JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Dolnośląskie

MILICZ - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia miasta

3. Legenda

4. Atrakcje turytyczne

5. Stawy milickie

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Milicz – miasto w województwie dolnośląskim, powiecie milickim, siedziba gminy Milicz.

 

2. Historia miasta

Gród w Miliczu powstał w XI wieku dla ochrony przeprawy przez Barycz na głównym szlaku z Wrocławia do Gniezna i Kalisza.

Wymieniony w Bulli papieża Innocentego II Milicz należący do kapituły wrocławskiej, już w 1155 roku został wspomniany jako gród kasztelański, a więc siedziba lokalnej władzy administracyjnej, sądowniczej i wojskowej. Po najeździe tatarskim zyskał prawa targowe.

W 1323 roku Milicz zyskał prawa miejskie. 35 lat później biskupstwo odsprzedało miasto wraz z kasztelanią księciu Konradowi I Oleśnickiemu. Pod jego panowaniem wybudowano tu zamek otoczony fosą. Miasto żyło dostatnio z rzemiosła i handlu.

Kiedy w 1492 roku umarł ostatni z Piastów oleśnickich, miasto razem z warownią przeszło w ręce króla Czech, który z kolei oddał je niemieckiemu rycerzowi Zygmuntowi Kurzbachowi. Jego synowie podzielili między siebie Dolinę Baryczy i stworzyli w ten sposób dwa baronaty – milicki i żmigrodzki. Władali nimi do roku 1590.

Kurzbachowie sprowadzili osadników ze Szwabii, lokowali nowe wsie, karczowali lasy, budowali tamy, śluzy i groble, za wzorem cystersów rozwijali też hodowlę karpia.

Na okresie władania kolejnych właścicieli – Maltzanów – odcisnęła się wojna trzynastoletnia (1618-48). Po jej zakończeniu nadszedł jednak czas obfitości. W 1694 roku milicka gałąź rodu otrzymała tytuły hrabiowskie, a kiedy w 1740 roku król Prus najechał na Śląsk i oderwał go od Austrii, Maltzanowie pierwsi pospieszyli doń z hołdem. Cieszyli się potem zaufaniem Fryderyka II.

Maltzanowie wznieśli w Miliczu imponujący klasycystyczny pałac i założyli pierwszy na Śląsku, 50- hektarowy park w stylu angielskim. Pałac zyskał sławę dzięki olbrzymiemu księgozbiorowi i kolekcji instrumentów Stradivariusa i Amatiego, zbiorowi malarstwa francuskiego, flamandzkiego i niemieckiego, kolekcji zegarów, a także zaliczanych do najbogatszych w Europie miedziorytów.

Maltzanowie pobudowali też kościoły: Łaski i św. Anny. Podjęli dzieło uprzemysłowienia miasta i regionu, zakładając manufaktury bawełny i wełny, przędzalnie i zakład sukienniczy.

W połowie XIX wieku miasto miało już nowy ratusz, sieć wodociągową i rozpoczętą budowę kanalizacji.

Pod koniec II wojny światowej, latem 1944 roku, hrabina Elżbieta Maltzan zaczęła wywozić pałacowe zbiory na zachód. Przed powrotem do Polski, w trakcie ofensywy 1945 roku, miasto uległa bardzo poważnym zniszczeniom.

 

3. Legenda

Legenda głosi, że w okolicach Milicza w kniejach i nad bagnami czyhały na podróżników bandy zbójców. Pewnego razu zbójcy pojmali możnego rycerza, który za uwolnienie obiecał im sowitą zapłatę. Zgodzili się na to pod warunkiem, że zachowa milczenie na temat swojej przygody. Kiedy słudzy pojmanego powrócili z przyrzeczonym okupem, to zbójcy wypuścili więźnia żegnając przestrogą: „Milcz!”. Rycerz milczenie zachował, lecz zniewagi nie ścierpiał. Wrócił ze zbrojnym oddziałem, wytropił obozowisko zbójców nękających całą okolicę, otoczył ich i wysiekł. Na pamiątkę zaś złożonej obietnicy osada nad Baryczą otrzymała nazwę Milcz, która później przekształciła się w Milicz.

 

4. Atrakcje turystyczne

Kościół pw. Św. Andrzeja Boboli (Kościół Łaski) - Budowla została zaprojektowana przez Gottfrieda Hoffmana. Wzorowana była bezpośrednio na Kościele Pokoju w Świdnicy, z tą różnicą, że posiadała wieżę, której w Kościołach Pokoju nie wolno było wznosić. Na wzór kościoła świdnickiego zastosowano tu drewnianą konstrukcję szkieletową wypełnianą cegłą, tzw. mur pruski. Budowa kościoła wiąże się z Traktatem Altransztackim z 27 lipca 1707 r., na mocy którego cesarz zezwolił śląskim ewangelikom na budowę kolejnych sześciu kościołów. Nazwano je „Kościołami Łaski”.

W działania na rzecz budowy ewangelickiego kościoła w Miliczu włączył się aktywnie właściciel ordynacji milickiej, hrabia Joachim Wilhelm von Maltzan. Zobowiązał się m.in. do pokrycia części kosztów budowy kościoła. Koszty były wysokie, ponieważ w pierwszej kolejności trzeba było opłacić gratyfikację za "łaskę" cesarza oraz jego urzędników. 16.04.1709 r. odbyła się uroczystość odmierzenia gruntu pod budowę nowego kościoła. Za pomocą specjalnej żółto czerwonej piki (w barwach Habsburgów) odmierzono grunt przeznaczony pod budowę świątyni. Pikę tę przechowywano następnie przez wiele pokoleń w kościele za ołtarzem. Zaginęła po 1945 r. Budowla została zaprojektowana przez oleśniczanina, Gottfrieda Hoffmana. Wzorowana była bezpośrednio na Kościele Pokoju w Świdnicy, z tą znaczną różnicą, że posiadała wieżę, której w Kościołach Pokoju nie wolno było wznosić. Świątynia zbudowana jest na planie greckiego krzyża. Sama zresztą wkrótce stała się wzorem dla innych świątyń ewangelickich. Na wzór kościoła świdnickiego przy budowie zastosowano drewnianą konstrukcję szkieletową wypełnianą cegłą, tzw. mur pruski. Kościołowi nadano wezwanie św. Krzyża, do niego nawiązuje także kształt budowli (najlepiej widoczny z lotu ptaka).

W 1945 r. świątynia została przejęta przez Kościół rzymsko - katolicki. Zmieniono wówczas jej wezwanie na kanonizowanego tuż przed II wojną światową św. Andrzeja Bobolę - polskiego jezuitę, który poniósł męczeńską śmierć na Polesiu z rąk Kozaków w XVII wieku. Od 1994 roku przy kościele utworzono samodzielną nową parafię.

Wieża kościelna liczy dziś 46 m wysokości, zwraca uwagę odchylenie od pionu jej górnej części. Było ono przyczyną przebudowy i obniżenia wieży o 12 m w 1783 r. Z pierwotnego wystroju wnętrza kościoła ewangelickiego zachowały się jedynie trzy kondygnacje empor (dzięki nim w kościele mogło się zmieścić 2000 wiernych). Piękna rokokowa ambona i chrzcielnica zostały w 1955 r. przeniesione do katedry w Poznaniu i znajdują się tam do dziś. Szczególną wartość mają organy zbudowane przez Wilhelma Sauera w 1887 r. Kościół tworzy architektoniczną całość z budynkami dawnej parafii ewangelickiej, również z muru pruskiego. Są to dawny dom parafialny z 1790 r. i dawna szkoła z 1857 r. Nawiązuje do nich architekturą współczesny budynek parafii z lat 90. XX wieku.

ADRES:

Aleja Spacerowa 2

56-300 Milicz

Kościół pw. Św. Michała Archaniołapierwotny wzmiankowany był w 1223 r., obecny, klasycystyczny, wzniesiony został w latach 1817-1821. Murowany, założony na prostokącie, z bocznymi aneksami i balkonowymi emporami we wnętrzu.

ADRES:

Kościelna 5

56-300 Milicz

Muzeum bombki - mieści się w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcjonalnym, który powstał w miejscu dawnej fabryki bombek w Miliczu. W latach 1951 – 2008 roku była to jedna z największych w Polsce manufaktur szklanych ozdób choinkowych. Rocznie wydmuchiwano w niej około miliona bombek. Część z nich sprzedawano w kraju, ale aż 90% milickiej produkcji szło na eksport: m.in. do USA, Kanady, Anglii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Niemiec, Australii i Nowej Zelandii. Kiedy opustoszały hale fabryczne zostało miejsce dla historii i sztuki, czyli poszanowania tradycji, pracy ludzkich rąk i twórczych umysłów. W 2013 roku część Kreatywnego Obiektu Multifukcyjnego przeznaczono na wyeksponowanie ponad 6 tysięcy różnych wzorów ozdób choinkowych, ocalonych z fabrycznej wzorcowni.

ADRES:

Dąbrowskiego 3

56-300 Milicz

Park pałacowy – podczas budowy pałacu ogród pałacowy był wtedy odzwierciedleniem ówczesnego stosunku do przyrody i nowych zasad kształtowania dworskiego otoczenia. Projektantem ogrodu był inspektor budowlany Joachim Schätzel. Stylem nawiązujący do ogrodów angielskich był pierwowzorem tego typu ogrodów i parków na tym obszarze. Założeniom ogrodowym sprzyjał sam teren równinny i bliskość rzeki Barycz. W ogrodzie by dodać mu tak romantyczności jak i tajemniczości wzniesiono bramę z polnych kamieni, wieżę kamienną, pustelnie, ruiny, grobowce „starożytnych”, domy ze słomianymi strzechami świątynie antyczne. Wszystkie te elementy jak i pozostałe miały za zadanie stworzyć klimat różnorodności i bogactwa doznań osób pierwszy raz ogród odwiedzających. Ogród z racji bliskości miasta ogrodzono od niego murem zaś jego pozostała część naturalnie i łagodnie graniczyła wtapiając się z lasem i krajobrazem. Od północy park-ogród ograniczała rzeka, a z zachodu wspomniane tereny leśne. Park przez ówczesnych nazywany był ogrodem angielskim, co było niczym innym jak potwierdzeniem genezy założenia parkowego a także klimatu i krajobrazu, wśród których go zbudowano. Wszystko to swój początek wzięło w fascynacjach Joachima Karola von Maltzan, który wiele lat spędził w Londynie „obcując” z parkami angielskimi, i który wraz z Schätzelem był współautorem założeń ogrodowych. Powierzchnia parku osiągała nawet 50 ha, a młynówka zasilała okoliczne stawy. Występuje w nim ok. 80 gatunków drzew i krzewów wraz z okazami takimi jak dąb o obwodzie 694 cm. Na skraju parku rośnie grupa dębów, pomników przyrody. W pobliżu znajduje się grobowiec hrabiego Andrzeja Maltzana i jego żony.

Pałac Maltzanów – W końcu XVIIIw w Miliczu - stolicy wolnego państwa stanowego - baronatu rodu von Maltzan od XVIw. powstał piękny , klasycystyczny kompleks pałacowy z oficyną , domem zajezdnym i budynkiem zarządu dóbr , usytuowany nad sztucznym kanałem wodnym, z kolumnowymi portykami na osi i centralną kopułą z latarnią , otoczony dużym parkiem w stylu angielskim . Kompleks przebudowywany w 1910 i 926r.
Pałac zbudowany został wg projektów architekta K. G. Geisslera (autora biskupiego pałacu wrocławskiego) zatwierdzonych w 1799 r. na zlecenie Joachima Karola von Maltzan w latach 1797 -1938. Swoją bryłą nawiązuje do poczdamskiego Sanssousi i Neues Palais.
Budynek główny dwudziestotrzyosiowy posiada piękny salon - salę balową z kolumnami w kształcie elipsy znajdującą się pod główną kopułą budynku. Pałac posiada dwa dziedzińce - honorowy i herbowy. Honorowy to miejsce gdzie znajdują się oryginalne rzeźby oraz secesyjna fontanna. Dziedziniec herbowy z aleją dojazdową , niewielką fontanną i mostkiem na polanę widokową znajduje się wzdłuż elewacji południowej. Budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta. Od strony podjazdu zdobi go kolumnowy portyk na osi z ryzalitami po bokach. W budynku centralnym pomieszczeniem był reprezentacyjny salon o kształcie elipsy z jońskimi kolumnami, nakryty kopułą z latarnią, widoczną z każdej strony pałacu. Elewacja ogrodowa ma silnie wysunięty ryzalit na osi z czterema parami kolumn, trójkątnym frontonem oraz dwoma ryzalitami bocznymi. Ryzalit środkowy nakryty jest płaską kopułą, która wtapia się w dach i łączy z kopułą nad salonem, której bęben ozdabiają płaskorzeźby w formie opasującej go girlandy. Narożne ryzality elewacji ogrodowej nakrywają baniaste kopułki.

ADRES:

Kasztelańska 1

56-300 Milicz

Ruiny zamku książęcego – milicki zamek to budowla w stylu gotyckim, usytuowana na lewym brzegu Baryczy, pomiędzy rzeką, a kanałem Młynówka. Ściany nośne i zewnętrzne liczyły sobie ponad 150 cm grubości. Zamek otaczały mury kształtem zbliżone do owalu, o średnicy od 40 do 55 m z wjazdem od strony wschodniej oraz fosa. Po południowej stronie dziedzińca znajdowała się wykonana z cegły trójkondygnacyjna wieża mieszkalna. Zamek strzegł ważnej strategicznie przeprawy przez rzekę Barycz, był siedzibą książęcego starosty oraz stanowił rezydencję księcia, gdy przebywał on w Miliczu. Później stał się siedzibą właścicieli tzw. wolnego państwa stanowego; w latach 1494-1590 Kurzbachów a w latach 1592-1797 Maltzanów. Zamek był niszczony przez najeżdżających Milicz husytów w 1432 oraz przez pożary w 1536 i 1797. Po pierwszym pożarze ówczesny właściciel zamku Zygmunt Kurzbach przebudowuje go w stylu renesansowym. Renesansowe elementy zamku, jak nadproża okienne, blendy czyli ślepe okna będące motywem zbrodniczym czy wreszcie kolebkowe sklepienia są jeszcze widoczne do dziś.

Po pożarze w 1797 ówcześni właściciele zamku Maltzanowie przenieśli się do nowo wybudowanego pałacu, a zamek przeznaczyli na przędzalnię bawełny oraz farbiarnię sukna. W części budynku funkcjonował też teatr. Od połowy XIX wieku zamek popadał w coraz większą ruinę.

Rynek - najważniejszy plac w całym mieście. Otoczony niskimi kamieniczkami jest wśród mieszkańców lubianym miejscem spotkań towarzyskich. To również tutaj odbywają się wszystkie imprezy miejskie, takie jak Święto Karpia Milickiego. W jego trakcie na rynku gotowanych jest kilka tysięcy litrów zupy rybnej – miejscowego przysmaku.

 

5. Stawy milickie

Pierwsze wzmianki o planowanej, skoordynowanej i zakrojonej na szerszą skalę działalności ludzi, mającej już wiele cech rybactwa, a nie tylko doraźnych połowów ryb, pochodzą z XII w. Obok stawów naturalnych i nielicznych sztucznych (na ogół małych, powstałych przez usypanie jednej lub dwóch grobli) zaczęto wówczas budować duże zbiorniki wodne już z przeznaczeniem na wieloletnią hodowlę ryb. W wiekach XII-XIV powierzchnia stanowiących własność kościoła czynnych stawów wynosiła już ok. 2000 ha. Siłę roboczą przy ich budowie i zagospodarowywaniu stanowili chłopi służebni zatrudnieni przez wrocławską kurię biskupią.

Prekursorem zakładania stawów i masowej hodowli ryb na tym terenie był przybyły z Czech lub Moraw zakon cystersów, który osiedlił się w Doliny Baryczy w 1136 r. i miał swoją główną siedzibę w Lubiążu. W XIII w. cystersi stworzyli w okolicach Milicza i Młodziankowa największe w ówczesnej Europie skupisko stawów o powierzchni ponad 2300 ha, m.in. olbrzymie stawy Stary (700 ha), Grabownica Górna (500 ha), Jamnik (360 ha) oraz mniejsze Wrocławicki, Górnik i Sanie. Na potrzeby żeńskiego cysterskiego klasztoru w Trzebnicy utworzono z kolei stawy w okolicach Krośnic.

Zygmunt Kurzbach władał ziemiami milicką oraz żmigrodzką od 1492 r. do 1521 r. i niewątpliwie w dużym stopniu właśnie jego zasługą był szybki rozwój gospodarki rybnej na tych terenach. W dobrach milickich utworzył nowe stawy o pow. 640 ha (w tym Grabownicę Dolną o pow. 360 ha), w dobrach żmigrodzkich – o pow. 840 ha (m.in. akweny Olsza, Jeleniec, Sieczkowski, Niezgoda).

XVI w. ugruntował pozytywne zmiany w ogólnym nastawieniu do rybactwa i gospodarki stawowej, przede wszystkim ze strony szlachty. I nie był to tylko efekt nakazów lub nacisków władców świeckich albo kościelnych, ale dobrowolne, przemyślane i długofalowe działanie, podyktowane bądź chęcią czerpania zysków ze sprzedaży cennych gatunków ryb, bądź dążeniem do samowystarczalności w zakresie zaopatrzenia w mięso tych ryb. Musiało być ono towarem bardzo poszukiwanym, skoro przez około 180 dni w roku obowiązywał ścisły post (do stałych dni postnych należały poniedziałki, środy i piątki). Dodatkowym bodźcem do budowy nowych stawów była zarówno dla duchowieństwa, jak i szlachty oraz patrycjatu miejskiego, zapoczątkowana już w XV w. swoista moda na ich posiadanie. Sztuczne stawy hodowlane stały się symbolem przynależności do elity, oznaką wysokiej pozycji majątkowej lub społecznej, w przypadku mieszczaństwa formą niemal nobilitacji, a olbrzymie (powyżej 500 ha) stawy-giganty w dobrach książęcych lub magnackich – rodowymi „pomnikami chwały”. Takimi pomnikami w Dolinie Baryczy stały się stawy Stary (700 ha) oraz Grabownica (500 ha). Nawet tam, gdzie nie było w pobliżu rzek ani jezior, ale istniało sprzyjające ukształtowanie terenu, zakładano sztuczne akweny. Stawy oraz kwestie ich własności bywały powodem wieloletnich procesów sądowych, a także pojedynków.

Od 1592 r. właścicielem dóbr milickich był hrabia Maltzan, zaś żmigrodzkich początkowo hrabia Schaffgotsch (stracony w 1635 r.), a od 1641 r. książę Hatzfeldt. Właśnie rodom Maltzanów i Hatzfeldtów przypisać należy zasługę „przeprowadzenia” miejscowego rybactwa przez bardzo trudny i niebezpieczny okres połowy XVII w., czyli czasy wojny trzydziestoletniej (1618-1648) i bezpośrednio po niej. Choć same stawy i ich hydrotechniczne wyposażenie nie doznały większych uszkodzeń, to będąca konsekwencją wojny ogólna sytuacja polityczno-społeczna oraz ekonomiczna – chaos, migracje ludności, przemarsze wojsk, konfiskaty i grabieże – zdecydowanie nie sprzyjały prowadzeniu gospodarki rybnej, a samą hodowlę karpi w wielu regionach uczyniły nieopłacalną.

Wojna Trzydziestoletnia oraz najazd szwedzki zapoczątkowały trwający, z przerwami, niemal 200 lat (do 1. połowy XIX w.) okres upadku gospodarki rybnej, wstrzymania inwestycji, likwidowania lub zaniedbywania stawów i ograniczania hodowli ryb. Na obszarze Polski w dość krótkim czasie osuszono ponad połowę istniejących stawów, a uzyskane w ten sposób żyzne grunty przeznaczono na znacznie bardziej dochodową uprawę zbóż, głównie pszenicy.

W całej Europie aż do 2. połowy XIX w., trwał zastój w rybactwie stawowym. W przypadku Doliny Baryczy na wspomniane załamanie koniunktury i spory sądowe nałożyły się inne niekorzystne czynniki, z których najpoważniejsze konsekwencje miał narastający już od końca XVII w. deficyt wody. Prawdopodobnie właśnie z powodu powtarzających się, długoletnich okresów suszy i obniżenia poziomu wód gruntowych, przy jednoczesnej wycince lasów na potrzeby rolnictwa, musiano znacznie ograniczyć powierzchnię czynnych akwenów.

Przeprowadzenie radykalnych reform w dziedzinie gospodarki stawowej Doliny Baryczy stało się w końcu XIX w. koniecznością. Reform tym szybszych i głębszych, że Dolny Śląsk był głównym dostawcą ryb na cały rynek niemiecki. Przeprowadzono zmiany i unowocześnienia, których efekty są widoczne do chwili obecnej. Uwidoczniły się nie tylko w zakładaniu nowych stawów i zwiększaniu powierzchni lustra wody, ale głównie w intensywnym polepszaniu metod gospodarowania. Wprowadzone wtedy nowe zasady hodowli ryb niewiele się już różniły od obecnie stosowanych. Powrócono do zaniechanej metody przesadkowania czyli stopniowego przenoszenia jednorocznikowych ryb do kolejnych stawów, połączonego z jednoczesnym rozrzedzaniem ich zagęszczenia.

W 1963 roku powstał rezerwat „Stawy Milickie”, unikatowy pod względem bogactwa przyrody i występujących na tym terenie gatunków ptactwa, głównie wodnego i błotnego.

 

6. Ciekawostki

  • Od nazwy Milicza wziął nazwę największy kompleks stawów hodowlanych – Stawy Milickie. Założone zostały w XIII wieku przez braci zakonnych cystersów. Co roku władze miejskie organizują tu imprezę zwaną Świętem Karpia Milickiego;
  • we wnętrzach zamku archeolodzy odkryli prawdopodobnie najstarszą na świecie, a na pewno w Polsce deskę klozetową;
  • Henryk Maltzan, fundator kościoła, nakazał zbudować tajny tunel podziemny wiodący z jego pałacu do piwnic tego kościoła. Był on dostępny i przechodni jeszcze po drugiej wojnie światowej. Wkrótce potem został zamurowany. Miał on połączenie z całą siecią średniowiecznych lochów i tuneli podmilickich.

 

7. Opinia

08-06-2017 przejazdem odwiedziłam Milicz i kilka jego ciekawych atrakcji. Miasto samo w sobie jest naprawdę urocze! Jego atrakcyjność podnosi również ładnie utrzymane założenie pałacowo- parkowe. Idąc spacerkiem po parku człowiek po prostu odpoczywa. Nie słychać tam odgłosów ulicznych, jedynie śpiew ptaków. Po pewnym czasie oczom ukazuje się pięknie utrzymany pałac podobny do tych jakie spotykamy np. w Poczdamie. Nie brakuje również ruin zamku, co prawda przerosły już krzakami i drzewami, ale wydeptana ścieżka sugeruje, że uczniom pobliskiej szkoły to nie przeszkadza ;-)

 

8. Bibliografia

www.barycz.pl

www.dziedzictwo.ekai.pl

www.muzeumbombki.com.pl

www.dolny-slask.org.pl

www.polskiezabytki.pl

www.ryby.stawymilickie.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 41

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież