JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

GŁOGOWIEC - dom narodzin św. Faustyny

 

1. Informacje ogólne

2. Historia rodziny

3. O muzeum

4. św. Siostra Faustyna - biografia

5. Ciekawostki o św. Faustynie

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Głogowiec – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Świnice Warckie.

ADRES DOMU NARODZIN ŚW. FAUSTYNY:

Głogowiec 11

99-140 Świnice Warckie

 

2. Historia rodziny

Stanisław i Marianna – rodzice św. Faustyny poznali się w Dąbiu nad Nerem. Gdy zawierali związek małżeński Stanisław Kowalski miał 25 lat, a Marianna z domu Babel 18. Po ślubie kupili kilka mórg ziemi w Głogowcu, gdzie około 1900 roku zbudowali dom. Skromna chata, pokryta pierwotnie strzechą, posiada jedną izbę, kuchnię, sień i warsztat ciesielski. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że w tym ubogim domu była biblioteczka. Pan Stanisław – syn chłopa, umiał czytać i pisać, co na początku XX wieku nie należało do częstych przypadków. Młode małżeństwo przez pierwsze lata wspólnego życia przeszło wielką próbę wiary – nie mogło mieć potomstwa. Dopiero po 10-ciu latach pojawiło się pierwsze dziecko - Józefa, a następnie na świat przyszły: Ewa, Helena, Kazimiera, Natalia, Bronisława, Stanisław, Mieczysław, Lucyna i Wanda. Helenka, dziś znana na całym świecie jako św. Siostra Faustyna, była trzecim z dziesięciorga dzieci Stanisława i Marianny Kowalskich. Urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w Głogowcu.

Rodzina Kowalskich utrzymywała się z niewielkiego gospodarstwa rolnego i pracy ciesielskiej ojca. W domu żyło się bardzo skromnie i wiele potrzeb nie mogło być zaspokojonych, jednak rzeczy niezbędne do życia religijnego były zawsze najważniejsze. W izbie na naczelnym miejscu był ołtarzyk z pasyjką i fajansowymi figurkami Serca Jezusa i Maryi i święte obrazy na ścianach. Pan Bóg w tym domu był na pierwszym miejscu, co wyrażało się nie tylko w wystroju domu, ale przede wszystkim w codziennym życiu rodziny, w modlitwie, pracy i świadectwie życia rodziców.

W takiej atmosferze wzrastała Helenka Kowalska, która wyniosła z domu nie tylko umiejętność pracy ale także, a może przede wszystkim wiarę, miłość do Boga i drugiego człowieka. W rodzinnych wspomnieniach można wyczytać różne epizody, które mówią o wielkiej wrażliwości małej Helenki na obecność Bożą i potrzeby biednych ludzi. Do najczęściej przytaczanych należy wydarzenie z wypasem krów, które mała Helenka wypędziła wcześnie w pole, aby w niedzielę wszyscy mogli pójść do kościoła na mszę świętą. Zapytana przez sąsiadkę, dlaczego po I Komunii św. wraca do domu sama, a nie z koleżankami, odpowiedziała, że nie idzie sama, lecz z Panem Jezusem. Aby zaradzić potrzebom biednych, zorganizowała loterię fantową, a innym razem przebrana za żebraczkę chodziła od domu do domu i zbierała jałmużnę, by ją oddać księdzu proboszczowi dla ludzi potrzebujących wsparcia. Gdy w 1917 roku otwarto szkołę w Świnicach Warckich, poszła do niej mając już 12 lat i choć uczyła się dobrze, to po niecałych trzech klasach szkołę musiała opuścić, by w niej zrobić miejsce młodszym dzieciom. Wkrótce też opuściła rodzinny dom w Głogowcu i poszła na służbę.

 

3. O muzeum

Dzisiaj rodzinny dom św. Faustyny należy do parafii. Urządzone jest w nim muzeum, w którym znajduje się ekspozycja sprzętów z gospodarstwa domowego Państwa Kowalskich, jak również warsztat stolarski ojca Heleny. Przedmioty te mają oddać klimat tamtych czasów i życia rodziny Kowalskich. W dużej izbie znajdują się reprodukcje fotografii przedstawiające rodziców św. Faustyny, akt chrztu i dowód osobisty Świętej oraz fotografia z kanonizacji siostry Faustyny, która odbyła się 30 kwietnia 2000 r. w Rzymie. Dom udostępniony jest do zwiedzania.

Za domem rodzinnym zachowała się także z tamtego okresu stodoła. Obecnie znajduje się w niej sala wykładowa oraz toalety dla pielgrzymów. Uporządkowany jest teren ogrodu i podwórza, na którym to znajduje się ołtarz polowy, stacje drogi krzyżowej autorstwa Michała Dłutowskiego z Warszawy, kapliczka z figurką Matki Bożej wykonaną według wizji św. Faustyny, alejki spacerowe oraz ławki. Przed zabytkową posiadłością istnieje możliwość skorzystania z parkingu samochodowego i autokarowego, co jest dużym ułatwieniem dla ruchu pielgrzymkowego.

 

4. św. Siostra Faustyna - biografia

Helena Kowalska - zakonne imię Maria Faustyna - urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. W diecezji kujawsko-kaliskiej był to pierwszy rok obchodów uroczystości ku czci Jasnogórskiej Matki i Królowej, która dla Ojczyzny pogrążonej w głębokiej niewoli zaborów była jedyną nadzieją. Dwa dni później, w swoim kościele parafialnym w Świnicach Warckich, otrzymała chrzest święty. Wody chrzcielne na przyszłą Świętą wylał ks. proboszcz Józef Chodyński.

Od najmłodszych lat Helenka odznaczała się umiłowaniem modlitwy. W siódmym roku życia usłyszała w sercu głos Boży, wzywający ją do życia doskonalszego. Było to podczas wieczornej modlitwy Kościoła – Nieszpór, w kościele parafialnym, przed wystawionym do adoracji Najświętszym Sakramentem . W wieku 9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii świętej. Sakramentów udzielił Helence ks. Roman Pawłowski, a milczącym świadkiem tamtej chwili jest zachowany konfesjonał pochodzący z XIX wieku. Ks. Roman został rozstrzelany przez Niemców na początku II wojny światowej. Miejscem egzekucji był rynek kaliski, przed bazyliką św. Józefa.

Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem poszła na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi. Od siódmego roku życia odczuwała wezwanie do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgody na jej wstąpienie do klasztoru.

Przynaglona jednak wizją cierpiącego Chrystusa, w lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Przez rok pracowała  jeszcze  jako  pomoc  domowa,  by  zarobić  na  skromny posag. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej.

W Zgromadzeniu św. Faustyna przeżyła zaledwie 13 lat. W pełnionych posługach zawsze odkrywała miłość Boga. Życie Jej, ukryte dla innych, pozornie szare i pozbawione wielkich czynów, kryje w sobie głębię mistycyzmu. Świadectwem szczególnej zażyłości z Bogiem jest spisany przez Siostrę Faustynę – na wyraźne polecenie Chrystusa – „Dzienniczek”.

Chorowała na gruźlicę  płuc i przewodu  pokarmowego, dlatego  ponad 8 miesięcy  spędziła w szpitalu na Prądniku w Krakowie. Większe cierpienia od tych, które niosła gruźlica, znosiła jako dobrowolna ofiara za grzeszników i apostołka Bożego Miłosierdzia. Doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask: objawień, ekstaz, daru bilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w duszach ludzkich, mistycznych zrękowin i zaślubin. Misja św. siostry Faustyny, którą wyznaczył Jej Król Miłosierdzia, polega na trzech zadaniach: przybliżeniu i głoszeniu światu prawdy objawionej w Piśmie Świętym o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka; wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla całego świata między innymi przez praktykę podanych przez Pana Jezusa nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, którymi są: - Obraz Miłosierdzia Bożego z podpisem: "Jezu, ufam Tobie", - Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, - Koronka do Miłosierdzia Bożego, - modlitwa w Godzinę Miłosierdzia, czyli w godzinę konania Jezusa na Krzyżu, - szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego; zainspirowaniu Apostolskiego Ruchu Miłosierdzia Bożego.
Św. Faustyna zapisała w „Dzienniczku” słowa Chrystusa skierowane do niej: „W Starym Zakonie wysyłałem proroków o ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem”.

Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata. Z jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego zrodził się Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który kontynuuje jej misję, głosząc światu orędzie Miłosierdzia poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 roku zaliczył do grona świętych Kościoła. Jej relikwie znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

5. Ciekawostki o św. Faustynie

  • w sierpniu 2005 roku, podczas uroczystych obchodów 100-lecia urodzin i chrztu św. Faustyny, dom w Głogowcu oraz rodzinną parafię Świętej odwiedziło ponad 10 tysięcy osób, wśród nich pielgrzymi z kraju oraz z: Litwy, Niemiec, Francji, Irlandii, Bułgarii i Australii;
  • na Ziemi Świnickiej mówi się o Niej: Mistyczka z Głogowca;
  • zarówno w Polsce jak i na świecie istnieje wiele zgromadzeń i kościołów pw. św. Faustyny (Białoruś, Kanada, Filipiny, Holandia, Kenia, Zambia, Wybrzeże Kości Słoniowej);
  • będąc w zakonie tylko jeden raz przyjechała do rodzinnego domu i rodzinnej parafii; w lutym, 1935 roku, odwiedziła chorą matkę;
  • Ojciec Święty Jan Paweł II, jeszcze jako pracownik Solvayu przychodził do kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i na grób Siostry Faustyny, potem jako kapłan celebrował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, jako biskup Krakowa przeprowadził proces diecezjalny o życiu i cnotach Siostry Faustyny, zezwolił na przeniesienie jej doczesnych szczątków do kaplicy, starał się w Rzymie o rewizję Notyfikacji zabraniającej szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w formach przez nią przekazanych. Jako papież beatyfikował i kanonizował Siostrę Faustynę, a orędzie Miłosierdzia przekazał Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary. Dwukrotnie w papieskich pielgrzymkach nawiedził łagiewnickie Sanktuarium i wielokrotnie mówił o niej lub zwracał się do niej w modlitwie.

 

6. Opinia

I w tym miejscu miałam wyrazić swoją opinię o tym jak 12 listopada 2010 odwiedziłam Głogowiec. Nic z tego nie będzie :-) muzeum było zamknięte :-) jedyne co mogę napisać to, że dom i obejście jest utrzymane w nienagannym porządku, a naprzeciw domu znajduje się duży i wygodny parking dla pielgrzymów i turystów odwiedzających to miejsce.

 

7. Galeria

 

8. Bibliografia

www.swinicewarckie.com.pl

www.faustyna.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 286

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież