JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

UNIEJÓW - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Legenda

4. Atrakcje turystyczne

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Uniejów - średniowieczne miasteczko położone w sercu Polski, nad rzeką Wartą, w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim.

 

2. Historia 

Uniejów jest jednym z najstarszych miast w Polsce, nierozerwalnie związanych z kościołem. Pierwsza pisemna wzmianka na temat miejscowości (Uneievo) została zamieszczona w bulli papieża Innocentego II w 1136 roku i dotyczyła zapisu o miejscowości leżącej koło Spycimierza, będącej posiadłością arcybiskupów gnieźnieńskich. Pierwszym z arcybiskupów przebywających w Uniejowie był Błogosławiony Bogumił. Miasto uzyskało przywilej lokacyjny przed 1290 rokiem z rąk arcybiskupa Jakuba Świnki, który był jednocześnie fundatorem szpitala i kościoła Św. Ducha w 1283 roku. W 1331 roku miasto zostało zniszczone przez Krzyżaków. Istniejące wówczas kościoły zostały zrabowane i spalone. Największy rozkwit miasta nastąpił w II połowie XIV i XV wieku. Spowodował on napływ ludności z okolicy i innych miast, która nie mogła znaleźć miejsca w mieście i osiedlała się poza jego granicami. Na początku XVI wieku miasto składało się ze Starego i Nowego Miasta oraz przedmieścia, które zostało zjednoczone w 1520 roku przez prymasa Jana Łaskiego. Rozkwit miasta w tym okresie był wiązany z postacią arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego, który wzniósł kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w miejscu zniszczonego przez Krzyżaków. Wtedy rozwijało się m.in.: rzemiosło, kuśnierstwo, tkactwo, szewstwo, krawiectwo. Już wówczas rzemiosło osiągnęło wysoki stopień rozwoju, do tego stopnia, że zaczęło organizować się w cechy. Działali szewcy, krawcy i introligatorzy oraz funkcjonowały rzemiosła branży spożywczej: piekarze, rzeźnicy, prasołowie (kupcy zajmujący się sprzedażą soli). Istotną rolę w życiu miasta odgrywały targi, odbywające się w poniedziałki oraz 3 roczne targi, tzw. jarmarki tj. na św. Floriana, św. Wawrzyńca i św. Ducha (na Zielone Świątki). Oprócz arcybiskupów, ważną rolę w życiu mieszkańców spełniał wójt, który posiadał uprawnienia policyjne, sądownicze i fiskalne. Miał on również do pomocy radę miejską składającą się z burmistrza i 4 rajców. Organem sądownictwa miejskiego była ława, w skład której wchodziło 7. ławników. Najstarszą częścią Uniejowa były tereny przy drodze do Szadku, zw. Przedmieściem Szadkowskim. Drugą jego część stanowiło Nowe Miasto, zw. później Starym Miastem otoczonym fosą. Trzecią częścią natomiast było Nowe Miasto, zw. Nowym Miastem za fosą. Odrębnie ulokowana była Kościelnica zw. Kościołem i Kościelną Wsią. W latach 1360 ? 1365 na lewym brzegu rzeki Warty został wzniesiony zamek obronny, w którym arcybiskupi gnieźnieńscy przechowywali w czasie wojen swój skarbiec, księgi oraz archiwa. Na zamku tym odbywały się synody diecezjalne i zjazdy duchowieństwa. Pierwszy synod duchowieństwa odbył się w 1376 r. Zamek był rezydencją arcybiskupów gnieźnieńskich do końca XVIII wieku. Pierwotnie wybudowany w stylu gotyckim, został przebudowany w XVII wieku, w stylu renesansowym. Od połowy XVII wieku miasto zaczęło podupadać. W roku 1632 zniszczył je pożar, a następnie w roku 1655 zniszczenia przypieczętował ?potop szwedzki?. Pożary jeszcze dwukrotnie trawiły miasto tj. w roku 1736 oraz w 1790. Szereg nieszczęść przyniosły miastu walki staczane między stronnikami Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego. Po II rozbiorze Polski władze pruskie przeprowadziły sekularyzacje dóbr arcybiskupich, a w roku 1836 dobra uniejowskie, wraz z miastem i zamkiem, otrzymał hrabia Aleksander Toll. Przebudował on zamek w latach 1848-1850. Z tego okresu pochodzi również park założony prawdopodobnie staraniem żony hrabiego Tolla. W roku 1870 władze carskie pozbawiły Uniejów praw miejskich i miasto odzyskało je dopiero w roku 1919. Rok 1939 zapisał się bohaterską obroną Uniejowa przez oddziały gen. Franciszka Altera z Armii ?Poznań\", które broniły przeprawy przez rzekę Wartę. Miasteczko kilkakrotnie było odbijane Niemcom. Szczególnym bohaterstwem odznaczyli się Żołnierze Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. W czasie działań wojennych uległa pożarowi większa część zabudowy rynku. Niemcy zemścili się na zakładnikach i mieszkańcach okolicznych wiosek, wymordowali wszystkich nauczycieli w obozach masowej zagłady. Po wyzwoleniu w 1945 r. miasto zaczęło usuwać ślady wojenne. Przez wiele lat musiało leczyć rany zadane przez hitlerowskiego okupanta. Kolejny okres rozwoju przypada na lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku. W tym czasie wybudowano nową szkołę, bloki mieszkalne, nową przychodnię, apteki, banki oraz pawilony handlowe.

 

3. Legenda

Legenda o Białej Damie – dawno temu do Uniejowa przywieziono i ukryto na zamku skarb biskupów gnieźnieńskich. Mimo, iż skrzynie ze złotem i srebrem przyjechały nocą i w największej tajemnicy - wieść o tym szybko się rozniosła i dotarła do łotrów.

Pewnego dnia przybyli do Uniejowa i wszystkich mieszkańców przyprowadzili na rynek. Tam herszt bandy zażądał zdradzenia miejsca ukrycia skarbu. Powiedział, że poczeka do rana, a gdy kogut zapieje i nikt miejsca nie zdradzi, do studni na placu będą kolejno wrzucać uniejowskie dzieci. Zatrwożyli się ludzie gdyż nikt nie wiedział gdzie ukryty jest owy skarb.

Czas płynął i gdy wszyscy zaczęli tracić nadzieję z tłumu wyszedł młodzieniec i rzekł, że wie, co zrobić, ale z obawy, że łotrzykowie się dowiedzą i plan się nie powiedzieć, zdradzić, co planuje nie może. O swoim pomyśle opowiedział tylko swojej ukochanej – córce sławnego Unieja, pannie niebywałej urody Uniejce. Dziewczyna, gdy tylko wszystkiego do końca wysłuchała, zbladła i zapłakała rzewnymi łzami. Ukochany zamierzał powiedzieć zbójom, że wie gdzie skarb ukryty, że miejsce to na bagnach i że pokaże gdzie, po czym w grzęzawisko zwane zielonym uroczyskiem, które to choć piękne to najbardziej zdradliwym było – ich wprowadzi gdzie niechybnie się potopią. Jednak nie ta część planu niewiastę o rozpacz przyprawiła, ale fakt, że aby zbóje nie spostrzegli podstępu chłopak sam w bagno wejść musi, skąd drogi powrotu nie będzie.

Na nic zdały się prośby i błagania Uniejki. Jej ukochany od pomysłu nie chciał odstąpić. Dziewczyna jednak wiedział jak swego ukochanego powstrzymać. Rano, gdy kogut zapiał, herszt bandy na rynku przy studni czekał, wyszła z tłumu przerażonych uniejowian i powiedziała, że wie gdzie ukryty skarb jest i ona ich tam zaprowadzi. Jednak wszyscy łotrzykowie iść muszą, bo skrzyń wiele i są bardzo ciężkie. Gdy w kierunku bagien z łotrzykami odchodziła, wiedziała, że po raz ostatni patrzy na swój dom, gdzie jej ukochany za sprawą ziół, które mu podała, w głębokim śnie spoczywa. Gdy przez bagna łotrzyków prowadziła, przywódca bandy zorientował się w podstępie. Za późno jednak, bo śmierć wysunęła już swą kościstą rękę i wciągnęła wszystkich w czarną czeluść wody.

Dziś czasami gdy na sumieniu masz co złego, usłyszysz wrzaski przerażonych łotrzyków. Zaś ludzie czystego serca patrząc w wodę, mogą dostrzec piękne lico Uniejki, która życie swe oddała. A że miała serce żarliwą miłością przepełnione, tam gdzie ono spoczywa, gorące źródła swój początek mają.

A co z chłopcem się stało? Gdy mu opowiedziano, co się wydarzyło, za dziewczyną na bagna pobiegł i nikt go więcej nie widział. Powiadają, że zaklęty w drzewo w miejscu, gdzie jego ukochana utonęła stoi i czeka jej powrotu.

Z polecenia Unieja kazano zaś złotą monetę z licem jego córki Uniejki wybić, którą co jakiś czas ktoś znajduje w parku zamkowym.

 

4. Atrakcje turystyczne

Dworek szlachecki z XIX wieku - został zbudowany na planie prostokąta w obrębie dawnego placu ćwiczeń w 1845 r. Pełnił funkcję mieszkania zarządcy dóbr należących do hrabiego Aleksandra Tolla. Elewacje dworku tworzą płaskie obramowania narożników. Obecnie w budynku mieści się Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, a także Szkoła Muzyczna I Stopnia.

ADRES:

Targowa 21

99 - 210 Uniejów

Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - XIV - wieczna świątynia wzniesiona przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego - w stylu gotyckim, jednonawowa z prezbiterium trzyprzęsłowym, zamkniętym wielobocznie z zakrystią oraz skarbczykiem. W prezbiterium zachowało się gotyckie sklepienie krzyżowo - żebrowe z XIV wieku. Od wschodu umiejscowiona jest barokowa kaplica. Z kruchty do kolegiaty prowadzi gotycki portal kamienny. W XV w. korpus nawy został rozbudowany ku zachodowi. Barokowy charakter wnętrzu nadał arcybiskup Maciej Łubieński. W jednej z kaplic znajduje się sarkofag bł. Bogumiła. Na tumbie wykonanej z czarnego marmuru spoczywa rzeźba z brązu - leżący bł. Bogumił wyciąga prawicę w geście błogosławieństwa. Sarkofag pochodzi z 1666 r. - w owym czasie trwał pierwszy proces beatyfikacyjny arcybiskupa gnieźnieńskiego Bogumiła, który żył w latach ok. 1135-1204. Historycy wiedzą o nim bardzo mało. Wiadomo jednak, że to on koronował króla Bolesława Śmiałego, a w słynnym zatargu z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa opowiedział się po stronie władcy. Prawdopodobnie po śmierci biskupa Stanisława i wygnaniu króla arcybiskup złożył urząd, opuścił Gniezno i wiódł niemal eremicki żywot w pustelni na wyspie u ujścia Neru do Warty (w pobliżu Dobrowa). Tam zmarł w opinii świętości. Beatyfikacji doczekał się w 1925 r. Papież Pius XI ogłosił arcybiskupa Bogumiła "błogosławionym lub świętym". Mając możliwość wyboru, wierni we wschodniej Wielkopolsce mówią o nim oczywiście "święty". W uniejowskiej kolegiacie znajdują się relikwie bł. Bogumiła: część w sarkofagu, malutka cząstka kości w monstrancji i głowa w hermie relikwiarzowej na co dzień przechowywanej w chronionej wnęce w zakrystii kościoła.

Osobno stojąca w pobliżu kolegiaty neobarokowa dzwonnica wysokości 25 m. została zbudowana na przełomie XIX/XIX w.

Termy Uniejów - otwarto w 2008 roku z gorącymi solankami leczniczymi. Wody termalne znajdują się na głębokości ponad 2000 m. Wypływająca z trzech odwiertów woda charakteryzuje się: wydajnością 120 m3/h, temperaturą 68°C, niską mineralizacją na poziomie 7g/l.

Uniejowska solanka termalna znajduje zastosowanie przy leczeniu chorób, głównie: reumatoidalnych - zwyrodnień stawów, ortopedyczno-urazowych i stanów po zabiegach operacyjnych narządu ruchu, skóry, schorzeń nosa, ucha, gardła i krtani, nerwobólach, dyskopatiach, nerwicach. W skład kompleksu wchodzą baseny kryte, baseny otwarte, zespół odnowy biologicznej.

Przez cały rok dostępne są tu obiekty na świerzym powietrzu: podgrzewane baseny solankowe, baseny rekreacyjne z masażami, wyspa z jacuzzi, sztuczna "rwąca rzeka", baseny dziecięce ze zjeżdżalniami i brodzikami. Z kolei strefa saun i SPA oferuje rożnorodne formy odnowy biologicznej i relaksu, m.in. kąpiele w ciepłym powietrzu o temperaturze 40-60 stopni Celsjusza i wyższej wilgotności lub wizytę w komorze śnieżnej, gdzie panuje temperatura między -5 a -13 stopnia.

Baseny otwarte połączone są z budynkiem basenów krytych i zasilane leczniczą solanką termalną.

ADRES:

ul. Zamkowa 3/5

99-210 Uniejów

Zagroda młynarska - to zespół muzealno-noclegowy z 5 zabytkowymi obiektami przeniesionymi z terenu województwa łódzkiego. Są to: dwór z miejscowości Nagórki, dwa wiatraki – koźlaki z Chorzepina i ze Zbylczyc, budynek inwentarski z Uniejowa oraz chałupa ze Skotnik. Ponadto na terenie kompleksu wzniesiona została wierna kopia stodoły z Besiekier.

W dworze urządzone zostały pokoje noclegowe dla turystów. Także w wiatraku z Chorzepina istnieje możliwość noclegu w niezwykle oryginalnej scenerii zabytkowych urządzeń napędowych młyna. Z kolei wiatrak ze Zbylczyc jest żywym muzeum młynarstwa, w którym można obserwować, a pod okiem kustosza także uczestniczyć w procesie produkcji mąki żytniej. W chałupie ze Skotnik znajduje się piec do wypieku chleba. Wytwarzany według tradycyjnej receptury oferowany jest naszym gościom w przystępnej cenie.

Stodoła to miejsce, gdzie odbywają się warsztaty rzemieślnicze: kowalstwa, wikliniarstwa, garncarstwa, bukieciarstwa oraz imprezy folklorystyczne. Ponadto w stodole znajduje się ekspozycja zabytkowych pojazdów konnych oraz bogata kolekcja dawnych narzędzi stolarskich i ciesielskich. Budynek inwentarski pełni funkcję stajni, a przygotowane w niej boksy czekają na turystów, którzy przyjeżdżają do Zagrody Młynarskiej z własnymi końmi. Okoliczne malownicze tereny i piękna nadwarciańska przyroda stwarzają znakomite warunki dla rekreacji konnej.

ADRES:

Jakuba Świnki 1

99-210 Uniejów

Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich - z XIV wieku - Zamek wzniesiony przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego - zachował, pomimo licznych przebudowań, średniowieczny charakter. Składał się niegdyś z budynku mieszkalnego, wieży obronnej, czterech baszt narożnych połączonych murami oraz zabudowań gospodarczych. Mury zamku wzniesiono z cegły gotyckiej, jedynie fundamenty zbudowane zostały z kamienia polnego. W pierwotnej formie, jedynie od strony północnej, zachowały się mury obronne. Wieża, posiadająca otwór wejściowy, spełniała rolę stołpu i była ważnym elementem obronnym zamku. Narożne baszty godziły funkcję obronną z mieszkalną. Renesansowa brama ozdobna, wiodąca do sieni nakrytej beczkowym sklepieniem, prowadziła na prostokątny dziedziniec, służący dawniej do urządzania turniejów rycerskich i uroczystości dworskich. Od XIV wieku zamek stał się rezydencją arcybiskupów gnieźnieńskich, którzy przystosowali zamek do swoich celów. Podczas przebudowy w XVII w., za sprawą prymasów Jana Wężyka i Macieja Łubieńskiego, zamek został przebudowany w stylu renesansowym. Powstała kaplica z freskami oraz brama w stylu barokowym z napisem łacińskim upamiętniającym fundatora zamku. W XVIII wieku obiekt został spustoszony przez konfederatów wielkopolskich, a po II rozbiorze Polski odbudowany w stylu klasycystycznym przez nowego właściciela - carskiego generała hrabiego Aleksandra Tolla, który wybudował taras od strony zachodniej oraz założył park. Po II wojnie światowej obiekt został przeznaczony na magazyn zbożowy i składnicę nawozów sztucznych. Obecnie jest wykorzystywany w celach turystycznych. Mieści się w nim restauracja oraz hotel. Można również podziwiać panoramę miasta i okolic z wieży zamkowej.

ADRES:

Zamkowa 2

99-210 Uniejów

Zespół parkowy przy zamku - założony w połowie XIX w. z wyznaczoną ścieżką edukacyjno – turystyczną – uchodzi za jeden z najpiękniej zachowanych parków podworskich w centralnej Polsce. Występuje tu wiele gatunków drzew liściastych rosnących na obszarze kraju. Spotkać tutaj można także piękne okazy drzew egzotycznych. Łącznie rośnie około 60 gatunków drzew i krzewów;

 

5. Ciekawostki

  • Uniejów to pierwsze uzdrowisko termalne w Polsce. Od roku 2012 miasto posiada status miejscowości uzdrowiskowej. Podstawą do nadania statusu uzdrowiska były właściwości miejscowych ciepłych wód leczniczych, zawierających m.in. siarkę, radon, fluor, chlorki miedzi i żelaza, związki kwasu metakrzemowego oraz jod, którego zawartość jest taka jak w Bałtyku;
  • restauracja Herbowa w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich ogrzewana jest energią geotermalną, dzięki temu powietrze w uzdrowisku jest wolne od zanieczyszczeń;
  • zimą ścieżki w parku i wokół zamku sąpodgrzewane wodą geotermalną, dlatego nie ma na nich śniegu ani lodu. To jedyne takie zastosowanie w Polsce;
  • "termalna" murawa boisk piłkarskich jest także podgrzewana wodą geotermalną;
  • woda ma temperaturę 68C i mineralizuje ok. 8g/l, jest to mineralna woda chlorkowo-sodowa, średnio zmineralizowana (słonawa), o charakterze leczniczym;
  • dzięki swoim właściwościom woda jest wykorzystywana w rehabilitacji oraz w profilaktyce i leczeniu schorzeń układów krążenia, oddechowego, nerwowego, ruchu i pokarmowego, a także chorób mięśni i skóry;
  • woda ma działanie relaksujące i odprężające.

 

6. Opinia

Uniejów to miejsce dla każdego!!!!!!!! Dla dorosłych i dla dzieci; dla starszych i młodszych; dla lubiących aktywny wypoczynek i dla lubiących odprężenie w SPA. Byłam w Uniejowie kilkakrotnie. Ostatnio 07.06.2016 roku i byłam pod ogromnym wrażeniem tego turystycznego kompleksu. Z miejscowości, w której jedyną atrakcją był zamek - do termalnego centrum w sercu Polski, do którego ściągają ludzie nie tylko z kraju, ale również z Europy. To genialne miejsce dla rodzin z dziećmi, które doskonale odnajdują się wśród basenowych atrakcji. No i jeszcze ta cieplutka woda, która zwłaszcza w zimie dogrzeje niejedno ciało ;-) POLECAM, POLECAM, POLECAM!!!! A kto jeszcze nie był to niech żałuje!

 

7. Bibliografia

Legendę o Białej Damie wykonał Piotr Mastalerz.

www.uniejow.pl

www.termyuniejow.pl

www.ekolodzkie.pl

 

8. Mapa

Odsłony: 2443

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież