JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Dolnośląskie

BIELAWA - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia miasta

3. Góry Sowie

4. Atrakcje turystyczne

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Bielawa (niem. Langenbielau) – miasto w centralnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie dzierżoniowskim. Leżące wzdłuż potoku Bielawica, u podnóża najstarszych gór Europy - Gór Sowich. Pierwsza udokumentowana forma nazwy miejscowości to Bela z 1288 roku. Od XV w. nazwa przystosowała się do wymowy niemieckiej – Belau lub Bielau. W XVI w dodano przedrostek „Lang” – długi, nawiązując w ten sposób do 8 – kilometrowej rozciągłości wsi. W 1945 roku władze zadecydowały o nazwie Bielawa. Jednak ta forma nie ma żadnego pokrycia historycznego.

2. Historia miasta

Nie ma historycznej pewności, co do czasu powstania Bielawy, ale jedna z hipotez podaje, że Bielawa należała do Księstwa Wielkomorawskiego (846 - 870). Już wtedy w Bielawie mogło pojawić się chrześcijaństwo. Druga hipoteza głosi, że Bielawa powstała w 1215 r. Inne podają, że zaczęła istnieć dopiero w XIV w. Bezspornym faktem jest to, że w 1335 r. został zbudowany pierwszy kościół w Bielawie, która w tym czasie znajdowała się pod panowaniem księcia świdnickiego Bolka II. Miasto posiada barwną historię. Ok. 1500 roku do miasta wprowadzili się Husyci. W 1713 roku wieś nawiedziła zaraza. Rok 1742 przyniósł pokój wrocławski tzn. że Bielawa wraz z całym Dolnym Śląskiem, ziemią kłodzką i większą częścią Górnego stała się częścią Prus; w tym samym czasie również założono pierwszą gminę i szkołę ewangelicką. W 1874 roku miasteczko podjęło kroki o uzyskanie praw miejskich, które nadano mu dopiero 1 maja 1924 roku. Okres wojny nie oszczędzał Bielawy. 8 maja 1945 miasto zajęło wojsko radzieckie. 12 kwietnia 1946 rozpoczęto akcję przesiedlenia dotychczasowych mieszkańców miasta do Niemiec Zachodnich. Współczesna historia to przede wszystkim w 1995 umowy partnerskiej z niemieckim miastem Lingen (Ems) i 1996 podpisanie umowy o Współpracy i Przyjaźni z czeskim miastem Hronov.

3. Góry Sowie

Góry Sowie są częścią Sudetów Środkowych. Rozciągają się od Doliny Bystrzycy na północnym zachodzie po Przełęcz Srebrną na południowym wschodzie. O zachodu i północnego zachodu graniczą z Górami Wałbrzyskimi, od południa - z Obniżeniem Noworudzkim i Kotliną Kłodzką, a od południowego wschodu - z Górami Bardzkimi. Cechą charakterystyczną tych gór jest asymetria stoków - północne opadają stromo, natomiast południowe są bardziej łagodne.

Góry Sowie składają się z kilku wyraźnie wyodrębnionych pasm. Najwyższa, centralna ich część, ze szczytem Wielkiej Sowy (1015 m. n. p. m.), rozciąga się od Przełęczy Walimskiej do Przełęczy Srebrnej. Płytkie przełęcze - Jugowska i Woliborska - dzielą to pasmo na kilka części ze słabo wyróżniającymi się szczytami: Rymarza, Kalenicy, Popielaka, Szerokiej, Malinowej i Gołębiej.

Proces tworzenia Gór Sowich rozpoczął się w mezozoiku. Jeszcze w trzeciorzędzie, w czasie względnego spokoju tektoniczego, tworzyły one całość z Przedgórzem Sudeckim. W miocenie i pliocenie ich część została wypiętrzona wzdłuż linii sudeckiego uskoku brzeżnego. W ten sposób powstał zrąb tektoniczny, który następnie został poddany procesom erozji i denudacji, a w plejstocenie - działaniu lądolodu skandynawskiego. Zablokowanie doliny Bystrzycy przez osady polodowcowe spowodowało powstanie jeziora zastoiskowego oraz zmianę koryta rzeki i wyciągnięcie nowej doliny, w rejonie Zagórza Śląskiego. W wyniku zamknięcia doliny zaporą w Lubachowie powstało Jezioro Bystrzyckie.

4. Atrakcje turystyczne

 • Łysa Góra – wzgórze, które wznosi się nad miastem na wysokość 365 m n.p.m. Roztacza się z niej przepiękny widok na Góry Sowie. Jest to dobre miejsce na uprawianie sportów lotniarskich. Bielawski klub paralotniarski „Bielik” organizuje tam liczne zawody i szkolenia. Przed wojną z tej góry startowały szybowce.

 

 • Góra Parkowa – góra znajdująca się praktycznie w centrum miasta, z której rozciąga się wspaniała panorama na miasto, a przy dobrej pogodzie wchodząc na wieżę widokową panorama dochodzi nawet do 30 km. Na szczyt prowadzą szklaki turystyczne, w sezonie czynny jest wyciąg narciarski oprócz tego znajduje się sieć ścieżek spacerowych i rowerowych, które przebiegają przez tereny porośnięte lasem mieszanym z przewagą świerku, lipy i dębu.

 • Kościół p.w. Wniebozięcia NMP -Kościół był budowlą jednonawową, w swej przedniej części sklepioną. Wieża została zbudowana w 1519 roku i pokryta blachą miedzianą. Na wieży znajdowały się cztery dzwony  oraz zegar. Kościół posiadał pierwotnie trzy ołtarze, ale od XVII w. zachował się tylko główny z figurą Matki Boskiej. Zabytkowym elementem wyposażenia była chrzcielnica wykonana w swej górnej części z drewna , a także drewniana ambona. Ponieważ kościół groził zawaleniem, w roku 1866 został rozebrany. Uroczyste położenie kamienia węgielnego  pod nowy kościół, zaprojektowany przez A. Langera z  Wrocławia, nastąpiło 14 kwietnia 1868r., a budowę zakończono 15 listopada 1876. Kościół wykonano z czerwonej cegły, ozdabiając go od wschodu wieżą o wysokości 101 m trzecią co do wielkości w Polsce.Wieża została wybudowana na planie sześciokąta, zwieńczona wysokim, strzelistym hełmem z dobudowanymi dwiema klatkami schodowymi, wiodącymi do trzeciego poziomu widokowego oraz jedną, wiodącą aż do poziomu hełmu. Klatki schodowe doświetlone są małymi, ostro zwieńczonymi okienkami. Wieża wzniesiona jest z czerwonej, wysoko wypalonej cegły w kolorze od jasnego do wiśniowego, z elewacją licową i wnętrzami tynkowanymi, malowanymi. Elewacja zewnętrzna wzbogacona jest licznymi detalami z piaskowca bolesławskiego. Są to m.in. pionowe elementy dekoracyjne w postaci smukłej czworobocznej wieżyczki zwane pinaklami lub sterczynami, zakończone od góry ostrosłupem. Ich krawędzie dekorowane są ozdobami w kształcie pączków oraz zwiniętych listków osadzonych na łodyżce i odchylających się na zewnątrz, zwanymi żabkami lub czołganami. Zwieńczenie stanowią kwiatony, tj. detale  architektoniczne w  kształcie kwiatu o rozłożonych pączkach w otoczeniu zazwyczaj czterech liści na kilku poziomach.

ADRES:

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1

58-260 Bielawa

 

 • Kościół p.w. Bożego Ciała -  murowany, na planie zbliżonym do krzyża greckiego, został wzniesiony jako kościół ewangelicki o skromnych, barokowych formach bez wieży, dzwonów i organów w 1743. W kościele  w 1754 zamontowano organy, które obecnie służą w innym kościele. W 1843 dobudowano do niego klasycystyczną wieżę z zegarem nad głównym wejściem od strony północnej. Ze względu na zły stan techniczny w latach 1878–1880 cały budynek gruntownie przebudowano w stylu neoromańskim. Na zewnętrznym gzymsie umieszczono wyobrażenia różnych zwierząt, wymienionych w psalmie 148. We wnętrzu zwraca uwagę niezwykle kunsztowna konstrukcja drewnianego stropu oraz obszerne dwukondygnacyjne balkony dla wiernych. W 1972 budynek został przekazany parafii katolickiej.
  Organy znajdujące się obecnie w kościele zaczął budować w latach 70. XX w. Józef Cynar z Wrocławia. Budowę ukończył Zygmunt Kamiński z Warszawy w 1979 r.

ADRES:

ul. Mała 3a

58-260 Bielawa

 

 • Ośrodek Wczasowo - Wypoczynkowy "Sudety" - Ośrodek Wczasowo-Wypoczynkowy Sudety położony jest na zachodnich obrzeżach miasta, nad sztucznie utworzonym 24-hektarowym zbiornikiem wodnym. Można tu uprawiać różnego rodzaju sporty wodne, począwszy od pływania, surfingu i żeglarstwa, na wędkarstwie skończywszy. W skład bazy turystycznej OW Sudety wchodzą domki campingowe oraz pole biwakowe (przyczepy, namioty) z dobrze wyposażonym zapleczem socjalno-sanitarnym, a także lokale gastronomiczne. Ośrodek posiada również korty tenisowe, basen odkryty z 66 m zjeżdżalnią, boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz amfiteatr - estradę plenerową. Odbywają się tu atrakcyjne imprezy plenerowe m.in. Dni Bielawy, Sudeckie Lato, Sudeckie Brzmienie, Majówka, Talk Folk, Regałowisko - Reggae Dub Festival.

ADRES:

ul. Wysoka 6

58-260 Bielawa

 

 • Fontanna z Sową – symbol Bielawy. Ustawiona w centrum miasta. Pomnik ustawiony na 5- metrowej kolumnie u podnóża której jest fontanna. Pomnik podtrzymują krasnoludki (9 sztuk). Sowa trzyma herb Biela

 

 • Pałac Dierigów – Gdy rodzina Dierigów na początku XIX wieku rozpoczynała budowę swojej rezydencji w Bielawie, zależało jej, by rozmach, z jakim projektowano Pałac, świadczył nie tylko o wielkim majątku właścicieli, ale również o wartościach, którymi przez wieki się kierowali. Christian Dierig około roku 1800 odziedziczył warsztat tkacki w wieku 20 lat – do wybuchu II Wojny Światowej Dierigowie byli już w posiadaniu 21 zakładów włókienniczych na terenie Dolnego Śląska i Niemiec, dając pracę ponad 15 tys. ludzi. Chociaż posiadali niebotyczny majątek, zapisali się w historii regionu przede wszystkim troską i szacunkiem dla swoich pracowników. Po wojnie Dierigowie, zwani „Królami Bawełny”, musieli opuścić Pałac. W budynku zorganizowano przedszkole i żłobek. Przez pół wieku szlachetność tej budowli popadała w zapomnienie ustępując celom użytkowym, by potem zupełnie opustoszeć. W 1999 roku pieczę nad tym obiektem przejęli nowi właściciele. Rozpoczęto długoletnie prace remontowe i konserwatorskie. Powoli Pałac zaczął wracać do dawnej świetności. Przestrzenne klatki schodowe znowu zalśniły marmurami, pod zabytkowymi stropami zawisły kryształowe żyrandole, a do pełnej przepychu Sali Balowej z powrotem wróciły tańczące pary. Pałac Bielawa na powrót stał się symbolem elegancji i luksusu.

ADRES:

ul. Piastowska 23

58-260 Bielawa

 

 

 • Pałac Sandreckich - Jego budowę rozpoczęli bracia Wolf Heinrich Seidlitz von Schonefed w 1598r. budowla wzniesiona w duchu późnego renesansu o charakterze dworu obronnego przetrwała w swych pierwotnych kształtach do roku 1737, kiedy to pałac uległ klęsce pożaru. Odbudowany został dwa lata później, zachowując dużo elementów pierwowzoru. Masywna i charakterystyczna, z powodu grubości murów budowlana, stanowi najcenniejszy zabytek architektoniczny Bielawy.

5. Ciekawostki

 • W 1805 roku Christian Dierig zakłożył przedsiębiorstwo tkackie, które później rozwinęło się w największą fabrykę włókienniczą na Śląsku (Christian Dierig AG);
 • do niedawna w Bielawie istniały firmy włókiennicze - Bielbaw oraz Bieltex które ogłosiły upadłość. W okresie swojej świetności zatrudniały 10 tys pracowników;
 • z Bielawy pochodzą: piosenkarka - Eleni, aktor – Bartłomiej Świderski, dziennikarz TVN Jarosław Kuźniar, polityk – Tomasz Smolarz;
 • w okolicach Wielkiej Sowy i Kalenicy można spotkać muflony - dziko żyjące owce sprowadzone z Korsyki i Sardynii w XVIII wieku.

 

6. Opinia

Wróciłam do Bielawy 10 listopada 2015, po 7 latach od mojej ostatniej wizyty. Z przykrością stwierdzam, że nic się nie zmieniło... Najbardziej przejmujące są piękne kamiennice, które jak były odrapane lata temu, tak są nadal odrapane... Nadal nie ma osoby, która by się ostro wzięła do roboty i odnowiła to bardzo sympatyczne i urokliwe miasteczko. Bo to miejsce ma w sobie "to coś", tylko trzeba trochę chęci, żeby turyści odwiedzający to miasto zobaczyli w nim potencjał i korzystali z atrakcji jakie region posiada. A posiada wiele: liczne wyciągi narciarskie i ścieżki rowerowe, Góra Parkowa (455 m n.p.m.) w centrum miasta, Ośrodek Wczasowo – Wypoczynkowy „Sudety”. Pomimo niezbyt dobrego pierwszego wrażenia nadal uważam, że okolice Bielawy to przepiękne widoki, wspaniała przyroda i malownicze góry, które zachęcają do pieszych wycieczek. Odwiedzę to miasto jeszcze nie raz i będę uważnie przyglądać się zmianom, które mam nadzieję w końcu nastąpią.

  

7. Bibliografia

www.bielawa.pl  

www.cit.barl-bielawa.pl

www.palacbielawa.demo.profitroom.pl

www.bozecialo.parafia.bielawa.pl 

www.parafiabielawa.pl

www.osir.bielawa.pl

 

8. Mapa

From Address: To:

Odsłony: 2728

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież