JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

SIEDLĄTKÓW - Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty, najmniejsza parafia w Polsce

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. O Kościele

4. Zbiornik zaporowy "Jeziorsko"

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Siedlątków – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew.

ADRES KOŚCIOŁA:

Siedlątków 1

99-235 Siedlątków

 

2. Historia

Siedlątków ma bardzo bogatą historię. Jego początki datowane są na lata 1064-74, kiedy to księżna Judyta Halicka (żona Władysława Hermana) nadała te tereny duchownemu - kanonikowi o imieniu Sedlon. Pod podłogą kościółka w dwóch kryptach znajdują się trumny, w których pochowani są zacni siedlątkowianie. Jednym z nich jest Adam Jabłkowski - powstaniec styczniowy, któremu mieszkańcy ufundowali pamiątkową tablicę w kościele. Jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku na prawym brzegu rzeki Pichny w Siedlątkowie, istniały pozostałości drewnianego gródka rycerskiego, odkrytego w latach 1965-1966. Obecnie teren ten jak i znaczna część Siedlątkowa znajduje się na dnie zbiornika Jeziorsko. Było to grodzisko stożkowe. Na kopcu stała drewniana wieża spalona prawdopodobnie w latach osiemdziesiątych XIV wieku, podczas wojny Grzymalitów z Nałęczami. Wzniesiona została w drugim ćwierćwieczu tego samego wieku dla Chwaliboga Karabity – podsądka sieradzkiego. W źródłach pisanych, Siedlątków po raz pierwszy występuje w 1372 roku, kiedy jego właścicielem był Thliborianus.

Dokładna data lokacji miasta Siedlątków nie jest znana. Nie było go jeszcze z pewnością w 1446 roku. Świadczy o tym zapis w sieradzkich księgach grodzkich i ziemskich z tegoż roku mówiący, że bracia Mroczkowscy, nabyli od Aarona z Dąbrowy wieś Siedlątków. Jednak już w 1472 roku odnaleziono zapis w Szadkowskiej księdze ziemskiej o tym, że po śmierci ojca i brata, Barbara Grabska córka Jana i Małgorzaty Borysławskiej otrzymała część miasta Siedlątków, połowę Długiej Wsi, Linne, połowę Dąbrowicy z młynem, Chrapczew i Szymany oraz wieś Zawady koło Kłodawy. Kiedy Siedlątków stracił prawa miejskie także nie wiadomo. Nie było go już z pewnością w 1677 roku, o czym świadczy zapis w kaliskich księgach grodzkich i ziemskich mówiący, że Hieronim z Mogielnicy sprzedał wsie Siedlaków, Łyszkowice, Nerki i Wola Łyszkowska.

Prawie do końca ubiegłego stulecia Siedlątków był tylko małą wsią, w której mieszkańcy trudnili się głównie rolnictwem. Co niedziela chodzili do kościoła św. Marka Ewangelisty, który cudem został ocalony przed zburzeniem w trakcie budowy zbiornika Jeziorsko. Ponieważ spadała frekwencja wiernych, biskup planował włączyć parafię jako kościół filialny do bliskiej parafii Skęczniew. Jednak losy kościoła i parafii potoczyły się zupełnie inaczej od 1998 r., kiedy probostwo objął niezwykle dynamiczny, obdarzający każdego napotkanego ciepłym uśmiechem ks. Grzegorz Czaja. Nowy proboszcz postawił sobie za cel uratowanie przed zniszczeniem zabytkowego kościoła i odbudowanie życia parafialnego. W niedługim czasie pozyskał sponsorów, dzięki którym kościół systematycznie odzyskuje swój dawny blask.

 

3. O Kościele

Pierwotnie w tym miejscu stał drewniany kościół, wzniesiony w roku 1497 z fundacji ówczesnych właścicieli wsi Ubyszów. Obecną świątynię p.w. św. Marka Ewangelisty zbudowano po 1683 roku z kamienia polnego i cegły; obecnie jest otynkowany.

Kościół jest orientowany, jednonawowy. Prezbiterium jest w kształcie prostokąta o sklepieniukolebkowo-krzyżowym. Szersza nawa była pierwotnie dwuprzęsłowa, w późniejszym okresie dodano jej jedno przęsło w kierunku zachodnim. Łuk tęczowy półkolisty. Na zewnątrz kościół jest oszkarpowany.  Wewnątrz mieści się obraz późnorenesansowy z ok. połowy XVII wieku z malowanymi scenami z życia św. Izydora. W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu (wykonana w 1958 r.) Matki Boskiej Siędlątkowskiej (oryginalny obraz renesansowy spłonął w 1957 r.). Podpodłogąkościoła spoczywa ciało powstańca z 1863 r. AdamaBolesławaJabłkowskiegourodzonego w 1837 w Siedlątkowie.
Inne zabytki kościoła to: trzy krzyże procesyjne z XVIII wieku, rzeźba św. Jana Nepomucena, rokokowa monstrancja z 1781 roku, kielich z XVII wieku, kielich z początku XVII wieku oraz ornaty z przełomu XVIII i XIX weku.

W latach siedemdziesiątych minionego wieku kościółek w Siedlątkowie miał zostać rozebrany i przeniesiony w inne miejsce. Wszystko z powodu budującego się, największego w centralnej Polsce sztucznego zbiornika Jeziorsko. Ostatecznie zdecydowano pozostawić go na obwałowanym cyplu.

Cmentarz grzebalny: powierzchnia 1,5 hektara, położony w odległości 800 metrów od kościoła. Znajduje się tam murowana kaplica cmentarna z 1876 roku. Postawiono ją w miejsce drewnianej z XVII wieku. W kaplicy znajduje się późnorenesansowy obraz. Matki Boskiej z 1640 roku oraz obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus oraz Boga Ojca z 1640 roku. Neogotyckie drzwi wejściowe pochodzą z XIX wieku, cztery XVIII wieczne lichtarze barokowe z XVIII wieku i zelektryfikowany XIX-wieczny żyrandol.

 

4. Zbiornik zaporowy "Jeziorsko"

Zbiornik wodny "Jeziorsko" regulujący bieg rzeki Warty usytuowany jest na pograniczu województw wielkopolskiego i łódzkiego. Był budowany w latach 1975-1986 (w 1992 r. osiągnięto po raz pierwszy jego pełne napełnienie). Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, a jednocześnie projektantem i inwestorem był inżynier budownictwa wodnego, wybitny hydrotechnik Józef Głuszak.

Zbiornik zaporowy ma powierzchnię 42,3 km² (minimalny poziom spiętrzania to 16,450 km², nadzwyczajny - 37,730 km²) i pojemność 202,8 mln m³. Zapora czołowa ma długość 2,73 km o maksymalnej wysokości 12 m. W rejonie jazu jej szerokość wynosi 24 m. W jazie przelewowo-spustowym znajdują się 3 stalowe klapy o wymiarach 12,0 x 4,8 m. Tuż obok zapory w latach 1982-1995 wybudowano elektrownię wodną.

Na koronie zapory w czerwcu 2004 r. odsłonięto kamień z tablicąupamiętniającąpostaćinżynieraJózefaGłuszaka (1917-1989).

 

5. Ciekawostki

  • Siedlątków to wieś położona w województwie łódzkim, tuż nad zbiornikiem Jeziorsko, który jest największym sztucznym akwenem w centralnej części kraju. Miejscowość liczy tylko 32 rodzimy i 125 osób, przez co jest najmniejszą parafią w Polsce, a do tego położoną w depresji;
  • choć w Siedlątkowie mieszka tylko 125 osób, proboszcz parafii na brak pracy nie narzeka. Bilans na ten rok to 38 ślubów i sto chrztów. Wszystko dlatego, że do kościoła pw. świętego Marka Ewangelisty ściągają wierni nie tylko z Polski. - Nie od razu tak było - mówi Onetowi ksiądz Grzegorz Czaja, proboszcz parafii w Siedlątkowie. - Kiedy tu przyjechałem, w 1998 roku, na pierwszy ślub, na szansę jego udzielenia czekałem aż trzy lata. Mieszkający tu ludzie albo już byli w związkach malżeńskich, albo, w przypadku kawalerów do ślubu się nie spieszyli - opowiada. - Te pierwsze lata łatwe nie były. Miałem taki rok, kiedy ochrzciłem jedno dziecko, jedno poszło do komunii. I tak to się stopniowo zaczynało rozwijać, aż do teraz, kiedy w ciągu tego roku ochrzczona zostanie aż setka dzieci!;
  • proboszcz wylicza, że tylko podczas dwóch ostatnich weekendów ochrzcił dwójkę dzieci z Paryża i jedno z Londynu. Udzielił też czterech ślubów. - Ostatnio mieliśmy parę, która planowała ślub na Dominikanie ale ostatecznie wybrali Siedlątków - mówi. - Była para z Gran Canarii, był też Matthew z Kapsztadu i Joasia z Londynu, a wcześniej mieliśmy też osoby z koła podbiegunowego;
  • ciekawostką jest, że w Siedlątkowie zawierane są nie tylko katolickie małżeństwa, ale także z przedstawicielami różnych wyznań i religii, którzy asystują katolikom w obrzędzie. - W tym roku w sierpniu pobłogosławię związek z hindusem oraz buddystą, ale były też dwa śluby z ateistami - mówi ksiądz Czaja. - Na ślubnym kobiercu stawały u nas w przeszłości osoby z tak egzotycznych krajów, jak Bahrajn;
  •  w latach 70. XX w. ze względu na powstający wówczas zbiornik „Jeziorsko” kościół miał zostać rozebrany i przeniesiony w inne miejsce. Zaniechano jednak tych planów i pozostawiono go na obwałowanym cyplu. Nie miały tyle szczęścia okoliczne domostwa, które pochłonęła woda zalewu. Pamiątką po takim siedlisku jest kapliczka i studnia stojące nieopodal kościoła;
  • w 1968 r. zostały opublikowane wyniki odkryć dokonywanych w Siedlątkowie, w niewielkim gródku rycerskim z XIV wieku. Najcenniejszymi znaleziskami są hełm i część zbroi, na której wybita jest marka płatnerska, najprawdopodobniej Mikołaja z Krakowa. Zbroja ta jest unikatem w Polsce, sygnatura zaś unikatem w skali światowej;
  • na polu w okolicach Siedlątkowa stoi pochodzący z XIX w. drewniany wiatrak typu koźlak. Chociaż jego stan zewnętrzny nie jest zbyt dobry, w środku zachował się prawie całkowity mechanizm. Można tu zobaczyć przekładnię koła, mlewnik czy odsiewacz z początków XX w. Wiatrak został wyposażony w żelazną głowicę, co jest niezwykle rzadkie pośród tego typu obiektów;
  • 9 maja 1778 roku biskup Loretto - Cyriacus Vecchioni przekazał relikwie z domu Matki Bożej Nazaretańskiej;
  • ok. 50 m od kościoła p.w. św. Marka Ewangelisty znajduje się monument z pamiątkową tablicą ku czci św. Huberta (patron myśliwych). Ufundowali go myśliwi z okręgu sieradzkiego w 80. rocznicę powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Pobliski kościół stał się ich miejscem sanktuarium, do którego corocznie pielgrzymują.

 

6. Opinia

Ostatni raz odbyłam podróż – pielgrzymkę do Siedlątkowa 22 lipca 2017 roku. Za każdym razem witał nas ciepły uśmiech proboszcza parafii – ks. Grzegorza. Ten niesamowity człowiek potrafi zjednać sobie każdego! Potrafi słuchać i rozmawiać! Pogawędka z nim sprawia, że człowiek nabiera niesamowitej siły i energii do dalszego działania! Na każdej uroczystości czy to ślubnej, czy na chrzcie, panuje rodzinna atmosfera. Ludzie chcą tam być, modlić się, przeżywać swoje najważniejsze w życiu chwile. Ksiądz Grzegorz śmieje się, że od kilkunastu lat „żyje w depresji” :-) moim zdaniem Siedlątków rzeczywiście jest miejscem gdzie depresja może być tylko i wyłącznie geograficzna :-)

 

7. Galeria

 

 

8. Bilbliografia

www.stowarzyszenie-kmiecik.blog.onet.pl

www.niedziela.pl

www.kultura.lodz.pl

www.polskaniezwykła.pl

www.lodz.onet.pl

www.dobra24.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 105

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież