JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Dolnośląskie

DZIERŻONIÓW - miasto

 

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Legenda

4. Ksiądz Jan Dzierżon

5. Atrakcje turystyczne

Dom Kata

Figura św. Jana Nepomucena

Kościół św. Jerzego

Kościół MB Królowej Polski

Kościół św. Trójcy

Mennica miejska

Mury obronne

Kaplica grobowa Sadebecków

Muzeum miejskie

Ratusz

Synagoga

Wieża ciśnień

6. Park Krajobrazowy Park Gór Sowich

7. Ciekawostki

8. Opinia

9. Bibliografia

10. Mapa

 

 

1. Informacje ogólne

Dzierżoniów - miasto w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu dzierżoniowskiego. Pierwotnie nazywało się Reichenbach, z kilkoma wariantami: Richinbach, Reychenbach. Po II wojnie światowej Polacy przejęli miasto i początkowo spolszczyli jego nazwę - na Rychbach. W 1946 roku nazwę zmieniono na Dzierżoniów, ponieważ postanowiono uczcić pamięć księdza Jana Dzierżona, proboszcza parafii w pobliskich Karłowicach, reformatora europejskiego pszczelarstwa XIX wieku.

 

2. Historia

Osadnictwo na terenie dzisiejszego Dzierżoniowa rozpoczęło się już w czasach prehistorycznych. W wiekach VII - IX powstała tu gęsta sieć osad i grodów, które należały do Ślężan. W X stuleciu tereny te zostały włączone do młodego państwapolskiego i aż do młodego państwa polskiego i aż do XII wieku powstawały na nich znaczne grody obronne, które miały za zadanie strzec południowej granicy Polski.

W XII wieku na dzierżoniowskim wzgórzu istniał gród, z kościołem i osiedlem typu podgrodzia. W średniowieczu miało ono kształt owalny, dostosowany do kształtu wzgórza, i składało się z dwóch części: otoczonego murem śródmieścia oraz otwartych przedmieść. W centralnym miejscu czworobocznego rynku stał ratusz i sukiennice. Od 1392 roku miasto znajdowało się pod zwierzchnictwem Czech, od 1526 - Habsburgów, zaś od 1742 - Prus. 2 poł. XVI wieku była złotym wiekiem miasta. Okres rozkwitu został przerwany przez wybuch religijnej wojny trzydziestoletniej (1618-48). Po okresie względnego spokoju i odbudowy, w latach 1740-63 znów toczyły się wojny - tzw. śląskie, między Austrią i Prusami.

W XIX wieku dzisiejszy Dzierżoniów pozostawał pod panowaniem pruskim i przez kilka lat był stolicą jednej z czterech rejencji prowincji śląskiej.

Podczas II wojny światowej hitlerowcy zorganizowali w mieście podobóz obozu koncentracyjnego Gross Rossen, a na wieść o zbliżającym się froncie wymordowali jego więźniów.

 

3. Legenda

Na południowo-zachodniej ścianie wieży ratuszowej w Dzierżoniowie "mieszka" chłopiec z bębenkiem. Legenda mówi, że w styczniu 1640 r., w czasie krwawej wojny trzydziestoletniej, kiedy tysięczna armia szwedzka zaatakowała Dzierżoniów, miasto uchronił przed klęską mały dobosz. Wszyscy, którzy byli w stanie unieść broń, musieli iść na wojnę. W grodzie zostały więc tylko kobiety, dzieci i starcy. Ci nie byli w stanie się bronić, a wróg podchodził już pod bramy. Wydawało się, że klęska jest nieunikniona, gdy nieoczekiwanie z ratuszowej wieży rozległy się rytmiczne, marszowe sygnały zwiastujące mobilizację i przegrupowanie wojsk. Wygrywał je na bębenku mały chłopiec, pełniący w tym czasie funkcję miejskiego dobosza. Szwedzi dali się nabrać na ten fortel. Strzelili kilka razy z armat i wycofali się w obawie przed nadciągającą odsieczą. Po wojnie mieszczanie postanowili uhonorować pomysłowego chłopca fundując kamienną figurkę dobosza. Niestety w latach 80. XX w., w czasie remontu ratusza niewielka rzeźba znikła w tajemniczych okolicznościach. Dopiero w 1999 r. zastąpiła ją kolejna, umieszczona wysoko we wnęce jednej ze ścianwieży. Stojąc na Rynku można ją dostrzec jedynie z miejsca u wylotu ul. Krasickiego. Sama wieża, która ma wysokość 47 metrów, pełniła kiedyś funkcję strażnicy i punktu ostatecznej obrony. Dzisiaj jest atrakcją turystyczną dla dzieci i nie tylko. Można z niej podziwiać panoramę miasta i okolicy. Na samej górze, w podłodze, wygrawerowany został kosmogram z XVII w. Niestety, nie jest na tyle czytelny, żeby ustalić, kto i komu w takim dziwnym miejscu wyrył horoskop. Można na nim rozpoznać jednak poszczególne znaki zodiaku.

 

4. Ksiądz Jan Dzierżon

Ksiądz Jan Dzierżon (1811 - 1906) był badaczem biologii pszczół, który odkrył ich partenogenezę, czyli dzieworództwo, które polega na rozwoju nowego organizmu zwierzęcego z niezapłodnionego jaja. Wynalazł ruchomą zabudowę wnętrza ula i wydał, oprócz dzieł naukowych, fundamentalne prace podręcznikowe oraz popularyzatorskie w językach niemieckim i polskim "Nowe udoskonalone pszczelnictwo". U szczytu swej działalności badawczej uzyskał tytuł doktora h.c. uniwersytetu w Monachium.

 

5. Atrakcje turystyczne

Dom Kata - każde dolnośląskie miasto posiadające miejsce straceń z szubienicą utrzymywało lub wypożyczało w razie potrzeby mistrza katowskiego. Pierwsze pisemne wzmianki o dzierżoniowskim kacie pochodzą z II poł. XVII w.

Zatrudniony mistrz katowski otrzymywał tygodniówkę, do której dochodziło wynagrodzenie za poszczególne usługi. Miasta utrzymujące własnych katów opracowywały tzw. taksy katowskie, w których dokładnie określano zakres obowiązków i wynagrodzenie. Jeżeli dane miasto nie zatrudniało na stałe mistrza katowskiego, musiało go wypożyczyć z bardziej zamożnego ośrodka. Władze gwarantowały mu utrzymanie, zapłatę oraz ochronę w czasie podróży.

ADRES:

ul. Przedmieście 31

58-200 Dzierżoniów

Figura św. Jana Nepomucena  - rzeźbę wykonał Johann Christoph Hampel w 1733 roku jako zadośćuczynienie bluźnierstwu, wypowiedzianemu przez jednego z dzierżoniowskich rzeźników Siegfrieda przeciwko wyznaniu katolickiemu i świętemu. W rynku figura znajdowała się do 1911 roku. Po sporach, które prowadzili protestanci z katolikami, została przeniesiona w pobliże Kościoła św. Trójcy. W październiku 2002 powróciła do rynku. Stanęła ok. 30 mod swego pierwotnego miejsca.

Kościół św. Jerzego - pierwotnie zbudowany z drewna za panowania Bolesława Kędzierzawego w 1159 roku. Gruntownie przebudowany na przestrzeni XV i XVI wieku. W 1338 roku książę Bolko II przekazał kościół zakonowi rycerskiemu joanitów, którzy z małymi przerwami władali nim przez 5 stuleci. W swej konstrukcji jest budowlą gotycką, wystrój zaś ma późnorenesansowy i barokowy.

ADRES:

ul. Miodowa 3

58-200 Dzierżoniów

Kościół MB Królowej Polski - został wybudowany w latach1795-1798, w miejscu gdzie wcześniej istniałzamek książęcy (wyburzony). Autorem tej klasycystycznej budowli był architektCarl Gotthard Langhans (twórca między innymi słynnej Bramy Brandenburskiej w Berlinie). Od chwili powstania aż do roku 1962 kościół pełnił rolę zboru ewangelickiego (obecnie jest kościołem rzymskokatolickim). Kiedy we wspomnianym roku 1962 miasto przejęło świątynię, urządzony został tam magazyn mebli. Budowla nie miała właściwej opieki i niszczała. W roku 1973 miał miejsce pożar, w trakcie którego kościół częściowo spłonął.

W roku 1978 obiekt przekazano parafii katolickiej. Rok później dokonano poświęcenia kościoła, zaś prace remontowe trwały aż do roku 1984. Świątynia charakteryzuje się smukłą wieżą, naktórejwidaćkolumny w stylach doryckim, jońskim oraz korynckim.

We wnętrzu kościoła można obejrzeć nawę stworzoną na kształt elipsy, która otoczona jest emporą trzykondygnacyjną.

Ciekawostką jest, iż przed wejściem do świątyni mieści się tablica pamiątkowa. Upamiętnia ona pobyt Johna Quincy'ego Adamsa (który później był prezydentem Stanów Zjednoczonych) w roku 1800 w Dzierżoniowie. Kościół MB Królowej Polski uznawany jest za jeden z cenniejszych zabytków architektury sakralnej na obszarze Dolnego Śląska.

ADRES:

ul. Świdnicka 20

58-200 Dzierżoniów

Kościół św. Trójcy - rzeczywista data budowy kościoła nie jest znana. Przypuszcza się, że powstał w końcu XIII w. najprawdopodobniej jako kaplica zamkowa. Później przez wiele lat pełnił funkcję kaplicy cmentarnej połączonej z murami obronnymi i miejską bramą. Na przestrzeni kilku wieków był wielokrotnie przebudowywany. Obecnie jest to budowla o zróżnicowanej sylwetce złożonej z ośmiobocznego korpusu i kwadratowej wieży. W przyporach kościoła znajdują się dwa renesansowe kamienne epitafia przedstawiające córeczki mieszczan dzierżoniowskich, których głowy wieńczą wiankami anioły.

W miejscu, w którym znajduje się kościół, według starego przekazu rzymski dowódca Luca zbudował świątynię pogańską nazwaną później jego imieniem. Kościół był częściowo przebudowany w 1598 r., kolejnych remontów dokonano w latach 1851-53 (po pożarze dachu w 1834 r.).

Po II wojnie światowej kaplica była zaniedbana, w 2004 r., przeprowadzono gruntowne prace remontowe. W tym samym roku kościół został poświęcony, a ksiądz prałat Stanisław Majda zapoczątkował w niej kult Miłosierdzia Bożego, sprowadzając relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej oraz obraz Jezusa Miłosiernego wg jej wizji.

ADRES:

ul. I.Daszyńskiego 23

58-200 Dzierżoniów

Mennica miejska - W dolnej części wieży dzierżoniowskiego Ratusza znajduje się warsztat menniczy, który jest rekonstrukcją XIV-wiecznej Mennicy Miejskiej. Samodzielnie można tam wybić niezapomnianą pamiątkę - kopię halerza z 1352 roku z inicjałami MCR (Moneta Civitas Rychbach) na awersie i dolnośląskim orłem na rewersie. Przywilej bicia takiej monety nadał mieszczanom ówczesnego Rychbachu książę piastowski Bolko II. Samodzielnie można tam wybić niezapomnianą pamiątkę - kopię halerza z 1352 roku z inicjałami MCR (Moneta Civitas Rychbach) na awersie i dolnośląskim orłem na rewersie. Przywilej bicia takiej monety nadał mieszczanom ówczesnego Rychbachu książę piastowski Bolko II. W mennicy bije się także inne monety okolicznościowe i kopie numizmatów oraz organizuje pokazy mennicze, które polegają na udziale zwiedzających w procesie produkcji monet kruszcowych.

ADRES:

Wejście prowadzi przez Centrum Informacji Turystycznej

Mury obronne - zbudowano pod koniec XIII w. z polecenia księcia świdnickiego Bolka I. Pierwszy pierścień murów został ukończony pod koniec XIII w. Drugi pierścień murów był budowany i rozbudowywany przez około 400 lat (XIV-XVII) wraz z rozszerzaniem się miasta. Mury wzmocnione były basztami, a do miasta prowadziły cztery bramy: Wrocławska, Świdnicka, Ząbkowicka i Wodopojowa. 

Wzdłuż pierwszego pierścienia murów wybudowano około 30 baszt, z których do dzisiaj zachowało się 21. Przeważały baszty łupinowe. System obronny składał się również z fos i wałów ziemnych. Te ostatnie, zwane „wałami szwedzkimi” zostały wzniesione w 1633 r. Ten wał bronił miasto od strony południowej. Rozpościera się z niego przepiękny widok na mury obronne i stare miasto. Mury i baszty w wielu miejscach mają różną wysokość. To wyniki ich nadbudowania w ramach renowacji w okresie międzywojennym i w latach 60. XX w.

W murach obronnych znajdują się portale z przebudowywanych w XIX w. kamienic w Rynku. Charakterystyczne są dwa portale wmurowane od strony południowej. Na tym w murze zewnętrznym widoczne są dwa anioły unoszące wieńce sławy i owoce symbolizujące dobrobyt. Na belkowaniu wykuta jest sentencja dotycząca domu, z którego pochodzi portal: „Niektórzy troszczą się o taki czy inny – zbuduj sobie lepszy i zostaw mi ten”.

Na drugim z portali, wbudowanym w mur wewnętrzny, znajduje się motyw dekoracyjny przedstawiający dwóch małych, nagich chłopców podtrzymujących girlandy z pęków owoców połączonych medalionem. W jego polu znajdują się trzy czółna tkackie – godło cechu płócienników. Nad portalem znajduje się relief św. Jerzego - patrona miasta, walczącego konno ze smokiem.

Kaplica grobowa Sadebecków - to niewielka rotunda w stylu klasycystycznym wzniesiona w 1803 r. przez jeden z najznamienitszych dzierżoniowskich rodów. Kaplica, z zewnątrz otoczona kolumnadą, przykryta jest kopułą, którą wieńczy rzeźba wykuta w piaskowcu. Przedstawia ona postać kobiecą, personifikację nadziei, jednej z trzech cnót głównych. Kaplica stanowiła centrum ufundowanego przez Fryderyka Sadebecka pod koniec XVIII w. cmentarza ewangelickiego. Zbudowano go na planie zbliżonym do prostokąta. Otoczony był murem, do którego przylegały kaplice grobowe. Do dzisiejszego dnia jedyną jego pozostałością jest kaplica rodziny Sadebecków, której projektantem mógł być Leopold Niederäcker.

Cmentarz przetrwał okres II wojny światowej i został zlikwidowany dopiero w latach 60. XX w. Na terenie byłego cmentarza, od ul. Piłsudskiego postawiono pawilon gastronomiczny „Atlantyk”, zwany potocznie „barem pod trupkiem”. W latach 80. bar spłonął i nigdy już nie został odbudowany. W miejscu tym usytuowano później kamień z pamiątkową tablicą informacyjną.

Muzeum miejskie - miejski pałacyk wzniesiony w 1897 r. dla Hermanna Cohna, współzałożyciela firmy Cohn Gebrüder – jednej z pierwszych tkalni mechanicznych w Dzierżoniowie. Obiekt reprezentuje typ willi podmiejskiej, rozplanowanej w otoczeniu zieleni, łączącej stylistyczne cechy neoromanizmu, neorenesansu i neobaroku w powiązaniu z elementami architektury regionalnej. Eklektyczna budowla przyciąga wzrok przechodniów ceglastą czerwienią elewacji, wzbogaconą piaskowcowym detalem oraz drewnem belek ryglowych konstrukcji w szczycie oraz zwieńczeniu wieży. Godne uwagi są również wnętrza budynku: okazała klatka schodowa z ogromnym witrażem, oryginalne boazerie i piękne stropy. Zachowane elementy wnętrz, dzięki przeprowadzanym zabiegom konserwatorskim, stopniowo powracają do dawnej świetności.

Od 1 maja 2011 roku funkcjonuje to Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, które sięga do tradycji placówki o podobnym charakterze, powstałej jeszcze w latach międzywojennych. 

ADRES:

ul. Świdnicka 30

58-200 Dzierżoniów

Ratusz - zbudowany w drugiej połowie XIII w. Od 1337 r. stanowił siedzibę Rady Miejskiej. Obecny wygląd uzyskał po przebudowie w latach 1873-1875. Wieża ratuszowa (47 m ), do której prowadzi gotycki portal z XIV-XV w.,  powstała nieco później. Górną krawędź wieży zamyka taras widokowy z ozdobną ażurową galerią i późnorenesansowym hełmem z iglicą zakończoną pozłacaną kulą.

Wieża ratuszowa zbudowana jest na planie kwadratu. Do jej wnętrza prowadzą dwa wejścia ozdobione ostrołukowymi ceglanymi portalami. Na początku XVII wieku dzięki bogatemu cechowi tkackiemu uzyskała piękną balustradę z herbem miasta i godłem Habsburgów. W posadzkę wmurowana jest zagadkowa płyta astrologiczna o nieznanym datowaniu. Z galerii wieży można podziwiać przepiękne panoramy na całą Kotlinę Dzierżoniowską z zamykającymi ją Górami Sowimi, Masywem Ślęży, Wzgórzami Kiełczyńskimi i Gilowskimi.

Na wieży od południowej strony (poniżej tarczy zegarowej) znajduje się kopia zaginionej w latach 80. postaci z bębenkiem, upamiętniająca legendarnego  dobosza ratującego miasto z opresji podczas oblężenia przez wojska szwedzkie. Wchodząc na więżę można obejrzeć galerię historycznych fotografii miasta.

Przez cały rok z galerii wieży można podziwiać panoramę Kotliny Dzierżoniowskiej, także przez lunetę widokową. Stwarza ona możliwość oglądania okolicy Dzierżoniowa z 25-krotnym zbliżeniem.

Mechanizm zegara wyprodukowano i zamontowano w 1882 r. Od tego czasu był on wielokrotnie przebudowywany i modernizowany. W sumie pracował nieprzerwanie ponad 100 lat. Tarcze zegarowe mają średnicę blisko 2 metrów, a wskazówka minutowa – niemal metr. Zegar zbudowany jest w klasycznym układzie z wahadłem, napęd uzyskiwano z energii kinetycznej dwóch obciążników. Pierwotnie nakręcano go za pomocą korby, co wymagało codziennej opieki. Ze względu na brak specjalistów oraz bardzo wysokie koszty związane z utrzymaniem pracy mechanizmu w 1997 r. podjęto decyzje o jego zatrzymaniu. Od tamtego czasu wskazówki sterowane są elektronicznie. W 2013 r. przy okazji remontu ratusza tarczę zegarową wymieniono na nową, stylizowaną na XVII-wieczną.

ADRES:

pl. Rynek 1

58-200 Dzierzoniów

Synagoga - wzniesiono w 1875 roku wg projektu Ewalda Böttgera. Synagoga funkcjonowała w budynku zakonu maltańskiego od 1811 roku, była nazywana „synagogą starą”. W miejscu gdzie obecnie znajduje się synagoga miała powstać szkoła żydowska. Urzędnicy nie wyrazili jednak na nią zgody. Ponieważ gmina zdążyła już kupić grunt, władze zaproponowały w zamian budowę synagogi, w której mogłaby mieścić się zarówno sala przeznaczona do nauki młodzieży, mieszkanie dla nauczyciela, jak i mieszkanie dla rabina i jego rodziny. Ideę tę zrealizowano. Wewnątrz na parterze znajdowała się kuchnia, stołówka, szkoła żydowska i pomieszczenia administracyjne, a na piętrze obszerna główna sala modlitewna, którą z trzech stron otaczają galerie dla kobiet wsparte na drewnianych kolumnach.

Synagoga przetrwała II wojnę światową jako niemiecka własność prywatna Konrada Springera. Budynek był dzierżawiony i służył celom administracyjnym Hitlerjugend. Dzięki temu bożnica, jako jedna z niewielu w kraju, ocalała z wojennej zawieruchy.

Po wojnie synagoga ponownie pełniła swoją funkcję, jednak od 1968 do 1980 roku, z powodu wymuszonej na Żydach emigracji, nabożeństwa odbywały się w niej nieregularnie, a następnie została zamknięta. Od 1994 roku wpisana jest do rejestru zabytków, a w roku 2012 nadano jej nazwę Rutika – jest to imię pięcioletniej dziewczynki zamordowanej w holokauście w 1942 roku.

Od 2007 roku jej właścicielem jest założona przez Rafaela Blaua fundacja Beiteinu Chaj, dążąca do przywróceniu temu miejscu życia, tzn. przekształcenia synagogi w miejsce spotkań z historią, religią i kulturą Żydów.

ADRES:

ul. I. Krasickiego 28

58-200 Dzierżoniów

Wieża ciśnień - jest zabytkiem architektury przemysłowej, zbudowanym przez firmę budowlaną Georga Klatta wg projektu miejskiego architekta Hansa Krockowa. Powstała w latach 1934-1935 na tzw. wysokim szańcu przy murach obronnych. Dzięki wyrazistej formie architektonicznej jest ona przykładem ekspresjonistycznego nurtu architektury modernistycznej, nawiązując zarazem do średniowiecznych baszt murów miejskich.

Żelbetonowa konstrukcja (25 metrów) obłożona cegłą klinkierową. Naroża ośmiobocznej wieży zaakcentowane prostymi pilastrami-przyporami. Okna połączone w pionie na całej wysokości wypukłymi opaskami. Przed II wojną światową udostępniona była zwiedzającym jako punkt widokowy. Taras na szczycie wieży wieńczy otwarta galeria zabezpieczona barierką.

ADRES:

ul. Przedmieście

58-200 Dzierżoniów

 

6. Park Krajobrazowy Park Gór Sowich

Park Krajobrazowy Park Gór Sowich - Powierzchnia parku na terenie gminy Dzierżoniów wynosi 326,04 ha, przy ogólnej powierzchni parku 8140,67 ha. Obejmuje swoimi granicami najwyższą część Sudetów Środkowych z główną kulminacją Wielką Sową Park utworzony w celu zachowania przyrodniczych, kulturowych i estetycznych walorów masywu Gór Sowich, oraz dla stworzenia przybywającym do parku godziwych warunków do wypoczynku rekreacji. Góry Sowie zostały wyznaczone jako specjalny obszar ochrony siedlisk – Ostoja Nietoperzy Gór Sowich w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000.

 

7. Ciekawostki

  • Z Dzierżoniowa pochodzą m.in Zbigniew Cybulski, Katarzyna Glinka, Sylwester Chęciński;
  • w Dzierżoniowie ma miejsce coroczne Miodobranie z udziałem pszczelarzy z całego kraju. Jest to hołd składany pamięci księdza Jana Dzierżona;
  • z miastem kojarzą się Zakłady Radiowe "Diora", które produkowały dla kraju i na eksport.

 

8. Opinia

Odwiedziłam to miejsce 11 listopada 2015 po kilku dobrych latach. Miasto zmieniło się - oczywiście - na lepsze! Uwagę przykłuwa fakt, że coraz więcej starych, poniemieckich kamiennic jest odrestaurowanych. Świetnym pomysłem jest trakt smoka - miejska trasa turystyczna, która pokazuje najcenniejsze zabytki w sposób ciekawy zwłaszcza dla dzieci.

Podsumowanie: same fajne i pozytywne doznania z pobytu w mieście Dzierżona!

 

9. Bibliografia

www.dzierzoniow.pl

www.ug.dzierzoniow.pl

 

10. Mapa

Odsłony: 1564

Komentarze   

0 #1 Chantal 2017-01-01 19:12
Hej. Strona co jakiś czas nie działa, dlaczego ?
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież