JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Małopolskie

BABICE - zamek biskupi Lipowiec

 

1. Informacje ogólne

2. Historia w pigułce

3. Legenda

4. O zamku

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Babice – wieś w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy Babice. Nazwa Babice prawdopodobnie ma związek ze Starosłowiańską nazwą terenu oddalonego od siedzib ludzkich związanego z kultem pogańskim.

ADRES ZAMKU:

Podzamcze 1

32-551 Babice

 

2. Historia w pigułce

Dokładnej daty powstania najstarszej zabudowy na wzniesieniu o nazwie Lipowiec, nie udało się jednoznacznie ustalić. Niektóre, nie do końca 

pewne źródła sugerują, że w  IX wieku 

znajdowała się tu silna, zapewne drewniana warownia zwana Lipową, a teren ten podlegał Państwu Wielkomorawskiemu (Wielka Morawa lub Rzesza 

Wielkomorawska). 

Tereny te, jako pogranicze śląsko-małopolskie, od czasu rozbicia kraju na dzielnice zaczęły odgrywać ważną rolę. W połowie tego długiego okresu nabył je biskup Jan Prandota, włączając do biskupstwa krakowskiego, do którego należały aż do końca XVIII wieku. To właśnie z jego polecenia powstał na wzgórzu zameczek, wtedy jeszcze drewniany.

Zamek z kamienia zaczęto wznosić w drugiej połowie XIII w.  i trwało to aż po kres średniowiecza, a pierwszym murowanym obiektem była cylindryczna wieża, tak bardzo charakterystyczna dla budowli.

Na przełomie XIII i XIV wieku biskupem krakowskim został Jan Muskata - postać nietuzinkowa, choć w polskiej historiografii zazwyczaj oceniana negatywie. Głównie z powodu swojej wrogiej postawy wobec Władysława Łokietka, który koniec końców zjednoczył częściowo rozbite dzielnice w jedno Królestwo Polskie. Hardy biskup dążył do wzmocnienia swojej pozycji w polityce, zarówno pod względem gospodarczym, jak i militarnym. Jednym z objawów jego wielkich ambicji była budowa zamków na terenie jego diecezji, w tym także Lipowca, chociaż dzisiaj trudno dokładnie określić skalę podjętych wtedy prac budowlanych. Muskata najpierw popierał króla czeskiego Wacława II, ale po jego śmierci tymczasowo pojednał się z Łokietkiem. Nie trwało to długo - w 1306 roku został wygnany z Krakowa, a jednym z miejsc, gdzie stawiał zbrojny opór, był właśnie lipowiecki zamek.

Z czternastowiecznym systemem obronnym związane są najstarsze fragmenty przedbramia, 
rozlokowanego na południowy wschód od kamiennej wieży. Najpewniej składało się ono z wolnostojącego budynku bramnego, posiadającego przejazd i 

furtę dla pieszych. 

Bramę poprzedzała wykuta w skale, głęboka fosa, nad którą przerzucony był drewniany most. Dodatkowym umocnieniem były też niewątpliwie mury i 

wały ziemne, które otaczały

 skupione wokół wież, zabudowania tzw. zamku górnego. W obrębie warowni musiały znajdować się również nieznane bliżej budynki mieszkalne oraz 

gospodarcze i usługowe, zapewne 

w większości drewniane, związane z funkcjonowaniem warowni. 

W XV wieku zarys murów zewnętrznych zamku górnego pokrywał się w zasadzie z obecnym. Wieża znalazła się zapewne w zabudowie naroża południo 

wschodniego, a studnia w obrębie 

skrzydła wschodniego. Być może istniała już wówczas część południowa skrzydła zachodniego. Wzniesienie obu skrzydeł korpusu znacznie zwiększyło powierzchnię mieszkalną. Możliwe, że niektóre wnętrza na wyższych kondygnacjach, miały charakter bardziej

reprezentacyjny, godny okresowej 

siedziby biskupów krakowskich. Świadczą o tym ozdobne późnogotyckie kafle piecowe, znalezione na terenie zamku górnego. 

W warowni musiała się też znajdować kaplica, która zgodnie ze średniowieczną tradycją ulokowana była w pobliżu lub ponad główną bramą i 

zorientowana ołtarzem na wschód. 

Musiała mieścić się ona w innym miejscu niż późniejsza z 1754 roku, której pozostałości przetrwały do dnia dzisiejszego w skrzydle zachodnim. 

Wzmianki źródłowe z XVII wieku sugerują, 

że kaplica pierwotnie znajdowała się przy wieży na piętrze, w narożniku południowo-wschodnim zabudowy.  

W ramach modernizacji warowni, około połowy XV wieku zasadniczej przebudowie uległa okrągła wieża, dostosowana wcześniej do obrony przy 

pomocy broni ręcznej (kusz i łuków). 

Została ona przysposobiona do nowego sposobu walki przy użyciu artylerii (zapewne taraśnic) i znacznie podwyższona. W nadbudowanej części znalazła się okrągła klatka schodowa z kamiennymi stopniami. Na dwóch poziomach    baszty, od strony drogi dojazdowej zlokalizowano działobitnie, a na najwyższej kondygnacji urządzono obronny taras z rozmieszczonymi dookoła 

strzelnicami. 

W tym stuleciu lipowiecka twierdza zyskuje szczególnie złą sławę, bowiem wzrasta rola zamku jako więzienia. Przetrzymywano tutaj osoby podległe 

jurysdykcji biskupiej na terenie

diecezji małopolskiej. Duchowni popełniający wykroczenia nie stawali przed sądami świeckimi, lecz przed własnymi - kościelnymi i trafiali do 

biskupiego więzienia. 

W sierpniu 1629 roku wybuchł groźny pożar, zaprószony przez woźniców zwożących siano do stodół znajdujących się na przedzamczu. 

Płomienie strawiły najpierw drewnianą zabudowę 

gospodarczą, a następnie przeniosły się na przedbramie i zabudowę zamku górnego.

W okresie tzw. Potopu, lipowiecka twierdza o przestarzałym systemie obronnym okazała się zbyt słaba, by stawić czoła nowoczesnej i świetnie 

wyszkolonej armii szwedzkiej. 

9 października 1655 roku, dzień po kapitulacji Krakowa, generał Paul Wurtz zajął warownię i z uwagi na położenie, które umożliwiało kontrolę 

nad doliną Wisły, wybrał ją na swoją 

główną kwaterę. 

Spalenie Lipowca przez Szwedów w roku 1657 zadało ostateczny cios warowni. Zdewastowana i silnie uszkodzona, przestarzała militarnie oraz 

nieodpowiadająca wymogom barokowych

rezydencji biskupich, pozostawała w ruinie przez 75 lat. Twierdza podźwignęła się dopiero w następnym stuleciu zaadaptowana do zmienionej funkcji. 

Prace renowacyjne, podjęte na początku czwartej dekady XVIII wieku, połączone były z przebudową i adaptacją zamku górnego do nowej funkcji. 

Dzieło rozpoczęte przez biskupa 

Szaniawskiego, dokończył w połowie wieku jeden z jego następców, biskup Andrzej Załuski. Prawie w całości utrzymano zasadniczy kształt starej 

zabudowy i obwodowych murów obronnych. 

Wyjątkiem był zespół przedbramia, który poprzez zasypanie fosy, usunięcie mostu oraz rozebranie budynku bramnego, uległ całkowitej likwidacji. Przedzamcze natomiast zachowało swój 

dotychczasowy, gospodarczy charakter. 

Wraz z początkiem XIX - stulecia, lipowiecka posiadłość przeszła w ręce prywatnych właścicieli, którzy zainteresowani wyłącznie majątkiem ziemskim, nie dbali o warownię 

popadającą powoli w ruinę. 

Opuszczona i niszczejąca warownia, przetrwała w stanie daleko posuniętej ruiny aż do połowy lat pięćdziesiątych tego stulecia. Po drugiej wojnie

światowej powstały warunki umożliwiające 

podjęcie w Lipowcu, na szeroką skalę, prac badawczo-naukowych. Zamek uznany za obiekt zabytkowy, podlegający ochronie, znalazł swoje miejsce w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, wydanym w 1953 

roku.

W roku 1969 przekazano zamek, w formie zabezpieczonej ruiny, pod opiekę Muzeum w Chrzanowie. Od 1970 roku Lipowiec wraz z leżącym u jego 

podnóża 

Nadwiślańskim Parkiem Etnograficznym, stały się zamiejscowymi oddziałami chrzanowskiego muzeum.  

 

3. Legenda

  • Francesco Stancaro był włoskim teologiem, jednym z czołowych reformatorów kościoła, a przy tym profesorem Akademii Krakowskiej oskarżonym o szerzenie kalwinizmu. Jako więzień nie przebywał tu zbyt długo, nie był też źle traktowany - w więziennej celi zaczął pisać jedną z fundamentalnych dla Reformacji prac o naprawie kościoła w monarchii Jagiellonów. Dzięki pomocy oddanych przyjaciół udało mu się dość szybko zbiec z zamkowego więzienia. Legenda mówi, że pomogła mu w tym zakochana po uszy dziewczyna. Dostarczyła do celi sznury, po których zdołał opuścić się i przedostać poza obręb murów. Zawiedziona obietnicami, których Stankar spełnić tak naprawdę nigdy nie miał zamiaru, rzuciła się z zamkowej wieży (na którą warto wyjść by zobaczyć rozległą panoramę okolicy), a jej duch do dnia dzisiejszego błąka się przy pełni księżyca pod postacią "białej damy"...
  • Druga legenda jest ściśle związana z lipowieckim zamkiem. Nocą na zamku zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Słychać szczęk broni, krzyki straży, dźwięki łańcuchów. Na drodze prowadzącej do bramy pojawia się czarna kareta. Porusza się bezdźwięcznie. Prowadzą ją czarne rumaki, których kopyta nie wydają żadnego dźwięku. Czarna kareta pozbawiona jest woźnicy. Kareta po minięciu bramy wjazdowej, zatrzymuje się na dziedzińcu dolnym, a z wnętrza wyłaniają się postacie okryte czarnymi kapturami. Jedna z nich zakuta jest w łańcuchy. Oto przybywa na zamek jego właściciel, zły i okrutny biskup, który sądzi heretyków, występujących przeciw kościołowi. Skazaniec po sądzie kapturowym zostaje osadzony na dnie wieży zamkowej, z której nie ma ucieczki. Turyści odwiedzający nocą zamek Lipowiec opowiadają często i dziwnych zjawiskach, których nauka nie jest w stanie wytłumaczyć w racjonalny sposób.

 

4. O zamku

Zamek składa się z trzech zasadniczych elementów: zespołu zabudowy zamku górnego zgrupowanego wokół niewielkiego dziedzińca; zespołu przedbramia rozlokowanego na spadku terenu, na południe od zamku górnego; przedzamcza rozciągającego się na południowy wschód od zamku górnego.

Przedzamcze - otoczone niskim murem, za którym piętrzy się potężna bryła właściwej twierdzy. Zanim wejdzie się na drewniany most prowadzący do jej wnętrza, warto jeszcze podejść do leżącego na wprost niego narożnika murów - właśnie stąd najlepiej ocenić można jego charakter i wielkość, a także dostrzec kolejne fazy rozbudowy.

Warownia była kilkakrotnie przebudowywana, w zależności od aktualnego przeznaczenia i rozwoju sztuki wojennej. Gdzieś w XV wieku rozbudowano znacznie korpus, zbliżając go do obecnego wyglądu. Następną przebudową kierował Zbigniew Oleśnicki - kolejny wielki biskup w historii Polski - za jego rządów twierdza zaczęła pełnić funkcję więzienia dla duchownych, a wiele pomieszczeń zamkowych zaadaptowano na więzienne cele. Rola penitencjarna wzrosła jeszcze czasach reformacji - więziono tutaj tylko nie tylko innowierców, ale także duchownych, za przestępstwa pospolite i wykroczenia przeciw Kościołowi.

Dziedziniec otaczają wysokie ściany z pustymi oczodołami okien. Od połowy XIX wieku budowla zaczęła popadać w ruinę, a stan taki trwał aż do połowy ubiegłego stulecia, kiedy podjęto decyzje o zakonserwowaniu murów jako trwałej ruiny.

Spacer przez kolejne piętra wokół nieregularnego dziedzińca, zapoznaje nas z kolejnymi pomieszczeniami. Większość z nich to tylko puste cele lub sale, niektóre nawet pozbawione sklepień. W kilku jednak prezentowana jest historia zamku, uwagę też na pewno zwróci głęboka studnia w jednym z pomieszczeń - wykuta w litej skale sięgała pierwotnie 50 metrów. Z kolei w jednym z dawnych pomieszczeń, do którego zajrzeć można przez niewielkie okienko, zrekonstruowano celę jednego z najsłynniejszych więźniów Lipowca - Francesco Stancaro.

 

5. Ciekawostki

W 1683 roku Jan III Sobieski idąc na odsiecz wiedeńską, zatrzymał się zamku i być może tutaj nocował. Fakt ten upamiętnia tablica umieszczona 

w sieni przejazdowej prowadzącej na dziedziniec, wmurowana dla uczczenia trzechsetnej rocznicy tego wydarzenia. 

 

6. Opinia

4 lipca 2016 po krótkiej i przyjemnej wędrówce na 362 metrowe wzgórze naszym oczom ukazały się ogromne ruiny zamku. Pierwsze wrażenie było baaaardzo pozytywne! Wielka bryła zamku na tle błękitnego nieba – coś pięknego!

Z bardziej przyziemnych rzeczy, na które zwracam uwagę to wokół ruin znajduje się wiele miejsc do odpoczynku, do urządzenia pikniku; ponadto jest mała restauracja, z której można obserwować bawiące się na trawniku dzieci.

W zamku można poczytać o historii zamku z licznych tablic informacyjnych czy obejrzeć eksponaty z wykopalisk archeologicznych. Niewątpliwą atrakcją jest również wejście na wieżę, z której rozpościera się naprawdę niesamowity widok!!!  

 

7. Galeria

 

8. Bibliografia

www.babice.pl

www.yourajskieokolice.pl

www.podroze.onet.pl

www.zamek-lipowiec.republika.pl

www.visit.powiat-chrzanowski.pl

 

9. Mapa

 

Odsłony: 150

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież