JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Małopolskie

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - Sanktuarium Pasyjno – Maryjne, „polska Jerozolima”

 

1. Informacje ogólne

2. Historia Kalwarii

3. Walory turystyczne

4. Świadectwa cudów

5. Misterium Mki Pańskiej

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Kalwaria Zebrzydowska – miasto w województwie małopolskim, powiecie wadowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej.

”Kalwaria” jest wyrazem łacińskim – Calvaria, oznaczającym trupią czaszkę, odpowiednik hebrajskiego Golgota – wzniesienia, na którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus. Nazwa odnosi się do sanktuarium pasyjno-maryjnego.

Słowo „Zebrzydowska” odnosi się do założyciela miasta i fundatora sanktuarium Mikołaja Zebrzydowskiego.

 

2. Historia Kalwarii

W XVI wieku wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski doznał objawienia. Z zamku w Lanckoronie ujrzał na pobliskiej górze Żar trzy płonące krzyże. W 1595 roku wystawił w tym miejscu kaplicę i trzy drewniane krzyże. Polecił także dworzaninowi Hieronimowi Strzale, by przywiózł z pielgrzymki do Ziemi Świętej gipsowy model kaplicy św. Krzyża i kościoła Grobu Pańskiego. W 1600 roku sprowadził oo. Bernardynów i zobowiązał się wybudować klasztor z kościołem.

Kościół i klasztor Zebrzydowski zbudował w latach 1603-09. Pierwotnie budowla była czworobokiem z wewnętrznym wirydarzem. Kolejnym wielkim fundatorem Kalwarii była Magdalena Czartoryska. To jej bazylika zawdzięcza dzisiejszy wygląd – poleciła powiększyć kościół, dobudowując długą, szeroką nawę i dwie wieże przy elewacji frontowej. W 1619 powstało w tym miejscu osiedle, które w 1640 roku – pod nazwą Nowy Zebrzydów – otrzymało prawa miejskie. Nazwa Kalwaria Zebrzydowska pojawiła się w XIX wieku.

Po śmierci fundatora w 1620 roku syn Mikołaja Zebrzydowskiego kontynuował budowlę z tą samą pasją. W 1627 roku Kalwaria zyskała dodatkowy splendor dzięki pielgrzymce po zwycięstwie pod Chocimiem królewicza Władysława.

W 1641 r. bernardyni otrzymali od Stanisława Paszkowskiego obraz Matki Bożej Płaczącej. Wizerunek ten cieszył się sławą cudownego, potwierdzoną przez Kościół w 1656 roku. Obraz trafił do ufundowanej przez Zebrzydowskich kaplicy przy południowej ścianie kościoła. Odtąd moc sanktuarium zwielokrotnił potężny kult maryjny.

W 1667 roku zmarł Michał Zebrzydowski, wojewoda krakowski, ostatni przedstawiciel rodu.

Około 1890 r. miastu nadano nazwę obowiązującą do dziś - Kalwaria Zebrzydowska wraz z potwierdzeniem praw miejskich.

W pierwszych dniach września 1939 r. Kalwaria była na szlaku przemarszu 21. Dywizji Piechoty Górskiej z Bielska. Dowódca dywizji, gen. bryg. Józef Kustroń ze swoim sztabem w nocy z 3 na 4 września 1939 r. nocował w budynku Sądu Grodzkiego (obecnie liceum). Wydarzenie to upamiętnia tablica, odsłonięta w 2009 r. Wojska niemieckie wkroczyły do miasta 4 września 1939 r. Od października 1939 r. Kalwaria znalazła się w Generalnym Gubernatorstwie z siedzibą w Krakowie. Podczas II wojny światowej w klasztorze stacjonowało wojsko niemieckie a także zamieszkiwali partyzanci Armii Krajowej, nastąpiło przerwanie rozwoju gospodarczego oraz eksterminacja społeczności żydowskiej w Kalwarii.

 

3. Walory turystyczne

  • Bazylika Matki Boskiej Anielskiej – najważniejszy punkt na szlaku pielgrzymkowym. W środku obecny od przeszło 360 lat cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Co ciekawe, obraz nie zajmuje eksponowanego miejsca w głównym ołtarzu. Umieszczony jest w skromnej kaplicy, która sprawia wrażenie jakby przyklejonej do bazyliki. W barokowej bazylice nie ma ołtarza, obrazu czy fresku, który nie zasługiwałby na uwagę. Do głównego ołtarza wzrok przyciąga srebrna figura Matki Bożej Anielskiej, którą Mikołaj Zebrzydowski przywiózł z włoskiego Loreto. Naprzeciw figury znajduje się ołtarz z najstarszym w tej świątyni krzyżem – było to ulubione miejsce modlitwy rodziny Zebrzydowskich. Niezwykłe sklepienie usiane scenami z życia świętych to dzieło zakochanego w Kalwarii Zebrzydowskiej Włodzimierza Tetmajera.

Przed Bazyliką znajduje się Rajski Plac, na którym koncentruje się życie pątnicze – tu kończą się dróżki Matki Bożej i rozpoczynają dróżki Pana Jezusa. Ogromny dziedziniec od północy i południa zwieńczony jest krużgankami z 1823 i 1834 roku, gdzie mieszczą się konfesjonały. Od frontu zamyka go żelazna balustrada i 10 kamiennych figur świętych oraz Matki Bożej i Jezusa dłuta Tomasza Gałuszyńskiego.

  • Dróżki Kalwaryjskie - rozmieszczone są na przestrzeni 6 km2 i mają długość około 5 km, wkomponowane w malowniczy krajobraz beskidzki. Dróżki swoją kompozycją topograficzno-architektoniczną przypominają miejsca święte w Jerozolimie. Jest to więc swoista kopia jerozolimskiej Drogi Bolesnej z zespołem kaplic w stylu barokowym i manierystycznym, do odprawiania rozważań o Męce Pańskiej oraz o tajemnicach życia Matki Bożej. Przełomowe znaczenie dla rozwoju dróżek kalwaryjskich miała książka Christiana Adrichomiusza, opisująca Jerozolimę w czasach Chrystusa z którą zetknął się Mikołaj Zebrzydowski około 1604 roku. Postanowił wówczas ufundować, wzorowane na Jerozolimie, stacje Męki Pańskiej, tym bardziej, że dopatrzył się w swoich posiadłościach, rozłożonych pomiędzy Lanckoroną i Żarem, znacznego podobieństwa do położenia Jerozolimy. Wzgórze Żarek nazwano Golgotą, wzniesienie pod Lanckoroną – górą Oliwną, pagórek w okolicy dzisiejszej Kaplicy Dom Kajfasza – górą Syjon, wzniesienie pod przyszły Ratusz Piłata – górą Moriah, a rzekę Skawinkę nazwano Cedronem. Pomiarów terenu pod dróżki dokonał ks. Feliks Żebrowski, matematyk i astronom, przyjaciel Zebrzydowskiego. Kaplice na dróżkach, odznaczające się oryginalnością rozwiązań architektonicznych i starannym wykończeniem, stanęły w latach 1605 – 1617.

Dróżki Pana Jezusa to 28 stacji (24 obiekty). Ułożone są w ciągu narracyjnym, opowiadające historię ukrzyżowania Jezusa Chrystusa od wyjścia w Wielki Czwartek z Wieczernika, aż do śmierci i pogrzebu w Wielki Piątek. Znajdują się tu kaplice: Wieczernika, Ogrójca, Pojmania na Cedronie, domy Annasza i Kajfasza, pałac Heroda i Piłata.

Dróżki Matki Boskiej to 24 stacje (11 obiektów). Ukazują one ból Maryi pod krzyżem, pogrzeb Jezusa i tryumf po zmartwychwstaniu. Część kaplic jest wspólna dla obu dróżek, np. Kościół Grobu Matki BożejWieczernik czy Kościół Ukrzyżowania.

W całym kompleksie znajdują się również budowle, nie należące do Drogi Krzyżowej lub luźno związane z Męką Chrystusa, takie jak Betsaida, Kościół Wniebowstąpienia czy Pustelnia św. Marii Magdaleny.

Jednym z najcenniejszych obiektów jest kaplica Grobu Chrystusa z 1609 roku, zbudowana na wzór kaplicy Grobu Chrystusa w Jerozolimie; wewnątrz znajduje się mensa ołtarzowa z figurą leżącego Jezusa. W Wieczerniku, wzniesionym w 1614 roku, zawieszono obrazy: „Wieczerza Pańska” i „Wyjście Zbawiciela z uczniami z Wieczernika”. Dom Kajfasza z 1609 roku mieści dwie kaplice: górną oraz dolną. Kościół Grobu Matki Bożej zwany Grobkiem, największy obiekt po bazylice, został wniesiony na stoku kalwaryjskiej Góry Oliwnej.

Duże wrażenie robi Ratusz Piłata oraz Gradusy – Święte Schody. Ratusz to jedna z najstarszych, XVII – wiecznych budowli kalwaryjskich, w których znajdują się trzy ołtarze z obrazami: „Biczowanie”, „Cierniem koronowanie”, „Wyrok Piłata”. 28 stopni wykonano na wzór schodów, po których stąpał Jezus idąc na przesłuchanie. W Gradusach przechowywane są relikwie świętych oraz ziemia z wybranych miejsc z Ziemi Świętej – pielgrzymi pokonują schody na kolanach.

 

4. Świadectwa cudów

3 maja 1641 roku w domu Paszkowskich doszło do niezwykłego zdarzenia. Podczas porannej modlitwy gospodarz dostrzegł, że obraz Matki Bożej płacze krwawymi łzami. Natychmiast wezwał duchownych z pobliskiej Marcyporęby, którzy zaświadczyli, że cud rzeczywiście miał miejsce. Poinformowano o tym biskupa krakowskiego. Dziedzica poproszono, aby dostarczył obraz do kościoła parafialnego. Jak głosi tradycja, Paszkowski wyruszył do Marcyporęby, ale jakaś niewidzialna siła ciągnęła go w inną stronę. Długo błądził po bezdrożach, aż w końcu trafił do sanktuarium w Kalwarii. Wtedy zrozumiał, że wolą Boga jest, aby obraz Matki Bożej Płaczącej tu pozostał.

 

5. Misterium Męki Pańskiej

Od czterech stuleci w Kalwarii Zebrzydowskiej jest odgrywana historia Męki Pańskiej. Misteria trwają od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Piątku, a kończy je procesja rezurekcyjna w Niedzielę Wielkanocną.

Misterium kalwaryjskie, w którym obok Chrystusa pojawia się Maryja, Maria Magdalena, apostołowie i rzymscy żołnierze, jest dziś czymś więcej niż teatrem. Gromadzi tysiące wiernych, którzy w skupieniu przeżywają to wielkie widowisko. Płaczą, gdy po każdym potknięciu Chrystusa trzaskają bicze żołnierzy. Przy figurce św. Weroniki pielgrzymi są świadkami sceny otarcia chusteczką zroszonej potem twarzy Chrystusa. Na szczycie góry, na placu przed kaplicą Ukrzyżowania, następuje zakończenie Drogi Krzyżowej. W kulminacyjnym momencie rozlega się głuchy stukot kołatek. To sygnał śmierci Chrystusa. W kaplicy Grobu Chrystusa rozpoczyna się adoracja.

 

6. Ciekawostki

  • Pośród Kalwarii wzniesionych w ciągu minionych 400 lat, tylko Kalwaria Zebrzydowska zyskała miano polskiej Jerozolimy, a późniejsze czerpały z niej wzór;
  • Mikołaj Zebrzydowski, wykorzystując naturalne walory miejsca, rozmieścił sanktuarium na terenie przypominającym Jerozolimę;
  • w 1999 roku Kalwarią Zebrzydowską wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, jako jedyny tego typu kompleks na świecie;
  • Sanktuarium kalwaryjskie, nazywane często Kalwarią Papieską, od początku pontyfikatu było miejscem wielkiej modlitwy za Jana Pawia II – zgodnie z Jego prośbą wypowiedzianą w Kalwarii 7 VI 1979 roku: „I proszę abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po mojej śmierci”;
  • główny projektant kaplic kalwarii, flamandzki architekt i złotnik Paweł Baudarth, zastosował wiele oryginalnych planów architektonicznych, np. pierwszy raz użyty w Polsce plan eliptyczny (Dom Kajfasza) czy plan w formie serca (kaplica serca Maryi), oraz manierystyczne i barokowe dekoracje;
  • gdy powstawały Dróżki Kalwaryjskie w Europie wydawano „przewodniki” podające jakie powinny być odległości między poszczególnymi stacjami, tak aby najwierniej naśladować Jerozolimę. Jednak w malowniczo położonej Kalwarii przestrzenie były większe. Mikołaj Zebrzydowski podjął decyzję, że: „za jeden krok Chrystusa my powinniśmy robić dziesięć”.

 

7. Opinia

8 lipca 2016 przyjechałam do Kalwarii Zebrzydowskiej. Na obejście wszystkich stacji i zwiedzenie bazyliki trzeba sobie zarezerwować cały dzień, a najlepiej dwa dni! Myślę, że nie należy robić tego w pośpiechu. Trzeba wędrować powoli, spacerkiem aby mieć możliwość przemyślenia i zastanowienia się nad istotą Drogi Krzyżowej.

Przechadzając się od jednej stacji do drugiej człowiek odnosi wrażenie, że religijność tego miejsca wychodzi zza każdego drzewa i z każdej polnej ścieżki…

Spostrzeżenie jakie mi się nasunęło: aby zwiedzić to miejsce naprawdę, należy tu przybyć kilkakrotnie: nie tylko aby poznać zabytki, ale i by wziąć udział w wielkich świętach religijnych.

Malutki minus: moim zdaniem niezbyt czytelne oznakowania Dróżek Kalwaryjskich. Czasami zastanawiałam się czy idę w dobrym kierunku.

 

8. Bibliografia

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

www.parki.org.pl

www.odkryjmalopolske.pl

www.kalwaria.eu

„100 najpiękniejszych miejsc w Polsce”, wyd. Publicat

„Najpiękniejsze sanktuaria - Małopolska”, wyd. axel springer, Warszawa 2007

 

9. Mapa

Odsłony: 169

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież