JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

ŁUBNA - JAKUSY - cmentarzysko kurhanowe

 

1. Informacje ogólne

2. Kurhany

3. Cmentarzysko kurhanowe

4. Ciekawostki

5. Opinia

6. Galeria

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Łubna – Jakusy – wieś w województwie łódzkim, powiecie sieradzkim, gminie Błaszki. To tu znajduje się największe w Polsce cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej z początków epoki brązu z grobami szkieletowymi, niekiedy w obstawie kamiennej z dość bogatym wyposażeniem łącznie z importowanymi ozdobami naddunajskimi.

 

2. Kurhany

Kurhan - rodzaj mogiły, w kształcie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego, z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi (zobacz dolmen), w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym. Pomieszczenia grobowe, nieraz bardzo rozbudowane, mają zwykle konstrukcję kamienną bądź drewnianą, czasem są kute w litej skale.

 

3. Cmentarzysko kurhanowe

Na polach wsi Łubna (pomiędzy wsiami Łubna, Sudoły dodatkowo Jasionna) znajduje się cmentarzysko kurhanowe z II okresu epokibrązu (1500-1300 lat p.n.e.). Kurhany znajdują się na pd. krawędzi niewielkiego wzniesienia opadającego w podmokłą dolinkę strumienia o nazwie Cienia, zwanego także Trojanówką. Wschodnia grupa mogił to 12 niewielkich kurhanów, zachodnia – 15. Cmentarzysko było znane już w okresie przedwojennym, natomiast badania przeprowadzono w latach 1946 - 1948. Teren ten ma znaczenie naukowe, dlatego na tym miejscu utworzono Rezerwat Archeologiczny. Wszystkie kurhany z Łubnej, jako wyjątkowy obiekt archeologiczny, zostały po zbadaniu zrekonstruowane na podstawie planów wykonanych w czasie badań.

Cmentarzysko składa się z 27 kurhanów kultury trzcinieckiej (obecnie kurhany częściowo zadrzewione). Pierwotnie kurhany liczyły przeciętnie około 5 m średnicy i do 2 m wysokości. Kurhany zawierały pochówki szkieletowe dość bogato wyposażone.

W grobach odnaleziono broń wykonaną z krzemienia w postaci sercowatych grocików do strzał i małego, krzemiennego grotu oszczepu, oraz masa odpadów krzemiennych, tzw. okrzesków, wskazuje na to, ze krzemień jako surowiec do wyrobu narzędzi odgrywał istotną rolę. Okrzeski krzemienne wskazują na prymitywniejsze niż w neolicie obrabianie kamieni, na pewne zwyrodnienie techniki obróbki krzemieni. Przyczyną tego faktu było to, że brąz jako nowe tworzywo służące do wyrobu narzędzi zaczyna coraz bardziej zastępować kamień. W grobach odnaleziono metalowy sztylet brązowy i dużą ilość brązowych ozdób tj.: szpile do spinania szat, bransolety, naramienniki, kolczyki i wisiorki. Odnaleziono trzy złote pierścienie z drutu okrągłego o tzw. powrotnym zwoju. Najprawdopodobniej znaleziska pochodziły z grobu dziewczynki – wskazuje na to mleczny ząbek znaleziony w grobie. Nosiła ona złote pierścionki nasunięte na warkocze – dwa po boku, a jeden większy na warkocz z tyłu. Złoto i srebro było już znane wraz z miedzią w końcu młodszej epoki kamienia, jednak wyroby ze złota na naszych terenach należą do rzadkości. Odnalezione złote pierścienie i niektóre wyroby z brązu wykazują powiązania z terenami południowymi oraz obecnych Węgier, Czech i Austrii. Miejscowość Łubna jest przykładem jak poszukiwania nowego źródła surowca powodują rozszerzenie kontaktów handlowych na coraz dalsze tereny.

Liczne naczynia i fragmenty naczyń znajdowane na terenie cmentarzyska w Łubnej są wykonane „z wolnej ręki”, tj. bez użycia koła garncarskiego. Glina do wyrobu naczyń była odchudzona dodatkiem tłucznia z rozprażonych i zalanych wodą kamieni. Ulepione z wałków naczynia po wysuszeniu wygładzano starannie na całej powierzchni i zdobiono rzędami żłobków poziomych, przerywanych w jednym lub w trzech miejscach pionowymi rzędami żłobków lub dołków. Najpiękniejsze naczynie kultury trzcinieckiej pochodzi z Łubnej. Jest to pięcioboczna waza na nóżce, której pięć guzików jest obwiedzione szerokimi łukami. W kurhanach i na ich powierzchni odnaleziono także masę ułamków naczyń z ornamentem sznurowym. Najprawdopodobniej są to ślady stypy pogrzebowej. Na tworzenie kultury trzcinieckiej dużą rolę odegrała ludność kultury ceramiki sznurowej. Kultura trzciniecka powstała ze zmieszania się pierwiastków dawniejszych kultur – kultury ceramiki sznurowej z kulturą pucharów dzwonowatych oraz z kulturą praugrofińską. W grobach odnaleziono wiele naczyń (prawdopodobnie z pokarmem dla zmarłych) o kształtach mis, pucharów, dzbanów. Analiza znalezisk pozwala przypuszczać, że ludność kultury trzcinieckiej spożywała dużą ilość pokarmów w postaci płynów. Niektóre naczynia, szczególnie duże z listwami i zgrubiałymi krawędziami służyło do przechowywania mleka. Na wydmach piaszczystych znajdowano ślady koczowisk. Można sądzić, że część członków rodów zajmujących się pasaniem bydła, zakładała obozowiska w pobliżu pastwisk oddalonych od rodzinnych osad. Przeprowadzone badania językoznawcze pozwalają przypuszczać, że grupy plemion kultury trzcinieckiej i współczesnej jej przedłużyckiej, położonej na zachód od niej (Śląsk Dolny, zachodnia część Wielkopolski) mówiły już językami „prasłowiańskimi”.

 

4. Ciekawostki

  • Z Łubnej wywodził się ród Łubieńskich h. Pomian. Łubieńskich zalicza się do najznamienitszych rodów polskich. Wśród swoich antenatów mieli dwóch prymasów, kilku biskupów, wojewodów i sekretarzy królewskich;
  • z Łubnej pochodził m.in. Jakub, podkomorzy sieradzki, który walczył z Krzyżakami pod Chojnicami w 1465 roku;
  • cmentarzysko kurhanowe w Łubnej jest wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków.

 

5. Opinia

Przejeżdżałam w okolicach Łubnej kilka razy i za każdym razem, gdy widziałam znak prowadzący do kurhan zastanawiałam się co to jest… W końcu 16 lipca 2017 roku z czystej ciekawości zboczyłam z głównej drogi i jadąc kilkaset metrów polną dróżką (mijając z lewej i prawej strony pola) natknęłam się na tę ciekawą osobliwość. Choć szczerze mówiąc gdyby nie znak informujący, że jestem już na miejscu, nie pomyślałabym, że zarośnięte pagórki to właśnie cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu!! Mając na uwadze to, że mam przed sobą największe skupisko kurhan w Polsce, spojrzałam na wszystko inaczej. Zobaczyłam nie tylko wzniesienia porośnięte drzewami i krzakami, ale zobaczyłam przestrzeń, gdzie tworzyła się historia; miejsce gdzie ludzie z epoki przed Chrystusem grzebali swoich krewnych i znajomych oraz czcili ich pamięć.

 

6. Galeria

 

7. Bibliografia

www.encyklopedia.naukowy.pl

www.map4u.pl

www.kultura.lodz.pl

www.blaszki.pl

 

8. Mapa

Odsłony: 29

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież