JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Mazowieckie

CZERWIŃSK NAD WISŁĄ - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i Klasztor Salezjanów

 

1. Informacje ogólne

2. Historia Czerwińska

3. O Kościele i klasztorze

4. Salezjanie księdza Bosko

5. Legendy

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Galeria

9. Bibliografia

10. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Czerwińsk nad Wisłą - wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. Według tradycji podobno czerwone zabarwienie budulca sprawiło, że rozwijającą się przy opactwie miejscowość nazwano Czerwińsk.

 

2. Historia Czerwińska

Czerwińsk był początkowo własnością benedyktynów z Mogilna - taka wzmianka znajduje się w dokumentach datowanych na rok 1065. Niedługo potem - pod koniec XI wieku - przeszedł na własność biskupów płockich i pozostawał w ich władaniu aż do roku 1795.

Czerwińsk zyskawszy prawa miejskie, miał także prawo do jarmarków. Był podzielony na dwie części. Jedna, biskupia, uzyskała prawa miejskie w roku 1373. Druga - klasztorna, dostała je dopiero ponad 200 lat później - w 1582 roku.

Złote lata miasteczka przypadają na wiek XV i XVI i wiążą się z jego położeniem nad Wisłą. Czerwińsk, jak inne nadwiślańskie miasteczka, bogacił się, pełniąc rolę portu przeładunkowego na wielkim szlaku zbożowym. I choć obecnie jest tylko wsią gminną, liczącą 1 200 mieszkańców, w jego układzie można odczytać zarys miejskiej zabudowy. Na dawnym miejskim rynku ustawiono pamiątkowy głaz dla uczczenia 900-lecia Czerwińska i Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Schyłek i upadek Czerwińska został zapoczątkowany przez potop szwedzki. Po rozbiorach miasto dostało się pod panowanie Prus, za Napoleona przeżywało chwile nadziei w Księstwie Warszawskim. W Królestwie Polskim podupadło ostatecznie i po powstaniu styczniowym, w roku 1869 utraciło prawa miejskie. Jedne źródła podają, że mocą ukazu carskiego prawa miejskie odebrano w odwet za patriotyczną postawę mieszkańców w czasie powstania styczniowego. Inne źródła opisują, że na tym terenie nie było znaczących walk powstańczych, gdyż było mało lasów, które były schronieniem dla powstańców. Chodziło o dostosowanie guberni polskich do systemu powszechnego w imperium, a z resztą sam Czerwińsk nad Wisłą w nikłym stopniu przypominał miasto (liczył 900 mieszkańców). Niektóre takie miejscowości same starały się o zniesienie praw miejskich gdyż zbyt drogie dla nich było utrzymanie administracji miejskiej. W XIX w. na przemian była koniunktura na zboże i zyski jak również następował kryzys. W tym okresie dużo lasów przekształcono w pola uprawne.

Początkowe walki podczas I wojny światowej nie sięgnęły gminy Czerwińsk nad Wisłą. W styczniu 1915 r. wywieziono miejscowych Niemców, a w ich domach rozmieszczono uchodźców, jednakże we wrześniu tego samego roku po zdobyciu Modlina, Niemcy zaczęli swoje rządy.

 

3. O Kościele i klasztorze

Obecna bazylika została zbudowana w roku 1155, w związku z osadzeniem tu kanoników regularnych laterańskich, sprowadzonych nad Wisłę w XII wieku przez biskupa płockiego Aleksandra z Malonne.

Trójnawowy kościół, z dwiema wysokimi wieżami, mimo wielu późniejszych zmian zachował romański charakter. W wieżach znajdują się biforie - podwójne, romańskie okna. Romański jest portal w przedsionku, a także część niezwykle cennych fresków w Kaplicy Ukrzyżowania. Są to największe tak stare malowidła ścienne w Polsce, mają powierzchnię ok. 10 m2. Przedstawiają dzieje stworzenia świata, grzech pierworodny, historię Noego, dzieje Abrahama. W nawie południowej stoją częściowo odsłonięte romańskie kolumny o bogato dekorowanych kapitelach. Do cennych dzieł sztuki należy trochę późniejsza, bo już gotycka Pieta. Fryz w prezbiterium, z postaciami dwunastu apostołów, ma charakter renesansowy. Znajdują się tu też kamienne płyty nagrobne z przełomu XV i XVI wieku. Dla wierzących najważniejsza w czerwińskim kościele jest Matka Boża Pocieszenia, której cudowny obraz, odsłaniany podczas nabożeństw, zdobi manierystyczny ołtarz główny z 1630 roku. Madonna z dzieciątkiem, namalowana w roku 1612 przez Łukasza z Łowicza, koronowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego diademami watykańskimi w roku 1970, słynie licznymi łaskami, o czym świadczą zawieszone wokół wota. Przed obrazem tym modlili się polscy królowie: Władysław IV i Jan II Kazimierz.

Odrestaurowana w latach 1903-13 bazylika znajduje się w dobrym stanie. Oszczędziły ją wojny, jako że Czerwińsk, wówczas już wieś, nie miał strategicznego znaczenia.

Budynki klasztorne wniesiono w roku 1328, a potem wielokrotnie przebudowywano - ostatnio w latach 1959-61, kiedy zrekonstruowano skrzydło zachodnie. Do roku 1819 zajmowali je kanonicy regularni, od 1855 do 1902 zakon norbertanek z Płocka. Od 1923 roku w czerwińskim opactwie rezydują salezjanie. Do najcenniejszych pomieszczeń należy gotycki refektarz (obecnie kaplica) o żebrowym sklepieniu i ostrołukowym portalu.

 

4. Salezjanie księdza Bosko

Oficjalna nazwa brzmi: Towarzystwo św. Franciszka Salezego. Jak sami piszą o sobie: "Jesteśmy zgromadzeniem czynnym, poświęcającym się pracy apostolskiej i misyjnej. Głównym polem naszej działalności jest młodzież, zwłaszcza najuboższa i opuszczona. Dla jej dobra angażujemy się w dzieła wychowawcze i pastoralne. (...)Jest nas ponad 15000 i jesteśmy obecni na pięciu kontynentach w 132 krajach świata. (...)Nasze zgromadzenie zostało założone w XIX w. we Włoszech przez św. Jana Bosko, który całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz ludzi młodych, wychowując ich na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan."

 

5. Legendy

  • Legenda mówi, że podczas powstania Chmielnickiego wizerunek Matki Bożej płakał rzewnymi łzami nad losem ojczyzny. Po wygranej Jan Kazimierz uhonorował go, składając chorągwie zdobyte pod Beresteczkiem. W 1970 r. został ukoronowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego;
  • Czerwińsk to miejsce kojarzone często z pobytem zakonu templariuszy na ziemiach polskich. Wiadomo, że templariusze nie założyli nad Wisłą komandorii, ale kościół często pojawia się w kontekście domniemanych skarbów zakonnych, ukrytych jakoby w różnych miejscach Europy po tragicznych wydarzeniach roku 1307. Filip Piękny, któremu wpływy i bogactwo templariuszy były solą w oku, liczył na to, że niszcząc zakon, położy łapę na ich skarbcu kryjącym ogromną ilość kosztowności przywiezionych z Ziemi Świętej. Przeliczył się. Skarbiec okazał się pusty, co można połączyć z faktem, że krótko przed masowymi aresztowaniami zakonna flota opuściła port w la Rochelle i oddaliła się w nieznanym kierunku. Celem tej podróży mogła być Portugalia, Hiszpania albo Szkocja, ale mógł być też któryś z bałtyckich portów, np. Gdańsk. Zwolennikiem i entuzjastą takiej teorii jest historyk dr Marcin Affek: „Prawdziwą rewelację może kryć zapis w kronice klasztoru Kanoników Regularnych w Czerwińsku n. Wisłą informujący, że w 1310 r. przybyli tam na swoich statkach i prosili o schronienie templariusze z zachodniej Europy. Schronienia im wtedy udzielono, lecz zaraz potem ich statki odpłynęły w nieznanym kierunku. Zapis ten często interpretuje się w ten sposób, że statki mogły przywieźć ze sobą skarby likwidowanego zakonu, tym bardziej że kanonicy regularni bardzo szybko wybudowali po tej dacie nową, okazałą i kosztowną świątynię, a ranga ich klasztoru znacznie wzrosła na obszarze ówczesnej Polski po tym wydarzeniu. Wskazuje się również i na to, że reguła zakonna kanoników regularnych w jej części religijnej brzmiała wówczas niemal identycznie jak reguła templariuszy. Mielibyśmy więc tu do czynienia z zaprzyjaźnionymi ze sobą zgromadzeniami zakonnymi”. Autorowi tych słów zarzuca się wprawdzie, że nie będąc mediewistą, powtarza zasłyszane legendy, z drugiej jednak strony nie jest w swoich poglądach (marzeniach?) odosobniony. Na ten sam zapisek powołuje się w książce „Skarby Polski” także Zdzisław Skrok. Źródło tej informacji, tzw. Kalendarz Czerwiński, potwierdza też, że po wielkim pożarze w 1328 r. kościół odbudowano z wielkim przepychem i to właśnie od tej chwili jego ranga w okolicy niezwykle wzrosła.

 

6. Ciekawostki

  • Po zakończeniu mszy 2 lipca 1410 roku król Władysław II Jagiełło przyjął defiladę wojsk. Rycerze wyruszający na wojnę z krzyżakami ostrzyli swoje miecze o kolumny kościelnego portalu. Głębokie żłobienia są widoczne do dziś w jego dolnej części. Wierzono, że święta moc miejsca przyjdzie na miecz i rękę, która nim włada;
  • przed kościołem, w miejscu gdzie w 1410 roku stał ołtarz polowy, stoi dziś figura Chrystusa z krzyżem, odsłonięta w 1910 r. 500 lat wcześniej, od 30 VI w Czerwińsku zbierały się połączone wojska koronne, litewskie i zaciężne. Rycerstwo z Małopolski i Wielkopolski, aby stawić się na zbiórkę, musiało w pełnym uzbrojeniu przeprawić się na prawy brzeg Wisły. W tym celu skonstruowano pierwszy w Polsce most łyżwowy, oparty na 168 łodziach. Zbudowane wcześniej "łyżwy" spławiano tu spod Kozienic. Czerwińsk wybrano na miejsce koncentracji wojsk nie bez kozery. Znajdowało się tu wówczas miasto biskupie i wieś przyklasztorne, stała już majestatyczna świątynia - wielkie dzieło nie mogło się powieść bez Bożej łaski;
  • w 1422 r. uchwalono przywilej czerwiński dla szlachty (postępowy jak na ówczesne czasy, gwarantujący m.in. to, że sądy będą opierać swoje wyroki na spisanym prawie) w podzięce za jej udział w wojnie z Krzyżakami;
  • w miejscowości powstawały sceny do filmu: "Matura" Tadeusza Konwickiego.

 

7. Opinia

Moja wycieczka do Czerwińska i okolic rozpoczęła się 12-02-2015 roku. Sama bazylika wywiera całkiem pozytywne emocje, ale prawdziwa frajda rozpoczyna się z chwilą pójścia za kościół i klasztor - ulicą do miejscowego rynku. Pierwsze moje wrażenia - cofnęłam się w czasie! Zdecydowanie! Domy zbudowane w podobnym stylu, usytuowane przy samej ulicy wręcz zapraszają turystów do wejścia do środka ;-) Ta typowa zabudowa małomiasteczkowa ciągnie się wzdłuż Wisły - na brzeg której można dojść, spokojnie odetchnąć i popatrzeć na opactwo na nadwiślańskiej skarpie...

 

8. Galeria

 

9. Bibliografia

www.czerwinsk.pl

www.salezjanie.pl

www.se.pl

www.historia.focus.pl

 

10. Mapa

 

Odsłony: 1532

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież