JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

STROŃSKO - wieś

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Legendy

4. Atrakcje turystyczne

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Strońsko - wieś w województwie łódzkim, powiecie zduńskowolskim, gminie Zapolice. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1389 roku - wymieniono wówczas Stanisława Mikołaja de Strońsko.

 

2. Historia

Prowadzone w latach 60-tych XX w. badania archeologiczne w Strońsku doprowadziły do odkrycia śladów średniowiecznego osadnictwa. W najwyższym punkcie nadwarciańskiej skarpy znajdowało się najprawdopodobniej miejsce kultu pogan oraz miejsce pochówku, na który wskazują odnalezione fragmenty urn. W tym miejscu wzniesiono w połowie XIII wieku chrześcijańską świątynię.

W okresie późnego średniowiecza osada Strońsko znajdowała się w rękach potomków Mściwoja z rodu Pobogów (zm. 1250) prawdopodobnie fundatora świątyni, rodzin Barczewskich i Zapolskich, do których przynależało prawo prezenty w parafii Strońsko jeszcze w początkach XV w. Uposażenie parafii pochodziło z dziesięcin wygospodarowanych z pól szlacheckich i kmiecych. Parafia Strońsko na początku wieku XVI- tego obejmowała 23 wsie i należała do największych w województwie sieradzkim. Wieś pozostała w rękach szlacheckich do września 1939 roku, kiedy została ewakuowana cała miejscowa ludność, a dwór znajdujący się w zabytkowym parku został zniszczony na skutek bombardowań.

W dniach 4-5 września na terenie Strońska i okolic rozegrała się krwawa bitwa w obronie linii Warty, w której poległo ok. 280 żołnierzy polskich, pochowanych w mogiłach zbiorowych na miejscowym cmentarzu. Na terenie Strońska i przyległych mu obszarach ziemskich utworzono niemiecki poligon.

 

3. Legendy

  • Patronką kościoła w Strońsku jest Św. Urszula, która według legend rozpowszechnionych w średniowieczu miała być księżniczką bretońską, która wraz z 11 tysiącami towarzyszek została zamordowana w V w. przez Hunów w Kolonii, kiedy wracała z pielgrzymki do Rzymu. Toteż z Nadrenii kult św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic przeniósł się do Polski. Relikwie świętej spoczywają dziś w Heiligenstadt w Turyngii w Niemczech. Spod kościoła wypływa źródełko, którego wodę przybywający tu pątnicy uważają za leczniczą;
  • uwagę zwiedzających wzbudzają też niewielkie regularne wgłębienia znajdujące się w ścianie od strony bocznej kruchty. Przypuszcza się, że są to ślady niecenia ognia przy pomocy świdra opartego na cegle choć inne hipotezy mówią, iż dołki te drążono za pokutę lub w celu otrzymania proszku ceglanego używanego do celów leczniczych.

 

4. Atrakcje turystyczne

  • Kościół pw. św. Urszuli i 11 tys. dziewic - kościół murowany, w stylu romańskim. Jest to jeden z pierwszych ceglanych kościołów w Polsce pamiętających jeszcze czasy Piastów. Pierwotnie była to budowla jednonawowa. Zbudowano ją około roku 1250. Budowa orientowana, murowana z cegły w układzie wendyjskim, jednonawowa, z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym apsydą. Parafię w XIII wieku erygował arcybiskup gnieźnieński Jan Pełka. W 1458 roku kościół został przebudowany przez dziedzica Strońskiego. W 1600 roku dobudowano drewnianą kaplicę. W 1726 roku kasztelan spycimierski Kazimierz Walewski powiększył kościół, dobudował nawę, murowaną zakrystię, kaplicę i kruchtę. Otwory okienne przemurowano z wyjątkiem okna apsydy i dwóch okien w południowej ścianie nawy. W północnej ścianie nawy widoczne są trzy zamurowane pierwotne okna. W portalu południowym nawy osadzony jest tympanon wykuty z piaskowca z X w. Jego pole otoczone ozdobną bordiurą roślinną. To płaskorzeźba dwugłowego, skrzydlatego smoka, który ma jedną głowę na ogonie (niektóre źródła podają, że jest to bazyliszek), pożerającego ptaka. Zachowały się też romańskie fragmenty murów i części nawy oraz okna prezbiterium. Z boku ołtarza głównego można dostrzec niewielką gotycką pietę, drewnianą rzeźbę nieznanego autora. We wnętrzu znajdują się ołtarze barokowe: główny z końca XVII w. z rzeźbami św. Doroty i św. Apolonii i obrazem MB z Dzieciątkiem na tle krajobrazu z XVI w. Dwa ołtarze boczne z XVIII w. z obrazami Przemienienia Pańskiego i św. Anny z XIX w., kolejne dwa z ok. 1730 r. Ołtarz Miłosierdzia Bożego w kaplicy z 1749 r., dawniej krzyż, chrzcielnica drewniana klasycystyczna. Trzy fertrony barokowe z obrazami MB Częstochowskiej, św. Anny i św. Antoniego. Pieta gotycka z pocz. XVI w., Chrystus Zmartwychwstały barokowy. Monstrancja wieżyczkowa z poł. XVII w. We wnętrzu świątyni znajdują się również tablice epitafijne okolicznych ziemian.

  • Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - obraz Parku wyróżnia się w swoim otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu, zwłaszcza malowniczymi przełomami Warty, gdzie wysokości względne stoków dochodzą do 45 metrów, a na powierzchni ukazują się stare utwory wapienne. Z wysokich brzegów zaobserwować można rozległe panoramy doliny. Atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo są meandrujące odcinki rzek, liczne starorzecza, dolinki poboczne, obszary wydmowe i torfowiska. Obszar parku jest interesujący pod względem botanicznym ze względu na stosunkowo małe zmiany spowodowane działalnością człowieka. Szczególnie bogata jest flora łąkowa, bagienna i wodna. Na stromych nasłonecznionych zboczach o podłożu bogatym w węglan wapnia spotyka się murawy kserotermiczne, stanowiące dużą osobliwość w centrum Polski. Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki charakteryzuje się cennymi walorami przyrodniczymi, pięknym krajobrazem, ciekawą geologią oraz dużymi wartościami kulturowymi, co powoduje iż ma on duże znaczenie naukowo-dydaktyczne i krajoznawcze.

  • Park podworski - obecnie stanowi relikt XIX - wiecznego zespołu dworsko - ogrodowego. Dziś najcenniejsze zabytki chronionego prawem drzewostanu, stanowią: jesion wyniosły oraz lipy rosnące wzdłuż alei wjazdowej. W głębi parku znajdują się ślady fundamentów budynku dworu oraz położonej za nim oficyny. Istnieje hipoteza o lokalizacji w miejscu dworu siedziby właścicieli Strońska być może sięgającej jeszcze czasów średnioweicza.

  • Schrony bojowe z okresu II wojny światowej - zespół siedmiu schronów z września 1939 r. będących wzmocnieniem obrony rzeki Warty podczas II wojny światowej. Schrony bojowe typu II (tzw. tradytory jednostronne) na ckm. Schrony żelbetonowe o najprostszej i najlżejszej konstrukcji ze wszystkich polskich schronów żelbetonowych. Obiekty te charakteryzowały się: płytą fundamentową o grubości 40–50 cm, metrowym stropem oraz ścianami zewnętrznymi o grubości do 1 m. Schron posiadał wentylację naturalną, której celem było odprowadzenie gazów prochowych. Zimą schron ogrzewany był za pomocą piecyka. Charakterystyczną cechą tych schronów był ryglowy system prowadzenia ognia. Mimo pola ostrzału na szerokie przedpole bezpośredniego przeciwnika, żaden ze schronów nie miał możliwości obronienia się samodzielnie. Natomiast sprawnie działająca sieć schronów była skuteczną przeszkodą dla wroga. Całość pozycji dopełniały stanowiska moździerzy, broni maszynowej, umocnienia piechoty, obserwatorów i dowodzenia, które powiązane były gęstą siecią okopów i rowów dobiegowych. Wyposażenie schronów stanowił: stojak na karabiny, cztery półki, trzy taborety, wiadro, zbiornik na wodę, cztery łopaty, kilof, dwa łomy, świece oraz lampa naftowa. Obrońcą głównej pozycji na linii rzeki Warty od miasta Warta na północy, aż do wsi Pstrokonie na południu był 30 Pułk Strzelców Kaniowskich z Warszawy. Ciąg liniii obrony od Woźnik do Pstrokoni, który stanowiły wspomniane schrony liczył 14 km. Z chwilą wybuchu wojny sześć schronów było już skończonych w stanie surowym, nie wyposażonych do końca, natomiast siódmy nie został ukończony. Ukończone schrony brały udział w walkach. W dniach 4–5 września 1939 roku miała tutaj miejsce Bitwa nad Wartą. Żołnierze niemieccy (17 Dywizja Piechoty z Norymbergii) zaatakowali 4 września około godziny 14.00. Walki zakończyły się wieczorem dnia następnego. Z polskich schronów w tym rejonie do czasów współczesnych przetrwały cztery. Dwa pozostałe niedaleko Pstrokoni zostały zniszczone po wojnie podczas detonacji w nich amunicji i niewypałów.

 

 5. Ciekawostki

  • Tajemnicą są relikwie których świętych znajdują się w skrytkach bocznych ołtarzy;
  • zdobyty przez niemieckie wojska kościół był wykorzystywany jako kwatera dowództwa, magazyn, więzienie. Na wieży ustawiono stanowiska strzelnicze. Niedaleko kościoła są bunkry;
  • w każdy pierwszy weekend wrześniowy w miejscowości Strońsko, Beleń nad Wartą, w ramach Dni Gminy Zapolice, odbywa się inscenizacja historyczna prezentująca walkę 30 Pułku Strzelców Kaniowskich na umocnionej pozycji (schrony bojowe pod ckm) z Niemcami, nawiązująca do wydarzeń z 1939 roku. Celem inscenizacji oraz innych uroczystości i imprez towarzyszących jest oddanie hołdu żołnierzom Wojska Polskiego walczącym za wolność naszej Ojczyzny, jak również przybliżenie szerokiemu gronu społeczeństwa wydarzeń i realiów sprzed ponad pół wieku.

 

6. Opinia

Strońsko stało się celem majowego weekendu 2015 roku. Strońsko to miejsce mało znane, choć prawdę mówiąc, nie wiem dlaczego!!!! Posiada bardzo wiele zalet. Genialne miejsce dla ludzi aktywnych, lubiących piesze długie wędrówki. Podczas spaceru człowiek jest naprawdę blisko natury: oddycha świeżym powietrzem, podziwia genialne widoki jakie są dziełem przyrody, cieszy się spokojem i ciszą(!), a jedyny "hałas" to przepływająca niedaleko Warta. Przy okazji człowiek pobiera niesamowitą lekcję historii - no bo nie należy zapominać o bunkrach, które były świadkiem niejednego, a które są ogólno dostępne dla turystów. Polecam imprezę w pobliskim Beleniu, który we wrześniowy weekend cofa się do czasów II wojny światowej, a człowiek uczestniczy w inscenizacji walk tak realistycznych, że ciarki po plecach przechodzą.

W tym miejscu muszę koniecznie napisać o kimś jeszcze.... o proboszczu miejscowego kościoła ks. Włodzimierzu Konopczyńskim. Poświęcił na rozmowę z nami bardzo duuużo czasu. To człowiek, który posiada OGROMNĄ wiedzę na temat kościoła, a zapałem i pasją mógłby obdarzyć kilka osób. Chce się go słuchać i słuchać bez końca! Sypie ciekawostkami jak z rękawa. Widać jak bardzo zależy mu na tej świątyni i jak bardzo zależy mu na tym żeby "wypromować" wieś. Po pogawędce z nim wiem, że to właściwy człowiek we właściwym miejscu i czasie. Wiem również, że zrobi wszystko aby to miejsce zyskało ludzi, którzy tu będą wracać! Pozdrawiam go serdecznie!

 

7. Bibliografia

www.zapolice.pl

www.archidiecezja.lodz.pl

www.dzienniklodzki.pl

www.kultura.lodz.pl

 

8. Mapa

Odsłony: 1466

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież