JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Małopolskie

WADOWICE – miasto rodzinne św. Jana Pawła II

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Karol Wojtyła (św. Jan Paweł II)

4. Atrakcje turystyczne

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Wadowice – miasto w województwie małopolskim, siedziba powiatu wadowickiego. Jedna z hipotez o pochodzeniu nazwy miasta wiąże się z przypuszczalnym zasadźcą tych terenów o imieniu Wad, którego potomków zwano Wadowicami. Druga mówi o domniemanym założycielu miasta księciu Władysławie I, lenniku Korony czeskiej. Czeskie zdrobnienie jego imienia brzmi Wad lub Wadec.

 

2. Historia

Prawdopodobnie syn Mieszka I cieszyńskiego, książę Władysław oświęcimski, który pragnął podnieść rangę księstwa oświęcimskiego, nadał około 1318 roku Wadowicom, znanym wówczas jako osada targowa, prawa miejskie.

Jednak za początek dziejów miasta uznawany jest 1327 rok, gdy w trakcie hołdu lennego, który został złożony królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu przez księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka pojawiła się wzmianka o mieście Wadowicz. Jednakże już wcześniej, w 1325 roku w źródłach kościelnych – wykazach świętopietrza – Wadowice zostały wymienione jako filia kościoła w pobliskim Mucharzu. W 1430 roku miasto, odbudowane po pożarze, uzyskało prawa miejskie chełmińskie od księcia oświęcimskiego Kazimierza I.

Kiedy w 1445 roku, w wyniku podziału księstwa oświęcimskiego, powstało księstwo zatorskie, Wadowice znalazły się w jego granicach. W odróżnieniu od władców oświęcimskich, którzy skłaniali się ku Czechom, książęta zatorscy utrzymywali dobre stosunki z władcami Królestwa Polskiego. W 1456 roku książę Wacław I zhołdował księstwo Kazimierzowi IV Jagiellończykowi a w roku 1494 jego wnuk, Janusz V, sprzedał księstwo polskiemu królowi Janowi Olbrachtowi.

Dopiero w 1564 roku Sejm Rzeczpospolitej zakończył długi proces wcielania księstwa zatorskiego, a wraz z nim Wadowic, do Królestwa Polskiego.

W 1772 roku znalazły się w zaborze austriackim. Władze austriackie wybudowały drogę, która połączyła Wiedeń ze Lwowem, i dzięki temu miasto znalazło się na ważnym szlaku komunikacyjnym.

W 1819 roku władze austriackie przeniosły siedzibę cyrkułu z Myślenic do Wadowic, co sprawiło, że miasto stało się znaczącym ośrodkiem administracyjnym, z Sądem Obwodowym, Głównym Urzędem Podatkowym, Prokuraturą Państwową oraz Urzędem Pocztowym i Telegraficznym.

W listopadzie 1918 roku Wadowice wracają do odrodzonego państwa polskiego, po 146 latach niewoli, jako miasto powiatowe.

Rozkwit skończył się wraz z wybuchem II wojny światowej. 4 września 1939 roku do bezbronnego miasta wkraczają pierwsze oddziały niemieckie. W wyniku zmian administracyjnych na podbitych przez III Rzeszę terenach część Wadowic znalazła się w granicach Niemiec, a część leżąca na drugim brzegu rzeki Skawy, w Generalnym Gubernatorstwie. Okres okupacji to przede wszystkim gehenna ludności żydowskiej, która została zamknięta w getcie (rejon ulicy Piaskowej), a po jego likwidacji eksterminowana w obozach zagłady.

26 stycznia 1945 roku wojska 38 Armii IV Frontu Ukraińskiego gen. Kiriłła Moskalenki wkraczają do Wadowic.

Ważkim wydarzeniem, które sprawiło, że miasto stało się rozpoznawalne, był wybór Karola Wojtyły na papieża (16 października 1978 roku).

 

3. Karol Wojtyła (św. Jan Paweł II)

Karol Józef Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Matka, Emilia z Kaczorowskich, zmarła, gdy Lolek miał dziewięć lat. Dwa lata później odszedł też starszy brat Karola, Edmund. Od tej pory przyszły Papież wychowywał się ze swoim ojcem, Karolem. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Marcina Wadowity w swoim rodzinnym mieście. Był wzorowym uczniem, a dodatkowo znajdował czas na sport i występy w amatorskim teatrze. W roku 1938 r. ukończył gimnazjum z oceną celującą na świadectwie i razem ze swoim ojcem przeniósł się do Krakowa.

Wojtyła kontynuował naukę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia, uzupełniane pierwszymi próbami literackimi, zostały przerwane wybuchem II Wojny Światowej. Karol i jego przyjaciele nie porzucili jednak działalności artystycznej. Pod kierunkiem Mieczysława Kotlarczyka wystawiali na scenie utwory wielkich polskich twórców, między innymi Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza czy Stanisława Wyspiańskiego. Swój konspiracyjny teatr nazwali rapsodycznym.

Trudne warunki materialne zmusiły Karola Wojtyłę do podjęcia pracy. Początkowo zatrudnił się jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay, później pracował jeszcze w kamieniołomie w Zakrzówku oraz w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. W 1941 r., zmęczony długotrwałą chorobą, umarł ojciec Karola.

Jeszcze w trakcie wojny, w roku 1942, Wojtyła rozpoczął studia teologiczne na tajnych wykładach prowadzonych przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1. listopada 1946 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Adama Sapiehy. Polski episkopat wysłał dobrze się zapowiadającego kapłana do Rzymu, gdzie kontynuował studia.

W roku 1948 Karol Wojtyła wrócił do Polski i objął swoją pierwszą parafię w podkrakowskiej Niegowici. Spędził tam tylko rok, ponieważ przeniesiono go do parafii św. Floriana w Krakowie. Tutaj Wojtyła zajmował się przede wszystkim młodzieżą. Organizował dla nich nie tylko zajęcia duszpasterskie, ale także wycieczki turystyczne, w czasie których młodzi nazywali go "Wujkiem", by nie wzbudził podejrzeń milicji.

Praca z młodzieżą nie przesłoniła Wojtyle drogi własnego kształcenia. Już w roku 1948 otrzymał tytuł doktora, pięć lat później zrobił habilitację. W roku 1954 Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Jagiellońskim został zlikwidowany i Wojtyła dojeżdżał na wykłady do Lublina. W niedługim czasie, swoją inteligencją, humorem i młodością, zyskał sobie sympatię niemal wszystkich studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nigdy nie przestał zdobywać wiedzy, a przez to kształtować swojej osobowości.

Wojtyła pnie się również po stopniach kariery duchownej. Już w 1958 r. zostaje mianowany biskupem, a sześć lat później otrzymuje święcenia arcybiskupie. Na tytuł kardynała musiał poczekać jeszcze kilka lat, do roku 1967. W międzyczasie brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II, które miały miejsce w latach 1962-65. Zachwycił wtedy duchownych całego świata swoją niebywałą inteligencją, a także ogromną energią i ciepłem. Być może właśnie obrady Soboru wpłynęły na decyzję kardynałów, którzy 16. października 1978 r., po śmierci Jana Pawła I, wybrali Karola Wojtyłę na nowego papieża.

Wybór Papieża z "dalekiego kraju" wstrząsnął nie tylko Polakami. Cały świat przyzwyczajony był, że na Stolicy Piotrowej od wieków zawsze zasiadał Włoch. Jan Paweł II nie zawiódł jednak wiernych Kościoła katolickiego. Już pierwszego dnia, kiedy wyszedł na balkon, by powiedzieć kilka słów do tłumu czekającego na Placu św. Piotra, widać było, że zaczyna się pontyfikat inny niż wszystkie. Papież przemówił w języku włoskim, zażartował, zaskarbił sobie od pierwszych minut miłość całego świata.

Pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłuższych a jednocześnie jednym z najbardziej przełomowych w dziejach Kościoła. Wyznaczały go przede wszystkim podróże apostolskie. „Papież-pielgrzym” w trakcie 104 pielgrzymek odwiedził wszystkie kontynenty i 135 krajów świata.

Jako zwierzchnik Kościoła wydał 14 encyklik i kilkadziesiąt adhortacji, konstytucji i listów apostolskich. Zwołał 6 zgromadzeń specjalnych synodu biskupów, omawiając podczas nich problemy Europy, Afryki, Ameryki, Azji, Oceanii i Libanu. Mianował w sumie 232 kardynałów – więcej niż jakikolwiek papież przed nim.

Był wielkim orędownikiem udziału młodych w życiu Kościoła – w marcu 1985 roku zainaugurował w Rzymie Światowe Dni Młodzieży, które w kolejnych latach gromadziły coraz większe rzesze młodych. 15 stycznia 1995 roku w Parku Luneta w Manili na Filipinach wokół papieża zgromadziło się blisko 5 mln uczestników Światowych Dni Młodzieży – było to największe ludzi w dziejach świata.

Jako „papież świętych i błogosławionych” wyniósł na ołtarze więcej osób niż jakikolwiek Jego poprzednik. Kanonizował 482 błogosławionych i beatyfikował 1338 Sług Bożych.

Intensywność pontyfikatu, skutki zamachu na życie, którego 13 maja 1981 roku dokonał na Placu Św. Piotra w Watykanie Mehmet Ali Agca, oraz choroby (m.in. choroba Parkinsona) niekorzystnie wpłynęły na stan zdrowia papieża. Ostatnie miesiące życia naznaczone były wielkim cierpieniem. Jednocześnie postawa papieża wobec własnej słabości stała się dla chorych symbolem godnego cierpienia. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wyniku powikłań po grypie, na którą zachorował w lutym. Jego zabalsamowane ciało wystawiono na widok publiczny w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego a później w Bazylice Św. Piotra. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył kardynał Josef Ratzinger, odbyły się 8 kwietnia. Wzięło w nich udział m.in. 200 prezydentów i premierów a także przedstawiciele różnych religii, w tym Muzułmanie i Żydzi. Na Placu św. Piotra zgromadziło się 300 tysięcy wiernych a w całym Rzymie, na specjalnych telebimach, pogrzeb oglądało blisko 5 milionów osób, w tym 1,5 miliona Polaków. Po uroczystościach trumnę złożono w Grotach Watykańskich.

Proces beatyfikacyjny papieża-Polaka rozpoczął się za zgodą Benedykta XVI już w dwa miesiące po śmierci Jana Pawła II, z pominięciem procedur kanonicznych nakazujących pięcioletni okres oczekiwania. Niezbędny dla beatyfikacji cud za wstawiennictwem Sługi Bożego Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała w styczniu 2011 roku a było nim uzdrowienie z choroby Parkinsona francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre Normand. Uroczystość beatyfikacji miała miejsce 1 maja 2011 roku, w Święto Miłosierdzia Bożego, na Placu Św. Piotra w Rzymie. Dwa lata później, 5 lipca 2013 roku papież Franciszek wydał dekret o cudzie za wstawiennictwem błogosławionego papieża – uzdrowieniu prawniczki z Kostaryki, Floribeth Mora Diaz, cierpiącej na tętniaka mózgu. 27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II został kanonizowany.

Grób świętego znajduje się obecnie w Bazylice św. Piotra w Kaplicy św. Sebastiana.

 

4. Atrakcje turystyczne

Bazylika Ofiarowania NMP – Tutaj Karol Wojtyła przyjął chrzest i przystąpił do I Komunii Świętej. Podczas swych pielgrzymek do Wadowic trzykrotnie odwiedził swój parafialny kościół. W roku 1999 ukoronował obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 15 maja 2011 roku Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał relikwie: krew Jana Pawła II w specjalnym relikwiarzu - złotej monstrancji z herbem poprzedniego papieża, które odtąd znajdować się będą w specjalnej papieskiej kaplicy.

Najstarsza wzmianka o kościele w Wadowicach pochodzi z roku 1325. Był on wówczas filią parafii w Mucharzu. W dziesięć lat później decyzją biskupa krakowskiego z 1335 roku włączono wadowicki kościół do parafii w Woźnikach. Początkowo był to kościółek mały i drewniany. Ówczesne Wadowice, niewielka osada handlowa położona w widłach Skawy i Choczenki, często niszczone były kataklizmami powodzi i pożarów. W 1440 roku doszło do jednego z największych pożarów w dziejach miasta. Ogień zniszczył wówczas również kościół. Miasto odbudowywało się ze zniszczeń między innymi dzięki przywilejom królewskim i odnowieniu praw miejskich według prawa chełmińskiego. Wtedy właśnie, w połowie XV wieku w pobliżu rynku wadowickiego rozpoczęto budowę orientowanej świątyni murowanej. Po raz kolejny kościół został zniszczony w wielkim pożarze miasta 18 maja 1726 roku. Nową świątynię wzniesiono pod kierunkiem majstra murarskiego Franciszka Sosny dopiero w latach 1792-1798, w stylu późnobarokowym, z wieżową fasadą frontową. 29 września 1808 roku konsekracji odbudowanego kościoła dokonał biskup Andrzej Rawa-Gawroński.

Kiedy 16 października 1978 roku na Stolicę Piotrową wybrany został pochodzący z Wadowic Karol Wojtyła – papież Jan Paweł II, wadowicka świątynia stała się znana na całym świecie. Licznie odwiedzana przez pielgrzymów z wielu krajów jest ośrodkiem kultu religijnego o coraz większym znaczeniu. W 1986 roku kaplice boczne połączono z prezbiterium dużymi przejściami, które wykonano w miejscach okien. Tak powstała obecna trójnawowa świątynia z lekko wydłużonym prezbiterium. W dniu 25 marca 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł kościół Ofiarowania NMP do godności Bazyliki Mniejszej.

W prezbiterium uwagę przyciąga odnowiony i ozdobiony polichromią ołtarz główny z wizerunkiem patronki świątyni – Maryi Panny z Dzieciątkiem, której postać zdobi srebrna szata. Na sklepieniu wymalowano wizerunki polskich świętych, nawiązujące do Ewangelii ośmiu błogosławieństw. W kaplicy św. Rodziny znajduje się kamienna barokowa chrzcielnica ze złotą pokrywą, zwieńczoną krzyżem. To właśnie przy niej 20 czerwca 1920 roku Karol Wojtyła został ochrzczony przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego i wikariusza wadowickiej parafii. W hołdzie wdzięczności za otrzymany Sakrament Chrztu chrzcielnicę tę Karol Józef Wojtyła ucałował kilkakrotnie, m.in.: 27 listopada 1966 roku jako Arcybiskup Metropolita Krakowski podczas uroczystości Millenium Chrztu Polski w dniu odpustu parafialnego w Wadowicach, 18 maja 1970 roku jako Kardynał Metropolita Krakowski z okazji 50. rocznicy swoich urodzin, oraz 7 czerwca 1979 roku jako papież Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny i rodzinnego miasta.

Od strony południowo-wschodniej znajduje się kaplica Świętego Krzyża z wizerunkiem Ukrzyżowanego Chrystusa. Złożono w niej także relikwie św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, św. Szymona z Lipnicy oraz św. Ojca Pio.

Od strony południowo-zachodniej powstała kaplica papieska, w której złożone są relikwie św. Jana Pawła II. Wystrój kaplicy stanowią elementy papieskiego ołtarza wzniesionego przed Bazyliką z okazji spotkania Benedykta XVI z wiernymi w Wadowicach 27 maja 2006 roku, podczas papieskiej pielgrzymki śladami Wielkiego Poprzednika. Kaplicy symbolicznie strzegą postacie strażników w barwnych mundurach Gwardii Szwajcarskiej.

ADRES:

Plac Jana Pawła II nr 1

34-100 Wadowice

Dawna cukiernia Karola Hagenhubera - A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Że myśmy to wszystko wytrzymali…, te kremówki po maturze. Jan Paweł II
Wadowice, 16.06.1999 r. 

Budynek powstał w pierwszej poł. XIX w. Znajduje się na Placu Jana Pawła II nr 15 u wylotu ul. Adama Mickiewicza, dawnej ul. Wiedeńskiej. Na początku XX w. dom zakupił Józef Lisko – protoplasta słynnej wadowickiej rodziny cukierników. Na rogu Rynku, pod podcieniem znajdowało się wejście do cukierni. Z czasem zyskała ona wytworną, elegancką wadowicką klientelę: oficerów 12. Pułku Piechoty, nauczycieli, urzędników. Po śmierci Józefa Lisko, jego żona Władysława w 1936 r. wynajęła lokal wiedeńskiemu cukiernikowi przybyłemu do Wadowic z Brzeska – Karolowi Hagenhuberowi. Przywiózł on ze sobą recepturę produkcji kremówek zaczerpniętą od najlepszych mistrzów cukierniczych z Wiednia. Od 1937 r. roku wśród absolwentów wadowickiego gimnazjum zapanowała nowa moda. Po szczęśliwie zdanej maturze chodzili uczcić to wydarzenie w pobliskiej cukierni. Podobnie maturzyści z papieskiego rocznika wybrali się na kremówki. W kawiarni padł zakład, kto zje więcej kremówek. Zaciętą rywalizację do której doszło zapamiętał młody Karol, a jej echa wróciły we wspomnieniach Ojca Świętego Jana Pawła II na wadowickim rynku 16 czerwca 1999 r. Cukiernia przestała działać w 1945 r., a wspomniane przez Ojca Świętego kremówki można dziś kupić we wszystkich wadowickich cukierniach.

ADRES:

Plac Jana Pawła II 15

34-100 Wadowice

Dom Rodzinny Jana Pawła II - ekspozycja stała w przebudowanym Domu Rodzinnym Jana Pawła II to nowoczesna, multimedialna wystawa narracyjna, która nie tylko pozwala poznać lub odkryć na nowo życie, działalność i nauczanie Człowieka, który zmienił oblicze współczesnego świata, ale też zabiera zwiedzających w podróż w czasie, dotykając najnowszej historii Polski. Około 1 200 m2 powierzchni wystawienniczej na czterech kondygnacjach budynku podzielono na szesnaście stref, które prowadzą śladami życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Najważniejszą strefą – sercem Muzeum – jest Mieszkanie Wojtyłów, w którym Karol przyszedł na świat i przeżył 18 lat.

 • Wadowice - Jest to strefa poświęcona młodzieńczym latom Karola Wojtyły – korzeniom Jego osobowości i duchowości. Pokazuje Wadowice lat 20. i 30. XX wieku – tak jak zapamiętał je przyszły papież – pełne bogactwa kultury i duchowości. Na trzech wielkich podświetlonych panelach multimedialnych pokazano najważniejsze momenty życia Karola Wojtyły z wadowickiego okresu. Są tam fotografie jego rodziny, kolegów i przyjaciół, a także osób, zasłużonych dla Wadowic. W oddzielnych gablotach można zobaczyć wyjątkowe pamiątki m.in. świadectwo dojrzałości Karola Wojtyły, jego własnoręcznie napisany życiorys oraz pamiętnik Danuty Pukłówny z wpisem Karola Wojtyły z 25 maja 1938 roku.
 • Sklep Bałamutha - ekspozycja poświęcona wadowickim Żydom, którzy przed wojną stanowili ok. 20 proc. mieszkańców miasta. W sali zaprojektowanej jako przedwojenny sklep Chiela Bałamutha, który był właścicielem kamienicy i wynajął mieszkanie Wojtyłom, zgromadzono liczne fotografie, m.in. Jerzego Klugera, z którym Karol Wojtyła przyjaźnił się od czasów szkolnych do końca życia, oraz pamiątki po Żydach z Wadowic. W tym miejscu znajduje się także mur symbolizujący jerozolimską Ścianę Płaczu, przy której w 2000 roku modlił się Jan Paweł II
 • Karmel i Kalwaria Zebrzydowska - W tej części wystawy można zobaczyć eksponaty i fotografie związane z dwoma ważnymi dla duchowości przyszłego Papieża miejscami. Pierwszym z nich jest wadowicki Karmel, czyli klasztor oo. karmelitów na Górce. Tam Karol przyjął swój pierwszy szkaplerz, który teraz jest jednym z najcenniejszych eksponatów Muzeum. Drugim miejscem, którego nie mogło zabraknąć jest sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Udał się tam w 1930 roku, a potem wracał tam jako ksiądz, biskup i papież.
 • Góralski Baca - W tej części ekspozycji znajduje się sprzęt narciarski Karola Wojtyły, również ten z czasów pontyfikatu. Tu można też obejrzeć unikatowe prywatne zdjęcia filmowe z otoczonych tajemnicą wypraw Papieża. Z tego miejsca idąc schodami w górę, można oglądać fotografie i eksponaty związane z górskimi wyprawami Karola Wojtyły, np. wełniane podkolanówki, trampki czy pojemnik na wodę.
 • Mieszkanie Wojtyłów - Od 1919 do 1938 Wojtyłowie mieszkali na piętrze domu przy ul. Kościelnej 7. W kamienicy mieścił się wtedy sklep Chiela Bałamutha oraz inne sklepy i zakłady rzemieślnicze, tworząc swego rodzaju dom towarowy. Mieszkanie Wojtyłów składało się z trzech pomieszczeń w amfiladzie: kuchni, sypialni i salonu. Z dziedzińca krętymi schodami wchodziło się na balkon, z którego bezpośrednio można było wejść do kuchni – dziś wejście to jest przeszklone, a z uwagi na organizację zwiedzania do mieszkania wchodzi się przez salon. Mieszkanie Wojtyłów urządzone było po mieszczańsku. Dziś można je oglądać odtworzone na podstawie wspomnień sąsiadów i kolegów Karola Wojtyły. Wyposażono je w meble z epoki i zachowane oryginalne przedmioty należące do Wojtyłów, m.in. haftowane przez Emilię Wojtyłową serwetki, jej torebkę oraz złoty wisiorek, a także część rodzinnej zastawy stołowej i fotografie z rodzinnego albumu. W sypialni 18 maja 1920 roku około 17.00 przyszedł na świat przyszły Papież. Przez okno kuchni, Karol widział na ścianie kościoła parafialnego zegar słoneczny z napisem Czas ucieka, wieczność czeka. W kuchni zobaczyć można autentyczne pojemniki na oliwę, cukier i ocet, piec z żeliwnymi okuciami, zlew (z początku lat 30., gdy doprowadzono wodociąg) oraz metalową formę do pieczenia wielkanocnego baranka, którą Emilia pożyczała od sąsiadki. Mieszkanie Wojtyłów jest sercem Muzeum, jednak – tak jak Karol i jego ojciec latem 1938 roku – trzeba je opuścić, by pójść śladami naszego Ojca Świętego.
 • Krakowie dziękuję ci - Okres krakowski obejmuje czterdzieści lat życia Karola Wojtyły, od wyjazdu z Wadowic w 1938 do wyboru na Stolicę Piotrową w 1978. W tej części wystawy można zobaczyć eksponaty dotyczące życia przyszłego Papieża w czasie II wojny światowej, np. te związane ze studiami, z pracą w kamieniołomie na Zakrzówku i przygotowaniem do kapłaństwa.
 • Student - W tym miejscu można zobaczyć m.in. archiwalne fotografie i dokumenty uczelniane, np. protokół egzaminu z gramatyki opisowej współczesnej polszczyzny, z którego Karol otrzymał ocenę dobrą. Studia polonistyczne przerwał wybuch II wojny światowej.
 • Robotnik - Ten fragment ekspozycji pokazuje Karola Wojtyły jako pracownika zakładów chemicznych Solvay, gdzie w czasie okupacji zatrudnił się, by uniknąć wywozu na przymusowe roboty do Niemiec. Do października 1941 roku pracował w kamieniołomach na Zakrzówku, a przez kolejne trzy lata – w oczyszczalni wody w Borku Fałęckim. Jednym z najciekawszych eksponatów tego miejsca jest znakomicie zachowana odręczna notatka Karola Wojtyły, którą napisał na sączku laboratoryjnym w 1942 roku, prosząc kolegę o podjęcie za niego wypłaty. Można w tym miejscu obejrzeć także roboczy drelich i drewniaki, w jakich Karol Wojtyła pracował w kamieniołomie oraz kartę pracy (Arbeitskarte).
 • Aktor i poeta - Poezja i teatr były wielkimi pasjami Karola Wojtyły już od czasów szkolnych. Wśród eksponatów dotyczących tych jego zainteresowań znajdują się m.in. rękopisy jego tekstów (wiersz Matka, tekst Zarys utworu scenicznego), fotografie ze spektakli, w których brał udział oraz zdjęcia osób, które w okresie krakowskim odegrały ważną rolę w jego życiu jak: Jan Tyranowski i Mieczysław Kotlarczyk.
 • Kapłan - 1 listopada 1946 roku z rąk abp Adama Sapiehy przyjął święcenia kapłańskie, a następnego dnia odprawił swoje msze św. prymicyjne w krypcie św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej. Częścią ekspozycji jest replika tej krypty. Na ołtarzu stoją oryginalne – krzyż i lichtarze ze Skarbca Katedry, a na bocznych witrażach można zobaczyć obrazki ks. Karola Wojtyły – prymicyjny z odręcznym wpisem oraz jubileuszowy z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich.
 • Biskup i kardynał - W tej części ekspozycji pokazano to, co wiąże się z działalnością ks. Karola Wojtyły jako biskupa, a później arcybiskupa Krakowa i kardynała. Zgromadzono tu osobiste pamiątki z tego okresu, np. nakładkę na biurko, wieczne pióro, nożyk do papieru, kapelusz czy skórzaną teczkę bp. Wojtyły. Można zobaczyć także archiwalne fotografie. Część z nich dotyczy udziału przyszłego Papieża w obradach Soboru Watykańskiego II i synodach biskupów. Eksponatem wieńczącym tę strefę – i zapowiadającą kolejną – jest ostatnia z szeregu sutann i pierwsza papieska sutanna Jana Pawła II, w której pozdrowił zgromadzonych na Pl. św. Piotra 16 października 1978 roku.
 • Wypłyń na głębię - W tej sali wzrok przyciąga naturalnych rozmiarów replika łodzi (z czasów Chrystusa) odnalezionej przy brzegu Jeziora Galilejskiego w pobliżu Kafarnaum. Łódź ta jest symbolem Kościoła, którego Sternikiem od 16 października 1978 roku został Kardynał z Krakowa. Wśród prezentowanych w tym miejscu eksponatów warto zwrócić uwagę na okładki zagranicznych czasopism informujące o zaskakującym wyniku konklawe, list nowowybranego Papieża do swojej kuzynki Lusi – Felicji Wiadrowskiej, a także na dar, który Janowi Pawłowi II przekazała polska himalaistka Wanda Rutkiewicz – kamyk zniesiony przez nią z Przełęczy Południowej, prowadzącej na Mount Everest, który zdobyła… 16 października 1978 roku.
 • Przebaczam zamachowcy - Ta strefa swoim surowym wnętrzem oraz ciemnymi barwami wprowadza zwiedzających w nastrój wydarzeńz 13 maja 1981, kiedy to na Placu Św. Piotra Jan Paweł II miał paść ofiarą zamachu. Pistolet, z którego strzelał zamachowiec można zobaczyć w szklanej gablocie umieszczonej w podłodze. Niemymi świadkami są także kolejne eksponaty – garnitur Francesco Pasanisiego, ochroniarza Jana Pawła II, z widocznymi śladami krwi Papieża, a także – obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który jedna z pielgrzymek miała tego dnia wręczyć Ojcu Świętemu i przed którym – tuż po zamachu – modlił się za Niego cały Plac. Trzeba zaznaczyć, że ta część wystawy poświęcona jest przede wszystkim przesłaniu przebaczenia i sile modlitwy. Stąd wielkie fotografie ze spotkania Jana Pawła II i Ali Agcy (27 grudnia 1983), któremu Papież przebaczył tuż po zamachu. Natomiast obecność przepięknej figury Matki Bożej Fatimskiej przywołuje wiarę Jana Pawła II, że to Maryja go ocaliła, o czym mówił: Czyjaś ręka strzelała, Inna Ręka prowadziła kule. W koronie statuy Maryi w Fatimie umieszczona została kula, która zraniła Papieża – taką samą kulę można zobaczyć w Muzeum. W tej części ekspozycji znajduje się także różaniec ofiarowany Ojcu Świętemu przez Siostrę Łucję.
 • Cały Twój – Możemy w tym miejscu zobaczyć piękną mozaikę przedstawiającą Matkę Kościoła ze ściany Pałacu Apostolskiego. Składa się ona z malutkich wizerunków Matki Bożej z różnych sanktuariów nawiedzanych przez Papieża. Jest tu także sporych rozmiarów różaniec, który młody bp. Karol Wojtyła otrzymał od Jana XXIII. Warto przypomnieć, że obaj zostali kanonizowani tego samego dnia.
 • Pokój Tobie Polsko - Podążając śladami życia Jana Pawła IIprzechodzimy do strefy poświęconej jego podróżom apostolskim do Ojczyzny. Na ścianach znajdują się tablice z fotografiami i najważniejszymi słowami z poszczególnych pielgrzymek. Centralnym miejscem tej strefy jest wielki ekran, na którym wyświetlany jest film ze słynnym przemówieniem z placu Zwycięstwa w Warszawie i słowami: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Amen.
 • Kościół zbudowany na skale miłości - Do kolejnej sali wchodzimy przez bramę, która swoją formą i kolorem przypomina falującą wodę – to pierwsza brama w tej strefie. Symbolizuje ona sakrament chrztu, który wprowadza do wspólnoty Kościoła. Sama sala swoim kształtem nawiązuje do kopuły rzymskiej bazyliki św. Piotra. Na środku sali stoi replika Drzwi Świętych z bazyliki św. Piotra, które Jan Paweł II otwierał (i zamykał) dwa razy – w marcu 1983 (i kwietniu 1984) oraz w grudniu 1999 (i styczniu 2001). Awers wrót tworzą płaskorzeźby przedstawiające sceny biblijne i herby kolejnych 28 papieży, którzy otwierali Drzwi Święte, natomiast na rewersie umieszczono napis Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – motto pontyfikatu Jana Pawła II – w dziesięciu językach.
 • A domem stał się świat - W tej strefie można wyruszyć w podróż do miejsc, które nawiedził Papież. Ułatwia to multimedialny globus, który po wybraniu konkretnego miejsca pokazuje trasę, jaką Ojciec Święty przebył samolotem z Rzymu, by tam dotrzeć. Szczególnym rodzajem pamiątek związanych z podróżami apostolskimi Ojca Świętego jest ziemia przywożona do Muzeum z miejsc, które odwiedził. Pod szklaną podłogą umieszczono prawie 60 kapsuł z ziemią – ich liczba sukcesywnie wzrasta, gdyż do Muzeum wciąż odbiera ziemię z kolejnych krajów.
 • W poszukiwaniu jedności , dialogu i pokoju - Taniewielkaczęść wystawy pokazuje wielkie i ważne działania Jana Pawła II na rzecz jedności chrześcijan i pokoju na świecie.
 • Papież rodziny - Można w tym miejscu zobaczyć wyjątkowe pamiątki z rodzinkowych wędrówek, m.in. kajak, którym pływał przyszły Papież, spis prowiantu na czas jednej z wycieczek, a także przedmioty codziennego użytku oraz specjalny dekret prymasa Wyszyńskiego zezwalający ks. Wojtyle na odprawianie mszy św. na ołtarzu przenośnym. W tej części wystawy można też poczytać wspomnienia członków Rodzinki, ulokowane pod tabliczkami z archiwalnymi fotografiami ze spływów kajakowych.
 • Tryptyk rzymski - To sala, która pomaga zatrzymać się na chwilę, skupić na tym, co najważniejsze i USŁYSZEĆ. Wszystko w tym miejscu skłania do tego, by patrzeć ku górze. Słuchając słów Tryptyku Rzymskiego czytanego przez Krzysztofa Globisza i słuchając muzyki Michała Lorenca nie można pozostać obojętnym na przesłanie Papieża u schyłku życia, które nam pozostawił. Nie ma w tej sali żadnych eksponatów, jest jedynie słowo unoszące ku Bogu.
 • Wy jesteście moją nadzieją! - Jedna ze ścian tej strefy składa się z setek kolorowych tabliczek układających się w wielkie zdjęcie Jana Pawła II otoczonego młodzieżą. Stojąc przy niej można ujrzeć siebie w lustrze po przeciwnej stronie i symbolicznie poczuć się częścią tej fotografii.
 • To przemijanie ma sens… - W czasach, gdy za wszelką cenę ludzie starają się zatrzymać młodość i wyprzeć ze świadomości starość i cierpienie, Papież przypomina, że upływ czasu – przemijanie – ma głęboki sens i jest drogą do pełni człowieczeństwa. Ojciec Święty sam pokazuje, jak tą drogą kroczyć. W tym miejscu wystawy możemy towarzyszyć Janowi Pawłowi II w jego odchodzeniu, przemijaniu, które ostatecznie okazuje się przejściem. Nie mogło więc zabraknąć tu repliki zegara słonecznego, który Karol Wojtyła widział z okna w swojej kuchni oraz oryginalnego zegarka z apartamentów papieskich, który zatrzymano o 21.37 w dniu śmierci papieża. Jest tu także Biblia, którą umierającemu Ojcu Świętemu czytała s. Tobiana Sobótka – gdy Papież odszedł na jednej z kart narysowała ołówkiem znak krzyża i napisała Amen.
 • W duchu świętym - Czerwone, zwiewne tkaniny i projekcja lecącej gołębicy przypominają o działaniu Ducha Świętego w Kościele. Jego symbolem jest także wiatr. Ten sam, który przerzucał kartki ewangeliarza leżącego na trumnie Jana Pawła II, by w końcu zamknąć go, tak jakby chciał potwierdzić, że życie tego wielkiego człowieka wypełniło się. W tym miejscu można obejrzeć trzy czerwone ornaty udrapowane w rozwianej pozie – które kardynałowie mieli na sobie w czasie pogrzebu Papieża, a także kopię użytego wówczas ewangeliarza, sporządzoną za zgodą Watykanu.
 • Testament - Jest to sala utrzymana w białej tonacji z rozproszonym światłem, przenosząca zwiedzających w wymiar obcowania świętych. Ściany sali szczelnie zapełnione są setkami karteczek z prośbami i podziękowaniami za łaski otrzymane za wstawiennictwem Jana Pawła II. Kartki te wierni składali na grobie Ojca Świętego w Grotach Watykańskich. Sala ta przypomina, że choć Papież fizycznie odszedł, to duchowo wciąż pozostaje z nami i wyprasza nam potrzebne łaski.
 • Na koniec - Na koniec warto jeszcze wysłuchać odpowiedzi na pytanie Dlaczego Jan Paweł II jest święty? Na dużej multimedialnej tablicy znajduje się kilkadziesiąt fotografii różnych osób: znanych i nieznanych, duchownych i świeckich, młodszych i starszych, tych, które miały możliwość osobistego spotkania z Papieżem i tych, które nigdy tego nie doświadczyły. Na zwiedzających czeka także ruchomy drewniany teatrzyk, który w skrócie opowiada historię życia Papieża Polaka – od narodzin w Wadowicach po radość nieba.

ADRES:

ul. Kościelna 7

34-­100 Wadowice

Kościół św. Piotra Apostoła – Dzieje parafii i kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach są krótkie, ale ogromnie bogate, bo ściśle związane z osobą Jana Pawła II . Wkrótce po wyniesieniu na Stolicę Piotrową Wielkiego Wadowiczanina -Metropolity Krakowskiego Księdza Kardynała Karola Wojtyły- zrodziła się idea budowy w Wadowicach nowej świątyni upamiętniającej to wielkie wydarzenie. Już w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny i Jego wizyty w Wadowicach w dniu 7 czerwca 1979 r. postanowi ono, że na resztkach gruntów dawnego uposażenia starej wadowickiej parafii Ofiarowania NMP stanie nowy kościół - wotum wdzięczności za powołanie pierwszego Polaka i Słowianina na tak wysoki Urząd. Po zamachu na Placu św. Piotra w dniu 13 maja 1981 r. intecja wotywna została rozszerzona. Nowy kościół pod wezwaniem św. Piotra Apostoła miał być wotum wdzięczności za wybór i ocalenie Ojca Świętego. Idea budowy świątyni została zrealizowana w latach 1984-1991. Trud organizacji budowy podjął ks. Michał Piosek, długoletni (od 1977 r.) wikariusz parafii Ofiarowania NMP, przyszły proboszcz nowej parafii św. Piotra Apostoła. Poświęcił się temu dziełu bez reszty, nie szczędząc energii, sił i zdrowia. Parafia pod wezwaniem św. Piotra Apostoła została erygowana 29 czerwca 1985 roku. Jego uroczysta konsekracja odbyła się w dniu 14 sierpnia 1991 r., w czasie drugiej wizyty Jana Pawła II w Wadowicach. Na placu przed kościołem Ojciec Święty odprawił uroczystą koncelebrowaną Mszę św. i wygłosił homilię.

Zespół sakralny św. Piotra Apostoła symbolizuje drogę Jana Pawła II z Wadowic, przez katedrę na Wawelu na Stolicę Piotrową. Składa się z kościoła, kaplicy, sal katechetycznych, budynku plebanii i wolno stojącej wieży Fasada kościoła zwieńczona łukiem przypominającym kopułę Bazyliki św. Piotra w Rzymie, po bokach ciąg arkad tworzących odświętną drogę procesyjną. Wnętrze na planie łacińskiego krzyża, trójnawowe. Nawa główna oddzielona od bocznych podwójną kolumnadą. W transepcie (nawie poprzecznej) charakterystyczne cztery pary podciętych kolumn, otwierających widoczność na prezbiterium i ołtarz oraz wyrażających głęboką symbolikę sakralną -ufność i zawierzenie. Ołtarz z czerwonego i białego carraryjskiego marmuru w kształcie rzutu poziomego Bazyliki św. Piotra w Rzymie ze złoconym, półkolistym tabernakulum w miejscu konfesji nad grobem św. Piotra. Sześciometrowa ściana ołtarza zwieńczona kopią XVI-wiecznego fresku Perugina z Kaplicy Sykstyńskiej, przedstawiającą przekazanie przez Chrystusa kluczy św. Piotrowi. Na posadzce zarys eliptycznej kolumnady Berninigo na Placu św. Piotra. Dwa pasma czerwonego marmuru "spłwające" od ołtarza symbolizują strużki krwi. Tablica z datą 13. V. 1981. oznaczamiejsce zamachu na Ojca Świętego.

ADRES:

aleja Matki Bożej Fatimskiej 90

34-100 Wadowice

Muzeum miejskie - Powstanie tego obiektu wiąże się ze zmianami urbanistycznymi jakie zaszły w centrum miasta na przełomie XVIII i  XIX wieku. Likwidacja starej, spalonej w kilku pożarach wschodniej pierzei rynku wraz z usunięciem cmentarza otaczającego kościół parafialny, otwarły drogę do powstania nowej zabudowy w tej części wadowickiego rynku. Przy nowo wytyczonej ulicy zwanej Kościelną około 1800 roku wzniesiono najstarszy budynek murowany w mieście. Spośród innych budowli znajdujących się na tej ulicy wyróżnia go forma architektoniczna, ponieważ swoim kształtem przypomina dworek. Jest to budynek z centralnie umieszczonym gankiem od frontu wraz z balkonem o żelaznej balustradzie i kolumnami jońskimi, które dźwigają trójkątny tympanon. Przed wojną na parterze mieściła się tutaj mleczarnia prowadzona przez Alojzego i Marię Banasiów, która była również siedzibą klubu piłkarskiego „Polonia”. Jan, syn właścicieli, uczęszczał do szkoły z Karolem Wojtyłą, Papieżem Janem Pawłem II. Właśnie w tej mleczarni młody Karol wraz ze swym ojcem Karolem seniorem stołowali się po śmierci Emilii Wojtyłowej. Na piętrze mieszkał Słowak z Lewoczy -  Alojzy Machej, sierżant 12 pułku piechoty oraz uczestnik walk we wrześniu 1939 roku w Brygadzie Strzelców Karpackich. W 1946 roku na parterze ulokowano pierwszą siedzibę szkoły handlowej. Obecnie budynek przy ulicy Kościelnej 4 jest siedzibą Informacji Turystycznej należącej do sieci Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) oraz Muzeum Miejskiego w Wadowicach.

ADRES:

Kościelna 4

34-100 Wadowice

Plac Jana Pawła II – został wytyczony na planie kwadratu w 1430 roku, po wielkim pożarze, który strawił większą część zabudowy. Po kolejnym pożarze, w 1819 roku, zmieniono kształt placu, nadając mu dzisiejszą, nieregularną formę. Wówczas wyburzono budynki przy wschodniej ścianie rynku i przesunięto je na równi z fasadą kościoła Ofiarowania NMP.

 

 

5. Ciekawostki

Z Wadowicami oprócz, Karola Wojtyły, związane są takie osobistości jak: Wincenty Bałys (artysta rzeźbiarz), Walerian Czuma (dowódca Obrońców Warszawy).

 

6. Opinia

„(…) tu w tym mieście wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło (…)” – to fragment przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego na wadowickim rynku 16 czerwca 1999 roku w czasie spotkania z mieszkańcami miasta. Z premedytacją zaczęłam właśnie od tego cytatu….

Odwiedziłam Wadowice 04-07-2016 roku i absolutnie wszystko w tym mieście związane jest z osobą świętego Jana Pawła II! Świętość tego miejsca bije z każdej ulicy, z każdego budynku, z każdego małego zakamarka. Cudownie było patrzeć jak turyści z całego świata zachwycają się tym miastem. Poczułam wielką dumę z faktu, że mieliśmy w Watykanie takiego wspaniałego, mądrego i wielkodusznego człowieka jakim był Karol Wojtyła. Każdy Polak powinien przyjechać tu choćby raz w życiu aby poczuć to co papież gdy tu wracał: „Tyle lat minęło od czasu, gdy wyszedłem z Wadowic. Zawsze jednak wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem tu oczekiwany jak w rodzinnym domu.”

 

7. Bibliografia

www.wadowice.pl

www.domjp2.pl

www.wadowicejp2.pl

www.it.wadowice.pl

www.swpiotr.wadowice.pl

 

8. Mapa

Odsłony: 359

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież