JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Małopolskie

CHOCHOŁÓW - żywy skansen podhalański (drewniana zabudowa)

 

1. Informacje ogólne

2. Historia wsi

3. Powstanie Chochołowskie

4. Legenda

5. Co warto zobaczyć?

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Chochołów – wieś w województwie małopolskim, powiecie nowotarski, w gminie Czarny Dunajec.

 

2. Historia wsi

Osadnictwo dotarło na tereny Chochołowa w połowie XVI stulecia. Pierwszy sołtys wsi, Bartłomiej Kluska, nazywany Chochołowskim, otrzymał przywilej sołecki od króla Zygmunta III w 1592 r. za zasługi z czasów wojen moskiewskich toczonych za króla Stefana Batorego. W rodzie tym sołectwo utrzymywało się przez kilka pokoleń. Chochołów w 1770 roku przeszedł pod panowanie austriackie. W 1846 roku wsławił się tzw. poruseństwem, czyli zbrojnym wystąpieniem górali przeciwko zaborcy. Także podczas II wojny światowej chochołowscy górale odznaczyli się patriotyzmem. Wieś stała się silnym ośrodkiem konspiracji ZWZ-AK, a zwłaszcza – służby kurierskiej. W odwecie 23 lutego 1942 roku hitlerowcy spacyfikowali Chochołów.

 

3. Powstanie Chochołowskie

Długotrwały proces, nieuczciwość kolejnych pełnomocników i opieszałość władz austriackich w załatwianiu słusznych pretensji górali przyczyniła się w znacznym stopniu do wybuchu w 1846 r. Powstania Chochołowskiego. Miało być ono częścią zrywu niepodległościowego, przygotowywanego przez Edwarda Dembowskiego w Galicji. Akcja na szerszą skalę została odwołana, ale chochołowianie o tym nie wiedzieli. Powstanie było dowodzone przez miejscowego proboszcza Józefa Kmietowicza oraz organistę Jana Kantego Andrusikiewicza i stawiało sobie za cel wyzwolenie Polski oraz zniesienie pańszczyzny. W literaturze jest też określane jako „insurekcja pod Tatrami”, w gwarze jako „poruseństwo”. Trwało trzy tygodnie, od 2 do 23 lutego i zostało bezwzględnie stłumione przez Austriaków, którym pomagali sąsiedzi powstańców – mieszkańcy Czarnego Dunajca. W Chochołowie przy drodze do Cichego znajduje się kapliczka, a w niej figura św. Jana Kantego, która do dziś jest odwrócona tyłem do wsi Czarny Dunajec. Św. Jan Nepomucen - patron jezuitów, Pragi, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących oraz orędownik podczas powodzi. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą.

W świadomości społecznej Chochołów stał się symbolem góralskiego patriotyzmu. Niewątpliwie stało się tak dlatego, że przecież w tym samym czasie wybuchła słynna "rzeź galicyjska" - inspirowana przez Austrię rebelia antyszlachecka. Na tym tle antyaustriacka demonstracja chochołowian stała się ewenementem, który zwłaszcza w latach bezpośrednio poprzedzających I wojnę światową stał się częstym tematem literatury i publicystyki.

 

4. Legenda

Według legendy nazwa Chochołów pochodzi z czasów, gdy na tych terenach szumiała bujna karpacka puszcza, a panowie z okolicznych zamków i rezydencji często wypuszczali się na polowania na grubego zwierza. Wówczas rozbrzmiewało tu pełne zachęty zawołanie: cho…! Cho…! Łów…! Wreszcie ktoś przekłuł je w nazwę rodzącej się miejscowości.

 

5. Co zobaczyć?

Drewniana zabudowa - Prawie cala wieś to powstałe w XIX w. typowe góralskie chałupy. Zabudowa stanowi unikatowy zespół podhalańskiego budownictwa drewnianego. Ustawione wzdłuż drogi domy tworzą tzw. ulicówkę. Wykonane z grubych bali budynki zwrócone są do drogi ścianami szczytowymi. Nakrywają je pobite gontem dachy przyczółkowe. Każdego roku przed Wielkanocą domy są dokładnie myte, przez co drewno uzyskuje charakterystyczny, jasny kolor. Od lat 50. Ubiegłego stulecia wieś, która liczy 120 zagród, jest objęta ochroną konserwatorską.

Taka właśnie zabudowa stała się inspiracją dla Witkiewicza do stworzenia „Stylu Zakopiańskiego”. Cechy „Stylu Zakopiańskiego”: dwuizbowe domy; wysokie podmurówki; często występujące różne załomy, uskoki itd.; ozdobne tarasy, ganki, wystawki; zdobienia dachów, krużganków, okien i ich różny kształt; popularna bywa też odkryta weranda. Charakterystyczne są także małe pokoiki zlokalizowane głównie na poddaszu góralskich pensjonatów tzw. wyględy.

Ciekawym zabytkiem jest "Chałupa z jednej jedli" (Chochołów nr 24) - dom Anny Styrculi, ze ścianą frontową wybudowaną przed przeszło stu laty rzeczywiście z jednego, ogromnego pnia jodłowego, ściętego na leżącym w pobliżu Chochołowa wzgórzu Ostrysz.
Co do samej genezy i historii powstania stylu, to wszystko zaczęło się od jednego projektu wykonanego przez Stanisława Witkiewicza na zlecenie Zygmunta Gnatowskiego. Ten oraz inne projekty Witkiewicza spodobały się miejscowej inteligencji. Błędnie jednak interpretowano cały ów pomysł witkiewiczowski jako próbę utrwalenia w architekturze elementów patriotycznych, a nie stricte i po prostu góralskich – stąd wiele budynków w tym stylu powstało też z dala od Tatr, w zaborze rosyjskim. Niestety, styl witkiewiczowski nie przetrwał długo. Zaczął zanikać jeszcze za życia jego twórcy. Kontynuatorzy Witkiewicza bardziej kopiowali swojego mistrza, niż pracowali nad rozwojem „Stylu Zakopiańskiego”. Obecnie za okres ten w historii architektury przyjmuje się lata 1891 – 1914, a jego zasięg ogranicza się tylko do Podhala.

Kościół p.w. św. Jacka – murowany, neogotycki kościół pochodzi z lat 70. XIX wieku w miejscu XVII-wiecznego kościoła drewnianego. Pokaźnej wielkości neogotycki Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jacka nie jest jeszcze obiektem zabytkowym. Fundatorem nowego Kościoła był ks. Wojciech Błaszyński, który zginął wskutek nieszczęśliwego wypadku podczas jego budowy. Budowę kościół dokończył wikariusz i wierny przyjaciel ks. Florian Kosek. Stary kościołek został rozebrany w 1873r.

Budowę rozpoczęto w 1853r., a skończono w 1873r. Konsekracji kościoła dokonał ks. kardynał Albin Dunajewski z Krakowa 29 VII 1886r. Kościół budowano wg planu arch. Księżarskiego z Krakowa (budowniczego Collegium Majus, na wzór kościoła Mariackiego. Do fundamentów weszło dużo kamienia - piaskowca, bo trzeba było kopać 30m w głąb, gdyż grunt był namulony przez wodę. Resztki kamienia weszło do murów na zewnątrz, które jednak z powodu wilgoci łatwo ulegają korozji.

W kościele znajduje sie 6 ołtarzy: wielki ołtarz i dwa boczne będące dziełem szkoły zakopiańskiej. Inne dwa boczne - na tle okien - szkoły krakowskiej z 1911r. Ostatni ołtarz mały na tle okna mieszczący się w prawej nawie bocznej wykonany został w stylu góralskim przez rzeźbiarza ludowego Szumala z Ostrowska i poświęcony matce Boskiej "Chochołowskiej". Ławki do kościoła wykonał miejscowy stolarz Józef Zborowski z Płazówki w 1925r. Obok wielkiego ołtarza znajduje się kaplica św. Wojciecha ozdobiona obrazem Wojciecha Radzikowskiego oraz pięknymi freskami Walerego Eljasza Radzikowskiego z 1871r.

Wnętrze kościoła zdobią piękne witraże wypełniające strzeliste okna otaczające ołtarz. Ponadto w Kościele znajdują się interesujący obraz Matki Boskiej namalowany na drewnie, który został przeniesiony ze starego, drewnianego kościoła, organy z początku XX wieku oraz liczne dzieła Wojciecha i Walerego Eljaszów-Radzikowskich.

Na wieży kościelnej są 3 dzwony sprawione w 1952r. Pierwszy - św. Jacek 0 wagi 450 kg, drugi  - Matki Boskiej - wagi 245 kg, trzeci – św. Floriana - wagi 105 kg. Wszystkie zostały odlane u Felczyńskiego w Przemyślu. Kościół został w 1973r. wymalowany przez artystę malarza Mariana Konarskiego. Namalował on również fresk przedstawiający Powstańców Chochołowskich.

ADRES:

Chochołów 195,
34‑513 Chochołów

Muzeum Powstania Chochołowskiego (Chałupa Bafiów) - Ekspozycja w Muzeum Powstania Chochołowskiego przypomina ów znaczący w dziejach Chochołowa epizod 1846 roku, zwany „poruseństwem” chochołowskim. Otwarte w 1978 r. Muzeum Powstania Chochołowskiego mieści się w zabytkowej chałupie należącej niegdyś do zamożnego gospodarza, Jana Bafii. Chałupa Bafii typowa dla budownictwa podhalańskiego, a więc wykonana z płazów, konstrukcji zrębowej – posiada sień, izbę „czarną”, izbę „białą”, komorę oraz wyżkę nad komorą.
W urządzeniu wnętrza starano się połączyć dzieje powstania z ekspozycją etnograficzną, uzmysławiającą, jak w połowie XIX w. żyła rodzina góralska. W izbie „czarnej”, gdzie toczyło się życie codzienne rodziny, są sprzęty niezbędne do wykonywania prac gospodarskich. Izba „biała”, zwana „paradną”, ma inny charakter; używana od święta jest jasna, wyposażona w zdobione sprzęty, obrazy na szkle, ceramikę – słowem przedmioty świadczące o zamożności gospodarzy.

We wszystkich wnętrzach zabytkowego domu rozmieszczono plansze składające się na część historyczną wystawy. Jest więc kartusz z kalendarium chochołowskim oraz broń używana przez powstańców. Teksty, podobizny dokumentów i ryciny ukazują dawne tradycje wsi królewskiej Chochołów. Swoje miejsce na wystawie ma również postać Seweryna Goszczyńskiego, poety, spiskowca związanego z rodziną Tetmajerów z Łopusznej. Aby zwiedzającym unaocznić szersze tło, na którym osadzone było powstanie chochołowskie – przedstawiono przebieg rewolucji krakowskiej 1846 r., a następnie przygotowania do chochołowskiego powstania, sylwetki jego przywódców, dokumenty, listę uczestników i epilog „poruseństwa” – represje zaborcy. Powstanie chochołowskie, choć było tylko epizodem, żyło i żyje nadal w świadomości mieszkańców wsi. Potwierdza to ukazana w Muzeum dokumentacja obchodów rocznicowych powstania, wymownych zwłaszcza u progu walki o niepodległość w 1913 roku. Wystawę zamyka pokaz piśmiennictwa – zarówno naukowego jak i poezji i prozy – w którym powstanie chochołowskie znalazło swoje odbicie, a także współczesna rzeźba ludowa i obrazy na szkle o tematyce powstańczej.

ADRES:

Chochołów 75

34-513 Chochołów

- Termy Chochołowskie – kompleks basenów z wodą termalną. Oferta obejmuje baseny wewnętrzne oraz zewnętrzne; zjeżdżalnie; strefę leczniczą, sportową oraz SPA & Wellness.

ADRES:

Chochołów 400

34-513 Chochołów

 

6. Ciekawostki

  • Z Chochołowa pochodzi skoczek narciarski Robert Mateja;
  • pod koniec 1863 roku, za udział w ruchu narodowym Powstania Styczniowego, w więzieniu św. Michała w Krakowie osadzono poetę Michała Bałuckiego. W tej samej celi więziono górala z Chochołowa, którego żandarmeria ujęła pod Michałowicami na granicy rosyjskiej, gdy przekradał się do powstańców. Na podstawie opowieści górala, Michał Bałucki napisał wiersz do którego po wielu latach Antoni Rutkowski skomponował melodię: Góralu czy Ci nie żal", zapisaną na kartach polskiej historii jako "Pieśń patriotyczna Polskiego tułacza". W 2012 roku podpisano uroczysty Akt Usynowienia pieśni "Góralu czy Ci nie żal";
  • Chochołów jest prawie w całości zbudowany z oryginalnych chałup góralskich, a miejscową tradycją (na Wielkanoc i na Boże Ciało) jest ich mycie od zewnętrznej strony wodą z mydłem!

 

7. Opinia

05-07-2016 przyjechaliśmy do Chochołowa – jak się później okazało - ciągle żywego skansenu. Opinie, które czytałam na przeróżnych forach internetowych potwierdziły się w 100%! Ta wieś to bez wątpienia perła Podhala. Cudowne chaty, które na pierwszy rzut oka są takie same, przy dłuższym oglądaniu różnią się diametralnie. Mimo, że „skansen” usytuowany jest przy głównej drodze, to nie można go zwiedzić jadąc autem i oglądając wszystko zza szyby. To miejsce trzeba zdecydowanie obejrzeć idąc na piechotę! (Auto można zostawić na parkingu obok kościoła) Chochołów jako zabytek klasy zerowej przyciąga turystów z całego kraju i świata. I dobrze!! Mam nadzieję, że to miejsce znajdzie się na mapie turystycznej nie tylko ludzi pasjonujących się historią i architekturą, ale wszystkich, którzy chcą zobaczyć „coś innego”, nietypowego na skalę europejską.

Aha! Jeszcze jedno spostrzeżenie: miejscowi górale to bardzo pozytywni i otwarci ludzie!!!

 

8. Bibliografia

www.portalgorski.pl

www.archiwum.zakopane.eu

www.z-ne.pl

www.i-tatry.pl

www.podhalanka.pl

www.muzeumtatrzanskie.pl

www.chochołowskietermy.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 97

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież