JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

ZDUŃSKA WOLA - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Legenda

4. Atrakcje turystyczne

5. św. Maksymilian Maria Kolbe

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Zduńska Wola – miasto w województwie łódzkim, siedziba powiatu zduńskowolskiego. Najstarsza zachowana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1394, kiedy to wymieniano ją zamiennie jako „Zduny” i „Wola”.

 

2. Historia

Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o Zduńskiej Woli zawierają "Teki Pstrokońskiego" dokument z 1394 roku. Znajdują się w nich dwa zapisy: "Zduny Andreas Zduński" oraz drugi wymieniający tego Andrzeja, jako Andrzeja ze Zdun lub Woli - " Andreas de Zduny alias Wola".

Zduńska Wola, przez którą przebiegał uczęszczany szlak handlowy kalisko-piotrkowski, pełniła funkcję głównego ośrodka dóbr szlacheckich. Najprawdopodobniej na początku XVIII w. dobra te trafiły w ręce rodziny Złotnickich. Rozwój osady jest ściśle związany z napływem tkaczy śląskich i rozwojem przemysłu dziewiarskiego. Od 1817 roku, dzięki staraniom ówczesnego dziedzica Stefana Prawdzic – Złotnickiego uznawanego za założyciela miasta Zduńska Wola, wzrastała ilość tkaczy przybywających ze Śląska, Niemiec i Czech. Rok 1824 - datuje się początek starań o nadanie praw miejskich, które Zduńska Wola ostatecznie otrzymała 25 października 1825 r.

Wiek XIX i początek XX to dynamiczny rozwój miasta. Do 1909 roku zanotowano ośmiokrotny wzrost liczby ludności do 22.504 osób. Istniało wówczas około 50 zakładów przemysłowych zatrudniających łącznie 5.200 robotników; z czego aż 98% w przemyśle włókienniczym. Stąd Zduńska Wola otrzymała przydomek Miasto Tkaczy.

Początek XX wieku to okres dalszego intensywnego rozwoju przemysłowego. W roku 1903 Zduńska Wola uzyskuje połączenie kolejowe z Łodzią i Kaliszem. W 1902 roku Zenon Anstadt, przedstawiciel znanej łódzkiej rodziny piwowarów kupuje zduńskowolski browar wraz z przyległymi terenami, na których tworzy park na wzór tego, jaki był w podłódzkim Helenowie.

Wojna światowa trawiąca Europę miała również wyniszczający wpływ na Zduńską Wolę. Pod okupacją niemiecką ludność miasta spadła do zaledwie 12 tys. w 1918 roku.

Po odzyskaniu niepodległości przystąpiono do odbudowy miasta i przemysłu ze zniszczeń wojennych. Oprócz przemysłu włókienniczego pojawiają się zakłady branży metalowej, maszynowej, młyny, rzeźnia, pierwsza elektrownia, szkoły podstawowe, gimnazjum, szpital miejski, ochotnicza straż pożarna.
W roku 1930 w rejonie wsi Karsznice pod Zduńską Wolą powstała osada kolejarska dla obsługi wybudowanej linii kolejowej ze Śląska do Gdyni. Dzięki temu Zduńska Wola stała się ważnym węzłem komunikacyjnym.

Po wkroczeniu we wrześniu 1939 roku niemieckich wojsk okupacyjnych nazwę miasta zmieniono na Freihaus i przyłączono je do Kraju Warty Rzeszy Niemieckiej. Wyzwolenie miasta z rąk niemieckich nastąpiło 21 stycznia 1945 roku.

Po wojnie Zduńska Wola weszła w skład powiatu sieradzkiego województwa łódzkiego i była najdalej na zachód wysuniętym ośrodkiem przemysłowym Łódzkiego Okręgu Przemysłowego.

W 1972 roku rusza komunikacja miejska. Pojawiają się nowe obiekty użyteczności publicznej: dom kultury, biblioteka, liceum ogólnokształcące, ośrodek "Relaks".

Po transformacji ustrojowej 1990 roku, duże zakłady przemysłu dziewiarskiego przechodzą kryzys. Część upada, cześć jest prywatyzowana. Pod koniec XX i z początkiem XIX wieku na terenie Zduńskiej Woli powstają kolejne zakłady z branży odzieżowej, pojawia się przemysł stolarki okiennej oraz zakłady z branży motoryzacyjnej.

W 2014 roku przeobrażenie przechodzi centrum miasta. W Wyniku procesu rewitalizacji odnowione zostają historyczne kamienice wokół placu Wolności, a w jego centralnej części powstaje gmach Zduńskowolskiego Centrum Integracji RATUSZ. Budynek swoją bryłą architektoniczną odwołuje się do przedwojennego ratusza, lecz nie jest siedzibą dla władz miasta, ale dla Miejskiego Domu Kultury, kina, szeregu stowarzyszeń i kół zainteresowań.

 

3. Legenda

Miejscowa legenda związana jest z wiązem polnym znajdującym się w parku miejskim. Mówi się, że podczas marszu na Rosję, ochłodę w cieniu przez niego rzucanym znajdował sam Napoleon Bonaparte.

 

4. Atrakcje turystyczne

 • Bazylika mniejsza p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Obecnie istniejący kościół parafialny powstał staraniem księdza proboszcza Ignacego Kolbego w 1872r., konsekrowany w 1891r. Kościół jest murowany, neobarokowy, trzynawowy z wieżą. Przy odbudowie po pożarze w 1921r. zmieniona została konstrukcja wieży przez dobudowanie jednej kondygnacji z zegarem. Na wieży umieszczone są 4 dzwony. W kościele znajdują się organy piszczałkowe, po kapitalnym remoncie w 1993r. Ołtarz główny pochodzi z połowy XVII w., marmurowy, barokowy, został zakupiony z katedry włocławskiej za proboszcza ks. Franciszka Kapałczyńskiego. W czasie II Wojny światowej w wyniku bombardowania został zniszczony dach i zburzone prezbiterium kościoła. 11 października 2004r. parafia zyskała tytuł Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętego Maksymiliana Kolbego. 11 stycznia 2009r. świątynia Chrztu i Bierzmowania Świętego Zduńskowolanina pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uzyskała papieski tytuł Bazyliki Mniejszej. 1 kwietnia 2010r., podczas Liturgii Wieczerzy Pańskiej, Ksiądz Biskup Wiesław Mering, poświęcił w Bazylice, wybudowaną kaplicę całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

ADRES:

ul. Kościelna 20

98-220 Zduńska Wola

 • Browar Staropolski - powstał w 1892 r. a jego założycielem i właścicielem był Izrael Tykociner, który kupił na licytacji Jurydykę, czyli posiadłość rodu Złotnickich (założycielem miasta Zduńska Wola był Stefan Prawdzic Złotnicki). Tam też znajdował się niewielki zakład piwowarski. Prawdopodobnie w 1898 r. Tykociner odsprzedał zakład Abramowi Warszawskiemu. Rok później roczna produkcja browaru wynosiła już 9 tysięcy hektolitrów. W 1902 browar przeszedł w ręce Zenona Anstadta, który był przedstawicielem znanego rodu browarników łódzkich. Zaraz po zakupie pojawił się problem wody i dostępu do niej. Chociaż zakład był zlokalizowany tuż obok rzeki Pichny, już pod koniec XIX w. zwracano uwagę na trudności z dostępem do tego podstawowego materiału. Dlatego też Zenon zabezpieczył sobie dostęp do rzeki, wykupując fragmenty działek rolnych przylegających do rzeczki i niewielkiego zbiornika wodnego. Przedsiębiorstwo Browar Parowy Zenona Anstadta, w przeciwieństwie do innych browarów regionu, a nawet kraju, stawiało na niszowe gatunki piwa. Takim przykładem było piwo jałowcowe. Poza tym sprzedawano klasyczne gatunki: bawarskie, pilzneńskie, monachijskie (które 1903 r. otrzymało srebrny medal na Wystawie Higieniczno-Spożywczej w Łodzi) oraz porter. Firma walczyła nie tylko o klientów cechujących się konserwatywnym gustem, ale również o tych, którzy lubili nowe produkty.

Piwo jałowcowe nie było jedynym niszowym produktem Zenona. W marcu 1903 r. w prasie ukazały się reklamy nowego, ciemnego piwa dolnej fermentacji o nazwie Bock Bier, które wywodzi się z Saksonii. Był to odważny krok, ponieważ bock znacznie różni się od pilznerów oraz piwa typu bawarskiego, które wtedy dominowały na rynku w Królestwie Polskim. Polską nazwą piwa Bock Bier jest obecnie Koźlak. Dotąd popularne w Niemczech, dla Polaków było absolutną nowością. 

Zenon Anstadt nie tylko rozwinął przedsiębiorstwo, ale stworzył wokół niego park na wzór tego, jaki był w podłódzkim Helenowie.

Po śmierci Zenona Anstadta w 1913 r. spadkobiercami zakładu zostali jego żona Helena oraz dzieci Karol Gustaw, Oskar i Ella Małgorzata. Przedsiębiorca pozostawił po sobie nie tylko znaczny majątek, ale też spore długi. Trudna sytuacja finansowa i trudności surowcowe podczas I wojny światowej sprawiły, że wyprowadzenie browaru z kłopotów okazało się niezwykle trudne. Potomkowie Zenona najwidoczniej nie podołali temu zadaniu i w sierpniu 1919 r. przedsiębiorstwo zostało zakupione przez Józefa Ungera i Szymona Firstenberga. Niedługo potem Firstenberg zrezygnował z prowadzenia firmy i w 1921 r. miał sprzedać swoją część Izraelowi Lejbusiowi i Chanie Krakowskim.

Następnym właścicielem została rodzina Blusiewiczów, która zarządzała firma w latach 1947 - 1951. Pod koniec 1951 roku Browar został upaństwowiony i włączony w skład Łódzkich Zakładów Piwowarskich. Na przełomie lat 1996 i 1997 rodzina Blusiewiczów odzyskała prawa do Browaru i rozpoczęła produkcję piwa jako firma rodzinna pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Browar Staropolski.

Koniec lat 90-tych XX wieku był udany dla browaru i zarząd zdecydował się na eksport swoich produktów do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie cieszył się powszechną popularnością wśród brytyjskiej, jak i amerykańskiej Polonii. Zakład został sprzedany w 2007 roku z powodu braku umiejętności w walce o konsumenta z dużymi koncernami piwowarskimi. Następne lata były ciężkie dla Browaru Staropolskiego, który został postawiony w stan upadłości.

W roku 2014 Browar został zakupiony przez firmę Dystrybucja Pomorze Sp. z o.o., której właściciele postawili sobie za cel przywrócenie dawnej świetności, jakości i renomy.

ADRES:

Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 2

98-200 Zduńska Wola

 • Cmentarz Żydowski - założony w 1828 roku. Z zachowanymi blisko trzema tysiącami macew, czyli płyt nagrobnych, stanowi on jedną z 37 na ponad 1000 nekropolii żydowskich w Polsce, na których przetrwało od 500 do 5000 macew. Jest zatem świadectwem przeszłości o wielkiej wartości historycznej, genealogicznej i artystycznej.

Najstarsze odnalezione i odczytane do tej pory macewy pochodzą z 1832 roku. Ostatni pochówek miał miejsce w 1964 roku. Nie zachowały się niestety żadne dokumenty bractwa pogrzebowego Chewra Kadisza, dzięki którym można byłoby odtworzyć dzieje cmentarza. W tym też celu prowadzone są na nim od trzech lat badania polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji, to jest ponumerowaniu wszystkich zachowanych nagrobków, wykonaniu fotografii każdego z nich, narysowaniu szczegółowego planu cmentarza wraz z usytuowaniem kamieni nagrobnych, oraz odczytanie wszystkich inskrypcji.

ADRES:

Kacza

98-200 Zduńska Wola

 • Dom urodzin św. Maksymiliana Maria Kolbego -muzeum mieści się w domu, w którym Święty - Patron Naszego Miasta, przyszedł na świat. Jest to odremontowany według dawnych wzorów dom tkacki. Ekspozycja została przygotowana i zaprojektowana przez pracowników i sympatyków miejskiego muzeum. W całości oparta jest o zbiory tej placówki, dokumentującej już od lat życie i związki Św. Maksymiliana i Jego rodziny z naszym miastem. Muzeum otwarto 8 stycznia 1994 r., w dniu setnej rocznicy urodzin Świętego. Jest to pierwsza w dziejach miasta stała ekspozycja muzealna. Wystawa ma charakter biograficzno-historyczny. Ukazuje kolejne etapy życia i działalności Świętego Maksymiliana, Jego drogę do świętości ze Zduńskiej Woli przez Polskę i świat aż do męczeńskiego finału w bunkrze głodowym KL Auschwitz.

Z myślą o turystach i pielgrzymach nie znających Zduńskiej Woli uwypuklono również charakter miasta pod koniec XIX w., jako ciągle jeszcze wtedy powstającego ośrodka przemysłu włókienniczego. Maszyny i urządzenia używane do produkcji tkanin (warsztaty tkackie, kołowrotki, zwijarki do nici, czółenka, stemple do tkanin, próbki gotowych materiałów itp.) przybliżają codzienną pracę rodziców Maksymiliana i setek innych rodzin w niegdysiejszej Zduńskiej Woli.
Uzupełnieniem są dokumenty, świadectwa i dyplomy cechowe, fotografie i pocztówki ukazujące dawną społeczność katolicką na tle wielokulturowej i wielonarodowościowej Zduńskiej Woli. Możemy również zajrzeć do pomieszczenia dawnej kuchni, w której skupiało się ówczesne życie rodzinne i zasiąść przy gościnnym stole, w otoczeniu dawnych mebli i sprzętów kuchennych.

ADRES:

Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 9

98-220 Zduńska Wola

 • Muzeum Historii Miasta - ma charakter historyczny. Gromadzone są tu głównie archiwalia związane z dziewiętnastowiecznym, przemysłowym i rzemieślniczym rodowodem Zduńskiej Woli. Muzeum dysponuje szeregiem eksponatów związanych z szeroko pojętą kulturą materialną. Zbiory gromadzone są do działów: etnografii, sztuki, techniki, przemysłu, rzemiosła i handlu oraz militariów, archeologii i numizmatów.

Muzeum zgromadziło ponad dziesięć tysięcy eksponatów. Większość to dary i znaleziska. Około dwóch tysięcy spośród nich eksponowanych jest w Muzeum - Domu Urodzin św. Maksymiliana, jako depozyt. Stanowią prawie całość ekspozycji.

ADRES:

Złotnickiego 7

98-200 Zduńska Wola

 • Muzeum Orionistów - Ekspozycję muzealną przygotowało w całości Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w darze za dobro przekazane przez brać oriońską naszemu środowisku, w kraju, jak i na całym świecie.

Wystawę rozpoczyna symboliczna łódź-krosno z masztem-krzyżem, wpływająca z dobrem oriońskim jak chleb w 1923 r. do Zduńskiej Woli, poprzez nić życia przechodzi do rąk małego chłopca, syna brukarza z Pontecurone, klęczącego przy pracy na fragmencie wybrukowanej ulicy i przemieniającego się w Świętego. Eksponaty dotyczące Założyciela św. ks. Alojzego Orione m.in. Jego alba oraz początków Orionistów polskich wzbogaca kolekcja relikwiarzy kilkudziesięciu świętych, a także przedmioty kultu religijnego - m.in. XVII-wieczne naczynia liturgiczne, ornaty i różańce. Eksponowane są także zbiory dotyczące Ojca Świętego oraz Sekretarza Episkopatu Polski śp. arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego. Ważną część muzeum stanowią prace historyczne znakomitego kronikarza i historyka dziejów zgromadzenia, ks. dr Bolesława Majdaka, jak również pamiątki ukazujące pracę ks. Leszka Wojtysia, współczesnego "świętego", z naszych ulic zbierającego z piątym rozrusznikiem serca swoich "Aniołków".

W prezentacji muzealnej sygnalizowana jest też bogata kolekcja walorów falerystycznych, numizmatycznych i filatelistycznych pozyskana od księży - kolekcjonerów spośród rodziny oriońskiej. Jej tematyka dotyczy Św. Maksymiliana Kolbe, Św. Alojzego Orione, Papieża Jana Pawła II.

ADRES:

ul. Łaska 88

98-220 Zduńska Wola

 • Park Miejski - Zduńska Wola często jest określana przez odwiedzających jako zielone miasto. Rzeczywiście, aż 20% jego powierzchni to tereny zielone, a chlubą miasta jest Park Miejski o powierzchni 8,8 ha. Park był na przełomie XIX I XX wieku był prywatnym ogrodem Zenona Anstadta, właściciela przyległego do niego browaru. Wzorowany na podłódzkim Helenowie należącym do rodziny Anstadta, był atrakcją dla całego regionu. Fabrykant z czasem udostępnił go dla mieszkańców, a o stan kwiatów i zieleni dbali ogrodnicy szkoleni w dalekiej Szwajcarii. W Parku Miejskim można znaleźć najstarsze drzewo na terenie miasta – będący zabytkiem przyrody wiąz polny o obwodzie 590 cm.

 

5. św. Maksymilian Maria Kolbe

Maksymilian Maria Kolbe - urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli i został ochrzczony w kościele pw. Najświętszej Marii Panny imieniem Rajmund. Był synem Juliusza Kolbego (zm. 1914) i Marianny z Dąbrowskich (zm. 1946). Był drugim z kolei dzieckiem Kolbów. Rodzice trudnili się tkactwem chałupniczym, ale z powodu ciężkich warunków materialnych byli zmuszeni zwinąć warsztat i przenieść się do Łodzi, a potem do Pabianic, gdzie ojciec pracował w fabryce, a matka prowadziła sklepik i pracowała jako położna (ok. 1897). W 1907 roku franciszkanie konwentualni ze Lwowa prowadzili w Pabianicach misje. Rajmund wraz ze swoim starszym bratem Franciszkiem, postanowił wstąpić do franciszkanów. Obaj przedarli się przez granicę z zaboru rosyjskiego do Lwowa, gdzie wstąpili do małego seminarium franciszkanów konwentualnych. Lwów przypomniał Rajmundowi czasy, kiedy to w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej łaskawej król polski, Jan Kazimierz, ogłosił Maryję Królową Polski i złożył na Jej ręce ślubowanie (1656). Przed tym samym obrazem postanowił i on także poświęcić się Maryi.

W latach 1912 – 1919 studiował filozofię i teologię w Rzymie, gdzie w 1917 roku założył Rycerstwo Niepokalanej. W Rzymie też otrzymał święcenia kapłańskie oraz odprawił pierwszą Mszę Św. w kościele Św. Andrzeja delie Fratte.
Wrócił do Polski, gdzie od 1922 roku wydawał pismo Rycerz Niepokalanej. W 1927 roku rozpoczął budowę klasztoru Niepokalanów k. Teresina. W 1929 r. otworzył Małe Sanktuarium Misyjne w Niepokalanowie, a w 1930 założył ośrodek misyjny w Japonii. Do Polski wrócił w 1936 roku i do 1939 roku kontynuował swoją misję w szerzeniu słowa bożego i kultu Niepokalanej. Po wybuchu drugiej wojny światowej został aresztowany przez gestapo 19 września 1939 roku i trafił do więzienia na Pawiaku, a stamtąd kolejno do obozów Łambinowice, Gębice i Ostrzeszów. Został zwolniony w grudniu tego samego roku.  Wrócił do Niepokalanowa i jeszcze przez nieco ponad rok prowadził misję. Następnie znowu został aresztowany. Tym razem trafił do obozu zagłady w Oświęcimiu. Po niespełna pół roku pobytu w obozie był świadkiem sytuacji, gdzie za jednego uciekiniera z obozu 10 więźniów hitlerowcy skazują na śmierć. Zgłosił się aby zająć miejsce jednego z nich – Franciszka Gajowniczka. Maksymilian Maria Kolbe trafił do bunkra śmierci, gdzie był głodzony, a po 17 dniach otrzymał śmiertelny zastrzyk trucizny. Jego ciało spalono w krematorium obozu Auschwitz. Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę, został wyzwolony przez wojska amerykańskie z obozu Sachsenhausen w maju 1945 roku. Dożył wieku 94 lat, zmarł w 1995 roku i spoczął na cmentarzu w Niepokalanowie.

 

6. Ciekawostki

 • 10 października 1971 roku Maksymilian Maria Kolbe został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II;
 • patronem Miasta Zduńska Wola jestŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE;
 • MAKSY MILA to Międzynarodowy Bieg Uliczny ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego patrona naszego stowarzyszenia. Specyfiką biegu jest jego charakterystyczna długość: 16 km 670 metrów czyli 10 tzw. mil franciszkańskich. Długość trasy jest nawiązaniem do numer obozowego Maksymiliana Marii Kolbego w Kl Auschwitz 16670;
 • z miastem Zduńska Wola związane są takie osoby jak: Maksymilian Maria Kolbe – franciszkanin, męczennik; Max Factor – producent i wynalazca kosmetyków, założyciel firmy Max Factor; Magda Famme – piosenkarka; Justyna Majkowska – piosenkarka; Jan Jankowski – aktor; Rafał Królikowski – aktor; Paweł Królikowski – aktor; Wojciech Jagielski – dziennikarz;
 • w mieście kręcono sceny do jednego z odcinków serialu „Komisarz Alex”.

 

7. Opinia

Przeprowadziłam wśród znajomych mały sondaż: z czym kojarzą to miasto (oczywiście pod względem turystycznym)? Najczęstsza odpowiedź: z niczym! I niestety mieli rację... miasto nie przykłada zbyt dużej wagi do tego, aby bardziej zaistieć na turystycznej mapie Polski. Jedyne co mogę napisać o Zduńskiej Woli (i to będzie ogromny plus) to, że miasto, bardzo dba o swoją historię, które jest dumne z osoby Kolbego, które na wszelkie możliwe sposoby „promuje” jego osobę. I bardzo dobrze, że to robi!!!! Bieg uliczny Maksy Mila czy Dni Maksymiliana Kolbego to imprezy, które niewątpliwie przybliżają nas do tego wyjątkowego świętego.

 

8. Bibliografia

www.zdunskawola.pl

www.kirkuty.xip.pl

www.zdunska-wola.pl

www.bazylikawnmp.pl

www.browarstaropolski.com

www.gminy-maksymilianowskie.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 402

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież