JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Małopolskie

KRZESZOWICE - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Atrakcje turystyczne

4. Ciekawostki

5. Opinia

6. Bibliografia

7. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Krzeszowice – miasto w województwie małopolskim, powiecie krakowskim, siedziba gminy Krzeszowice. Pierwsza wzmianka o Krzeszowicach pochodzi z 1286 roku, kiedy to w osadzie Cressouicy założono sołectwo na zasadach prawa magdeburskiego.

 

2. Historia

W X w. okolice Krzeszowic znajdowały się prawdopodobnie w obrębie państwa wielkomorawskiego, a za czasów Bolesława Chrobrego weszły w skład państwa polskiego. Pierwsza informacja o miejscowości Krzeszowice pochodzi z 1286 r. W roku tym biskup Paweł z Przemankowa polecił Fryczkowi z Bytomia utworzyć tu sołectwo na zasadach prawa magdeburskiego. W 1555 r. wojewoda krakowski Stanisław z Tęczyna (27 III 1514 - 5 III 1560) przejął całe Krzeszowice, przyłączając do swego folwarku część biskupią tej wsi, którą pozyskał od biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w zamian za swoją część Luszowic. W 1637 r. zmarł ostatni z Tęczyńskich – wojewoda krakowski Jan Magnus. Jedyną dziedziczką zmarłego Jana Magnusa była córka Izabela (zm. 1667), która w 1639 r. została przez opiekunów wydana za mąż za znanego polityka i poetę Łukasza Opalińskiego (1612-1662), marszałka nadwornego koronnego. Kolejno Krzeszowice przejmowali Sieniawscy, Czartoryscy, Lubomirscy i wreszcie Potoccy.

W związku z inwestycjami poczynionymi przez Izabelę Lubomirską od 1780 r. rozpoczęło działalność krzeszowickie uzdrowisko. Z fundacji Zofii Potockiej w 1829 r. powstał szpital dla pracowników dóbr tęczyńskich, który w czasie powstania listopadowego (1830-31), z polecenia Artura Potockiego, został udostępniony powstańcom szukającym schronienia na terenie Rzeczpospolitej Krakowskiej.

W 1847 r. przeprowadzono przez Krzeszowice linię kolejową z Krakowa do Mysłowic, zaś w roku 1850 Krzeszowice otrzymały przywilej na odbywanie jarmarków. Miejscowa ludność zaangażowana była w powstaniach listopadowym, krakowskim i styczniowym, dla którego okoliczne miejscowości stanowiły ważne punkty przerzutu broni i powstańców do Królestwa. Pod koniec XIX w. Krzeszowice przeżyły fazę intensywnego rozwoju przemysłowego i urbanistycznego. Powstały nowe zakłady produkcyjne: garncarskie, tartak parowy, fabryka beczek, fabryka zaprawy fasadowej, fabryka dachówek i drenów, fabryka farb ziemnych oraz fabryka wyrobów cementowych i betonowych.

W 1910 r. Krzeszowice obejmowały powierzchnię 733,6 ha. Działalność ruchu ludowego została zapoczątkowana w ostatnim roku XIX w.

Wkrótce po odzyskaniu niepodległości Rada Gminy rozpoczęła zabiegi mające na celu przyznanie Krzeszowicom praw miejskich. Na mocy ustawy z 3 grudnia 1924 r. Krzeszowice zostały podniesione do rangi gminy miejskiej z dniem wejścia w życie ustawy, czyli 1 stycznia 1925 r.

W okresie międzywojennym nastąpiło faktyczne rozejście się tradycyjnych funkcji Krzeszowic: miasto – uzdrowisko - rezydencja. Każda z nich zaczęła się rozwijać własnym torem. Mimo to obszar przestrzenny miasta pozostał harmonijny, dzięki temu Krzeszowice do drugiej wojny światowej zachowały charakter rezydencjonalnego miasteczka, w którym estetyka ulic i placów wynikała z jego uzdrowiskowego charakteru.

W kwietniu 1940 r. przybył do Krzeszowic generalny gubernator Hans Frank, oglądał pałac Potockich i całą okolicę. Postanowił tutaj urządzić swoją letnią rezydencję. Rozpoczęto przebudowę pałacu, która została ukończona 1 września1940 r. Na uroczyste otwarcie nowej rezydencji gubernatora przybyli Herman Goering i Joseph Goebbels. Przez pałac przewijało się codziennie wielu dygnitarzy, pomocników i pracowników nadzoru, gwarantujących bezpieczeństwo przebywającemu w Krzeszowicach Hansowi Frankowi.

Nazwa miejscowości została zmieniona na Kressendorf. Zmieniono także nazwy tych ulic, które miały związek z walką o niepodległość Polski. Ul. Grunwaldzką przemianowano na Kirchstrasse, Legionów na Czatkoiwerstrasse, Józefa Piłsudskiego na Krakauerstrasse, ul. Żwirki i Wigury na Feldstrasse.

Prawdziwa eksplozja urbanizacyjna miała miejsce na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W tak krótkim okresie czasu działalność inwestycyjna objęła tereny równe dotychczasowej powierzchni zabudowy w Krzeszowicach. W centrum miasta pojawiła się zabudowa wielokondygnacyjna w for­mie osiedli blokowych. Na osiedlu Kąty wypełniono pozostały wolny teren nowymi blokami.

W 1964 r. reaktywowano uzdrowisko. W pobliżu łazienek odkryto dwa nowe źródła mineralne: solankowe oraz siarczane.

W latach 1966-68 przeprowadzono prace adaptacyjne w budynku łazienek „Zofia” i częściowo rozbudowano ośrodek. W 1970 r.  przyjął on pierwszych pacjentów. Na przełomie lat 1970/80 ponownie rozbudowano łazienki w kierunku południowym. Obecnie leczenie (stacjonarne i ambulatoryjne) obejmuje chorych ze schorzeniami reumatologicznymi, neurologicznymi i pourazowymi.

 

3. Atrakcje turystyczne

  • Kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika - Kaplica mieści się w parku pałacowym. Została wybudowana w 1875 r. przez Tomasza Dudka - pokojowego hrabiów Potockich. Jeszcze w czasie służby odkupił on od jednego z okolicznych notabli trochę gruntu i kazał wybudować parterowy domek i kaplicę. Od tego momentu, jako właściciel ziemski i budowniczy kaplicy, stał się panem Tomaszem Dudkowskim.

Z licznych podróży z hrabiostwem przywoził obrazki, figurki i inne precjoza, które posłużyły mu do przyozdobienia kaplicy. Będąc w kościele św. Wojciecha na krakowskim Rynku otrzymał w prezencie od byłego misjonarza dzwony kościelne. W marcu 1901 r. papież Leon XIII wydał dekret odpustowy zupełny dla mszy odprawianych w kaplicy. W 1908 r. swoją posiadłość wraz z kaplicą przekazał Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, którzy wykupili sąsiednie parcele w celu wybudowania domu wypoczynkowego dla kleryków ( w chwili obecnej mieści się tu Misjonarski Ośrodek Formacyjny).

W okresie międzywojennym klerycy dobudowali do kaplicy (od strony parku) nawę boczną tzw. "babiniec". Murowana kaplica utrzymana jest w stylu romantycznym. W jej ściany wbudowano detale architektoniczne z piaskowca i czarnego marmuru. Tomasz Dudkowski zmarł w kwietniu 1919 r. w pałacu hrabiów Potockich w wieku 83 lat. Pochowano go jako zasłużonego parafianina w Krzeszowicach w grobowcu Księży Misjonarzy. W 1993 r. kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika na wniosek Zgromadzenia Misjonarzy została wpisana do rejestru zabytków.

  • Kościół św. Marcina - piękna, oryginalna świątynia stoi w centralnej części Krzeszowic, w parku zdrojowym nad Krzeszówką. O pierwszym kościele parafialnym w Krzeszowicach wzmiankowano w XIV wieku – była to niewielka, modrzewiowa budowla, która za czasów Potockich została przeniesiona nieco na bok, w dogodniejsze miejsce, a ostatecznie rozebrana. Obecny kościół św. Marcina z Tours powstał w I połowie XIX wieku na zlecenie Artura Potockiego i przez lata stanowił prywatną własność Potockich. Dopiero w 1921 roku Krystyna Andrzejowa Potocka przekazała świątynię parafii. Kościół uznawany jest za jedną z najpiękniejszych świątyń neogotyckich w Polsce. Wzniesiono go z czerwonej cegły, a okazałą fasadę wykończono z ciosanego piaskowca. Na jej szczycie stoi posąg św. Michała Archanioła, a poniżej znajduje się ogromne witrażowe okno w kształcie rozety.

Obok umieszczono herby fundatorów: Potockich i Branickich. Poniżej rozety, a nad trzema arkadowymi wejściami do świątyni umieszczono posągi – wielkości większej niż naturalna – czterech Ewangelistów. Wewnątrz kościoła znajdują się ołtarze wykonane z wielobarwnych włoskich marmurów. Na uwagę zasługują barokowe obrazy, między innymi ten z prawej kaplicy przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus objawiającą się rodzinie fundatorów – do obrazu pozowali w Wiedniu Zofia i Adam Potoccy. W prawej kaplicy znajduje się też renesansowy nagrobek z czerwonego marmuru dla Sebastiana Lubomirskiego, zmarłego na początku XVII wieku – przedstawia on postać leżącego rycerza. W krypcie rodowej pod głównym ołtarzem spoczywa kilkunastu członków rodu Potockich.

ADRES:

Grunwaldzka 1

32-065 Krzeszowice

  • Łazienki "Zofia" - Kiedy pod koniec XVIII wieku dzięki bogactwu wód siarczanych oraz staraniom księcia Augusta Czartoryskiego Krzeszowice zyskały rozgłos jako uzdrowisko, w miejscu obecnego skweru między kościołem a Krzeszówką stanęły ówczesne łazienki. Składało się na nie pięć tzw. „dworków łazienkowych” – z czego dwa miały kilka pokoi i łazienkę i przeznaczone były dla dystyngowanych gości, pozostałe zaś miały jeden pokój z wanną – dwie drewniane łaźnie, murowany pawilon łazienkowy oraz długi budynek służący za mieszkanie dla ubogich kuracjuszy. Kontynuując dzieło ojca Izabela Lubomirska postanowiła zadbać nie tylko o potrzeby ciała gości, lecz także o potrzeby duszy – na jej zlecenie powstał Pałac Foxal (później pisany Vauxhall), który stanowił centrum życia towarzyskiego kuracjuszy.

Wnuk Izabeli, Adam Potocki, który przejął Krzeszowice, wraz z żoną Zofią rozbudował uzdrowisko. Wtedy to, w 1819 roku, powstał stojący do dziś i wykorzystywany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem budynek kąpielowy, zwany początkowo Łazienkami Zielonymi. Pod koniec XIX wieku został on poddany gruntownej modernizacji i otrzymał wtedy imię swej fundatorki.

Łazienki „Zofia” były jeszcze kilkakrotnie modernizowane i rozbudowywane – w 1923 roku, potem w latach 60-tych, by przystosować je dla potrzeb leczniczych mieszczącego się tam wtedy Ośrodka Rehabilitacyjnego Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Sierszy. Ostatnia przebudowa miała miejsc e latach 2004-2007 – dzięki niej budynki, w których znajduje się od 1999 roku SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Narządów Ruchu „Krzeszowice” wyposażone są w nowoczesne pokoje dla pacjentów oraz baseny i sale do krioterapii, hydro- i prądolecznictwa, okładów borowinowych, gimnastyki leczniczej, kąpieli siarczkowych, okładów parafinowych i fizykoterapii.

ADRES:

Daszyńskiego 1

32-065 Krzeszowice

  • Pałac Potockich - to dawna siedziba Potockich, nazywana Nowym Pałacem. Budowlę wzniesiono w latach 1850-57 na zlecenie hrabiny Zofii Potockiej - wdowy po Arturze Potockim, który był protoplastą krzeszowickiej linię swego rodu.

Zaprojektowany przez Franciszka Marię Lanciego pałac wzniesiono w latach 1850-1857 na zlecenie Zofii Potockiej. W 1858 r. dobudowano skrzydło według projektu Filipa Pokutyńskiego, a po 1893 r. rozbudowano skrzydło zachodnie (proj. Zygmunt Hendel). Potoccy zamieszkali w pałacu w 1862 r., lecz prace we wnętrzach trwały do 1870 r. Pałac stanął na wzgórzu, otoczony pięknym parkiem krajobrazowym. W czasie II wojny światowej willę Potockich zajął generalny gubernator Hans Frank, który ograbił pałac z cennych dzieł sztuki krzeszowickiego rodu. Po wojnie był tu Zakład Wychowawczy, ale po pożarze został opuszczony, obecnie jest w złym stanie, niedostępny dla turystów, ale potomkowie rodu Potockich walczą o odzyskanie dawnej własności.

Pałac ma formę czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Dwupiętrowy korpus główny z czterema narożnymi wieżami pełnił funkcję reprezentacyjną oraz mieszkalną, skrzydło wschodnie służyło wyłącznie jako mieszkanie, a północne miało charakter głównie gospodarczy. Wejście do pałacu wiedzie przez taras do sieni, na przedłużeniu której znajduje się klatka schodowa. Po wschodniej stronie sieni, w amfiladowym układzie, mieszczą się dwie tzw. sale francuskie, mała jadalnia oraz zdobiona stiukami, narożna sala balowa. W skrzydle wschodnim znajduje się duża jadalnia, a za nią galeria prowadząca do dawnej oranżerii. Po zachodniej stronie sieni wejściowej usytuowano bibliotekę i gabinet, z którego kręcone schody gdańskie wiodły na piętro, do pracowni. W pałacu znajduje się 228 różnych pomieszczeń, z czego ok. 100 było używanych przez właścicieli. Dzisiaj w pałacu można podziwiać kominki, sztukaterie, drewniane okładziny i wiele innych detali, które świadczą o wspaniałym niegdyś urządzeniu wnętrz.

  • Pałac Vauxhall - najstarszy i najcenniejszy zachowany zabytek w mieście, pochodzący z lat 1783-89 na polecenie Izabeli Lubomirskiej. Wówczas budynek nazywano Foxalem lub Salonem, gdyż stojąc w centrum parku zdrojowego był miejscem spotkań kuracjuszy, z salą balową. Zaprojektowany został przez Szczepana Humberta, a wystrój miał zaiste wytworny: bogate sztukaterie oraz kilkadziesiąt portretów królów i hetmanów polskich, członków rodziny Lubomirskich, Tęczyńskich i innych. Obecnie, po remoncie w 2010 roku pałac jest siedzibą Centrum Kultury i Sportu.

ADRES:

ul. dr J. Walkowskiego 1

32-065 Krzeszowice

 

4. Ciekawostki

Lecznicze właściwości tutejszych wód znano już na początku XVII w., ale dopiero pod koniec XVIII w. Krzeszowice stały się znanym uzdrowiskiem.

 

5. Opinia

08-07-2016 przez przypadek natrafiłam na ruiny pałacu w Krzeszowicach. To co zobaczyłam trochę mnie zadziwiło: po pierwsze cudowna architektura (!), po drugie cudowny, stary park, a po trzecie ogromny potencjał jakie niesie ze sobą to miejsce. Teren pałacu był ogrodzony i tu kolejne miłe zaskoczenie – ogrodzony tzn. że niedługo będzie wyremontowany tzn. że będzie (mam nadzieję) udostępniony dla ludzi, żeby mogli zobaczyć to cudo także od środka!!! Z internetowych źródeł również wiem, że Krzeszowice kryją jeszcze wiele atrakcji, które na pewno obejrzę następnym razem!

 

6. Bibliografia

www.gminakrzeszowice.pl

www.polskieszlaki.pl

www.polskaniezwykla.pl

www.dnidziedzictwa.pl

www.poznajkrzeszowice.pl

 

7. Mapa

Odsłony: 65

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież