JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

ŚWINICE WARCKIE - Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny

 

1. Informacje ogólne

2. Historia parafii i Kościoła

3. O Kościele

4. Św. Faustyna - biografia

5. "Dzienniczek" św. Faustyny

6. Historia obrazu "Jezu, ufam Tobie"

7. Ciekawostki dotyczące św. Faustyny

8. Opinia

9. Galeria

10. Bibliografia

11. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Świnice Warckie - wieś w Polsce, w województwie łódzkim, powiecie łęczyckim, w gminie Świnice Warckie. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1301 roku. Pierwotnie miejscowość tę nazywano Świnie, Śwince, Świńcze, Swence, Świenie. Nazwa Świnice występuje od 1757 roku, później dodano wyraz Wartskie ze względu na płynącą niedaleko rzekę Wartę. Po jakimś czasie uproszczono nazwę na Świnice Warckie.

ADRES PARAFII:

ul. św. Faustyny 3

99-140 Świnice Warckie

 

2. Historia parafii i Kościoła

Do początku XVI w. wieś należała do arcybiskupów gnieźnieńskich, a potem do kilku rodów m.in.: Byszewskich, Chebdów, Karwowskich, Umińskich, Świnickich i Zarębów. Założycielem wsi, parafii i fundatorem pierwszego kościoła parafialnego był arcybiskup gnieźnieński, Jakub Świnka. W roku 1592 zastąpiono go nowym, również drewnianym, a w roku 1828 pobudowano trzeci kościół, który w kilka dni po poświęceniu spłonął wraz z plebanią, dzwonnicą, schroniskiem dla starców i zabudowaniami gospodarczymi. Odtąd na 30 lat Świnice przyłączone zostały do sąsiedniej parafii, a na miejscu była tylko mała kaplica. Obecny kościół parafialny p. w. św. Kazimierza Królewicza, ufundowany przez ówczesnego właściciela Świnic Kazimierza Karwowskiego i parafian, pochodzi z 1859 r.

 

3. O Kościele

Jest to kościół w stylu klasycystycznym, murowany, na planie prostokąta, jednonawowy, z prezbiterium, do którego przylega mała zachrystia. Po jej przeciwnej stronie znajduje się niewielka kaplica, nad kruchtą natomiast chór muzyczny wsparty na 2 słupach. Wyposażenie wnętrza stanowią trzy ołtarze o charakterze barokowym. W ołtarzu głównym od 1983 r. jest umieszczony obraz "Jezu, ufam Tobie", którego kopia została zmieniona w 2005 r. W dwu bocznych ołtarzach obrazy: w lewym XIX wieczny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który do 1983 r. znajdował się na ołtarzu głównym. W prawym ołtarzu bocznym od 2002 r. widnieje wizerunek św. Faustyny Kowalskiej. W zwieńczeniu ołtarza wizerunek św. Kazimierza Królewicza. Na ołtarzu zaś umieszczony relikwiarz zabezpieczający i eksponujący relikwie św. Faustyny. Na łuku prezbiterium można ujrzeć słowa, które Święta słyszała z ust Jezusa podczas objawienia, jakie przeżyła w parafialnym kościele w roku 1931 podczas odwiedzin chorej matki; - "Wybranko moja udzielę ci jeszcze większych łask abyś była świadkiem przez całą wieczność nieskończonego miłosierdzia mojego" (Dz. 400). Z innych zabytków kościół posiada: płaskorzeźbę z XVIII w., dwa krucyfiksy barokowe z XVIII w., kielich z ok. 1720 r. oraz lichtarze z XIX w. Drewniana chrzcielnica i konfesjonał z XIX w. to zabytki związane z osobą św. siostry Faustyny. Chrzcielnica ma kształt kielicha. W budowie wyróżnić można: stopę, trzon z nodusem, czaszę i pokrywę. Wzdłuż ścian nawy rozmieszczone są stacje drogi krzyżowej prawdopodobnie z końca XIX w., wykonane z drewna, polichromowane. Świątynię przyozdabiają witraże z wizerunkami: św. Kazimierza, św. Faustyny, św. Maksymiliana, św. Królowej Jadwigi, św. Rodziny, Matki Bożej Różańcowej.

Obok kościoła znajduje się wybudowana w 1954 roku przez ks. Franciszka Jabłońskiego grota z kamieni polnych. Wewnątrz znajduje się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, tablica z nazwiskami ofiar II wojny światowej, od 1984 roku tablica i urna z ziemią z cmentarza na Monte Cassino, od 1994 roku tablica pamięci "Ofiarom przemocy w PRL". Od strony głównej kościoła znajduje się drewniana dzwonnica o podstawie kwadratowej z 1946 roku, a w niej trzy dzwony: "Maryja", "Józef", "Bogumił".

 

4. Św. Faustyna - biografia

Helena Kowalska - zakonne imię Maria Faustyna - urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. W diecezji kujawsko-kaliskiej był to pierwszy rok obchodów uroczystości ku czci Jasnogórskiej Matki i Królowej, która dla Ojczyzny pogrążonej w głębokiej niewoli zaborów była jedyną nadzieją. Dwa dni później, w swoim kościele parafialnym w Świnicach Warckich, otrzymała chrzest święty. Wody chrzcielne na przyszłą Świętą wylał ks. proboszcz Józef Chodyński.

Od najmłodszych lat Helenka odznaczała się umiłowaniem modlitwy. W siódmym roku życia usłyszała w sercu głos Boży, wzywający ją do życia doskonalszego. Było to podczas wieczornej modlitwy Kościoła – Nieszpór, w kościele parafialnym, przed wystawionym do adoracji Najświętszym Sakramentem . W wieku 9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii świętej. Sakramentów udzielił Helence ks. Roman Pawłowski, a milczącym świadkiem tamtej chwili jest zachowany konfesjonał pochodzący z XIX wieku. Ks. Roman został rozstrzelany przez Niemców na początku II wojny światowej. Miejscem egzekucji był rynek kaliski, przed bazyliką św. Józefa.

Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem poszła na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi. Od siódmego roku życia odczuwała wezwanie do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgody na jej wstąpienie do klasztoru.

Przynaglona jednak wizją cierpiącego Chrystusa, w lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Przez rok pracowała  jeszcze  jako  pomoc  domowa,  by  zarobić  na  skromny posag. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej.

W Zgromadzeniu św. Faustyna przeżyła zaledwie 13 lat. W pełnionych posługach zawsze odkrywała miłość Boga. Życie Jej, ukryte dla innych, pozornie szare i pozbawione wielkich czynów, kryje w sobie głębię mistycyzmu. Świadectwem szczególnej zażyłości z Bogiem jest spisany przez Siostrę Faustynę – na wyraźne polecenie Chrystusa – „Dzienniczek”.

Chorowała na gruźlicę  płuc i przewodu  pokarmowego, dlatego  ponad 8 miesięcy  spędziła w szpitalu na Prądniku w Krakowie. Większe cierpienia od tych, które niosła gruźlica, znosiła jako dobrowolna ofiara za grzeszników i apostołka Bożego Miłosierdzia. Doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask: objawień, ekstaz, daru bilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w duszach ludzkich, mistycznych zrękowin i zaślubin. Misja św. siostry Faustyny, którą wyznaczył Jej Król Miłosierdzia, polega na trzech zadaniach: przybliżeniu i głoszeniu światu prawdy objawionej w Piśmie Świętym o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka; wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla całego świata między innymi przez praktykę podanych przez Pana Jezusa nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, którymi są: - Obraz Miłosierdzia Bożego z podpisem: "Jezu, ufam Tobie", - Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, - Koronka do Miłosierdzia Bożego, - modlitwa w Godzinę Miłosierdzia, czyli w godzinę konania Jezusa na Krzyżu, - szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego; zainspirowaniu Apostolskiego Ruchu Miłosierdzia Bożego.
Św. Faustyna zapisała w „Dzienniczku” słowa Chrystusa skierowane do niej: „W Starym Zakonie wysyłałem proroków o ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem”.

Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata. Z jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego zrodził się Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który kontynuuje jej misję, głosząc światu orędzie Miłosierdzia poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 roku zaliczył do grona świętych Kościoła. Jej relikwie znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

5. "Dzienniczek" św. Faustyny

„Dzienniczek” należy do pereł literatury mistycznej. Święta Siostra Faustyna Kowalska pisała go w Wilnie i Krakowie w latach 1934-1938 na wyraźne polecenie Pana Jezusa i ze względu na nakaz swych spowiedników: ks. Michała Sopoćki i o. Józefa Andrasza SJ oraz za pozwoleniem przełożonych Zgromadzenia. Pierwsze zachowane zapiski pochodzą z lipca 1934 roku. Wiadomo, że pierwsze notatki Siostra Faustyna spaliła, gdyż pod nieobecność w Wilnie ks. Michała Sopoćki uległa namowom rzekomego anioła, którym był szatan. Potem wileński kierownik duchowy kazał jej odtworzyć to, co zostało zniszczone, dlatego „Dzienniczek” w obecnym kształcie ma zaburzoną chronologię, zwłaszcza w pierwszym zeszycie: w bieżące wydarzenia i przeżycia Autorka wplata relacje i opisy tych wydarzeń, które miały miejsce wcześniej.

Wszystkie zapisy i notatki Siostra Faustyna czyniła w tajemnicy i poza zakonnymi obowiązkami. Pisała także w szpitalu i tam mając więcej czasu, na prośbę ks. Michała Sopoćki, podkreśliła ołówkiem wszystkie słowa Jezusa. Chociaż czuję się słaba i natura domaga się, aby odpocząć – przyznała  szczerze – jednak  czuję  tchnienie  łaski, aby się przezwyciężać i pisać, pisać dla pociechy dusz, które tak bardzo kocham, a z którymi będę dzielić wieczność całą. A tak gorąco pragnę dla nich życia wiecznego, dlatego wszystkie wolne chwile, chociaż tak drobniutkie, wykorzystuję na pisanie, i to tak, jak sobie życzy Jezus (Dz. 1471). Ostatnie zapiski pochodzą z czerwca 1938 roku, a więc pisanie „Dzienniczka” Siostra Faustyna zakończyła na trzy miesiące przed śmiercią. Zapisała w sumie sześć zeszytów, do których w wydaniu książkowym dołączono mały zeszyt zatytułowany: „Moje przygotowanie do Komunii świętej”.

W „Dzienniczku” Siostra Faustyna opisała swoje niezwykle głębokie życie duchowe, sięgające samych szczytów zjednoczenia z Bogiem w zaślubinach mistycznych, głębię poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplację w codzienności, zmagania i walkę ze słabościami ludzkiej natury oraz trudy związane z prorocką misją. „Dzienniczek” zawiera nade wszystko orędzie o miłości miłosiernej Boga do człowieka, które Siostra Faustyna miała przekazać Kościołowi i światu. Jest to więc dzieło wyjątkowe, „Ewangelia  miłosierdzia  pisana w perspektywie XX wieku” – jak o nim powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II.

 

6. Historia obrazu "Jezu, ufam Tobie"

Obraz Jezusa Miłosiernego należy do najbardziej znanych w historii Kościoła i we współczesnym świecie wizerunków Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jest to obraz niezwykły nie tylko z tego względu, że jest najbardziej upowszechniony, ale przede wszystkim dlatego, że jego współautorem jest sam Pan Jezus, który właśnie w takiej postaci ukazał się Siostrze Faustynie w celi płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 22 lutego 1931 roku i według tej wizji polecił namalować swój obraz. Wieczorem, kiedy byłam w celi – relacjonuje to wydarzenie w „Dzienniczku” – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”.

Pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego według wizji, jaką otrzymała Siostra Faustyna, powstał pod jej okiem w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego w Wilnie w 1934 roku. W czasie II wojny światowej powstały kolejne wizerunki, a wśród nich obraz pędzla Adolfa Hyły, malowany przy udziale krakowskiego spowiednika Siostry Faustyny o. Józefa Andrasza SJ. Kopie i reprodukcje drugiego obrazu Jezusa Miłosiernego tego artysty (z klasztornej kaplicy  Zgromadzenia  Sióstr  Matki  Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach), szybko rozeszły się po świecie.

Na początku lat 50. XX wieku coraz częściej pojawiały się wśród duchowieństwa, w tym także wśród biskupów, zarzuty pod adresem wprowadzania do  kościołów obrazu  Miłosierdzia Bożego, który bardzo się upowszechniał, a pochodził z niezbadanego przez Kościół źródła, gdyż nie był jeszcze przeprowadzony proces wyniesienia do chwały ołtarzy Siostry Faustyny Kowalskiej. Biskupi powoływali się też na instrukcje Stolicy Apostolskiej, która radziła wielką ostrożność przy wprowadzaniu nowych wizerunków.

W roku 1959 wyszła  Notyfikacja zabraniająca szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez Siostrę Faustynę. Dokument pozostawiał roztropności duszpasterzy kwestię usuwania z kościołów obrazów Jezusa Miłosiernego. W tym czasie z wielu świątyń usunięto te obrazy, ale były i takie kościoły, w których obrazy pozostały, a wierni nadal przed nimi się modlili.

Po  odwołaniu  Notyfikacji w 1978  roku obrazy  Miłosierdzia Bożego powróciły do kościołów.

 

7. Ciekawostki dotyczące św. Faustyny

  • Na Ziemi Świnickiej mówi się o Niej: Mistyczka z Głogowca;
  • zarówno w Polsce jak i na świecie istnieje wiele zgromadzeń i kościołów pw. św. Faustyny (Białoruś, Kanada, Filipiny, Holandia, Kenia, Zambia, Wybrzeże Kości Słoniowej);
  • w tutejszym Kościele św. Faustyna odbyła pierwszą spowiedź (pamiątką tego wydarzenia jest konfesjonał z XIX wieku) i przyjęła I Komunię św.;
  • będąc w zakonie tylko jeden raz przyjechała do rodzinnego domu i rodzinnej parafii; w lutym, 1935 roku, odwiedziła chorą matkę;
  • podczas modlitwy w kościele, ujrzała Pana Jezusa, który rzekł do niej: „Wybranko moja, udzielę ci jeszcze większych łask, abyś była świadkiem, przez całą wieczność, nieskończonego miłosierdzia mojego”. Słowa te obecnie widnieją na łuku prezbiterium w kościele;
  • oprócz „Dzienniczka” św. Siostra Faustyna pozostawiła listy i kartki z życzeniami. Do dziś zachowało się 19 listów. Zachowały się również nieliczne jej listy do rodziny: do siostry Eugenii, Natalii i Wandy oraz dedykacje na obrazkach dla rodziców;
  • Ojciec Święty Jan Paweł II, jeszcze jako pracownik Solvayu przychodził do kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i na grób Siostry Faustyny, potem jako kapłan celebrował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, jako biskup Krakowa przeprowadził proces diecezjalny o życiu i cnotach Siostry Faustyny, zezwolił na przeniesienie jej doczesnych szczątków do kaplicy, starał się w Rzymie o rewizję Notyfikacji zabraniającej szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w formach przez nią przekazanych. Jako papież beatyfikował i kanonizował Siostrę Faustynę, a orędzie Miłosierdzia przekazał Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary. Dwukrotnie w papieskich pielgrzymkach nawiedził łagiewnickie Sanktuarium i wielokrotnie mówił o niej lub zwracał się do niej w modlitwie.

 

8. Opinia

12-11-2010 roku przyjechałam do Świnic Warckich i pobliskiego Głogowca. Muszę napisać, że po wejściu do Kościoła miałam wrażenie, że z każdego zakątka "spływa" na mnie świętość tego miejsca... Nie będę rozwijać mojej wypowiedzi, bo każdy na swój sposób musi "przeżyć" to miejsce.

Moje wskazówki: ten Kościół to miejsce mistyczne, które należy poznać bez pośpiechu... Tu trzeba usiąść, wczuć się w jego harmonię...

 

9. Galeria

 

10. Bibliografia

www.faustyna.pl

www.diecezja.wloclawek.pl

www.swinicewarckie.com.pl

www.ekai.pl

 

11. Mapa

Odsłony: 1097

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież