JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

LIPCE REYMONTOWSKIE - wieś z głośnej epopei „Chłopi”

 

1. Informacje ogólne

2. Historia wsi

3. Władysław Stanisław Reymont

4. Co warto zobaczyć?

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Lipce Reymontowskie – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Lipce Reymontowskie.

Obecnie obowiązująca nazwa miejscowości i gminy - Lipce Reymontowskie (najstarsza pisownia: Lipicze – Lypcze - Lipicie) wprowadzona została staraniem władz gminy przez Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dniem 17 grudnia 1983 roku. Wcześniej nazwa ta odnosiła się jedynie do wybudowanego w 1946 roku przystanku kolejowego, którego oddanie zapoczątkowało nowy etap przemian, był on na ten czas „oknem na świat" dla Lipiec i wsi sąsiednich.

 

2. Historia wsi

Historia Lipiec sięga pierwszej połowy XIV wieku. Wieś Lipce założona została w 1338 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława. Na podstawie dokumentu księcia mazowieckiego Ziemowita wiadomo, że Lipce leżące na terenie kasztelani Łowickiej, należały do arcybiskupów. Po III rozbiorze Polski (1795 r.) dobra arcybiskupie zagarnięte zostały przez Prusy. Od 1807 roku wieś należała do Księstwa Warszawskiego. W połowie XIX w. przez teren obecnej gminy przeprowadzono linię kolei Warszawsko - Wiedeńskiej.  W 1918 roku Lipce powróciły w granice Polski. 12 września 1939 roku w pobliżu stacji kolejowej w Lipcach oddziały Wehrmachtu zamordowały 112 Polaków. Był to odwet za ostrzelanie wojsk niemieckich przez wycofujące się oddziały polskie. Podczas okupacji, w październiku 1942 roku, Niemcy zamordowali w Lipcach 20 więźniów, o czym przypomina pomnik odsłonięty po II wojnie światowej.

Wcześniej w latach 1889-91 zamieszkał tu w niewielkim domku dróżnika późniejszy noblista, Władysław Stanisław Reymont, który pracował na plantach kolejowych między Lipcami a Płyćwią.

 

3. Władysław Stanisław Reymont

Władysław Stanisław Reymont (prawdziwe nazwisko: Rejment), urodził się w 1867 r. w zdeklasowanej rodzinie szlacheckiej, jego ojciec – wiejski organista z trudem wykarmić mógł dziewięcioro dzieci. W 1868 roku rodzina przeniosła się do Tuszyna pod Łodzią. Młodość Władysława Reymonta była trudna i obfitowała w różnorodne perypetie. Chłopiec wysłany został wcześnie do Warszawy, by terminować tam u mistrza krawieckiego. W 1884 r. otrzymał tytuł czeladnika i na tym skończyło się jego oficjalne wykształcenie. Władysław, który uwielbiał czytać książki nie chciał się jednak pogodzić z losem rzemieślnika. Opuścił dom, w którym drażniła go dyscyplina ojca i pobożność matki, aby pod zmyślonym nazwiskiem Urbański – wybrać życie wędrownego aktora w objazdowej trupie teatralnej. Później przez kilka miesięcy przebywał jako nowicjat u paulinów w Częstochowie, ale przed złożeniem ślubów zakonnych opuścił klasztor.

W końcu zatrudnił się jako pomocnik dróżnika linii Warszawsko-Wiedeńskiej, pracując najczęściej na odcinku Koluszki-Skierniewice – we wsi i przy stacji kolejowej Krosnowa, niedaleko wioski Lipce (nazywającej się dzisiaj Lipce Reymontowskie). Wówczas też zaczął pasjami pisać powieści, dramaty, opowiadania i wiersze, które – jak sam wspominał – darł i palił.

W 1892 r. Władysław Rejment pod nieco zmienionym nazwiskiem Reymont (ze względu na niechęć ojca do jego „eksperymentów” literackich) opublikował swoją pierwszą nowelę „Wigilia Bożego Narodzenia”, a rok później – mając za jedyny kapitał 3 ruble 50 kopiejek oraz teczkę rękopisów – ruszył do Warszawy „zdobywać świat”. Z wydaniem pierwszych nowel miał kłopoty, dopiero jego reportaż „Pielgrzymka do Jasnej Góry”, napisany w 1894 r. za radą Antoniego Świętochowskiego i wydrukowany w „Tygodniku Ilustrowanym” otworzył przed nim drogę do literackiej kariery. Wkrótce potem Reymont otrzymał pierwsze zamówienie na książkę i w 1896 r. została wydana powieść „Komediantka”, w której wykorzystał swoje doświadczenia z pracy aktorskiej.

W 1899 r. Reymont wydał powieść, która przyniosła mu z czasem olbrzymią popularność – „Ziemię obiecaną”. Odszedł w niej od naturalizmu i symbolizmu, by w sposób realistyczny przedstawić szeroką panoramę robotniczego miasta w okresie rewolucji przemysłowej i dzikiego kapitalizmu. Bohaterem zbiorowym tej powieści-reportażu jest miasto Łódź. Książkę spopularyzował zwłaszcza nakręcony w latach 70. film Andrzeja Wajdy pod tym samym tytułem.

W 1900 r. we Włochach pod Warszawą Reymont uległ wypadkowi kolejowemu, z którego wyszedł z licznymi obrażeniami. Wypadek miał jednak i swoje dobre strony: dzięki odszkodowaniu uzyskanemu od kolei pisarz mógł zabezpieczyć finansowo swoją przyszłość oraz unieważnić poprzednie małżeństwo swojej ukochanej, Aurelii Szacnajder, z którą pobrał się w 1902 r. Późniejsze lata spędzał na przemian w Polsce, we Włoszech i we Francji, pisząc swoje największe dzieło, powieść „Chłopi”, którego kolejne cztery tomy wydał w latach 1902-1909. Nikt w literaturze polskiej nie przedstawił prawdziwiej życia wiejskiego, wpisanego w cykliczność pór roku i porządek ludowych świąt oraz obrzędów. Dzieło nie wymagało od pisarza specjalistycznych studiów, sam bowiem znał doskonale życie wsi i chłopów, a za pierwowzór do powieści posłużyły mu owe Lipce w Łowickiem, niedaleko których pracował jako dróżnik.

Kolejne utwory, napisane po 1909 r., nie dorównywały już artystycznie ‚Chłopom”. Do najbardziej udanych należą powieści: „Marzyciel” (1910) i „Wampir” (1911) – gotycka powieść, wykorzystująca spirytystyczne doświadczenia pisarza. Podczas I wojny światowej Reymont przebywał w Warszawie.

W 1924 r. Władysław Reymont wyróżniony został literacką Nagrodą Nobla za wybitny epos narodowy, powieść „Chłopi”. Jak napisał jeden ze złośliwych publicystów amerykańskich: „było dwóch głównych kandydatów do nagrody – Stefan Żeromski i Władysław Reymont, ponieważ jednak większość Polaków wolała Żeromskiego, jurorzy wybrali Reymonta”. Z powodu ciężkiej choroby laureat nie mógł przybyć na uroczystość. Zmarł w roku następnym w wieku 58 lat, do czego w znacznym stopniu przyczynił się jego alkoholizm.

 

4. Co warto zobaczyć?

 • Centrum Reymontowskie (Zagroda Ludowa) - Zagroda Ludowa powstała na terenie przyległym do Muzeum im. Wł. St. Reymonta. Jej budowa obejmowała lata 2002-2003. Koncepcja utworzenia Centrum Reymontowskiego – Zagrody Ludowej była inicjatywą wypracowaną w czasie trwania Roku Reymontowskiego 2000.

Na teren Zagrody Ludowej przeniesiono budynki dawnego budownictwa zagrodowego. Odtworzono dwa budynki mieszkalne (chałupy), budynek gospodarczy (oborę), stodołę oraz spichrz.

 • Domek Dróżnika – w tym domu w latach 1888–1893 mieszkał znany pisarz Władysław Reymont. W tych latach pracował on jako pomocnik dróżnika w Lipcach Reymontowskich.

 • grób Macieja Boryny – symboliczny grób bohatera ”Chłopów” - Macieja Boryny.

 • Kaplica cmentarna p.w. św. Józefa – zabytkowa XIX – wieczna kaplica zbudowana z drewna modrzewiowego, konstrukcji zrębowej. Orientowana, zbudowana z drewna modrzewiowego. Salowa, bez wyodrębnionego z nawy prezbiterium, zamknięta prostokątnie z boczną zakrystią. Kruchta od frontu nawy. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z wieżyczką drewnianą w części frontowej. Zwieńczona daszkiem namiotowym. Wewnątrz ołtarz główny w stylu rokokowym. Zachowane organy z XVII w.

 • kościół p.w. Znalezienia Krzyża św. - zbudowany w latach 1866-67, przebudowany w 1930 r. W jednym z bocznych ołtarzy znajduje się obraz Matki Bożej Szkaplerznejz 1794 r. oraz dwie rzeźby w stylu rokoko przedstawiające św. Wojciecha i św. Stanisława.

  ADRES:

Reymonta 45

96-127 Lipce Reymontowskie

 • Muzeum Czynu Zbrojnego - powstało w 1988 roku, w oparciu o prywatne zbiory militariów związane z historią walk o niepodległość w rejonie Lipiec Reymontowskich i najbliższej okolicy. Uroczyste otwarcie muzeum odbyło się 23 stycznia, podczas inauguracji jubileuszu 650 - lecia Lipiec Reymontowskich. Celem muzeum jest pokazanie udziału mieszkańców gminy w II wojnie światowej oraz martyrologii wsi polskiej. Eksponaty zgromadzone są w dwóch salach, gdzie zgromadzono oprócz broni i umundurowania, wiele osobistych pamiątek i dokumentów po żołnierzach oddziałów regularnych i ruchu oporu. Trzecia sala Muzeum Czynu Zbrojnego poświęcona jest powojennej historii Wojska Polskiego. Zgromadzono w niej poważny zbiór uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania, w tym również najnowszego, aktualnie już używanego w naszej armii.

  Muzeum Czynu Zbrojnego działające przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, eksponuje zabytki związane głównie z walką mieszkańców powiatu skierniewickiego w okresie II wojny światowej oraz z powojenną historią Wojska Polskiego. Jednocześnie gromadzone są i opracowywane zabytki dotyczące powstań narodowych, walki o niepodległość i granice w latach 1914 - 1921 oraz historii 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty. 

  Do bardzo cennych dokumentów należą m.in.: lista ofiarodawców na szablę honorową dla marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego (szabla znajduje się Muzeum WP), Patent Oficerski z podpisem ministra spraw wojskowych marszałka Józefa Piłsudskiego oraz świadectwo Ukończenia Podoficerskiej Szkoły 18 pułku piechoty ze Skierniewic, podarowane przez mieszkańca Drzewiec Jana Reczulskiego. Ciekawostką są monety spółdzielni wojskowych emitowane w latach 1925 - 1935, a ich wartość tym większa, że pochodzą ze Skierniewic.

  W ekspozycji plenerowej znalazła się francuska armata polowa systemu Schneidera kal. 75 mm, wz. 1897, używana w 1939 r. m.in. przez 26 pal ze Skierniewic. Aktualnie powyższa armata jest eksponowana w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie (dokąd została czasowo wypożyczona). 

  Wiele miejsca poświęcono bitwie 30 Polskiej Dywizji Piechoty, z Armii „Łódź', stoczonej 9 września niedaleko Lipiec pod Słupią, Przyłękiem i Jeżowem. Szczególnie bogata jest dokumentacja fotograficzna. Zebrano fotografie dowództwa dywizji, wszystkich dowódców pułków oraz większości dowódców batalionów i kompanii. O zaciętości bitwy świadczą wysokie starty polskie wynoszące około 300 żołnierzy. Polegli m.in.: dowódca 83 pułku Strzelców Syberyjskich - ppłk dyp. Adam Nadachowski, d-ca II baonu 82 pp mjr Stefan Pękalski, d-ca III baonu 82 pp mjr Kazimierz Klimczak, d-ca II baonu 83 pp mjr Stanisław Kalinowski, d-ca III baonu 83 pp mjr Mieczysław Olędrczyk. Interesujące zdjęcie pozyskane do muzeum przedstawia gen. dyw. Juliusza Rómmla, d-cę Armii „Łódź', podczas spotkania z żołnierzami 30 DP na cmentarzu wojennym w Jeżowie w 25 rocznicę bitwy. Historię powyższej bitwy przybliżają elementy uzbrojenia i wyposażenia zebranego w rejonie Słupi: niemiecki karabinek Mauzer, łuski pocisków wystrzelone przez 30 pal, hełm poległego żołnierza niemieckiego i inne.

  ADRES:

  Muzeum Czynu Zbrojnego
  ul. Reymonta 22

  96-127 Lipce Reymontowskie

 • Muzeum im. W. St. Reymonta – Początki muzeum sięgają roku 1982, kiedy to w trakcie obchodów 50-lecia istnienia w Lipcach Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta nastąpiło otwarcie Izby Regionalnej. Powstała ona w wyniku działań miejscowych miłośników tradycji oraz inicjatywy Muzeum Okręgowego w Żyrardowie. W dniu 20 czerwca 1983 r. Izbę Regionalną przekształcono w Muzeum im. Wł. St. Reymonta. Pierwotnie było filią Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Obecnie jest samodzielną placówką muzealną.

  Muzeum gromadzi, opracowuje i udostępnia zwiedzającym różnorodne eksponaty z dziedziny historii i kultury materialnej Lipiec (dawne stroje, tkaniny, hafty, wyposażenie wnętrz w chałupie lipieckiej, narzędzia rolnicze) i sąsiednich miejscowości, a także pamiątki związane bezpośrednio z postacią Władysława St. Reymonta. Większość dotąd zgromadzonych eksponatów muzealnych prezentowana jest w ramach stałej wystawy "Tradycje lipieckie", na którą składają się dwie części: historyczna i etnograficzna. Stałą wystawę uzupełniają ekspozycje czasowe o różnorodnej tematyce.

  Od 1989 r. siedzibą Muzeum są zabudowania dawnej manufaktury włókienniczej rodziny Winklów. Manufaktura ta powstała na przełomie lat 80-tych i 90-tych XIX wieku. Założył ją Ludwik Winkiel, który wraz z rodziną osiedlił się w Lipcach w 1889 roku. W latach 30-tych XX wieku syn Ludwika - Jan Winkiel rozbudował zakład oraz rozszerzył zakres jego produkcji. Manufaktura zajmowała się zgrzebleniem, przędzeniem i farbowaniem wełny, tkaniem materiałów na słynne łowickie pasiaki, oraz wyrobem wełnianych swetrów, skarpet i rękawic. Pełną produkcję prowadzono w niej do roku 1950, jednakże farbowanie trwało aż do 1974 roku. Obecnie manufaktura Winklów jest unikatowym w skali kraju dawnym obiektem przemysłowym wsi polskiej. Zachowały się w całości budynki wraz z kompleksem maszyn i urządzeń produkcyjnych do pełnego cyklu technologicznego, pochodzące z XIX i XX wieku.

  ADRES:

  Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
  ul. Wiatraczna 10
  96 - 127 Lipce Reymontowskie

 

5. Ciekawostki

 • Reymont przebywał we wsi w latach 1888-1893;
 • wieś nabrała rozgłosu dzięki Władysławowi Stanisławowi Reymontowi. Za epopeję „Chłopi" otrzymał w 1924 r. otrzymał Nagrodę Nobla;
 • podobno Reymont miał zwyczaj obserwować i słuchać knajpianych bywalców – gospodarzy z Lipiec i okolicznych wsi, snujących opowieści o wiejskim życiu, a podchmieleni śpiewali ludowe piosenki. Czasami pisarz tak się w karczmie zasiedział, że potem nocował… w pustej trumnie na strychu, którą gospodarz zamówił miejscowym zwyczajem jeszcze za życia, by po jego śmierci rodzina nie musiała się o nic troszczyć. Jesienią i zimą dojrzewały w niej jabłka i gruszki, ale latem stała pusta.

 

6. Opinia

Przyjechałam do Lipiec 18-09-2015 r. Wieś trochę mnie zaskoczyła… Wszędzie jest blisko, ludzie życzliwi, atmosfera dobra i wbrew pozorom duuuużo atrakcji do zobaczenia (chociażby Muzeum Czynu Zbrojnego, z którego ciężko było wyciągnąć mojego narzeczonego… ) Wszystko na plus! Do tego stopnia, że po powrocie postanowiłam nadrobić braki w lekturze i przeczytać „Chłopów” {wiem, wiem… to lektura szkolna… na moje usprawiedliwienie - nie byłam ambitną uczennicą :-) }

p.s. moja wskazówka – jeśli wybierzecie się do Domku Dróżnika to należy, poruszając się od wsi, pójść tunelem pod torami, a następnie skręcić w prawo i dalej wzdłuż torów.

 

7. Bibliografia

www.lipcereymontowskie.pl

www.noblisci.pl

www.kultura.lodz.pl

www.kosciolydrewniane.pl

 

8. Mapa

Odsłony: 642

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież