JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

BRZEŹNIO - kościół p.w. św. Idziego

 

1. Informacje ogólne

2. Historia parafii

3. Legenda

4. Architektura kościoła

5. Plebania

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Galeria

9. Bibliografia

10. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Brzeźnio – wieś w województwie łódzkim, powiecie sieradzkim, gminie Brzeźnio. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od brzozy, na której ukazał się mieszkańcom św. Idzi. Nazwa wsi jest charakterystyczna ponieważ spośród wielu miejscowości w Polsce tylko Brzeźnio posiada formę zmiękczoną przez dodanie „i” po zgłosce „n” (popularna jest forma Brzeźno).

 

2. Historia parafii

Źródła pisane mówią, że wieś była dobrem rodowym Iwo Odrowąża, który pełnił posługę biskupa krakowskiego w latach 1218-1229. W tym czasie nadał Brzeźnio zakonowi norbertynek w Ibramowicach. Posiadłość ta stała się największym majątkiem kościelnym w regionie.

Sama parafia powstała w XIII wieku. Uposażenie kościoła stanowiły 3 place z zabudowaniami i jeden przeznaczony na wybudowanie domu zajezdnego, 2 włóki ziem z pastwiskiem i sadzawką w lesie, dziesięcina w snopku. Do parafii należało 13 wsi, a w nich 900 dusz, mogących przystępować do sakramentów. W XVI wieku parafia obejmowała miejscowości: Brzeźnio, Starce, Grójec Mały, Godynice, Ostrów, Dąbrowa, Dębołęka, Ruszków, Barczew, Pyszków i Nowa Wieś. W 1602 roku z części terytorium wydzielono nową parafię, z siedzibą w Godynicach, która długo była jedynie filią. Uposażenie z biegiem czasu wzrosło do 4 włók gruntu, z dziesięciną i procentami. Już w XVI wieku istniała tu szkółka parafialna. Szkółka ta dotrwała, z przerwami w swej działalności, do XVIII w. W czasach saskich została zlikwidowana, ale już w 1773 roku po powstaniu Komisji Edukacji Narodowej, reaktywowano ją. W latach 1755-1761 Kazimierz Błeszyński ufundował, murowany kościół, w miejsce poprzedniego drewnianego. Prawdopodobnie za namową żony Teresy ze Strusiów i krewniaka księdza Bogusławskiego postanowił sfinansować budowę wielkiej świątyni w Brzeźniu na chwałę Bożą. Przyczyną tego postanowienia mogła być jego choroba. Grosza nie szczędził na tak wzniosły cel. Kamień węgielny poświęcony został w dniu 1 września 1755 roku i budowa ruszyła. Nastał czas wzmożonej pracy ks. Proboszcza, któremu do codziennych obowiązków kapłańskich doszło doglądanie budowy i funduszy przeznaczonych na ten cel. Jako gospodarz parafii i dziekan dekanatu nie mógł stać z boku bezczynnie. Do niego należała organizacja przedsięwzięcia. Prace budowlane trwały przeszło 3 lata i zakończyły się sukcesem. W dniu 1 grudnia 1758 roku proboszcz Bogusławski pobenedyktował nowo wzniesiony Kościół i oddał go do użytku wiernych. W roku 1761 kościół został konsekrowany przez biskupa bendeńskiego, sufragana i dziekana kolegiaty przemyskiej Hieronima Wielogłowskiego. Również tego roku została ostatecznie zakończona budowa dzwonnicy przykościelnej. Oprócz świątyni i dzwonnicy do dziś oglądać możemy plebanię zbudowaną w 1802 r.

 

3. Legenda

Wg legendy w czasach pogańskich istniał w tym miejscu św. Gaj. Podczas odprawiania misteriów, na jednej z brzóz miał ukazać się św. Idzi. Oszołomieni tym faktem poganie przyjęli chrześcijaństwo, a św. Idziego obrali swym patronem. Osada miała nazywać się Brzeźnio, od brzozy na której pojawił się święty.

 

4. Architektura kościoła

Błeszyński – fundator kościoła – postanowił wznieść zamiast drewnianej świątyni – nową murowaną. W tym celu skontaktował się z Guido Antonio Longhim, znanym architektem włoskim działającym pod patronatem bpa Marcina Załuskiego, prepozyta infułata łaskiego. Longhi zaprojektował kościół w Brzeźniu zapewne latem 1749 r. przy okazji tworzenia koncepcji odbudowy kolegiaty w Łasku.

Kościół to osiemnastowieczna, późnobarokowa budowla orientalna na wschód o prostokątnej, dwuprzęsłowej nawie głównej (nawy boczne dobudowano na przełomie XIX i XX wieku) z wyodrębnionym, dodatkowym przęsłem pod emporą organową oraz dwuprzęsłowym prezbiterium oddzielonym od nawy arkadą tęczową.

W nawie głównej znajduje się obraz na, którym widnieje św. Idzi. Sukienka srebrna z 1817 roku, a sam obraz z I poł. XVIII wieku. Autor nieznany. Kościół budowany był od 1755 do 1761. Konsekrowany w 1761 r. Ufundowany został przez Teresę i Kazimierza Błeszynskich, którego epitafium znajduje się w kościele, w prezbiterium z portretem na blasze. Zaś portret fundatorki znajduje się w Zakrystii. kościół jest murowany, późno-barokowy, trzynawowy, bazylikowy. Początkowo kryty gontem, później dopiero blachą, podobnie i dzwonnica. Kościół ma sklepienie kolebkowei piękne gzymsy. Fasada bardzo rzadko spotykana pięcioosiowa o wyzszej części środkowej, faliście wygiętej. Ołtarze późnobarokowe. Ciekawy jest ołtarz w lewej nawie z rzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego z pocz. XVII wieku. Bardzo wartościowym zabytkiem jest chrzcielnica barokowa, częściowo marmurowa, a częściowo drewniana z piękną rzeźbą ducha św, Ambona jest długa, barokowa z I poł. XVIII wieku z rzeźbą dobrego pasterza i Michała Archanioła na szczycie. Polichromia bardzo dobrze zachowana (A. Przewalskeigo) z roku 1907. Kościół jest otoczony wysokim murem z bramą wejściową od zachodu i dwoma przejściami z przeciwnej strony. U bramy Kościoła kapliczka przydrożna z zabytkową figurką św. Wawrzyńca rzeźbiona w drzewie nieznanego pocgodzenia. Od strony wschodniej we wnęce, wysoko, znajduje się rzeźba w drzewie św. Floriana. Nad kościołem widnieje niewielka wieżyczka z sygnaturką. Cały kościół stoi na niewielkim wzniesieniu, gdzie dawnej znajdował się cmentarz grzebalny.

 

5. Plebania

Ważną częścią zespołu sakralnego w Brzeźniu jest również plebania położona w pobliżu kościoła. Murowana, parterowa budowla wzniesiona w 1802 roku i rozbudowana z początkiem wieku XX. Ma charakter klasycystyczny. Styl ten w połowie XVIII wieku określany był jako neoklasycyzm i objął prawie całą Europę i Amerykę Północną. Był reakcją na formalny przepych architektury baroku i nawiązywał do sztuki antycznej – greckiej i rzymskiej.

Zbudowano ją na planie prostokąta o dwutraktowym układzie wnętrza z sienią umiejscowioną na osi budynku. Plebania przykryta jest dwuspadowym dachem z dodatkowymi, trójkątnymi naczółkami umieszczonymi ukośnie w górnej części ścian szczytowych. Od frontu budynek jest opatrzony w ganek, wsparty czterema kolumnami oraz pilastrami będącymi pogrubieniami ściany frontowej w formie płaskich filarów, nieznacznie występujących przed lico ściany. Ganek to bardzo istotny fragment budynku będący rodzajem przybudówki, charakterystyczny dla polskich dworków szlacheckich budowanych na terenie Rzeczpospolitej od XVI wieku. Nie jest on tylko praktycznym elementem konstrukcji zadaszenia wejścia do budynku ale też elementem tzw. kultury szlacheckiej. Dla dawnego mieszkańca dworu ganek był wyrazem jego gościnności. Był bowiem przeznaczony nie tylko dla gospodarza lecz głównie dla gościa aby ten nie mókł pod drzwiami. Ganek był także miejscem odpoczynku nieznajomego wędrowca oraz łącznikiem między prywatnością domowników a światem zewnętrznym. W tradycji szlacheckiej na ganku lub w sieni stawiano stolik z chlebem dla każdego potrzebującego.

Plebania została wzniesiona dzięki wsparciu Petroneli Błeszyńskiej. Oprócz ufundowania plebanii sprowadziła także piękne organy do brzeźniowskiej świątyni.

 

6. Ciekawostki

Parafia w Brzeźniu należała w XVII i XVIII wieku do jednych z największych i najludniejszych w dekanacie warckim.

 

7. Opinia

Pierwsze co nasuwa mi się na myśl o kościele w Brzeźniu jest to, że to bez wątpienia miejsce zadumy, które trochę onieśmiela, trochę przytłacza swoim wnętrzem, ale też trochę ciekawi i sprawia, że człowiek zaczyna myśleć o swoim życiu. Warto odwiedzić to miejsce aby wśród genialnych malowideł ściennych i wspaniałego ołtarza głównego odnaleźć to czego szukamy w swoim życiu.

 

8. Galeria

 

9. Bibliografia

www.brzeznio.com

"Na sieradzkich szlakach” kwartalnik oddziału PTTK w Sieradzu nr 3/115/2014/XXIX

 

10. Mapa

Odsłony: 794

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież