JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Dolnośląskie

LUBIĄŻ - opactwo cystersów

 

1. Informacje ogólne

2. Architektura zespołu klasztornego

3. Historia opactwa

4. Legendy

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Lubiąż – wieś w województwie dolnośląskim, powiecie wołowskim, w gminie Wołów. Etymologia nazwy miejscowości tłumaczona jest w różny sposób od słowa Lubięż, obocznego do Lubiąża, a także od nazwy osobowej Lubięga, przekształconej w nazwę dzierżawczą. Lub od słów Lubiesz albo Luby oznaczających miłe, przyjemne miejsce. Nie jest również wykluczona interpretacja topograficzna od podstawy lub- związanej ze znaczeniem teren podmokły, na którym rośnie gęsta twarda trawa.

 

2. Architektura zaspołu klasztornego

Jest to największy i jeden z najstarszych kompleksów klasztornych na Śląsku. Na otoczone murem wzgórze klasztorne prowadzi od północy droga przechodząca przez kamiennymostprzerzucony nadfosą, założoną ok. 1509 roku i budynekbramny, którywybudowany został w roku 1601 i miał pierwotnie charakter obronny. Jego obecny wygląd pochodzi z roku 1710, kiedy to został rozbudowany. Na uwagę zasługuje szczególnie elewacja północna z bogato udekorowanym szczytem, na którym we wnękach znajdują się figury założycieli zakonu cysterskiego, św. Benedykta i św. Bernarda.
Po prawej stronie do budynku bramnego przylega gmach dawnego szpitalaklasztornego, wybudowany na początku XVIII wieku, a po lewej stronie, stoi wysokimur z bramą, oddzielający pierwotnie ogród warzywny i sad. Za budynkiem szpitala znajduje się stodoła zaadoptowana obecnie na karczmę. Za nią droga wjazdowa wiedzie wzdłuż XVIII wiecznego budynku kancelariiklasztornej z namalowanym zegaremsłonecznym, za którym w tej samej linii znajduje się budynekmieszkalny, dawniejklasztornychoficjalistów i dochodzi do placu klasztornego, gdzie się rozwidla, wzdłuż alei wysadzanych kasztanowcami. Na środku rozwidlenia umieszczona jest na masywnym, wysokim cokole i smukłej kolumnie korynckiej figuraNPM pochodząca z 1670 roku, autorstwa legnickiego rzeźbiarza M. Knothego. Po drugiej stronie placu dostrzec można rzeźbyogrodowe przedstawiające Indian i Murzynów, zdobiące dawny ogród opata. Wschodnim zamknięciem placu jest elewacja budowli o długości 223m, która stanowi połączenie pałacu opatów, kościoła i części klasztornej. Od południa plac ogranicza okazały budynek dawnego browaru i piekarni. Od zachodu natomiast plac klasztorny zamykają budynki mieszkalne: dawnamniejszawozownia i domrzemieślnikówklasztornych, oraz kościół św. Jakuba. Powstał on w roku 1697 na miejscu pierwotnego kościoła romańskiego z XII. Jest to budowla jednonawowa powstała na planie krzyża łacińskiego, fasadą skierowany na wschód ku kościołowi klasztornemu. Pierwotnie służył jako kościół parafialny dla świeckich pracowników klasztornych a po sekularyzacji przekazany został w 1836 roku miejscowej gminie ewangelickiej. Swoją funkcję pełnił do 1945 roku. Posiadał bogaty wystrój wewnętrzny, który nie zachował się do naszych czasów. Do kościoła św. Jakuba przylegały budynki gospodarcze, z których do obecnych czasów zachowała się jedynie wozownia.

Najstarszą budowlą lubiąską jest kościółklasztorny p.w. NajświętszejMariiPannypowstał w roku 1200, jako budowla romańska. Pod koniec XIII wieku zbudowano tu gotycką świątynię, która ulegała licznym przebudowom. Obecny wygląd uzyskał w wyniku barokizacji wnętrza, przeprowadzonej po 1672 roku. Jest to budowla trójnawowa, bazylikowa, wzniesiona na planie krzyża łacińskiego z trzynawowym i trójprzęsłowym prezbiterium, które otacza prostokątne obejście. Korpus nawowy ma długość 61,5 m a wysokość nawy głównej wynosi prawie 20 m. Nakryta jest ona sklepieniem krzyżowo-żebrowym o bardzo ostrych łukach. Kościół pełni funkcję mauzoleumPiastówśląskich. Znajdują się tu płyty nagrobne fundatora opactwa ks. Bolesława I Wysokiego, ks. Przemysława ścinawskiego, ks. Konrada żagańskiego oraz rycerza Marcina Bożywoja. Od północnego wschodu do kościoła przylega KaplicaKsiążęca, wzniesiona w latach 1311-1312, ufundowana przez ks. legnickiego Bolesława III, który został w niej pochowany w 1352 r. W kościele klasztornym pochowano także ośmiu biskupów, głównie wrocławskich, dwoje lub troje dzieci ks. Henryka Brodatego i św. Jadwigi śląskiej. W krypcie grobowej pod posadzką kościoła zachowały się zabalsamowane zwłoki zakonników i opatów. Tutaj też pochowano zmarłego w 1706 roku malarza Michała Leopolda Willmanna, twórcy wystroju malarskiego kościoła. Ze wspaniałego barokowego wystroju świątyni, na który składały się min. Ołtarz główny, 24 ołtarze boczne oraz stalle anielskie, zachowały się jedynie niewielkie fragmenty. Wśród nich na uwagę zasługuje wspaniała kuta krata z 1701 roku. Od północy do kościoła klasztornego przylega, wybudowana ok. 1710 roku, kaplicaLoretańska, stanowiąca kopię kaplicy w Loretto.

Północną część kompleksu klasztornego zajmuje,zrealizowany w latach 1681-1699 trójkondygnacyjny, podpiwniczony budynek pałacuopatów, którego skrzydła mają wymiary 96m i 118m. Szerokość każdego z nich wynosi 18m. Wejście prowadzi przez półkoliście zamkniętą bramę wjazdową, na portalu której umieszczono kartusz herbowy lubiąskiego opactwa i sklepioną sień przejazdową. Narożnik północno-zachodni kondygnacji parterowej mieści salę dawnej jadalniopatów ze sklepieniem ozdobionym freskiem M.L.Willmanna, przedstawiającymi „Apoteozę bohatera cnót”. We wschodniej części skrzydła północnego mieści się najbardziej reprezentacyjna salaksiążęca, której wysokość zajmuje drugą i trzecią kondygnację, a wejście prowadzi z korytarza na pierwszym piętrze przez portal z postaciami Murzyna i Indianina. Ścianę zachodnią sali zajmuje balkon muzyczny, podtrzymywany przez postać Atlasa. Barwne sztuczne marmury oraz sztukaterie autorstwa A. Provisore, rzeźby F.J. Mangoldta i malowidła F.Bentuma podkreślają bogactwo dekoracji. Rzeźby dolnej strefy przedstawiają postacie trzech cesarzy habsburskich, alegorie cnót kardynalnych, personifikacje siły i stałości oraz postacie Atlasa, Apolla i Marsjasza. W narożnikach sali umieszczone są personifikacje czterech części świata: Europy, Azji, Afryki i Ameryki. Salę nakrywa plafon o wymiarach 28 x 14 m przedstawiający „Zwycięstwo Wiary katolickiej nad herezjami i niewiernymi” oraz gloryfikację fundatora opactwa, księcia Bolesława I Wysokiego. W prawym narożniku oparta o koło wozu namalowana jest postać – autoportret malarza F.K. Bentuma. Obrazy międzyokienne ilustrują sceny z życia, żony cesarza Karola VI, Elżbiety Krystyny.
Południową część wzgórza klasztornego zajmują właściwe pomieszczenia klasztorne i mieszkania zakonników, usytuowane w wielkim czworoboku z wewnętrznym wirydarzem o wymiarach 30 x 40 m, przylegające od południa do kościoła klasztornego. Barokowy budynekklasztornywzniesiony został w latach 1692-1710 jako budowla o trzech kondygnacjach naziemnych i dwóch poziomach piwnic. W tej części na szczególną uwagę zasługują piękne, bogato zdobione pomieszczenia refektarza letniego i biblioteki. Poza pomieszczeniami reprezentacyjnymi na każdej kondygnacji znajduje się ok. 30 pomieszczeń o powierzchni od 24 do 50 m2 . Na parterze południowego ryzalitu skrzydła zachodniego mieści się refektarzletni. Jest to okazałe wnętrze o powierzchni ponad 270m2, nakryte nieckowym sklepieniem ozdobionym malowidłami F.A. Schefflera z 1733 roku, przedstawiającymi centralnie scenę biblijną „Cudowne nakarmienie 5 tysięcy” i poniżej, w owalnych medalionach, sceny z życia św. Benedykta i św. Bernarda. Po renowacji pomieszczeniu przywrócono dawną świetność, jest udostępniane dla zwiedzających i morze być wykorzystywane jako sala konferencyjna. Nad refektarzem znajduje się salabiblioteczna, obejmująca wysokością drugą i trzecią kondygnację skrzydła, do której prowadzi portal z czarnego marmuru. Obszerne, prostokątne pomieszczenia, nakryte kolebkowym sklepieniem oświetlają dwa rzędy okien. Wystrój malarski F. Bentuma z 1737 roku tworzy ilustrowaną encyklopedię dziedzin nauki i sztuki. Centrum sklepienia zajmuje symbol mądrości, otaczają go Ojcowie Kościoła oraz sceny: „Kazania Chrystusa w świątyni”, „Posiedzenia kapituły generalnej zakonu” i „Spotkania króla Salomona z królową Sabą”. Poniżej balustrady, w medalionach znajdują się portrety uczonych, filozofów i poetów starożytności, a we wnękach okiennych - personifikacje poszczególnych dziedzin wiedzy. Przed sekularyzacją biblioteka posiadała 9 tysięcy samych inkunabułów i rękopisów. W chwili obecnej sala poddana jest gruntownej renowacji konserwatorskiej. W przyziemiu pod refektarzem znajdują się pomieszczenia Centrum InformacjiEkomuzealnej i siedziba StowarzyszeniaLubiąż.

 

3. Historia opactwa

Jednej z najstarszych przepraw rzecznych przez Odrę strzegł gród obronny. Powstał on w okresie wczesnośredniowiecznym i już w dokumencie lokacyjnym klasztoru z XII wieku był uważany za bardzo stary. Posiadał umocnienia typu palisadowo-wałowego i znajdował się w obrębie obecnego wzgórza klasztornego. Pod jego ochroną u zbiegu dróg handlowych, uformował się targ, dając początek późniejszemu miastu.

Wspomniany już dokument lokacyjny z 1175 roku wylicza uposażenie nowo powstającego klasztoru cysterskiego, w którym Bolesław I Wysoki obdarował klasztor min. przeprawą przez Odrę, wsią Lubiąż oraz kościołem św. Jana Ewangelisty przy targu w Lubiążu.

Od tego czasu miejscowość Lubiąż była nierozerwalnie związana z opactwem cysterskim i pełniła wobec niego funkcje usługowe, pozostając z nim w stałych związkach prawnych.

15 czerwca 1249 roku książę legnicki Bolesław II Łysy, Rogatka nadał osadzie targowej prawa miejskie na prawie średzkim. Obejmowały one niemieckie sądownictwo i prawo handlowe z systemem monetarnym zamiast obowiązującego w Polsce handlu wymiennego. Nieco później pomiędzy miasteczkiem Lubiąż a opactwem cysterskim powstała wieś klasztorna o tej samej nazwie, która wraz z klasztorem, rozwijała się i rozbudowywała wzdłuż drogi łączącej klasztor z miasteczkiem.

Dynamiczny rozwój opactwa spowodował, że przylegająca do niego wieś Lubiąż wkrótce zaczęła przewyższać trzykrotnie liczbą ludności miasteczko, które z biegiem czasu przestało sprawować swoje targowe i miejskie funkcje.

W XIV wieku oprócz rozległych dóbr do cystersów należały kopalnie złota w Złotoryi. Za zgromadzone środki zakonnicy wznieśli gotycką bazylikę z kaplicą grobową i nowe zabudowania klasztorne. Lubiąż szczycił się jedną z najwspanialszych bibliotek ówczesnej Europy – księgozbiór cystersów liczył ok. 900 tomów.

Wiek XV nie był szczęśliwy ani dla cystersów, ani dla Lubiąża. W 1432 roku podczas napadu husytów zrabowano i spalono przede wszystkim klasztor. W 1492 roku zakonnicy zostali wypędzeni z Lubiąża, a opactwo przekształcone w myśliwską rezydencję. Na początku XVI wieku cystersi wrócili i zaczęli usuwać ślady dewastacji.

Złoty wiek Lubiąża przypadł na rządy światłych opatów Arnolda Freibergera i Jana Reicha. W XVII wieku odnowiono klasztorny kościół, a przy klasztorze urządzono ogrody z fontannami. Zbudowano pałac opata. Na potrzeby opactwa pracowało całe zaplecze gospodarcze z młynem, browarem i piekarnią.

W 1740 roku Śląsk przeszedł z rąk katolickich Habsburgów pod zarząd protestanckich Prus. Skończył się złoty wiek przyklasztornego miasteczka. W 1810 roku władze pruskie rozwiązały zakon cystersów w Lubiążu, podobnie jak inne katolickie zgromadzenia kontemplacyjne na Śląsku.

Lubiąż miasteczko i Lubiąż wieś funkcjonowały jako odrębne miejscowości. Każda z nich miała pełną samodzielność ponieważ posiadała swojego urzędowego przedstawiciela – wójta, urząd stanu cywilnego, szkołę, pocztę oraz kilka innych pomniejszych instytucji. Oficjalne połączenie obu miejscowości w jeden organizm nastąpiło dopiero w 1928 roku. Utrata praw miejskich oraz kasata klasztoru nie stała się dla typowej przyklasztornej osady, jak można by przypuszczać, początkiem upadku. Stosunkowo duża odległość od najbliższych ośrodków miejskich oraz naturalne problemy komunikacyjne, jakie wówczas istniały, stworzyły tu dogodne warunki do rozwoju zaplecza handlowo-usługowego dla pobliskich wsi.

Działania wojenne nie dotknęły bezpośrednio Lubiąża. Jedyna strata dotyczyła przeprawy mostowej przez Odrę, która została wysadzona przez wycofujące się przed frontem rosyjskim wojska niemieckie. W dniu 26 stycznia 1945 roku Armia Czerwona nie napotykając oporu wkroczyła do Lubiąża. Zajęła kompleks klasztorny oraz całą północną część miejscowości ze szpitalem włącznie. W rękach Rosjan pozostawały wszystkie 3 lubiąskie kościoły. Rozpoczął się najtragiczniejszy okres w historii miejscowości. Wojska rosyjskie przebywały w Lubiążu do 15 marca 1948. Tak długa obecność wojsk  i zajęcie większej części miejscowości znacząco utrudniały budowanie administracji polskiej i akcję osiedleńczą.

Po ustąpieniu Rosjan spora część zabudowy Lubiąża została rozebrana na odbudowę stolicy. W 1957 roku wznowił działalność szpital psychiatryczny.

Stopniowy rozwój Lubiąża rozpoczął się dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

 

4. Legendy

 • „Według informacji pochodzących od obywatela RFN, w okresie wojny klasztor w Lubiążu (...) zamieniony został na składnicę archiwaliów i dzieł sztuki. Przed wkroczeniem wojsk radzieckich całe zasoby miejscowej ludności, bardzo bogatej, i bogactwa z klasztoru oraz kościoła ukryto w lochach, zaś do podziemnej fabryki dowożono bliżej nieznane materiały, nocą i pod konwojem. Następnie całość zamaskowano (...), wejście do fabryki zasypano. Nad obiektem czuwała tajna organizacja hitlerowska, grożąc śmiercią każdemu, kto chciał ujawnić tajemnicę. (...)
 • W XI w. w Polsce wybuchły rozruchy między poganami i wyznawcami słabo zakorzenionej wiary chrześcijańskiej. Niepokoje społeczne wykorzystał król czeski Brzetysław. Napadł na Śląsk i przyłączył znaczną jego część do swoich włości. Królowa Rycheza, zwana też Ryksą reńską, wnuczka Ottona Wielkiego, wdowa po zmarłym królu polskim Mieszku II, musiała wraz ze swoim małym synem Kazimierzem uciekać z kraju i szukać opieki u cesarza niemieckiego. Po latach Kazimierz Odnowiciel powrócił do kraju i pokonał Brzetysława. Książę zastał wiarę chrześcijańską i jej ślady niemal wymazane z życia społecznego. Nastąpił nawrót pogaństwa, ale w Lubiążu pomiędzy przeważającą liczbą ludności pogańskiej, mieszkało kilka rodzin chrześcijańskich. Ani poganie, ani chrześcijanie nie chcieli odstąpić od swojej wiary i opuścić rodzinną miejscowość. Książę nie chciał dopuścić do rozlewu krwi i usuwać pogan siłą. Postanowił więc, że jedni i drudzy zasadzą drzewa lipowe. Ogłosił, że ta wiara i ci wyznawcy pozostaną na lubiąskiej ziemi, których lipa bujniej wyrośnie. Na początku lipa pogan rosła wyższa i bujniejsza. Jednak po dwóch latach i dziewięciu dniach zwiędła. Lipa chrześcijan przez dwa lata rosła powoli, ale potem rozwinęła się w piękne i bujne drzewo. Wiara chrześcijańska zwyciężyła a lipa rosła jeszcze bardzo długo. Dopiero w roku 1770, kiedy była już stara i spróchniała, opat klasztoru cystersów Łukasz Springer kazał ją ściąć. To zdarzenie sprawiło, że mieszkańcy Lubiąża szczególnie upodobali sobie drzewa lipowe. Do dnia dzisiejszego w Lubiążu rośnie wiele okazałych lip. Na terenie klasztoru znajduje się lipa, która jest pomnikiem przyrody, a Lubiąż północny i południowy łączy piękna lipowa aleja.

 

5. Ciekawostki

 • Zespół klasztorny jest drugim co do wielkości obiektem sakralnym na świecie;
 • w krypcie pod bazyliką znajdują się nagrobki Piastów Śląskich oraz mumie opatów cysterskich i zakonników. Do dziś w dobrym stanie zachowało się 98 mumii;
 • w 2012 wnętrza pałacu posłużyły Sylwii Grzeszczak za scenerię teledysku ilustrującego singiel „Małe rzeczy”;
 • łączna długość zabudowań kompleksu cysterskiego to 223 m w jednej linii;
 • opactwo cystersów jest prawie trzy razy większe niż Wawel, potężniejsze niż Malbork;
 • do potężnego zakonu cystersów należały niegdyś obiekty o kubaturze 330 tysięcy metrów sześc., kilkanaście wsi i rozległe tereny dookoła. Bracia rozbudowywali przez wieki opactwo i rozwijali gospodarkę, a we wczesnym średniowieczu „dorabiali”, produkując falsyfikaty;
 • opactwo słynęło z ogrodów, które dziś są zdewastowane. Osobliwe, że i dawne ziemie klasztorne i samo miasteczko Lubiąż znane były jeszcze w początkach XX wieku z urodzaju winorośli;
 • nadany w średniowieczu herb Lubiąża przedstawiał Baranka Bożego, w bieli na czerwonym tle ze złotym nimbem wokół głowy. Stąpa po zielonej murawie i niesie białą flagę z czerwonym krzyżem. Motyw wotywny czyli przedstawienie w herbie Baranka z Chorągwią Zmartwychwstania mógł symbolizować związki miasteczka z pobliskim klasztorem;
 • Lata trzydzieste XX wieku rozpoczynają najbardziej tajemniczy etap w dziejach Lubiąża. Major Stanisław Siorek w swoich notatkach zaznaczył, że dzięki zeznaniom świadków ustalił, iż w  1936 roku pod cysterskim kompleksem Niemcy rozpoczęli budowę laboratoriów i gigantycznej fabryki. W  1943 roku do budynków klasztoru rzeczywiście wprowadzają się zakłady produkcyjne – to filia niemieckiego „Telefunkena”. Firma ta na zlecenie Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy prowadziła badania nad radiolokacją i konstruowała radary. Wiadomo, że robotnicy pracowali nie tylko w przestronnych pomieszczeniach opactwa, ale także w jego piwnicach, zbudowanych wraz z całym kompleksem. Cóż, kiedy po jakichkolwiek podziemiach z  drugiej wojny światowej nie ma dziś śladu... Ale major Siorek docierał do kolejnych informacji. Lubiąż stał się jego obsesją.

W  notatkach służbowych opisywał monumentalne lochy, które ciągnęły się kilometrami od klasztoru w kierunku pobliskich wsi. Wejście miało znajdować się pod tzw. Wzgórzem Trzech Krzyży. Zdaniem majora w podziemnej fabryce produkowane były rakiety V-1, V-2 oraz silniki do samolo-tów Messerschmitta. Siorek dotarł również do informacji, że w  podziemiach pracowało kilkadziesiąt tysięcy jeńców, którymi po śmierci karmiono szczury (w okolicy nie ma żadnych zbiorowych mogił). Jednak najważniejsze były dla niego skarby. Major „badał” sprawę tzw. złota Wrocławia, mamiąc swoich przełożonych opowieściami o sześciu tonach cennego kruszcu, które zostały zdeponowane w  ostatnich dniach Festung Breslau w podziemiach prefektury policji.

Podczas przeszukań koparka wyciągnęła natomiast pojemnik z  1353 złotymi i  srebrnymi monetami. Później ich wartość została oszacowana na 3,8 mln zł, co stanowiło wówczas równowartość prawie 61,4  tys. dolarów amerykańskich. Sprawę utajniono, a część skarbu oficerowie wywiadu i  kontrwywiadu nielegalnie sprzedali za granicą. W Polsce zostały 543 monety.

 

6. Opinia

19 stycznia 2018 przyjechałam obejrzeć klasztor, o którym słyszałam i czytałam mnóstwo ciekawych i pouczających rzeczy. Pierwsze moje wrażenie jakie odniosłam: budowla wznosie się majestatycznie na wzgórzu i zachęca do tego aby obejrzeć co chowa w środku tzn. salę książęcą, refektarz, kościół klasztorny czy jadalnię w pałacu opata. Niestety przeliczyłam się…. spóźniłam się 40 min… nie zobaczyłam tego co kryje się we wnętrzach tego kolosa…. W związku z tym, że nie było mi dane wejść do środka to nie mogę napisać czy urzekły mnie wnętrza, ale zrobię to na pewno – gdy tylko pojadę tam kolejny raz i pod warunkiem, że nie spóźnię się na wycieczkę z przewodnikiem ;-)

Jedyne co mi pozostało to wycieczka wokół murów klasztoru, który naprawdę robi kolosalne wrażenie! Renowacja murów, która właśnie się odbywała, czy już wymienione pokrycie dachowe sprawiają, że człowiek cieszy się, że kolejny zabytek takiej klasy nie niszczeje, wręcz przeciwnie – odzyskuje blask i świetność!

 

7. Galeria

 

8. Bibliografia

www.focus.pl

www.lubiaz.pl

Adam Dylewski, Anna Olej-Kobus, Krzysztof Kobus „Najpiękniejsze zabytki Polski”, wyd. Świat Książki, Warszawa 2006

 

9. Mapa

Odsłony: 52

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież