projekt Mayera zakładał wykorzystanie murów pałacu Łubieńskich i nałożenie na elewacje nowej szaty historyzującej, a także zagospodarowanie nieużytkowanego dotąd poddasza. W pierwszej kolejności powiększono piwnice pałacu – w ten sposób, że utworzyły całą kondygnację sutereny. W części sali balowej i hallu w piwnicach zamontowano stropy staloceramiczne, pod oranżerią i po wieżami odcinkowe, a pod pozostałymi pomieszczeniami traktu południowego – stropy na belkach drewnianych. Następnie przebudowano elewacje pałacu, nadając im historyzującą szatę francuskiego neorenesansu.

W 1895 r. ukończono kaplicę – połączoną z pałacem łącznikiem – która powstała w miejscu dawnej kuchni. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat w pałacu prowadzono kolejne modernizacje, które uczyniły z niego wygodną rezydencję, godną ówczesnego ziemiaństwa. W kilka lat po przebudowie obiektu przystąpiono do urządzenia wygodnych, dużych łazienek.

Sporym wyzwaniem było rozwiązanie ogrzewania obiektu. W pierwszej kolejności usprawniono ogrzewanie piecowe. W piwnicy znajdowały się piece, z których ciepłe powietrze szybami kominowymi przechodziło przez wszystkie kondygnacje.

W latach 1893-95 przeprowadzono pełną elektryfikację pałacu. Z tamtego czasu zachowały się żarówki wkręcone w ramę dookoła świetlika w oranżerii. Równolegle z pałacem powstawała kaplica przypałacowa, stanowiąca oddzielny budynek, ale połączony z głównym gmachem piętrowym łącznikiem (zapewniało to przejście do wnętrza kaplicy bezpośrednio z korytarza na parterze). Kaplica została ukończona w 1895 r. Od 1978 r. do chwili obecnej kaplica jest użytkowana przez miejscową parafię.

 

3. Park

Obecne istniejący park powstał dopiero po ukończeniu przebudowy pałacu przez Feliksa Sobańskiego, czyli po 1895 r. Kiedy wszystkie prace budowlane zostały zakończone, przystąpiono do porządkowania terenu i realizacji parku. Jego projekt został zamówiony najprawdopodobniej u Waleriana Kroneneberga, wziętego podówczas planisty. Realizacji projektu dokonał Franciszek Szanior. Kronenberg oparł idę parku na dwóch uzupełniających się modelach. Połączył park geometryczny od strony zachodniej, na osi pałacu, z parkiem krajobrazowym – we wschodniej części terenu. Dawne sadzawki zostały przekształcone w nieregularne, połączone ze sobą stawy. Na środkowym z nich, największym, usypana została sztuczna wyspa (z grotą), do której miała prowadzić grobla/mostek z przeciwległego brzegu. Na wierzchołek wyspy wchodziło się spiralną ścieżką, mijając po drodze postument z figurą św. Antoniego.

 

4. Historia

Budowę pałacu zapoczątkował Andrzej Ogiński – trzeci z kolei mąż Pauli z Szembeków. Po śmierci Andrzeja Ogińskiego (w 1787 r.) dobra pozostawały – do 1795 r. – w rękach wdowy, która w Guzowie zamieszkiwała. W 1795 r. dzierżawa guzowska została objęta sekwestrem przez rząd pruski. Feliks Łubieński, syn Pauli z Szembeków, nie ustawał w staraniach na rzecz odzyskania cennego, przynoszącego spory dochód starostwa. W końcu w 1797 r., m.in. za wstawiennictwem króla pruskiego, udało mu się zawrzeć umowę z ministrem Hoymem, zgodnie z którą dokonano wymiany dóbr Łubieńskich w Szczytnikach na majątek Guzowski (wraz z przyległościami). Przez najbliższe sześćdziesiąt lat majątek pozostawał w rękach rodziny Łubieńskich. W 1807 r. minister Łubieński przekazał Guzów dzieciom. Nowymi właścicielami majątku zostali bracia Piotr, Franciszek i Jan Łubieńscy. Jednak do lat 20. XIX w. majątek nie został zamieszkany przez żadnego z gospodarzy, popadał w zaniedbanie. Wzrastały także długi.

Dopiero od 1827 r. (kiedy majątek nabył od rodziny Henryk Łubieński) rozpoczęła się powolna odbudowa doprowadzonego do kryzysu gospodarstwa. Młody hrabia był niezwykle energicznym gospodarzem, pełnym pomysłów i inicjatyw. W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu powstała cukrownia i nowe folwarki, w których prowadzono produkcję buraków cukrowych. Cukrownia stała się zresztą od tej pory podstawą utrzymania całego majątku. Zbudowane zostają też czworaki (wzdłuż dzisiejszych ulic: Ogińskich i Łubieńskich), nowe obory. Domy (istniejące do dziś) są wieloosiowe, parterowe, nakryte dwuspadowym dachem, o pierwotnie ceglanych elewacjach z uproszczonym detalem, częściowo zachowanym. W 1842 r. Henryk Łubieński, główny animator sukcesu guzowskiego gospodarstwa, został skazany w procesie sądowym na zesłanie. Zarzucano mu wykorzystywanie swojej pozycji w Banku Polskim do malwersacji majątkowych. W 1848 r. został zesłany do Kurska. Ponownie do Guzowa wrócił w 1854 r. Przez kłopoty finansowe dobra zostały wystawione na licytację. Majątek nabył syn Róży Łubieńskiej (wnuk Feliksa Łubieńskiego), Feliks Sobański za kwotę 600.606 rubli. W rękach tej rodziny dobra guzowskie pozostawały aż do 1945 r. i ponownie – od 1996 r. aż do dzisiaj.

W trakcie pierwszego ćwierćwiecza XX w. w majątku zaszły spore zmiany – wdrożono nowe technologie (m.in. zainstalowano prąd), rozbudowano folwark. Cukrownia przynosiła coraz większe dochody, stając się jedną z największych w kraju. W początku XX w. wzdłuż alei kasztanowej, dzisiejszej ul. Łubieńskich, powstały wille i domy należące do administracji i kierownictwa cukrowni. Zachowane są do dziś; szczególną uwagę zwraca willa dyrektora cukrowni, utrzymana w stylu modernistycznym.

Podczas I wojny światowej w pałacu mieścił się szpital.

Nie miał szczęścia majątek także podczas następnej wojny. W 1939 r., po podpisaniu kapitulacji Warszawy, to w guzowskim pałacu Hitler świętował swoje zwycięstwo – wydał z tej okoliczności uroczysty bankiet. Zaczął się okres dewastacji pałacu i majątku, który jednak nadal pozostawał w rękach polskiej rodziny. Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej, jeszcze w 1945 r., pozbawiono Michała Sobańskiego, ostatniego przedwojennego gospodarza w Guzowie, prawa własności do dóbr guzowskich, a całą rodzinę wywieziono do Krasnogorska pod Moskwą. Majątek przeszedł w ręce Cukrowni „Guzów”, która w pałacu miała swoje biura. Wskutek wieloletnich zaniedbań obiekt (i cały majątek) zaczęły popadać w ruinę. Dopiero w 1996 r. – w efekcie wieloletnich starań – udało się potomkowi ostatniego właściciela, Markowi Sobańskiemu, odkupić pałac (wraz z parkiem). Obecnie cały teren należy do Michała Sobańskiego i jego siostry, Izabeli z Sobańskich Ponińskiej.

 

5. Ciekawostki

  • Na skraju wsi znajduje się cmentarz ofiar ataku gazowego z I wojny światowej;
  • w roku 1923 Sobańscy wybudowali kolejkę wąskotorową, która łączyła cukrownię „Guzów” ze stacją Teresin. Główny tor kolejowy liczył 14 km długości, kolejkę obsługiwały 4 parowozy i 60 wagoników. Kolejkę rozebrano w 1973 r. kiedy cukrownia otrzymała nowe samochody ciężarowe.

 

6. Opinia

Do Guzowa przyjechałam 30 maja 2016 roku przy okazji odkrywania innych atrakcji Mazowsza. Pałac po prostu mnie zachwycił!!!!! Jest genialny pod każdym względem!!! Co prawda można było wejść tylko do kaplicy bo budowla była ogrodzona i w stanie ruiny, ale moje serce uradował fakt, że odbywały się tam prace remontowe! Czyli znalazła się osoba, która odmieni to miejsce w jeszcze większą perłę, która zwabi rzeszę turystów!

Po powrocie do domu odkryłam, że to miejsce odkupił potomek Sobańskich – i chwała mu za to!!!! Za to, że majątek znów jest w rękach rodziny; za to, że inwestuje grube miliony; i przede wszystkim za to, że mu się chce tworzyć na nowo historię tego miejsca!!

 

7. Galeria

 

8. Bibliografia

www.palacwguzowie.p

 

9. Mapa

Odsłony: 225

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież