JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Dolnośląskie

GOSZCZ – wieś z ruinami pałacu von Reichenbachów

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Atrakcje turystyczne

4. Ciekawostki

5. Opinia

6. Bibliografia

7. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Goszcz – wieś w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Twardogóra. Nazwa miejscowości wywodzi się od niemieckiego słowa „Gosche”. Choć według niemieckiego językoznawcy nazwa Goszcz wywodzi się od polskiej nazwy „gościniec” lub „gospoda”.

 

2. Historia

Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiają się w bulli papieża Adriana IV z 1155 roku. Wieś oraz okoliczne dobra ziemskie pozostają we władzy biskupstwa wrocławskiego aż do XVI wieku. W 1605 roku zostaje wykupiona przez hrabiego przez Abrahama von Dohna i nadano jej prawa miejskie oraz herb. W 1727 roku Goszcz przechodzi w posiadanie hrabiego Heinricha Leopolda Reichenbacha i pozostaje własnością rodu Reichenbachów aż do 1945 roku. Lata 1728-1749 to okres dynamicznego rozwoju gospodarczego i architektonicznego Goszcza, do którego napływają liczni koloniści. W 1747 roku Fryderyk II, król pruski podnosi lokalne państwo stanowe do rangi ordynacji. W latach 1743-1749 następuje budowa nowego pałacu oraz kościołów: ewangelickiego oraz katolickiego. W 1886r. majątek w Goszczu o powierzchni 627ha dzierżawił od rodziny Reichenbachów niejaki Schrader. W latach 1886-1888 na zlecenie hrabiego pałac w Goszczu przebudowano według planów wrocławskiego architekta Karla Schmidta. W 1894r. Heinrich Raphael przejął zarząd nad ordynacją i ożenił się z hrabianką Eriką Anną Wilhelminą von Dohna-Schlodien. W ten sposób po kilku wiekach przedstawicielka rodziny von Dohna powróciła do miejscowości. Wiosną 1945r. rodzina Reichenbach wyjechała z Goszcza, uciekając przed nadciągającą Armią Czerwoną. Po zakończeniu drugiej wojny światowej majątki wchodzące w skład jej majoratu zostały znacjonalizowane. Rezydencja w Goszczu została splądrowana, a w 1948r. w tajemniczy pożar strawił jej korpus. Pozostałe budynki oddano w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Przedsiębiorstwo przeznaczyło większość zabudowań na mieszkania pracowników. Obecnie budynki te w dalszym ciągu pełnią funkcje mieszkalne. Niezagospodarowana oranżeria i dawny kościół dworski zostały w krótkim czasie doprowadzone do ruiny. Za zgodą konserwatora zabytków oranżerię rozebrano w 1965r.

 

3. Atrakcje turystyczne

  • Ruiny zespołu pałacowego należącego do von Raichenbachów – Słynne ruiny stanowią zabytek I grupy. Pierwszy pałac w Goszczu wybudowano w latach 1730-1740 na miejscu XII wiecznego zamku. Zniszczył go jednak ogromny pożar w 1749 r. W latach 1749-1755 powstawał nowy pałac, którego ruiny możemy dziś oglądać. Całość zespołu dworsko-pałacowego zgrupowano wokół prostokątnego dziedzińca, którego oś główną stanowił budynek pałacu zabudowany na planie podkowy z półkolistymi łącznikami przechodzącymi po bokach w oficyny mieszkalne i budynki gospodarskie. Do pałacu przylega od strony północnej majdan otoczony domami służby dworskiej i murem z trzema bramami, a dalej na północy kościół dworski, połączony niegdyś z pałacem za pośrednictwem oranżerii. Z dawnej oranżerii pozostała jedynie rzeźba Herkulesa, która obecnie znajduje się nieopodal odrestaurowanego kościoła p.w. św. Trójcy i Matki Boskiej w Twardogórze.

Budynki murowane z cegły (korpus z kamienia i rudy darniowej), otynkowane, z dachami mansardowymi krytymi dachówką. Do stycznia 1945 r. obiekt ten należał do rodziny Reinchenbachów. Potem zajęły go wojska radzieckie, a następnie oddano go w zarząd miejscowej administracji. W wigilię Bożego Narodzenia w 1947 r. wybuchł pożar w pałacu i pomimo dwóch tygodni ratowania go przez kilkanaście jednostek straży pożarnej spłonął. W części południowej i wschodniej rozległy park z założonym w 1830 roku stawem o wydłużonym kształcie i przylegające do niego pozostałości parku naturalistycznego. Obecnie zachowane są ślady ogrodu ozdobnego, grabowych alei i pojedynczo nasadzone dęby, w części zachodniej parku ruiny pawilonu ogrodowego. Obecnie część zespołu wykorzystywana jest jako zabudowania mieszkalne i zabudowania gospodarcze.

ADRES:

Plac Pałacowy

56-416 Goszcz

  • Mauzoleum von Reichenbachów – na małym poewangelickim cmentarzu w Goszczu znajduje się mauzoleum rodziny von Reichenbachów wybudowane w 1826 roku. Grobowiec po II wojnie światowej został całkowicie splądrowany przez szabrowników. W 1993 roku za wstawiennictwem ostatniego właściciela pałacu, Christophera Heinricha Reichenbacha oraz przy pomocy ludności lokalnej i władz zebrano szczątki członków rodu, uporządkowano kapliczkę i dokonano ponownego ich pochówku. Wejście do mauzoleum zostało zamurowane.
  • Kościół ewangelicki – Dawny kościół dworski – ewangelicki. Jeden z najstarszych, istniejących kościołów ewangelickich w Polsce. Nie użytkowany po 1945 r., ostatnio w częściowej ruinie, późnobarokowy z elementami rokoka, wybudowany w latach 1743-49, murowany z cegły, otynkowany. Dach nad korpusem mansardowy z powiekami, pokryty dachówką, na wieży drewniany hełm cebulasty wielopołaciowy, z czworoboczną ażurową latarnią, podbity gontem. Znajdowały się tu jeszcze niedawno cenne sarkofagi, zostały jednak zbeszczeszczone i rozkradzione (późnobarokowy Fryderyki Charlotty hr. v. Schönaich-Carolath, zm. 1741, i rokokowy Henryka Leopolda v. Reichenbach, zm. 1775). Kościół jest otoczony ogrodzeniem, od zachodu murem z ok. 1750 r. z cegły.

     

  • Kościół katolicki p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny - Pierwsza wzmianka o drewnianym kościele w Goszczu pochodzi z 1291 roku. na miejscu, w 1778 roku zbudowany został obecny, barokowy kościół, w którego konstrukcję włączono kaplicę z 1662 roku. W czasach rozwoju protestantyzmu Goszcz ostał się jako parafia katolicka. Tylko przez krótki czas ( w latach 1633-1637) protestantom udało się przejąć świątynie. W 1754 roku za ks. Franciszka Józefa Bińkowskiego rozpoczęto budowę nowego kościoła. Budowę zakończono w 1779 roku. W plan kościoła została włączona kaplica "Loretto" wybudowana w Goszczu objęli Salezjanie.

Nowa Świątynia wzniesiona została na rzucie prostokąta. Powiększona jest półkoliście zamkniętą absydę, do której przylega zakrystia. Do ścian bocznych nawy przylega kruchta i półkolista kaplica. Wieża zbudowana na rzucie kwadratu zwieńczona jest hełmem z latarnią i krzyżem. Na jej elewacji umieszczono tarczę zegara. Nawa nakryta jest dachem dwuspadowym. Okna zakończone są pełno-łukowo. Wnętrze kościoła pokryte jest polichromią, na której widnieje Zwiastowanie oraz Koronacja najświętszej Maryi Panny, a także barwne wzory. Nawa i prezbiterium nakryte są płaskimi sklepieniami zaokrąglonymi przy ścianach. Wyposażenie świątyni pochodzi z czasów jej budowy. W głównym ołtarzu centralne miejsce zajmuje obraz Madonną i Dzieciątkiem i św. Stanisława. Powyżej stoją figury biskupów św. Marcina i św. Stanisława .Powyżej stoją figury św. Barbary i św. Jadwigi Śląskiej a po środku mały obrazek z św. Mikołajem. Cała nastawa zwieńczona jest wizerunkiem Boga Ojca. Przy prawym ołtarzu ustawiona jest chrzcielnica. nad wejściem do kościoła znajduje się empora wsparta na filarach ze zdobioną balustradą. Na chórze ustawiony jest prospekt organowy. Stacje Drogi Krzyżowej z 1793 roku zostały wykonane w formie malowideł. W bocznej kaplicy "Loretto" znajduje się XII-wieczna figura Madonny z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów. Okna wypełnione są barwnymi witrażami.

ADRES:

Sycowska 1

56-416 Goszcz

 

4. Ciekawostki

W 1985 roku w Goszczu powstaje fabryka mebli „BODZIO”, która przez 30 lat rozwoju osiągnęła status największego producenta mebli w kraju.

 

5. Opinia

8 czerwca 2017 przyjechaliśmy do Goszcza. Byłam w szoku!!!! To miejsce jest tak tajemnicze i architektonicznie genialne, że ciężko uwierzyć, że tak mało o nim jest nie tylko w necie, ale również w przewodnikach!!! Jak można nie dostrzegać tak wyjątkowego miejsca?! Ta rokokowa perła dolnego śląska powinna być przedmiotem dumy i symbolem regionalnym! Zespół pałacowo – parkowy zapiera dech w piersiach! Jedyny minus jest taki, że wszystkie te wspaniałości znajdują się za betonowym płotem (choć rozumiem obawy zarządcy o bezpieczeństwo wewnątrz budynków). Wielki plus – dla mieszkańców, którzy z chęcią rozmawiali z nami i przekazywali wiele ciekawostek o tym miejscu. Drugi plus – dla władz, którzy małymi krokami odnawiają po kolei budynki przywracając im dawną świetność. Co wiem na pewno: wrócę do tego niezwykle intrygującego miejsca!

 

6. Bibliografia

www.palaceslaska.pl

www.twardogora.pl

www.parafiagoszcz.com.pl

 

7. Mapa

 

Odsłony: 375

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież