JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

PIĄTEK - wieś gdzie znajduje się geometryczny środek Polski

 

1. Informacje ogólne

2. Histroia w pigułce

3. Ciekawe miejsca

4. Jak wyznaczono geometryczny środek Polski?

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Piątek - wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Piątek, nad rzekami Moszczenicą i Maliną. Oryginalna nazwa miejscowości wzięła się z tego, iż w osadzie, w każdy piątek odbywały się jarmarki. Kupcy mawiali skrótowo, że jadą na piątek. I tak już zostało.

 

2. Historia w pigułce

Najstarsze wiadomości o Piątku pochodzą z 1241 r. i 1247 r. z okazji pobytu ks. Konrada Mazowieckiego z rodziną. Już wcześniej istniała tu osada, prawdopodobnie o funkcjach państwowych, czego dowodem jest nazwa miejscowości.

Początkowo Piątek był własnością książęcą, później przeszedł w ręce arcybiskupów gnieźnieńskich. Dzięki korzystnemu położeniu handlowo - komunikacyjnemu Piątek rozwijał się dość dobrze. Jeśli chodzi o nazwę osady, to według ogólnie przyjętego tłumaczenia pochodzi ona od dnia tygodnia, w którym to dniu odbywały się targi.

Prawa miejskie Piątek otrzymał w 1339 r. Pod koniec XVI w. ukształtował się układ przestrzenny miasta, którego ślady zachowały się do dnia dzisiejszego. Dalszy rozwój Piątku zahamował najazd szwedzki, przede wszystkim jednak do upadku gospodarczego przyczynił się pożar w 1681 r., który strawił całe miasto. Od tego czasu Piątek nie odzyskał swojej świetności. W 1685r. było w nim tylko 40 domów, a 100 lat później zaledwie o 10 więcej. W 1870 r. Piątek utracił przywilej miejski. W okresie międzywojennym w Piątku powstała fabryka maszyn rolniczych, w której miała zatrudnienie część mieszkańców. Większość ludności jednak zajmowała się rolnictwem. Istniały również warsztaty rzemieślnicze oferujące mieszkańcom Piątku i okolicy swoje usługi. Część mieszkańców, zwłaszcza Żydzi, zajmowała się handlem. We większości wsi istniały majątki ziemskie, w których miała zatrudnienie ludność zamieszkująca okolice Piątku. Tylko w nielicznych wsiach, w których nastąpiło uwłaszczenie, zamieszkiwali najczęściej małorolni chłopi. Duże straty przyniosła I i II wojna światowa. W 1939 r. Piątek znalazł się w centrum słynnej Bitwy nad Bzurą, czego świadectwem są obecne dwa pomniki, jeden nad Maliną, a drugi przy szkole średniej w Piątku. W okresie powojennym Piątek pozostał nadal wsią. Na terenie gminy można spotkać wiele ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. W centrum Piątku usytuowany jest pomnik symbolizujący geometryczny środek Polski. Wcześniej, w tym miejscu znajdował się potężny kamień.

 

3. Ciekawe miejsca

  • Kościół cmentarny pw. Św.Wawrzyńca - Kościół p. w. św. Wawrzyńca, na cmentarzu parafialnym został zbudowany w 1753r., na miejscu poprzedniego, rozebranego wskutek zestarzenia się konstrukcji zrębowej. Nawa na planie prostokąta, z węższym, prostokątnym prezbiterium. Ołtarz i ambona rokokowa;
  • Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy - kościół parafialny św. Trójcy został wzniesiony w 1460r., a przebudowany w 1740r. Gotycki, murowany z cegły o regularnym układzie polskim, orientowany. Na zewnątrz potężne oskarpowanie charakterystyczne dla architektury gotyckiej. We wschodniej ścianie prezbiterium wnęka w obramowaniu kamiennym z napisem łacińskim z 1584r. Ołtarz główny, z obrazem św. Trójcy z początku XIX w. Ołtarz wg opisu z 1860r. jest „pięknej struktury z drewna cały pozłacany”. Klasycystyczny mały ołtarzyk przenośny z rzeźbioną w kości sceną „zdjęcie z krzyża”, według znanego obrazu Rubensa oraz ambona rokokowa z rzeźbą Dobrego Pasterza;
  • pomnik symbolizujący geometryczny środek Polski.

 

4. Jak wyznaczono geometryczny środek Polski?

Na mapie Polski narysowano czworokąt prowadząc linię od najdalej na północ wysuniętego krańca Polski czyli Przylądka Rozewie, do najdalej na zachód wysuniętego punktu czyli okolic Cedynii, następnie połączono tę linię z najdalszym na południu Opołonkiem i na wschodzie kolanem Bugu w Zosinie. Przecięcie przekątnych tego czworokąta wyznaczyło środek, który wypadł właśnie tutaj.

 

5. Ciekawostki

  • Niegdyś wieś była prężnym miasteczkiem słynącym m.in. z produkcji piwa;
  • ok 15 km na wschód od Piątku leży Sobota;
  • w Polsce mamy  też podobno środek Europy. W miejscowości Suchowola pod Białymstokiem. Tak stwierdził swego czasu czyli w 1775 roku Antoni Sobiekrajski. Ponieważ jednak przy wyznaczaniu środka Europy różni naukowcy przyjmują różne kryteria, więc dziś walczą o to Litwini, Niemcy, Austriacy, Rumuni, Ukraińcy i Białorusini.

 

6. Opinia

Przyjechałam do Piątku 12-11-2010 będąc na wycieczce m.in. w Łęczycy i Tumie. Pierwsze wrażenie - wieś jak każda inna, ale.... jak stanie się koło geometrycznego środka Polski człowiek czuje, że jest "pępkiem" Polski ;-)

P.s. Pozdrawiam mieszkańców Piątku!!!

 

7. Bibliografia

www.bip.ugpiatek.pl

www.piatkowianin.cba.pl

 

8. Mapa

 

Odsłony: 1071

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież