JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

KARSZNICE (ZDUŃSKA WOLA) - Skansen Taboru Kolejowego

 

1. Informacje ogólne

2. Historia w pigułce

3. O skansenie

4. Eksponaty

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Karsznice - dzielnica Zdunskiej Woli, miejscowości w województwie łódzkim. Karsznice, zanim stały się dzielnicą Zduńskiej Woli, były wsia szlachecką założoną przez ród Jastrzębców. Nazwa miejscowości mogła pochodzić od słowa "karśniawy", czyli "leworęki".

ADRES SKANSENU:

ul. Kolejowa 6
98-220 Zduńska Wola

 

2. Historia w pigułce

Pierwsza wzmianka z 1386 r. dotyczy Mikołaja (Nicolaus) de Karsnicze, Carsnicz. W 1398 występuje właściciel wsi Olbracht de Karsznicze, a pamiątką po nim była rola o nazwie Olbrachty jako tzw. przyległość występująca jeszcze w XIX w. W 1552 r. pisano: Karsznycze.

W XVIII w., w wyniku mariażu Franciszki Karśnickiej z Zygmuntem Jaksa Dobkiem, dobra zmieniły właścicieli. Ich córka Barbara została żoną Jiliana Malczewskiego, a z tego związku urodził się syn Franciszek Salezy. Zygmunt Dobek herbu Gryf był skarbnikiem sieradzkim (1772-1778), miecznikiem sieradzkim (1778-1793), pisarzem grodzkim bydgoskim i podstarościm sieradzkim.
W 1816 r., w wyniku działów majątkowych, powstały trzy schedy.

statnim właścicielem Karsznic był Wierzchleyski (h. Berszten II), który odziedziczył majątek po ciotce Zofii aż do II wojny światowej.

O tej niewielkiej wsi zaczęło być głośno w Polsce w związku z budową linii kolejowej Śląsk - Porty na mocy ustawy z 23 kwietnia 1925. Otóż linia ta przebiegała przez Karsznice.

17 lutego 1928 roku prezydent Ignacy Mościcki wydał zarządzenie, które upoważniało Rząd do budowy trasy od stacji kolejowej Herby przez Zduńską Wolę do Inowrocławia. Ustaliła ona ostatecznie kształt nowej linii od Katowic do Gdyni. W okolicach Zduńskiej Woli prace rozpoczęły się wiosną 1929 roku. Na trasie pasażersko-towarowej Katowice – Gdynia powstała stacja kolejowa w Karsznicach – dzisiaj leżących w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola. Początkowo obsadę nowej stacji stanowiły drużyny z Kutna i Łodzi Kaliskiej. Duża odległość sprawiła, że za racjonalniejsze uznano wybudowanie nowej parowozowni. 18 września 1930 roku na wspólnej naradzie dyrekcji okręgowych Kolei Państwowych podjęto decyzję o jej powstaniu.

W 1931 roku Francuskie Towarzystwo Kolejowe uzyskało tereny pod budowę osiedla mieszkaniowego. W krótkim czasie wybudowane parowozownię, wyposażoną w nowoczesne maszyny, stację kolejową oraz obiekty socjalne, w tym przychodnię lekarską i budynek Kolejowego Przysposobienia Wojskowego – K.P.W (obecnie Dom Kultury). Do 1939 roku wybudowano 22 bloki mieszkalne o wysokim, nowoczesnym i niespotykanym w tamtym okresie standardzie. Do nowo założonego osiedla przybywali ludzie z całej Polski. W ten sposób Karsznice tworzyły bogaty konglomerat kultur i języków. Zamieszkali tu między innymi Ślązacy, Pomorzanie i wilnianie. Rozpoczęły się działania rozwijające infrastrukturę socjalną i kulturalną, których celem było integrowanie napływającej ludności.

 

3. O skansenie

W połowie lat 80. grupa pracowników Polskich Kolei Państwowych postanowiła ocalić od zapomnienia część taboru i urządzeń kolejowych, które "pracowały" na słynnej "Węglówce" oraz na innych żelaznych szlakach. Skansen urządzono na fragmencie wydzielonego torowiska. Szczególnie zależało im na uchronieniu od zniszczenia tych lokomotyw i urządzeń, które były nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem magistrali węglowej Śląsk – Porty, bo właśnie dzięki niej na kolejowej mapie Polski zaistniały Karsznice.

Jednym z głównych inicjatorów utworzenia w Karsznicach kolejowego skansenu był ówczesny dyrektor tamtejszego Zakładu Taboru Marian Fijołek. To dzięki jego samozaparciu w lipcu 1989 roku rozpoczęto urzędowe starania o uzyskanie zgody na powstanie takiej placówki.

Zaczęto też przygotowywać wydzielone tory, na których miano eksponować „odzyskane” parowozy, lokomotywy i inne pojazdy kolejowe. Te, które mieli u siebie, zaczęli odnawiać. Jednocześnie poszukiwano „starych” pojazdów niemal na całej sieci PKP. Pierwszym takim nabytkiem był parowóz towarowy serii Ty 23-273, który „pracował” przez lata na węźle Medyka – Żurawica. Spod Przemyśla został przywieziony do Karsznic w maju 1990 roku na platformie kolejowej przez byłego kierownika pociągu ratunkowego Czesława Boczka.

Przygotowania do uruchomienia Skansenu trwały prawie 4 lata. Oficjalne otwarcie miało miejsce 11 listopada 1993 roku. Otwarcie uświetniło uroczystości z okazji 60. rocznicy uruchomienia Lokomotywowni Pozaklasowej PKP, wybudowanej na potrzeby magistrali węglowej Śląsk – Porty. W latach następnych poszerzano zbiory. Sprowadzono kolejnych siedem parowozów różnej produkcji oraz trzy parowozy przemysłowe, trzy lokomotywy spalinowe. Wszystkie zostały odrestaurowane i przygotowane do ekspozycji.

Po latach istnienia zainteresowanie Skansenem niestety osłabło. Brakowało środków na jego funkcjonowanie.

Dzięki usilnym zabiegom miejscowego kolejarskiego środowiska od grudnia 2009 roku nowym właścicielem Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych wraz z Izbą Historii jest Miasto Zduńska Wola.

 

4. Eksponaty

Obecnie w skansenie znajduje się 14 lokomotyw, pług wirowy produkcji niemieckiej, dźwig parowy samojezdny armii amerykańskiej z 1942 r. Z urządzeń kolejowych w skansenie są m.in.: wagon towarowy kryty, generator prądotwórczy, silnik spalinowy "Perłom" i dwie sprężarki powietrzne.

Gospodarzom skansenu udało się pozyskać parowozy z Ty42, Ty2 (tzw. niemiecka seria wojenna), Ty51, Tr21 oraz kilka lokomotyw spalinowych i manewrowych. Jest też elektrowóz ET21, dźwig parowy armii amerykańskiej, niemiecki pług wirowy, wagony. Za prawdziwą perełkę uchodzi przedwojenny wagonik kolejki na Gubałówkę.

Przykłady w skansenie:

  • Lokomotywa spalinowa SM03-41 - przeznaczona była do lekkiej pracy manewrowej na terenie większych wagonowni i lokomotywowni. Znajdowała zastosowanie w pracach manewrowych przy formowaniu pociągów. Rzadko stosowana była do prowadzenia pociągów między stacjami. Znalazła też szerokie zastosowanie w przemyśle obsługując ruch na bocznicach zakładowych, w magazynach, składnicach itp. Poza PKP znana była pod oznaczeniami fabrycznymi Ls 150 i 2Ls 150. Prototyp lokomotywy powstał w 1959 r. w Fabryce Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego w Chrzanowie („Fablok Chrzanów Polska”). Lokomotywa wypełniać miała lukę na polu małych lokomotyw do prac manewrowych. Od 1959 r. budowana była w dużej liczbie egzemplarzy, w dwóch wersjach konstrukcyjnych: z jednym zakresem prędkości (Ls 150) i dwoma zakresami prędkości (2Ls 150). Różniły się jedynie konstrukcją skrzyni biegów. W 1968 r. zmieniono w niej drzwiczki przedziałów maszynowych wprowadzając wewnętrzne zawiasy, ułatwiające sposób otwierania i podnosząc estetykę wyglądu lokomotywy. Rozbudowano system grzewczy kabiny maszynisty – wprowadzając drugi grzejnik. Lokomotywa SM03-41 przekazana została do Zduńskiej Woli Karsznice ze stacji Bydgoszcz Wschód.
  • Parowóz OL49 - Parowóz ten budowany w latach 1951-1954 przez zakłady Fablok w Chrzanowie jako odpowiednik przedwojennych typów parowozów osobowych serii OK1/OK22. Wyprodukowano ich 112 szt. +3 dla Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Część elementów osprzętu wzorowana była na konstrukcji importowanej serii Ty246. Parowóz OL49 przeznaczony był do prowadzenia lekkiego i średniego ciężaru pociągów osobowych i pospiesznych po liniach o słabej nawierzchni. Prędkość maksymalna: 100km/h Waga: 130 ton
  • Parowóz Ty2 - Lokomotywa o tym symbolu to niemiecki parowóz wojenny serii BR52, budowany w latach 1942-1945. Wybudowano ich 6161 szt. Ważną cechą parowozu Ty2 był niski nacisk osi na tor, pozwalający na eksploatację na trasach o słabej nawierzchni. Prędkość maksymalna: 80 km/h Waga: 100 ton
  • Parowóz Ty42-9 z tendrem 32D43 nr 33 - Parowóz od 1993 roku znajduje się w Skansenie Lokomotyw w Zduńskiej Woli. Przekazano go w stanie kompletnym i dobrze zakonserwowanym. Ekspozycja na wolnym powietrzu doprowadziła do ubytków substancji zabytkowej. Odrestaurowany w 2011 r. Ty42 to budowane w Polsce parowozy z części niemieckiego parowozu wojennego serii BR 52 (Baureuhe) z lat 1942-1945. Po wojnie w latach 1946-1949 z pozostawionych przez Niemców części, albo w oparciu o pozostawioną dokumentację zmontowano w Polsce 730 parowozów Ty42 (Fablok 370 szt., HCP 450 szt.). Parowozy Ty42 (i Ty2 poniemieckie) pracowały we wszystkich Dyrekcjach Okręgowych Kolei Państwowych. Przeznaczano je do obsługi ruchu towarowego i mieszanego na trasach o mniejszym znaczeniu oraz pociągów zbiorowych, zdawczych i odcinkowych. Wobec braku silniejszych maszyn, prowadziły też planowo ciężkie pociągi towarowe (1600-1800 t). W Ty42 w porównaniu do BR52 wprowadzono wiele zmian. Wymieniono lub wzmocniono stojaki kotłów. Niefunkcjonalne płytki zabezpieczające na cylindrach zastąpiono zaworami bezpieczeństwa. W ślizgach maźnic dodano kliny nastawcze. Na osie toczne wprowadzono osłony chroniące przed zanieczyszczeniem z dymnicy. W popielnikach wykonano nowe okapy. Zmodernizowano na tendrze układ dźwigni do zamykania i otwierania otworów wlewowych. Na Ty42 zakładano rury cyrkulacyjne, ruszty wstrząsane, inżektory na parę odlotową (z których jeden był podgrzewaczem wody), kliny blokowe, suwaki Trofimowa, zdmuchiwacze sadzy itp. Udoskonalono odiskiernik do granic całkowitego bezpieczeństwa przeciwpożarowego, usprawniono urządzenia ciągłowe. Parowóz eksponowany w Skansenie Lokomotyw w Zduńskiej Woli zbudowany został w Zakładach H. Cegielski w Poznaniu. To jeden z ok. 40 egzemplarzy tego typu utrzymanych w Polsce.

 

5. Ciekawostki

  • Obecnie osiedle kolejarskie stanowi dzielnicę Zduńskiej Woli, a reszta Karsznic pozostała pod starą nazwą Karsznice i utrzymała status wsi na terenie gminy Zduńska Wola;
  • magistrala węglowa Śląsk - Porty była najważniejszą inwestycją kolejową lat międzywojennych, zaliczana zarazem do największych przedsięwzięć gospodarczych tamtego okresu;
  • do taborowych perełek należy niewątpliwie amerykański parowóz towarowy Ty246-22. Nazywano je potocznie „Trumanami” lub „Amerykanami”. Ten będący w Karsznicach to jedyny egzemplarz jaki zachował się w Polsce. W USA wyprodukowano dla PKP 100 takich parowozów, spośród których aż 70 pracowało w Karsznicach;
  • stacja Karsznice ma też swoja filmową historię. Była tłem do epizodycznej sceny w 9. odcinku serialu "07 zgłoś się";
  • Karsznickie muzeum zostało sfotografowane przy użyciu plecaka Street View, zwanego Trekkerem latem 2014 roku;
  • w tym plenerowym muzeum można zobaczyć m.in. pozostałości jedynego w Polsce najstarszego wagonu osobowego, tzw. wirtemberga z ok. 1866 r., Tr21-53, uznawany za najlepszy parowóz manewrowy w Europie czy pociąg Retro.
 
6. Opinia
 
W Karsznicach byłam 2 maja 2015 roku. Miało być tak fajnie... Lokomotywy.... Stare parowozy.... Pełne ciekawostek i napięć miejsce..... I pewnie by tak było gdyby nie to, że skansen był zamknięty.... Wszystko oglądalismy zza ogrodzenia.... no cóż, ciekawe czy takich turystów jak my, którzy odchodzą z przysłowiowym kwitkiem jest więcej....?
 
 
7. Galeria
 
 
 
8. Bibliografia

www.siewie.tv 

www.skansen.zdunia.pl

www.zdunskawola.pl

www.museo.pl

www.lodzkie.naszemiasto.pl

www.dzienniklodzki.pl

 

9. Mapa

 

 

Odsłony: 631

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież